bài tập chương 6 vật lý 10 cơ bản

ON TAP CHUONG I VAT LY 10 CO BAN pdf

ON TAP CHUONG I VAT LY 10 CO BAN pdf

Tài liệu khác

... bằng bao nhiêu?A. v = 62 ,8m/s. B. v = 3,14m/s. C. 62 8m/s. D. 6, 28m/s. @@@@ Chương I: Động học chất điểm - Trang 10 - Trung Tâm GDTX Mang Thít Hệ thống kiến thức Vật 10 – Hệ GDTX3.1: Một ... g = 10 m/s2)4 .10: Một vật A được thả rơi từ độ cao 80 m, cùng lúc một vật B được thả rơi từ độ cao 45 m.a. Tính khoảng cách giữa hai vật sau 2 s.b. Tính khoảng cách giữa hai vật khi vật ... gian rơi của vật và vận tốc khi chạm đất là bao nhiêu?b. Tính vận tốc của vật khi còn cách mặt đất 9 ,6 m.4.5: Một vật được thả rơi trong 10 s. Tính:a. Thời gian vật rơi trong 10 m đầu tiên....
 • 12
 • 1,310
 • 17
BAI TAP CHUONG 3 VAT LY 10

BAI TAP CHUONG 3 VAT LY 10

Vật lý

... 16: Chọn câu đúng. Mômen quán tính của một vật không phụ thuộc vào yếu tố nào?A. sự phân bố khối lượng của vật. B. khối lượng của vật. C. tốc độ quay của vật. D. hình dạng và kích thước của vật. Câu ... trên trục đối xứng của vật. C. Mỗi vật rắn chỉ một trọng tâm và thể là một điểm không thuộc vật đó.D. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng đặt tại một điểm trên vật. Câu 22: Trong hệ SI, ... 15cm. C. Cách giá F2 10cm. D. Cách giá F1 30cm.Câu 21: Chọn câu đúng.A. Khi vật rắn cân bằng thì trọng tâm là điểm đặt của tất cả các lực.B. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng nằm trên...
 • 2
 • 3,518
 • 45
BAI TAP CHUONG 4 VAT LY 10

BAI TAP CHUONG 4 VAT LY 10

Vật lý

... trò: A. 25,92 .10 5 J B. 10 5 J C. 51,84 .10 5 J D. 2 .10 5 J 21. Thế năng của vật nặng 2 kg ở đáy 1 giếng sâu 10m so với mặt đất tại nơi gia tốc g=10m/s2 là bao nhieâu? A. -100 J B. 200J ... Động năng của vật tăng khi : A. Vận tốc của vật v > 0 B. Gia tốc của vật a > 0 C. Gia tốc của vật tăng D. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương 20. Một ôtô khối lượng 100 0 kg chuyển ... một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2, mốc thế năng tại mặt đất. Ngay khi ném năng của vật bằng :A. 5 J B. 8 J C .4 J D. 1 J 33. Một vật rơi...
 • 3
 • 3,337
 • 76
tóm tắt lý thuyết và bài tập chương 1 vật lý 10

tóm tắt thuyết và bài tập chương 1 vật 10

Vật lý

... Tel: 09 865 90 468 10 THUYÊT VÀ BÀI TẬP VẬT 10 b. Trong 1 giây trước khi chạm đất vật rơi được 20m. Tính thời gian rơi của vật, từ đó suy ra độ caonơi thả vật c. Tính vận tốc của vật khi ... nhanh hay chậm của vật.  Vận tốc trung bìnhMr Nguyễn Duy Liệu Tel: 09 865 90 468 1MNHình 1MNO xx1x2Hình 2 THUYÊT VÀ BÀI TẬP VẬT 10 B. BÀI TẬP1.2. Chuyển động và chuyển động ... Tel: 09 865 90 468 4 THUYÊT VÀ BÀI TẬP VẬT 10 CHƯƠNG 1. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂMA. TÓM TẮT THUYẾT1. Nhiệm vụ của học Một trong những loại hiện tượng phổ biến là chuyển động của các vật, nghĩa...
 • 14
 • 12,642
 • 12
trọn bộ bài tập trắc nghiệm vật lý 10 có đáp án rất hay

trọn bộ bài tập trắc nghiệm vật 10 đáp án rất hay

Vật lý

... khí là:A. 1. 10 6 J.B. 2 .10 6 J.42 C. có; hằng số.D. không; hằng số.Câu 166 . Chọn phát biểu đúng.Động năng của một vật tăng khiA. vận tốc của vật giảm.B. vận tốc của vật v = const.C. ... m/s.C. 0,1 m/s.D. 10 m/s.Câu 103 . Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 6N, 8N và 10N. Góc giữa hai lực 6N và 8N bằng :A. 300.B. 450.C. 60 0.D. 900.CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG ... dụng lên vật tăng lên hai lần và khối lượng của vật giảm đi 2 lần? A.Gia tốc của vật tăng lên hai lần.B. Gia tốc của vật giảm đi hai lần.C. Gia tốc vật tăng lên bốn lần.D. Gia tốc vật không...
 • 50
 • 47,204
 • 819
xây dựng trang web hỗ trợ hs tự ôn tập, củng cố và kiểm tra đánh giá phần các định luật bảo toàn, chương trình vật lý 10, cơ bản

xây dựng trang web hỗ trợ hs tự ôn tập, củng cố và kiểm tra đánh giá phần các định luật bảo toàn, chương trình vật 10, bản

Thạc sĩ - Cao học

... trình Vật 10, SGK bản gồm 5 bài học: + Bài 23: Động lƣợng. Định luật bảo toàn động lƣợng + Bài 24: Công và công suất + Bài 25: Động năng + Bài 26: Thế năng + Bài 27: năng ... trình Vật lý, cũng nhƣ đề xuất phƣơng án th nghiệm để kiểm tra dự đoán đã đề ra. Vận dụng đƣợc kiến thức Vật để mô tả, giải thch các hiện tƣợng và quá trình Vật lý, giải các bài tập Vật ... ng lƣợ ng, năng củ a cá c vậ t. - Các đại lƣợng Vật : độ ng lƣợ ng, độ ng năng, thế năng, năng, công học, công suấ t - Các định lý, định luật Vật lý: định biến thiên...
 • 116
 • 445
 • 1
BÀI TẬP BÁM SÁT VẬT LÝ 11 CƠ BẢN HỌC KÌ II

BÀI TẬP BÁM SÁT VẬT 11 BẢN HỌC KÌ II

Cao đẳng - Đại học

... TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂNTỔ VẬT - KTCNBÀI TẬP BÁM SÁT VẬT 11 BẢN HỌC KÌ IITiết BS 1: BÀI TẬP VỀ LỰC TỪ Bài 1: Một đoạn dây dẫn dài 5 (cm) đặt trong từ trường ... 4 .10 -6 T. Tính khoảng cách từ N đến dòng điện . Bài 2: Tại tâm của một vòng dây tròn chứa dòng điện cường độ 5 (A) cảm ứng từ đo được là 31,4 .10 - 6 (T). Tính đường kính của vòng dây đó. Bài ... cảm ứng từ Bur phải độ lớn vàchiều như thế nào ? Lấy g = 10m/s2 .Tiết BS 2 và 3: BÀI TẬP VỀ TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN Bài 1: Dòng điện I = 2 (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong...
 • 2
 • 6,991
 • 152
Chuong III.Vật lý 10 cơ bản(08-09)

Chuong III.Vật 10 bản(08-09)

Vật lý

... giácủa 2 lực)Dặn dò: Xem lại các bài tập đã giải.Tiết sau chuẩn bị sửa bài tập chương III: ôn lại công thức về momen lực, ngẫu lựcTrang 108 GIÁO ÁN VẬT 10 BẢN GIÁO VIÊN : NGUYỄN THẾ VŨ.Hai ... Tieát 32 Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG Trang 93 GIÁO ÁN VẬT 10 BẢN GIÁO VIÊN : NGUYỄN THẾ VŨ Chương III: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮNTiết 28 Bài 17: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC ... chuyển động của vật ?.Khi chịu tác dụng của ngẫu lựcthì vật chuyển động quay.II.Tác dụng của ngẫu lực đốivới một vật rắn:1)Trường hợp vật không cóTrang 103 GIÁO ÁN VẬT 10 BẢN GIÁO VIÊN...
 • 24
 • 641
 • 3
thiết kế giáo án điện tử chương 5 và chương 6 vật lý 12 cơ bản sử dụng phần mềm lecturemaker

thiết kế giáo án điện tử chương 5 và chương 6 vật 12 bản sử dụng phần mềm lecturemaker

Hóa dầu

... tử chương 5 và chương 6 vật 12 bản sử dụng phần mềm Lecturemaker GVHD: Vương Tấn Sĩ Trang 1 SVTH: Nguyễn Thị Chinh MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU 6 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 6 1. Đặt vấn đề. 6 ... quan. - Lưu trữ, truyền dẫn và xử thông tin. - Hỗ trợ thông tin trong học tập Luận văn tốt nghiệp Thiết kế giáo án điện tử chương 5 và chương 6 vật 12 bản sử dụng phần mềm Lecturemaker ... điện tử chương 5 và chương 6 vật 12 bản sử dụng phần mềm Lecturemaker GVHD: Vương Tấn Sĩ Trang 10 SVTH: Nguyễn Thị Chinh - Viết đề cương nộp giáo viên hướng dẫn. - Tìm hiểu chương...
 • 114
 • 825
 • 0
Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào việc tổ chức dạy học phần “động học và động lực học chất điểm“ chương trình vật lý 10 cơ bản

Vận dụng thuyết kiến tạo vào việc tổ chức dạy học phần “động học và động lực học chất điểm“ chương trình vật 10 bản

Sư phạm

... vụ học tập GV nhận xét giờ học Bài tập về nhà: làm bài tập1 0,11,12SGK và các Bài tập ở SBT- Ôn lại kiến thức về chuyển động đều,vận tốc, gia tốc.Phiếu học tập Câu 1. Ném một hòn sỏi từ dưới ... vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.1.2. Các lực cân bằng:Là các lực khi tác dụng đồng thời vào vật một vật thì không gây ra gia tốc cho vật. 1.3. ... của một vật phụ thuộc vào:A. Khối lượng của vật. B. Kích thước của vật. C. Độ cao của vật. D. Cả 3 yếu tố.Câu 6. hai vật rơi tự do từ hai độ cao khác nhau xuống đất. Thời gian rơi của vật 1gấp...
 • 73
 • 1,051
 • 4
định hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy bài tập chương các định luật bảo toàn vật lý 10 - cơ bản nhằm phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh miền núi

định hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy bài tập chương các định luật bảo toàn vật 10 - bản nhằm phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh miền núi

Kinh tế

... hợp bài tập tính toán lại chia thành bài tập tập dượt và bài tập tổng hợp. Ngoài ra nếu phân loại theo nội dung thì thể chia các bài tập Vật thành bài tập nội dung lịch sử, bài tập ... HỌC BÀI TẬP CHƢƠNG “ CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ” ( VẬT 10 - BẢN ) NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH MIỀN NÚI 56 2.1. Phân tích nội dung chương trình Vật 10 - bản phần học. ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 24 Bài tập tính toán thể chia thành 2 loại: Bài tập tập dượt và bài tập tổng hợp. a. Bài tập tính toán tập dượt: Là những bài tập bản, đơn giản, trong đó chỉ...
 • 159
 • 881
 • 0

Xem thêm