bài tập cân bằng và chuyển động của vật rắn

PP giải Bài tập Cân bằng và chuyển động của vật rắn

PP giải Bài tập Cân bằng chuyển động của vật rắn

Vật lý

... (21.2122222122jIIIWd=+=+==−−ωω Vậy Wd1=1,125. Wd2vậy động năng lúc sau lớn hơn động năng lúc trước. Bài 6: Bài tập ví dụ: Cân bằng chuyển động của vật rắn. Bài 1: Một vô lăng đồng chất hình đĩa tròn ... kg, để vật nặng tự nó chuyển động. Tìm gia tốc sức căng của dây< g = 10 m/ >BÀI GIẢI :Các lực tác dụng vào vật khối trụ như hình vẽ trong đó T=T’Gọi gia tốc chuyển động của vật là ... lúc bắt đầu chuyển động? BÀI GIẢI: a; Do dây không giãn nên gia tốc của m1 m2 bằng nhau bằng acác lực tác dụng vào vật như hình vẽ:Phương trình động lực học đối với vật m1:P1...
 • 9
 • 7,441
 • 57
CHƯƠNG III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN BÀI TẬP VỀ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA 2 LỰC VÀ BA LỰC KHÔNG SONG SONG pdf

CHƯƠNG III. CÂN BẰNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN BÀI TẬP VỀ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA 2 LỰC BA LỰC KHÔNG SONG SONG pdf

Vật lý

... giữa vật mặt phẳng nghiêng: lấy g=10 m/s2. Xác định lực căng của dây phản lực của mặt phẳng nghiêng. Vật chịu tác dụng của ba lực cân bằng: trọng lực P, phản lực N của ... 450. a/. Tính lực căng của các đoạn xích BC AB. b/. Tính phản lực Q của tường lên thanh. Điểm C đứng cân bằng nên T1=P=40(N) Thanh chống đứng cân bằng nên ba lực đồng quy ở ... độ lớn bằng phản lực của mặt phẳng nghiêng lên thanh. III. RÚT KINH NGHIỆM: lên vật. Suy ra N’=43(N) Bài 2 (17.2/tr44/SBT). Một chiếc đèn có trọng lượng P=40N được treo vào tường...
 • 4
 • 3,446
 • 75
Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10

Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học chương cân bằng chuyển động của vật rắn vật lý 10

Thạc sĩ - Cao học

... diện tích mặt chân đế hạ thấp trọng tâm của vật. Bài 5. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn. - Chuyển động tịnh tiến của một vật rắnchuyển động trong đó đường ... Bài 4. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế - Có ba dạng cân bằng: cân bằng bền, cân bằng không bền cân bằng phiếm định. + Cân bằng bền: trọng tâm của vật ở vị trí thấp ... trong học tập. 2.5. Điều tra quan niệm của học sinh về các kiến thức liên quan đến cân bằng và chuyển động của vật rắn trước khi dạy học chương Cân bằng chuyển động của vật rắn ” Để...
 • 153
 • 2,956
 • 17
chương 3. cân bằng và chuyển động của vật rắn

chương 3. cân bằng chuyển động của vật rắn

Vật lý

... dạng cân bằng của viên bi khi đó là:A. cân bằng không bền.B. cân bằng bền.C. cân bằng phiếm định.D. lúc đầu cân bằng bền, sau đó trở thành cân bằng phiếm định.Câu 4: Mức vững vàng của cân bằng ... bởi cặp lực cân bằng B. Khi vật chịu tác dụng của một ngẫu lực, vật sẽ chuyển động quayC. Khi trọng tâm trùng với trục quay thì cân bằng của vậtcân bằng phiếm địnhD. Cân bằng của vật càng ... Đúng: A. Vật rắn cân bằng khi có trục quay cố định khi các lực tác dụng lên vật cân bằng. B. Vật rắn không cân bằng khi có các mô men tác dụng lên vật bằng nhau. C. Vật rắn cân bằng có trục...
 • 12
 • 2,829
 • 3
Tổ chức dạy học nhóm chương Cân bằng và chuyển động của vật rắn Vật lý 10 THPT nhằm phát huy tính tích cực và tự lực của học sinh

Tổ chức dạy học nhóm chương Cân bằng chuyển động của vật rắn Vật lý 10 THPT nhằm phát huy tính tích cực tự lực của học sinh

Sư phạm

... nhiều nhóm thảo luận các bài tập, câu hỏi tình huống do giáo viên nêu ra. Có 2 loại hình bài tập: Bài tập cho hoạt động trao đổi bài tập cho hoạt động so sánh. Trong hoạt động trao đổi, ... cứu Nghiên cứu thiết kế tiến trình dạy học trên tinh thần của phương pháp dạy học thông qua hoạt động nhóm của phần kiến thức về chương Cân bằng chuyển động của vật rắnVật lí 10 THPT”. ... một trong những biện pháp tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS. Kết quả điều tra thực trạng dạy học chương Cân bằng chuyển động của vật rắn cho thấy, đa số GV vẫn nặng về truyền thụ...
 • 123
 • 969
 • 6
CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN pot

CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN pot

Vật lý

... dạng cân bằng của vật rắn là: A. Cân bằng bền, cân bằng không bền. B. Cân bằng không bền, cân bằng phiếm định. C. Cân bằng bền, cân bằng phiếm định. D. Cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng ... Dạng cân bằng của nghệ sĩ xiếc đang đứng trên dây là : A. Cân bằng bền. B. Cân bằng không bền. C. Cân bằng phiến định. D. Không thuộc dạng cân bằng nào cả. Câu 123. Để tăng mức vững vàng của ... rad/s. D. vật quay chậm dần rồi dừng lại. Câu 128. Chọn đáp án đúng. Chuyển động của đinh vít khi chúng ta vặn nó vào tấm gỗ là : A. Chuyển động thẳng chuyển động xiên. B. Chuyển động tịnh...
 • 8
 • 996
 • 5
Cân bằng và chuyển động của VR pdf

Cân bằng chuyển động của VR pdf

Vật lý

... 50N. Bài 13: Chọn câu đúng. A. Khi vật rắn cân bằng thì trọng tâm là điểm đặt của tất cả các lực. B. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng nằm trên trục đối xứng của vật. C. Mỗi vật rắn chỉ ... 1đề bài (Cân bằng chuyển động của VR) Bài 1: ở trờng hợp nào sau dây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục? A. Lực có giá cắt trục quay. ... quay nhanh hay chậm của vật rắn B. Vận tốc góc dơng khi khi vật quay nhanh dần C. Vận tốc góc không đổi khi vật quay đều D. Vận tốc góc đo bằng đơn vị rad/s Bài 36: Một vật rắn đang quay quanh...
 • 8
 • 742
 • 8
Bài soạn cân bằng và chuyển dịch cân bằng

Bài soạn cân bằng chuyển dịch cân bằng

Hóa học

... 5,3360.27=t = 34,64 sDạng 2: Hằng số cân bằng Bài 1: ở một nhiệt độ nhất định, phản ứng thuận nghịch )(2)(3)(322kNHkHkN+ đạt trạng thái cân bằng khi nồng độ của các chất nh sau: [H2] = 2,0 ... mol/lÝt. Tính hằng số cân bằng ở nhiệt độ đó nồng độ ban đầu của N2 H2.H ớng dẫn: [ ][ ] [ ]2)2.(01,0)4,0(.3232223===HNNHk[N2] = 0,21M. [H2] = 2,6M Bài 2: Một phản ứng ... ][ ] [ ]95,0)5,1(.22===BADCk Bài 3: Tính nồng độ cân bằng của các chất trong phơng trình: )()()()(222kHkCOkOHkCO++ Nếu lúc đầu chỉ có CO hơi nớc với nồng độ [CO] = 0,1M. [H2O]...
 • 2
 • 1,149
 • 19
CHƯƠNG VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ BÀI TẬP VỀ SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN doc

CHƯƠNG VII. CHẤT RẮN CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ BÀI TẬP VỀ SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN doc

Vật lý

... CHẤT RẮN CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ BÀI TẬP VỀ SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN I. TÓM TẮT KIẾN THỨC: 1. Sự nở dài: 0 0 0 0( )l l l l t l t t        Với l0 là chiều dài của thanh ... t0 V là thể tích của vật ở nhiệt độ t 3  là hệ số nở khối, phụ thuộc bản chất của vật. II. BÀI TẬP: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP Bài 1 (36.6/tr89/SBT). Một thanh dầm cầu bằng sắt có độ dài ... 0,9.10-6K-1, tức là chỉ bằng 660,9.107,5%12.10 Hệ số của thép nên sai số của thước kẹp này khi sử dụng ở 400C se chỉ bằng 7,5% sai số của thước kẹp làm bằng thép, nghĩa là: '...
 • 5
 • 2,055
 • 16
Bài giảng lý 12 - CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH potx

Bài giảng lý 12 - CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH potx

Vật lý

... về phương trình chuyển động thẳng đều chuyển động thẳng biến đổi đều. III / GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1 : HS : ... vận tốc góc, phương trình động học của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.  Biết cách xây dựng vẽ đồ thị các phương trình chuyển động quay đều quay biến đổi đều trong ... góc) của vật rắn quay quanh một trục bằng đạo hàm bậc nhất theo thời gian của vận tốc góc của vật rắn. '( )dtdt   + Đơn vị của gia tốc góc là rad/s2. 4. Các công thức của chuyển...
 • 7
 • 614
 • 1
Tài liệu Ôn Tập : TN-CĐ-ĐH - Chủ đề 1 : CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT pps

Tài liệu Ôn Tập : TN-CĐ-ĐH - Chủ đề 1 : CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT pps

Cao đẳng - Đại học

... với gia tốc không đổi 4rad/s2, t0=0 là lúc bánh xe bắt đầu quay. Gia tốc hướng tâm của một điểm P trên vành bánh xe ở thời điểm t=2s là :A. 16m/s2 B. 32m/s2 C. 64m/s2 D. 128m/s2 13 ... Một bánh xe có đường kính 4m quay với gia tốc không đổi 4rad/s2. Gia tốc tiếp tuyến của một điểm P trên vành bánh xe là : A. 4m/s2 B. 8m/s2 C. 12m/s2 D. 16m/s2 14 Một bánh xe có đang ... dần đều trong 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút. Gia tốc hướng tâm của một điểm M ở vành bánh xe sau khi tăng tốc được 2s là :A. 157,8 (m/s2) B. 162,7(m/s2) C. 183,6...
 • 2
 • 357
 • 0

Xem thêm