bài tập chương 6 7 môn hóa lớp 10

Phân loại các dạng bài tập chương Nguyên tử môn Hóa học lớp 10

Phân loại các dạng bài tập chương Nguyên tử môn Hóa học lớp 10

Hóa học

... ca R v phn ng gia R vi X? Bi 16: Mt s nguyờn t cú cu hỡnh e nh sau: a 1s22s22p1 b 1s22s22p6 c 1s22s22p63s23p5 2 6 10 2 d 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s e 1s 2s 2p63s23p63d104s24p1 Xỏc nh v trớ ca chỳng ... t trung bỡnh ca brom l 79 ,91 Brom cú hai ng v, bit ng v 79 35 Br chim 54,5% Hóy xỏc nh nguyờn t ca ng v Bi 16 Bo t nhiờn cú hai ng v bn: 10 B v 11 B Mi cú 76 0 nguyờn t 10 B thỡ cú bao nhiờu ... nhiờn Cu cú ng v l 63 Cu v 65 Cu Khi lng nguyờn t trung bỡnh ca Cu l 63 ,54 Thnh phn phn trm v lng ca 63 Cu CuCl2 l bao nhiờu ( bit M Cl = 35,5) Bi 10 Nguyờn t ca B l 10, 81 B gm ng v 10B v 11B Cú bao...
 • 7
 • 5,833
 • 179
bai tap chuong 6,7

bai tap chuong 6,7

Hóa học

... là: A -2 , , +4 , -6 , +4 , +6 B 1/2 , , -4 , +6 , +4 , -6 Trường THPT Trưng Vương GV: Hoàng Văn Hùng ÔN TẬP HỌC KÌ LỚP 10 C -2 , , +4 , +6 , +4 , +6 D +2 , , +4 , +6 , -4 , +6 Câu 29: Cặp chất thù ... hình electron ion S2- : A 1s22s22p63s23p4 B 1s22s22p63s23p2 Trường THPT Trưng Vương GV: Hoàng Văn Hùng ÔN TẬP HỌC KÌ LỚP 10 C 1s22s22p63s23p6 D 1s22s22p63s23d64s2 Câu 40: Trong phản ứng : SO2 ... HClO4 là: A +1, +5, -1, +3, +7 B -1, +5, +1, -3, -7 Trường THPT Trưng Vương GV: Hoàng Văn Hùng ÔN TẬP HỌC KÌ LỚP 10 C -1, -5, -1, -3, -7 D -1, +5, +1, +3, +7 Câu 26: Trong dãy axit, clo: HCl,...
 • 10
 • 289
 • 0
TỔNG HỢP BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HSG MÔN HÓA LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN

TỔNG HỢP BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HSG MÔN HÓA LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN

Hóa học

... 1 ,75 x- 2 ,75 y Nên tổng số mol khí sau nung = a – 0 ,75 (x+y) (0,5đ) Ta có: %(V)N2 = ⇒ 0,8a = a − 0 ,75 ( x + y ) a = 13,33(x+y) % (V)SO2 = ⇒ 84 ,77 /100 (12) x + 2y a − 0 ,75 ( x + y ) = 10 ,6/ 100 a = 10, 184x ... = 1, 07 : 0,155 : 0, 255 ≈ 6, 9 :1:1, 65 14 142 94 Gọi x số mol ngun tố P, ta có: Ca(H2PO4)2 = x KCl = 1 ,65 x NH4NO3 = Vậy x 6, 9 × x x 80 6, 9 × + 234 × + 1 ,65 x 74 ,5=50 .103 2 Suy : 0,0 97. 103 mol ... NaOH = 0, 4.1 06 = 0, 01.1 06 ( mol) 40 Theo phương trình hóa học : ⇒ số mol NaCl = 0,01.1 06 ( mol) Khối lượng dung dịch NaCl bão hòa ( 250C) cần dùng là: Câu (4 điểm) Ngun tử X có ba lớp electron...
 • 150
 • 1,105
 • 2
BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 6

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 6

Trung học cơ sở - phổ thông

... below: 1/ persuasion ; 2/ sun-burnt B 10 E ; 3/ information ; 4/ glorious 5/ conveniently ; 6/ Punctuality 9/ concentrated ; 7/ simple ; 8/ suitability ; 10/ excursion III/ Choose the correct ... 1/ C occasion va rious ; 2/ B period ; 3/ B kilo ; 4/ A 5/ A forest ; 6/ C fly ; 7/ D tear ; 8/ D coo k ; 9/ C perfu me 10/ D needed II/ Choose the word whose main stress is placed differently ... D ahead ; 3/ B event ; 4/ D relax ; 8/ C occupy ; 9/ B official ; 5/ A different 6/ B botanic ; 7/ A various 10/ B pressure III/ Select the synonym of the following bold and underlined word in...
 • 21
 • 2,537
 • 1
BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 7

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 7

Trung học cơ sở - phổ thông

... F C I E 10 H II/ Fill each gap with suitable words from the list below: 1/ listened ; 2/ per ; 3/ Filming; 4/ answerphone ; 5/ movie 6/ watched ; 7/ living ; 8/ mountains ; 9/ media ; 10/ radio ... group: 1/ B drama ; 2/ A media ; 3/ C dreamy ; 4/ A h our 5/ D reelect ; 6/ A film ; 7/ D try ; 8/ A foo tball 9/ C poets ; 10/ D stayed II/ Choose the word whose main stress is placed differently ... discuss ; 2/ C recommend ; 3/ C importance ; 4/ A unknown 5/ A comment ; 6/ B present 9/ B surprise ; 7/ D tonight ; 8/ D enough ; 10/ A appropriate III/ Select the synonym of the following bold and...
 • 21
 • 1,803
 • 4
Đề cương ôn tập học kì 1, môn hóa, lớp 10

Đề cương ôn tập học kì 1, môn hóa, lớp 10

Trung học cơ sở - phổ thông

... chất vô cơ số phản ứng hóa học vô Bài tập định lượng Dạng Bài tập tính theo phương trình hóa học Dạng Bài toán tìm tên nguyên tố III Bài tập tham khảo • Bài tập định tính Bài 1: Cho phản ứng đây, ... BTH Bài tập tham khảo: Bài 1: So sánh bán kính nguyên tử nguyên tố: - Có số hiệu 11; 12; 15; 17 - Có số hiệu 9; 17; 35 Bài 2: So sánh bán kính nguyên tử nguyên tố có số hiệu là: 11; 13; Bài 3: ... có nhiều đồng vị Bài tập tham khảo: Bài 1: Có loại phân tử BeH2 hình thành từ Be H, biết Be có loại nguyên tử 9Be, H có đồng vị 1H, 2H, 3H? Chương 2: Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học định luật...
 • 5
 • 15,127
 • 451
ÔN tập KIỂM TRA HKII môn hóa lớp 10

ÔN tập KIỂM TRA HKII môn hóa lớp 10

Hóa học

... 3,583 lít H2 (đkc) Tính m Bài 3: Hòa tan hòan toàn 10 ,72 gam hỗn hợp X gồm FeO Fe3O4 vào 42 gam dung dịch H2SO4 đặc nóng 70 % đến phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y 0 , 67 2 lít khí (đkc) a) Tính ... tan hoàn toàn 5, 36 gam hỗn hợp X Bài 4: Hỗn hợp X gồm Na2SO3, NaHSO3, Na2SO4 Cho 58 ,66 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 thu khí Y Lượng khí Y thoát làm màu vừa hết 105 ml dung dịch ... Hóa học 10 LƯƠNG ANH NHẬT - SĐT: 012125882 06 Cho hồ tinh bột vào dung dịch sau thời gian cho dung dịch KI vào FeCl3 VII...
 • 2
 • 2,135
 • 5
xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương chất khí vật lí lớp 10 chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi

xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương chất khí vật lí lớp 10 chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi

Thạc sĩ - Cao học

... cứu phân tích nội dung kiến thức tập chương chất khí vật lí lớp 10 nâng cao - Xây dựng hệ thống tập phương pháp giải tập chương chất khí thuộc chương trình lớp 10 nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh ... dưỡng HSG vật lí không lớp 10 mà đặt móng vững cho HS lớp trường THPT Trên sở đó, lựa chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống phương pháp giải tập chương chất khí vật lí lớp 10 chương trình nâng cao nhằm ... Vật lí 10 nâng cao Nhà xuất Giáo dục 10 Nguyễn Thế Khôi (Tổng chủ biên) (20 06) Vật lí 10 nâng cao, sách giáo viên Nhà xuất Giáo dục 11 Nguyễn Thế Khôi (Tổng chủ biên) (20 06) Bài tập vật lí 10 nâng...
 • 7
 • 1,146
 • 25
Xây dựng hệ thống bài tập chương Chất khí Vật lý lớp 10 cơ bản theo hướng tiếp cận hoạt động cho học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Xây dựng hệ thống bài tập chương Chất khí Vật lý lớp 10 cơ bản theo hướng tiếp cận hoạt động cho học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Sư phạm

... lƣợng 52 2 .7. 3 Bài tập đồ thị 56 2 .7. 4 Bài tập thí nghiệm 66 2 .7. 5 Bài tập trắc nghiệm khách quan 69 Tiểu kết chƣơng 73 74 Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM ... tƣợng Bài tập dƣới dạng đề tài vật lí Bài tập kỹ thuật tổng hợp Bài tập luyện tập Bài tập sáng tạo Bài tập định tính Loại tập theo phƣơng thức cho điều kiện phƣơng thức giải Bài tập định lƣợng Bài ... lí 10 ban 45 2.5 Mục tiêu dạy tập chƣơng “Chất khí” vật lí 10 ban 46 2 .6 Phân loại tập chƣơng “Chất khí” vật lí 10 ban 46 2 .6. 1 Các sở phân loại tập vật lí 46 2 .6. 2 Phân loại tập...
 • 101
 • 1,061
 • 0
BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 12

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... countryside ; 6/ B attractive 7/ B different ; 8/ B information ; 9/ B learned 10/ C pleasure VI/ Choose the correct form of verbs to complete the sentences: 1/ A saw ; 2/ D smoking 5/ B come ; 6/ C to ... It’s a gift 6/ Hoa: you feeling? Nhung: Very well, thanks 7/ Lan: have you been playing here? Khoa: For hours now 8/ Anh: you run? Chung: 9/ Dung: you run? Em: 10/ About ... music in Vietnam 6/ We can feel happy when we hear music 7/ Music can be many kinds of things 8/ People have the same definition of music 9/ Sometimes the sounds of music can be slow 10/ People know...
 • 16
 • 3,470
 • 3
BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 14

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 14

Trung học cơ sở - phổ thông

... ; 6/ D Talking 8/ B alike ; 9/ B friendly ; 7/ B player ; 10/ B competence VI/ Select the best option to complete the sentences: 1/ C will ; 2/ A can ; 3/ C would 4/ B to be going on with 7/ ... ; 2/ competition ; 3/ jointly ; 4/ killing 5/ attendance ; 7/ courageous 10 B ; 6/ Participatory ; 8/ establishment 9/ Predictably ; 10/ sportsman III/ Fill each gap with a suitable word from ... to 6/ should ; 7/ must ; 3/ could ; 8/ might ; 4/ may ; 9/ can ; 5/ will ; 10/ would V/ Fill in each gap with a suitable preposition: 1/ on / with ; 2/ at ; 3/ into / in ; 4/ of ; 5/ at ; 6/ ...
 • 17
 • 1,220
 • 3
BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 15

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 15

Trung học cơ sở - phổ thông

... Warsaw 3/ Madrid 5/ Paris 7/ Seoul 9/ Sao Paulo 11/ Tokyo 13/ Zagreb 15/ Rome 17/ New York B 2/ Hong Kong 4/ Munich 6/ San Jose 8/ Porto 10/ Monterrey 12/ London 14/ Stockholm 16/ Sydney 18/ Buenos ... the settlement in 166 4 and renamed it New York Since colonial days New York has been an important city It was the U.S capital from 178 5 to 179 0 New York passed Philadelphia in 1 810 to become America’s ... compare ; 6/ D similarly ; 7/ A region 8/ C pronunciation ; 9/ A borough ; 10/ B problem III/ Match the words in column A with their synonyms in column B: 1-J ; 2-G ; 3-D ; 4-I ; 5-A ; 6- C ; 7- E ;...
 • 12
 • 1,818
 • 1
BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 16

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 16

Trung học cơ sở - phổ thông

... typical ; 6/ B initially ; 7/ B university 8/ A laureate ; 9/ C following ; 10/ B between III/ Match the words in column A with their synonyms in column B: 1-H ; 2-D ; 3-B ; 4-I ; 5-F ; 6- A ; 7- E ; ... ; 6- E ; 7- C ; 8-I ; 9-G ; 10- D VI/ Choose the best answer A, B, C or D for each sentence: 1/ D historical ; 2/ A culture ; 3/ D originator 4/ C thought ; 5/ C educational; 6/ B impression 7/ ... cover; 5/ A) coast 6/ A) and ; 7/ B) called ; 8/ C) provinces ; 9/ D) tourists 10/ A) coasts ; 11/ B) fields ; 12/ C) produce 14/ A) industrial ; 15/ D) Ottawa ; 16/ B) three 17/ C) where ; 13/...
 • 10
 • 665
 • 5
BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 2

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 2

Trung học cơ sở - phổ thông

... century ; 6/ C education ; 7/ C activities 8/ B Western ; 10/ B friendship ; 11/ C while ; 9/ D founded 12/ A movement ; 13/ B such as ; 14/ C institutions 15/ A and ; 16/ D attracted ; 17/ B as ... the Peabody Institute (18 57) in Baltimore, Maryland, for adult education Large audiences were ( 16) _ to the Chautauqua movement, which began (1 874 ) in New York State ( 17) _ a summer training ... each group: 1/ C bought ; 2/ A known 5/ A mature ; 3/ A question ; 6/ C tu tor ; 4/ B gi ft ; 7/ C rea d ; 8/ B spend 9/ B many ; 10/ C students II/ Choose the word whose main stress is placed differently...
 • 20
 • 761
 • 2
BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 3

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 3

Trung học cơ sở - phổ thông

... E G B 10 F II/ Fill each gap with a word from the list below: 1/ stable ; 2/ continued ; 3/ neighborhood ; 4/ exhibition ; 7/ immediately ; 8/ timetable repair 6/ fields ; 9/ purchased 10/ broken ... after C before D during 6/ A made B done C filled D covered 7/ A other B one another other C another D each 8/ A Outside B Inside C Beside D Near 9/ A very B so C too D almost 10/ A cell B plant C ... late/ school 4/ my mother/ go/ work/ 6. 30/ every day 5/ it/ seldom/ rain/ summer/ that place 6/ she/ occasionally/ misunderstand/ me/ but/ it/ not/ matter 7/ my mother/ go/ market/ twice/ week...
 • 20
 • 1,717
 • 4
BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 4

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 4

Trung học cơ sở - phổ thông

... ; 6/ C helpless 7/ D Additionally 10/ A interview ; 8/ D specially ; 9/ B questionnaire VI/ Choose the correct words to complete the sentences: 1/ A that ; 2/ D Which ; 3/ B whose 5/ A who ; 6/ ... A J G I E 10 B II/ Fill each gap with a word from the list below: 1/ delays ; 2/ education ; 3/ labor 6/ contact ; 7/ scheduled ; 8/ provided Escape ; 4/ period ; 5/ sign ; 9/ away ; 10/ III/ ... 1/ B specialty ; 2/ C fourteen ; 3/ B retard; 4/ A subtract 5/ B manager ; 6/ C commune ; 7/ B welcome 9/ B prepare ; 10/ C attend ; 8/ D exciting III/ Select the synonym of the following bold...
 • 19
 • 2,483
 • 3
BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 5

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 5

Trung học cơ sở - phổ thông

... 5/ A and B but C or D so 6/ A private B possessive C own D having 7/ A like B want C love D seem 8/ A for B by C with D without 9/ A systems B networks C world D matters 10/ A work B task C process ... E/ will you? 6/ He hasn’t got a laptop, F/ isn’t there? 7/ You aren’t going out G/ are you? tonight, B 8/ It’s a striking villa, H/ has he? 9/ Let’s go out for a walk, I/ will they? 10/ Turn on ... group: 1/ B different ; 2/ B from; 3/ D multiply ; 4/ A ; 6/ C ree nter 8/ D produced 5/ B device ; 7/ A of ; illu strate 9/ D question ; 10/ B a nswer II/ Choose the word whose main stress is placed...
 • 20
 • 2,854
 • 13
BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 8

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 8

Trung học cơ sở - phổ thông

... A including ; 6/ B field ; 7/ A and ; 8/ B degree 9/ C taxes ; 10/ C on ; 11/ A established 13/ A because ; 4/ C offer ; 14/ B level ; 12/ D early ; 15/ C where ; 16/ A still 17/ B also ; 18/ ... (in, on, at ): 1/ of ; 2/ in ; 3/ of ; 4/ in 7/ of ; 8/ of ; 9/ as ; 5/ of ; 6/ on ; ; 10/ to 11/ upon ; 12/ at ; 13/ than ; 14/ to ; 15/ and ; 16/ for 17/ beyond; 18/ of ; 19/ as ; 21/ of ; within ... J A I 10 C II/ Fill each gap with suitable words from the list below: 1/ coast ; 2/ past ; 3/ revisions ; 4/ atmosphere ; 5/ proper 6/ better ; 7/ encloses ; 8/ resurfaced ; 9/ risk ; 10/ community...
 • 24
 • 1,202
 • 5
BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 9

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 9

Trung học cơ sở - phổ thông

... safeguarded ; 6/ B stained ; 7/ C defended ; 8/ C 9/ B hold ; 10/ D stupid V/ Choose the best answer A, B, C or D for each sentence: 1/ C different ; 2/ D challenging 4/ B dependence ; 5/ A modern 7/ B ... suitable word from the list below: 10 B 1/ contribute; 2/ breath ; 3/ medical ; 4/ world 6/ surfaced ; 7/ concern ; 8/ sparingly ; 5/ threatened ; 9/ heat ; 10/ couple III/ Supply the correct ... between one wave crest to the next), of 100 to 200 km (60 to 120 mi), and may travel hundreds of kilometers across the deep ocean, reaching speeds of about 72 5 to 800 km/h (about 450 to 500 mph)...
 • 17
 • 1,325
 • 2
BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 1

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH LỚP 10 UNIT 1

Trung học cơ sở - phổ thông

... 5/ A primarily ; 6/ C education ; 7/ D from ; 8/ B First 9/ B as ; 10/ C because ; 11/ A provided ; 12/ D other 13/ B authorities ; 14/ C most ; 15/ A large ; 16/ C between 17/ D from ; 18/ B ... primarily B only C shortly D totally 6/ A schools B universities C education D learning 7/ A in B on C by D from 8/ A One B First C Soon D Early 9/ A like B as C for D to 10/ A while B although C because ... literary prizes 6/ I go fishing for _ 7/ By ten o'clock the bar was _ 8/ The surname 'Smith' is very _ in Britain 9/ The book deals with the reproductive _ of the buffalo 10/ His books...
 • 11
 • 458
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25