bài tập chương 6 vật lý đại cương

Bài tập trắc nghiệm vật lý đại cương A2

Bài tập trắc nghiệm vật đại cương A2

Vật lý

... quang điện A=2,48eV Cho h = 6, 62 5.10-34 Js, c = 3.108 m / s, 1eV = 1, 6. 10-19 J Giới hạn quang điện kim loại là: a 0,5μm b 0,7μm c 0 ,6 m d Một kết khác Câu 1 16 h = 6, 62 5.10-34 Js, c = 3.108 m ... 1,0 cm dọc theo chiều dương đường sức điện trường E = 1,0 kV/m là: a) –1 ,6. 10- 16 J b) +1 ,6. 10- 16 J c) –1 ,6. 10-18 J d) +1 ,6. 10-18 J Câu39: Phát biểu sau không đúng? a) Điện trường tĩnh hạt mang ... −31 =0,5μm Cho h = 6, 62 5.10 Js, c = 3.10 m / s, m oe = 9,1.10 kg Vận tốc ban đầu cực đại quang electron catốt chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng λ=0,25μm a 1,2.1 06 m/s b 0,93.1 06 m/s c 1,2.105 m/s...
 • 17
 • 2,485
 • 51
tổ chức sinh viên học tập theo nhóm trong dạy học phần tĩnh điện – chương trình vật lý đại cương của trường cao đẳng công nghệ

tổ chức sinh viên học tập theo nhóm trong dạy học phần tĩnh điện – chương trình vật đại cương của trường cao đẳng công nghệ

Kinh tế - Quản lý

... môn Vật đại cương 16 0T 0T 2.1.2 Mục tiêu môn học Vật đại cương 18 0T 0T 2.1.3 Nhiệm vụ môn học vật đại cương trường cao đẳng 18 0T 0T 2.2 Phần Tĩnh điện chương trình Vật ... tạo trường Cao đẳng Công nghệ 2.1.1 Sơ lược lịch sử phát triển môn Vật đại cương Môn Vật đại cương chương trình vật đại cương trường Cao đẳng Công nghệ gồm hai phần điện học từ học Điện ... nói học chương điện đại cương có ứng dụng gắn liền với sống hàng ngày người 2.1.2 Mục tiêu môn học Vật đại cương Chương trình Vật đại cương trường cao đẳng công nghệ chia làm bảy chương: ...
 • 108
 • 721
 • 1
xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phần cơ học và nhiệt học chương trình vật lý đại cương

xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phần cơ học và nhiệt học chương trình vật đại cương

Thạc sĩ - Cao học

... thức vật để mô tả, giải thích tượng trình vật lý, giải tập vật giải tập vật đời sống sản xuất mức độ đại cương * Thái độ Hình thành rèn luyện SV thái độ hứng thú học tập môn vật Có ... nhiệt trình vật xảy tự nhiên - Vận dụng kiến thức vật để mô tả, giải thích tượng trình vật lý, giải tập vật giải tập đời sống sản xuất phần học, nhiệt học với mức độ đại cương - Sử ... trình vật xảy đời sống sản xuất, đại lượng vật lý, nội dung định luật vật bảnvà định luật vật liên quan trực tiếp đến học tập nghiên cứu thực hành ngành khí luyện kim Giải thích tượng vật...
 • 123
 • 762
 • 0
hướng dẫn sinh viên ôn tập phần điện học trong chương trình vật lý đại cương cho trường cao đẳng công nghiệp với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

hướng dẫn sinh viên ôn tập phần điện học trong chương trình vật đại cương cho trường cao đẳng công nghiệp với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

Thạc sĩ - Cao học

... SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỬ DỤNG BĐTD TRONG VIỆC ÔN TẬP KIẾN THỨC VẬT CỦA SINH VIÊN 10 Ôn tập 10 1.1 Khái niệm ôn tập mục đích ôn tập 10 1.2 Vai trò vị trí ôn tập ... để ôn tập suốt đời Điện học nội dung học tập chƣơng trình Vật đại cƣơng mà SV đƣợc học tập năm thứ Nắm vững kiến thức phần này, giúp cho SV học tập tốt số môn học số ngành học mà em học tập ... với đề tài " Hƣớng dẫn SV tự ôn tập củng cố phần "Cơ học" chƣơng trình vật đại cƣơng với hỗ trợ BĐTD" Do đó, việc hƣớng dẫn SV ôn tập phần 'Điện học" - Vật đại cƣơng với hỗ trợ BĐTD vấn...
 • 124
 • 569
 • 1
Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương

Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật đại cương

Thạc sĩ - Cao học

... thẳng chất điểm, thuộc chương trình Vật đại cương sở chương trình Vật đại cương số trường đại học Việt nam Đại học sư phạm TP HCM, Đại học khoa học tự nhiên TP HCM, Đại học Cơng nghiệp TP ... vụ vật phải tìm qui luật tượng vật giải thích lại xảy Người học tiếp xúc với vật đại cương từ học sinh trung học sở Qua thời gian, vật đại cương bước góp phần hồn chỉnh giới quan vật ... nghiên cứu thuyết - Nghiên cứu sở luận dạy học đại học lớp học trực tuyến - Nghiên cứu nội dung, chương trình sách giáo khoa vật lớp 10, sách vật đại cương số trường đại học - Nghiên...
 • 161
 • 1,842
 • 1
BAI TAP CHUONG 3 VAT LY 10

BAI TAP CHUONG 3 VAT LY 10

Vật lý

... D M = Fd d1 d d Câu 16: Chọn câu Mômen quán tính vật không phụ thuộc vào yếu tố nào? A phân bố khối lượng vật B khối lượng vật C tốc độ quay vật D hình dạng kích thước vật Câu 17: Hệ thức sau ... cân trọng tâm điểm đặt tất lực B Trọng tâm vật rắn nằm trục đối xứng vật C Mỗi vật rắn có trọng tâm điểm không thuộc vật D Trọng tâm vật rắn đặt điểm vật Câu 22: Trong hệ SI, đơn vị mômen lực ... phương tác dụng vào vật B giá, độ lớn ngược chiều C phương, ngược chiều có độ lớn D giá, độ lớn chiều Câu 25: Một vật rắn có trục quay cố định Vật chuyển động lực F tác dụng lên vật rắn có giá qua...
 • 2
 • 3,518
 • 45
BAI TAP CHUONG 4 VAT LY 10

BAI TAP CHUONG 4 VAT LY 10

Vật lý

... 4W C 6W D 7W 28 Chọn đáp án : Cơ là: A Một đại lượng vô hướng có giá trò đại số B Một đại lượng véc tơ C Một đại lượng vô hướng luôn dương D Một đại lượng vô hướng dương 29 Gọi m khối lượng vật, ... lên cao với vận tốc 10m/s.Lấy g=10m/s2.Bỏ qua sức cản Hỏi vật quãng đường 8m động vật có giá trò bao nhiêu? A 9J B 7J C 3J D 26J 26 Một vật nằm yên có: A Động B Vận tốc C Động lượng D Thế 27 Một ... 19 Động vật tăng : A Vận tốc vật v > B Gia tốc vật a > C Gia tốc vật tăng D Các lực tác dụng lên vật sinh công dương 20 Một ôtô khối lượng 1000 kg chuyển...
 • 3
 • 3,337
 • 76
Tài liệu BÀI GIẢNG MÔN HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2 docx

Tài liệu BÀI GIẢNG MÔN HỌC VẬT ĐẠI CƯƠNG A2 docx

Vật lý

... Bài giảng mơn học: Vật đại cương A2 GIỚI THIỆU Vật học mơn học nghiên cứu tất dạng vận động vật chất từ vĩ mơ đến vi mơ Những thành tựu vật học ngày hơm sử dụng ... – Hiệu điện 26 CÂU HỎI THUYẾT .28 BÀI TẬP .29 Tác giả: GV Th s Nguyễn Phƣớc Thể 2 Th s Lê Văn Khoa Bảo Bài giảng mơn học: Vật đại cương A2 CHƢƠNG 2: ... lớn Chƣơng trình vật đại cƣơng có mục tiêu truyền đạt đến cho bạn sinh viên cách nhìn tổng qt dạng vận động vật chất, tƣợng, thuyết vật mà sở việc nắm bắt đƣợc vận động vật chất Song song...
 • 164
 • 3,424
 • 55
tóm tắt lý thuyết và bài tập chương 1 vật lý 10

tóm tắt thuyết và bài tập chương 1 vật 10

Vật lý

... đường vật rơi giây Mr Nguyễn Duy Liệu Tel: 09 865 90 468 10 THUT VÀ BÀI TẬP VẬT 10 b Trong giây trước chạm đất vật rơi 20m Tính thời gian rơi vật, từ suy độ cao nơi thả vật c Tính vận tốc vật ... thời gian vật chuyển động Dựa vào đồ thị lập phương trình chuyển động vật x(m) 120 (3) (1) 80 40 O Mr Nguyễn Duy Liệu Tel: 09 865 90 468 10 20 (2) 30 t(s) THUT VÀ BÀI TẬP VẬT 10 Bài 1: Hai ... Liệu Tel: 09 865 90 468 THUT VÀ BÀI TẬP VẬT 10 B BÀI TẬP 1.2 Chuyển động chuyển động thẳng HD: * Chọn gốc tọa độ, thời gian, chiều chuyển động * Vẽ hình * Xác định điều kiện ban đầu vật chuyển...
 • 14
 • 12,642
 • 12
xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương “ phân cực ánh sáng” trong chương trình vật lý đại cương

xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương “ phân cực ánh sáng” trong chương trình vật đại cương

Kinh tế - Quản lý

... quan mơn Quang học chương trình Vật đại cương, em chọn đề tài “Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương “Phân cực ánh sáng chương trình Vật đại cương Đây xem chương có nhiều ... học tập sinh viên khảo sát, nội dung giới hạn kiến thức chương “Phân cực ánh sáng” chương trình Vật đại cương Đề tài tiến hành thực nghiệm sư phạm sinh viên năm hai khoa Vật trường Đại ... khó, dễ bài, số lượng câu thời gian làm khác Mục đích kiểm tra thực đề tài này: + Kiểm tra kiến thức sinh viên chương “Phân cực ánh sáng” học phần Quang học, chương trình Vật đại cương Thơng...
 • 224
 • 1,848
 • 1
bài tập chương 1 vật lý 11

bài tập chương 1 vật 11

Vật lý

... Ampe kế Vôn kế K đóng Đ/S: R2 = 4; R3 = 2; UV = 9,6V; IA = 0,6A Bài 8: Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ Biết r = 10Ω; R1 = R2= 12Ω; R3 = 6 ; Ampkế A1 0,6A a Tính E ) b Xác định số A2 Đ/S: 5,2V, 0,4A ... Tính công suất nguồn máy thu Đ/S: I = 1A; UAB = 4V; UCD= - 2/3V; UMD = 34/3V; PN = 15W, PMT = 4W Bài 6: Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ Biết E = 12V; r1 = 1Ω; R1 = 12Ω ; R4 = 2Ω; Coi Ampe kế có điện ... R3 R4 b Xác định số V Ampe kế c Xác định điện tích tụ Bài 2: Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ Biết E = 12V; r = 0,4Ω; R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 = 6 , R4 =3Ω, R5 =2Ω Coi Ampe kế có điện trở không đáng...
 • 5
 • 2,152
 • 32
Tóm tắt lý thuyết và bài tập chương 1 Vật lý 10

Tóm tắt thuyết và bài tập chương 1 Vật 10

Vật lý

... chiều dương hướng xuống THUYẾT VÀ BÀI TẬP VẬT 10 b Tìm thời điểm lúc chạm đất tính vận tốc vật chạm đất Bài 1: Một vật bng rơi tự nơi có g = 9,8m/s2 a Tính qng đường vật rơi 3s giây thứ ba.Đ/s: ... THUYẾT VÀ BÀI TẬP VẬT 10 Độ biến thiên vận tốc giây là: r r r r vt − vo ∆v a= = ∆t ∆t ĐN: Gia tốc đại lượng vật đặc trưng cho biến thiên nhanh hay ... định vận tốc ban đầu gia tốc vật THUYẾT VÀ BÀI TẬP VẬT 10 14 Một người đứng sân ga nhìn đồn tàu chuyển bánh nhanh dần Toa thứ qua trước mặt người thời gian 6s hỏi toa thứ qua trước mặt...
 • 12
 • 987
 • 0
Các dạng bài tập chương 1 vật lý lớp 11

Các dạng bài tập chương 1 vật lớp 11

Vật lý

... hai vật 4.10 -6C Tính  q q = 5.10 −12 q q = −5.10 −12 q = −10 6 C    ⇔ ⇒ ĐS:  6 6 q + q = 4.10 q = 5.10 6 C q + q = 4.10    điện tích vật? Bài Điện tích điểm q1 = 6. 10-5 C, đặt ... cos A = 2.F10 AH AC Fo = 2.0,0 36 = 57 ,6. 10 −3 N  + Vậy Fo có phương // AB, chiều với vectơ −3 AB (hình vẽ) có độ lớn: Fo = 57 ,6. 10 N 3.2/ Bài tập luyện tập: −7 −7 Bài Cho hai điện tích điểm q1 ... 051N Bài Có diện tích điểm q1 =q2 = q3 =q = 1 ,6. 10 -6 c đặt chân không đỉnh tam giác ABC cạnh a= 16 cm.Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích Bài Ba cầu nhỏ mang điện tích q = 6. 10...
 • 4
 • 1,245
 • 19
bai tap chuong 1 vat ly 10

bai tap chuong 1 vat ly 10

Ngữ văn

... = 60 t (km) vµ x2= 20 + 40t (km) C x1 =20 + 60 t (km) vµ x2= 40t (km) D x1 = 60 t (km) vµ x2= 20 - 40t (km) 23 Một vật chuyển động thẳng từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc 60 km/h, lúc vật ... hai híng ngỵc chiỊu Khi gỈp vËt thø nhÊt ®i ®ỵc qu·ng ®êng 60 m, qu·ng ®êng vËt thø hai ®i ®ỵc lµ? A S2=96m B S2 =69 m C S2= 960 m D S2=9,6m 20 Trªn h×nh vÏ lµ ®å thÞ to¹ ®é - thêi gian cđa mét vËt ... lỵt lµ 60 km/h vµ 40km/h Chän trơc to¹ ®é trïng víi q ®¹o, A lµ gèc to¹ ®é, chiỊu A -> B lµ chiỊu d¬ng, gèc thêi gian lµ thêi ®iĨm hai xe xt ph¸t Ph¬ng tr×nh chun ®éng cđa hai xe lµ? A x1 = 60 t (km)...
 • 2
 • 404
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25