bài tập chương 6 vật lý 10

BAI TAP CHUONG 3 VAT LY 10

BAI TAP CHUONG 3 VAT LY 10

Vật lý

... 16: Chọn câu đúng. Mômen quán tính của một vật không phụ thuộc vào yếu tố nào?A. sự phân bố khối lượng của vật. B. khối lượng của vật. C. tốc độ quay của vật. D. hình dạng và kích thước của vật. Câu ... trên trục đối xứng của vật. C. Mỗi vật rắn chỉ có một trọng tâm và có thể là một điểm không thuộc vật đó.D. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng đặt tại một điểm trên vật. Câu 22: Trong hệ SI, ... 15cm. C. Cách giá F2 10cm. D. Cách giá F1 30cm.Câu 21: Chọn câu đúng.A. Khi vật rắn cân bằng thì trọng tâm là điểm đặt của tất cả các lực.B. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng nằm trên...
 • 2
 • 3,521
 • 45
BAI TAP CHUONG 4 VAT LY 10

BAI TAP CHUONG 4 VAT LY 10

Vật lý

... trò: A. 25,92 .10 5 J B. 10 5 J C. 51,84 .10 5 J D. 2 .10 5 J 21. Thế năng của vật nặng 2 kg ở đáy 1 giếng sâu 10m so với mặt đất tại nơi có gia tốc g=10m/s2 là bao nhieâu? A. -100 J B. 200J ... Động năng của vật tăng khi : A. Vận tốc của vật v > 0 B. Gia tốc của vật a > 0 C. Gia tốc của vật tăng D. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương 20. Một ôtô khối lượng 100 0 kg chuyển ... B. 200J C. -200J D. 100 J 22. Một vật rơi tự do từ độ từ độ cao 120m. Lấy g=10m/s2 .Bỏ qua sức cản .Tìm độ cao mà ở đó động năng của vật lớn gấp ñoâi theánaêng: A. 10m B. 30m C. 20m D....
 • 3
 • 3,342
 • 77
tóm tắt lý thuyết và bài tập chương 1 vật lý 10

tóm tắt thuyết và bài tập chương 1 vật 10

Vật lý

... Tel: 09 865 90 468 10 THUYÊT VÀ BÀI TẬP VẬT 10 b. Trong 1 giây trước khi chạm đất vật rơi được 20m. Tính thời gian rơi của vật, từ đó suy ra độ caonơi thả vật c. Tính vận tốc của vật khi ... chuyển động nhanh hay chậm của vật.  Vận tốc trung bìnhMr Nguyễn Duy Liệu Tel: 09 865 90 468 1MNHình 1MNO xx1x2Hình 2 THUYÊT VÀ BÀI TẬP VẬT 10 B. BÀI TẬP1.2. Chuyển động cơ và chuyển ... 3 vật chuyển độngDựa vào đồ thị hãy lập phương trình chuyển động của mỗi vật x(m) (3) (1) (2) O 10 20 30 t(s)Mr Nguyễn Duy Liệu Tel: 09 865 90 468 6 8040120 THUYÊT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ...
 • 14
 • 12,655
 • 12
Bài tập tự luận ôn tập chương 1 Vật lý 10 pot

Bài tập tự luận ôn tập chương 1 Vật 10 pot

Vật lý

... độ cao thả vật. 13. Một vật thả rơi không vận tốc đầu. Cho g=10m/s2. a. Tính quãng đường vật rơi được trong giây thứ 7. b. Trong 7s cuối vật rơi được 385m. Tính thời gian rơi của vật. IV/ ... có kim phút dài 10cm và kim giờ dài 8cm. Cho rằng các kim quay đều. Tính vận tốc dài, vận tốc góc của điểm đầu hai kim. ĐS: smvsradsmvsradphphgg /10. 74,1; /10. 74,1; /10. 16, 1; /10. 45,14354  ... RƠI TỰ DO 10. Một hòn đá rơi từ miệng đến đáy giếng mất 2,5s. Tính độ sâu của giếng. Lấy g=9,8m/s2. ĐS: 30,6m 11. Một vật rơi từ độ cao 45m. Lấy g=10m/s2. a. Tính thời gian vật rơi và...
 • 3
 • 2,406
 • 73
200 Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 CB

200 Bài tập trắc nghiệm Vật 10 CB

Vật lý

... tác dụng vào vật và lực đàn hồi do lò xo tác dụng vào vật. 166 . Khi tập thể dục tay bằng cách kéo một lò xo dãn ra. Để kéo dãn 10cm đầu cần 5N, để kéo dãn thêm 10cm cần :A. Lớn hơn 10N vì dãn ... m/s2)A. 0,6cm B. 0,8m C. 6m D. 60 cm53. Vật rơi tự do hết 8 giây. Cho g = 10m/s2 . Thời gian vật rơi 140 mét cuối cùng là :A. 6s B. 4,5s C. 3,5s D. 2s54. Thả rơi hòn đá từ độ cao h. Độ cao vật ... mà vật đi được tỉ lệ với lực tác dụng lên vật. B. Khi có lực tác dụng lên vật, vận tốc vật tăng lên.C. Vật đang chuyển động sẽ dừng lại khi lực tác dụng lên vật bằng khôngD. Gia tốc của vật...
 • 20
 • 7,242
 • 248
BÀI TẬP CHỌN LỌC VẬT LÝ 10

BÀI TẬP CHỌN LỌC VẬT 10

Vật lý

... = 10 3 kg/m3 và pa = 1,01 .10 5 N/m2 (g = 10 m/s2). Áp suất tuyệt đối ở độ sâu 10 m là bao nhiêu ? A. 1,15 .10 4 Pa. B. 1,15 .10 5 Pa. C. 2,05 .10 5 Pa. D. 10, 1 .10 5 Pa. 5 .6. ... 0,49 mm. Cho g = 9,8 m/s2. Suất Y-âng của đồng là bao nhiêu ? A. 7 .10 10Pa. B. 7,5 .10 10Pa. C. 8 .10 10Pa. D. 8,5 .10 10Pa. v2, S2 là vận tốc chảy và diện tích tiết diện ống ở trị ... định. 6. 5. Vật nào dưới đây không chịu biến dạng nén ? A. Trụ cầu. B. Cột nhà. C. Mặt bàn không để đồ vật. D. Chân bàn. 6. 6. Vật nào dưới đây chịu biến dạng lệch ? A. Dây thép treo vật nặng....
 • 47
 • 1,169
 • 0
trọn bộ bài tập trắc nghiệm vật lý 10 có đáp án rất hay

trọn bộ bài tập trắc nghiệm vật 10 có đáp án rất hay

Vật lý

... khí là:A. 1. 10 6 J.B. 2 .10 6 J.42 C. có; hằng số.D. không; hằng số.Câu 166 . Chọn phát biểu đúng.Động năng của một vật tăng khiA. vận tốc của vật giảm.B. vận tốc của vật v = const.C. ... m/s.C. 0,1 m/s.D. 10 m/s.Câu 103 . Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 6N, 8N và 10N. Góc giữa hai lực 6N và 8N bằng :A. 300.B. 450.C. 60 0.D. 900.CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG ... dụng lên vật tăng lên hai lần và khối lượng của vật giảm đi 2 lần? A.Gia tốc của vật tăng lên hai lần.B. Gia tốc của vật giảm đi hai lần.C. Gia tốc vật tăng lên bốn lần.D. Gia tốc vật không...
 • 50
 • 47,258
 • 820
Bài tập bổ trợ Vật lý 10 nâng cao pot

Bài tập bổ trợ Vật 10 nâng cao pot

Vật lý

... BCBCSh = 0 ,6; cos = 2sin1 = 0,8 Thay vào ta được: a = 10( 0,8 – 0, 06) = 7,4ms-2 Mặt khác ta có: 2Cv = 2Bv+ 2aSBC = 225 + 2 .100 .2= 102 5 - 4021 => vC = 214 0102 5 ≈ 29,01 ... bị biến đổi bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật. W = W2 – W1 = AF BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 21: Từ độ cao 10m so với mặt đất, một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng với ... = 0,2 .10. 11,25 = 22,5 (J) Bài 22: Từ mặt đất, một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10ms-1. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10ms-2. 1. Tính độ cao cực đại mà vật đạt...
 • 13
 • 1,821
 • 36
BÀI TẬP ÔN TẬP HAY VÀ KHÓ TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 10

BÀI TẬP ÔN TẬP HAY VÀ KHÓ TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT 10

Vật lý

... Theo bài ra: 100 h m∆ = do đó: t = 100 1 10, 7( )9,8 2s+ =Vậy độ cao của giọt mưa rơi là: 212h gt= = 219.8. (10, 7) 561 ,4( )2m= Bài 9 .6: Một đèn tín hiệu giao ... =V0,2m/s2 . Quảng đường vật đi được sau 10s là: s 10 = v0t+at2/2 = 60 m Bài 4.14: Một vật được thả rơi từ khí cầu đăng bay lên ở độ cao 300m. Lấy g = 9,8m/s2. Hỏi sau bao lâu vật rơi chạm đất ... 24m Bài 3.17 : Một vật chuyển động nhanh dần đều có vận tốc ban đầu là 18km/h, trong giây thứ 5 vật đi được quảng đươnhg 5,9ma. Tính gia tốc của vật b. Tính quảng đường của vật đi được sau 10s...
 • 4
 • 1,455
 • 14
BÀI TẬP ÔN TẬP HAY VÀ KHÓ TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 10

BÀI TẬP ÔN TẬP HAY VÀ KHÓ TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT 10

Tài liệu khác

... +-3-13vrACBH23vr23vr12vrABC12vr13vr23vr BÀI TẬP ÔN TẬP HAY VÀ KHÓ TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT 10 Bài 1.8. Một chiếc xuồng máy chạy trên một đoạn sông có bờ sông song song với dòng chảy. Xác định vật mốc và chọn hệ ... =V0,2m/s2 . Quảng đường vật đi được sau 10s là: s 10 = v0t+at2/2 = 60 m Bài 4.14: Một vật được thả rơi từ khí cầu đăng bay lên ở độ cao 300m. Lấy g = 9,8m/s2. Hỏi sau bao lâu vật rơi chạm đất ... 24m Bài 3.17 : Một vật chuyển động nhanh dần đều có vận tốc ban đầu là 18km/h, trong giây thứ 5 vật đi được quảng đươnhg 5,9ma. Tính gia tốc của vật b. Tính quảng đường của vật đi được sau 10s...
 • 4
 • 813
 • 4
Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6

Bài tập trắc nghiệm Vật 6

Vật lý

... lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật rắn tăng vì:a. Khối lượng của vật tăng.b. Thể tích của vật tăng.c. Thể tích của vật giảm.d. Khối lượng của vật tăng đồng thời thể tích của vật giảm.9. ... ra khi nung nóng một vật rắn?a. Trọng lượng của vật tăng.b. Trọng lượng riêng của vật tăng.c. Trọng lượng riêng của vật giảm.d. Cả 3 hiện tượng trên đều không xảy ra. 10. Trong các cách sắp ... kế nào dưới đây không thể đo nhiệt độ của nước đang sôi?a. Nhiệt kế dầu trong bộ thí nghiệm vật 6. b. Nhiệt kế y tế.c. Nhiệt kế thủy ngân.d. Cả 3 loại nhiệt kế trên.33.Nhiệt kế dầu là một...
 • 10
 • 3,903
 • 55
Bài tập chương 6: Lý thuyết cơ bản về thấm

Bài tập chương 6: thuyết cơ bản về thấm

Cao đẳng - Đại học

... 3 .10 7 . 0, 30 = 0,9. 10 7 m3 Tæ lệ thể tích nước trử vào so với phần rỗng: 74 10. 9,0 10. 1,5Wwp 56, 66% Thí dụ 6. 10: Hệ số thấm của nước đo được của một loại đất là k = 4,8 .10 -4 ... q = 22,75 .10 -7 . 4 . 100 0 = 9,1 . 10 -3 m3/(s km) Vậy lưu lượng thấm giảm được laø : q = 1,82. 10 -5 . 100 0 - 9,1 . 10 -3 = 9,1 . 10 -3 m3/(s km) BÀI TẬP 6. 1 : Chứng tỏ ... 1,82 .10 -5/ 4 = 4,55 . 10 -6 m/s Hệ số thấm của lớp đất giữa hai kênh 3,1 10. 10.55,4 6 dk 3,5. 10 -5 m/s Tầng không thấm Tầng không thấm a1 a2 an L h2 h1 Hình 6. 15...
 • 12
 • 1,039
 • 1
Bài tập trắc nghiệm vật lý lớp 10 (rất hay)

Bài tập trắc nghiệm vật lớp 10 (rất hay)

Vật lý

... 00 = 3,5. 10 5 J/kg. A. 15. 10 5 J. B. 16. 10 5 J. C. 16, 5 .10 5J. D. 17 .10 5J. Câu 2 46.  3 ... 003,9 .10 5J/K . A. 96, 16J. B.95,16J. C. 97,16J. D.98,16J. Câu 269 . 00 ... -6m/s2; - 1,2m/s2; 6m/s2 B. 0m/s2; 1,2m/s2; 0m/s2 C. 0m/s2; - 1,2m/s2; 0m/s2 D. - 6m/s2; 1,2m/s2; 6m/s2 v(m/s) 0 20 60 70 t(s) v(m/s) 6 0 5 10...
 • 46
 • 2,516
 • 7
BÀI TẬP TỰ LUẬN VẬT LÝ LỚP 11, CHƯƠNG II - NÂNG CAO ppt

BÀI TẬP TỰ LUẬN VẬT LỚP 11, CHƯƠNG II - NÂNG CAO ppt

Vật lý

... = 60 Ω, ampe kế A có điện trở không đáng kể. Hỏi ampe kế chỉ bao nhiêu. Biết rằng suất điện động của nguồn điện E = 68 V. Bài 9: Cho mạch điện như hình vẽ. (HII.9).Trong đó: E1 = E2 = 6V; ... thế UAB giữa A và B.2.Điện trở R.3.Công suất và hiệu suất của mỗi nguồn. Bài 10: Cho mạch điện như hình vẽ (HII .10) E1 = 12,5V; r1 = 1Ω; E2 = 8V; r2 = 0,5Ω, R1 = R2 = 5Ω; R3 ... trở và số chỉ của ampe kế. Bài 11: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ(HII.11), trong đó nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r = 2Ω; đèn Đ: 12V-12W; R1 = 16 ; R2 = 18Ω; R3 = 24Ω....
 • 2
 • 11,364
 • 268

Xem thêm