bài tập các thì trong tiếng anh violet có đáp án

Luyện tập bài tập về thì trong tiếng anh

Luyện tập bài tập về thì trong tiếng anh

Tiếng Anh

... listening B. listen C. were listening D. is listening LUYỆN TẬP VÀ CHỮA CÁC CÂU VỀ THÌ CỦA ðỘNG TỪ TRONG ðỀ THI ðẠI HỌC (ðÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG ... we were on the way to Vung Tau. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập và chữa các câu về thì của ñộng từ trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung ... Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập và chữa các câu về thì của ñộng từ trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung...
 • 6
 • 20,903
 • 2,096
BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

Hóa học

... biết Bài tập 2 : 4 ống nghiệm được đánh số thứ tự (1) , (2) , (3) , (4) , mỗi ống chứa một trong 4 dd sau : Na2CO3 , MgCl2 , HCl , KHCO3 .Biết rằng : -Khi đổ ống (1)vào ống (3 )thì ... chất rắn là các chất trong số các chất sau : MnO2 , kim lọai đứng trước H2 , CaC2 , KClO3 , Na2SO3 , FeS , Muối Amoni … Bài giải a/ Theo tính tan của các muối thì 4 dd muối ... ống cho tác dụng với CO2 , dd HCl , dd AgNO3 . Viết các PTHH của các phản ứng . Bài giải Lưu ý khi giải : 6 chất khí đó thể là các chất khí sau đây : Cl2 , H2 , C2H2 , O2...
 • 20
 • 30,036
 • 233
chuyên đề bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp án

chuyên đề bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 đáp án

Hóa học

... A chứa 1 nguyên tử N⇒ A là NH3 Bài giảiĐốt cháy : A + O2 H2O + NO => ;Trong A phải chứa H , thể chứa O hoặc không .Áp dụng ĐLBTKL ta : mNO = mA + mO2 – mH2O = ... . ( Đề thi HSG LỚP 9 Tỉnh BĐ 02-03 ) Bài giải⇒ Trong A không chứa O .⇒Vậy A là hợp chất của N và H . Gọi công thức hóa học của A là NxHy .⇒Ta tỉ lệ : x : y = (4a/68): (12a/68) ... được 10g kết tủa và dd B khối lượng tăng lên 3,2g so với ban đầu .Xác định CT phân tử của oxit sắt . (Đề HSGiỏi Tỉnh BĐ 04 - 05) Lập công thức hợp chất Bài tập 1 : Đốt cháy hoàn toàn...
 • 5
 • 2,272
 • 46
BÀI TẬP HÓA HỌC HỌC SINH GIỎI 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

BÀI TẬP HÓA HỌC HỌC SINH GIỎI 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

Hóa học

... Bài giảiĐốt cháy : A + O2 H2O + NO => ;Trong A phải chứa H , thể chứa O hoặc không .Áp dụng ĐLBTKL ta : mNO = mA + mO2 – mH2O = ... (g)⇒nNO = mNO : 30 = 4a/68 (mol) Ta : mO = mO(NO) + mO(H2O) = (4a/68).16 + (6a/68).16 = 160a/68Mà : mO(O2) = 5a/68 .32 = 160a/68 (g) Bài giải⇒ Trong A không chứa O .⇒Vậy A là ... 0,2 mol . Theo ĐLBTKL ta : . mCO2 = mkết tủa + 3,2 = 10 + 3,2 = 13,2g⇒nCO2 = 13,2: 44 = 0,3 mol . . nO (trong sắt oxit) = nCO = nCO2 = 0,3 mol⇒ Ta tỉ lệ : x : y = 0,2...
 • 5
 • 1,058
 • 16
Bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp án

Bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 đáp án

Hóa học

... , Fe, FeO , Fe22OO33 chứa chứa trong hh B . trong hh B . Ta nTa nFeFe trong hhA = n trong hhA = nFeFe trong hh B = 0,01+ 2.0,03 = trong hh B = 0,01+ 2.0,03 = 0,07 ... Fe22OO33 trong hỗn trong hỗn hợp A . Ta : x + y = 0,04 hợp A . Ta : x + y = 0,04 72x + 160y = 5,52 72x + 160y = 5,52 Gỉai hệ PT ta : x = 0.01 ; y = 0,03 Gỉai hệ PT ta ... Bài giải Bài giảib/Lấy 22,4g hh E (gấp 2 lần ở trên ) nếu tan b/Lấy 22,4g hh E (gấp 2 lần ở trên ) nếu tan hết trong dd HCl thì số mol Hhết trong dd HCl thì số mol H22...
 • 6
 • 941
 • 4
ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT 4 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT 4 ĐÁP ÁN

Tư liệu khác

... câu nghĩa: Hình thức thường thống nhất với nội dung: (1 điểm)1/ Người thanh nói tiếng cũng thanh Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.2/ Trong mặt mà bắt hình dong Con lợn béo thì ... từ sai trong nhóm thì không chođiểm cả nhóm, nếu xếp đúng một số từ thì cho điểm theo tỷ lệ tương ứng. III. TẬP LÀM VĂN: (5 điểm), trong đó:1/ Bài viết: (4,5 điểm) - Đúng thể loại, đầy ... III. TẬP LÀM VĂN: Trong sân trường (hoặc nơi em ở) nhiều cây bóng mát, hãy tả một cây mà cảmthấy gần gũi và gắn bó.HƯỚNG DẪN CHẤMMÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 (Thời gian làm bài: 60 phút)A. PHẦN TIẾNG...
 • 11
 • 1,528
 • 3
Bài tập về phản ứng oxi hóa - khử (có đáp án))

Bài tập về phản ứng oxi hóa - khử (có đáp án))

Hóa học

... 8Câu 9: Trong phân tử NH4NO3 thì số oxi hoá của 2 nguyên tử nitơ làA. +1 và +1 B. – 4 và +6 C. -3 và +5 D. -3 và +6Câu 10: Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O thì nguyên ... D. 4,5Câu 3: Trong phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu thì 1 mol Cu2+A. nhận 1 mol electron B. nhường 1 mol electronC. nhận 2 mol electron D. nhường 2 mol electronCâu 4: Trong phản ứng: ... là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa. Các chất X và Y làA. Fe và I2. B. FeI3 và FeI2.C. FeI2 và I2.D. FeI3 và I2.ĐÁP ÁN PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ1.A 2.D 3.C 4.B 5.D 6.B...
 • 4
 • 26,791
 • 1,367
Bài soạn Đề thi thử ĐH số 24(có đáp án)

Bài soạn Đề thi thử ĐH số 24(có đáp án)

Toán học

... )2tdtf xxππ>+∫ ĐÁP ÁN –THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011MÔN:TOÁN, Khối ACâu Ý Nội dung Điểm2 1,00+ Khi m = 0 1y x⇒ = −, nên hàm số không cực trị. 0,25+ Khi 0m ... THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 2011 KHOA TOÁN-TIN MÔN: TOÁN- KHỐI A Thời gian làm bài: 180 phút ( không kể thời gian giao đề ) A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH: ( 7 điểm) Câu I (2 điểm) ... 0,25+ Khi 0m ≠ ( )2' 3 6 1y mx mx m⇒ = + − −Hàm số không cực trị khi và chỉ khi ' 0y = không nghiệm hoặc nghiệm kép0,50( )2 2' 9 3 1 12 3 0m m m m m⇔ ∆ = + −...
 • 7
 • 433
 • 0
Bài giảng Đề thi HK II_08-09_Toán 6 có đáp án

Bài giảng Đề thi HK II_08-09_Toán 6 đáp án

Toán học

... phẳng chứa bờ Ox.Biết ·0 036 , 104xOy xOz= =. a). Tính số đo ·yOz b). Gọi Om là tia phân giác của ·xOy và On là tia phân giác của ·xOz. Tính số đo của ·mOn ĐÁP ÁN VÀ...
 • 4
 • 358
 • 0
Bài soạn Đề thi HK II_08-09_Toán 7 có đáp án

Bài soạn Đề thi HK II_08-09_Toán 7 đáp án

Toán học

... Bài 2 : (2đ) Ba cạnh của một tamgiác tỉ lệ với các số 6 ;8 ;10 .Chu vi tam giác là 48cm. a). Tính độ dài ba cạnh tam giác b). Tam giác độ dài ba cạnh vừa tìm được là tam giác gì ? Bài ... TẠO ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009 CHÂU THÀNH Môn Toán –Lớp7 oOo Thời gian 90 phútI/. Phần trắc nghiệm khách quan : (2,5diểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng : 1). 2( ... B. 2 C. 12 D. 8 4). Nếu 5 2: 27x x= − thì x bằng : A. 27 B. -3 C. -27 D. 3 5). Cho biết x,y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch,và khi x = 2 thì y = 3.Cặp số nào sau đây không là giá trị...
 • 3
 • 385
 • 0
Bài giảng DE THI CHON HSG TOAN 9( CO DAP AN)

Bài giảng DE THI CHON HSG TOAN 9( CO DAP AN)

Toán học

... +, khi đó x chỉ thể là 3 hoặc 8 thì chữ số hàng chục của k2 mới bằng 4, suy ra 2 238 1444k = = hoặc 2 288 7744k = =(không thoả điều kiện bài toán).Vậy: bài toán một lời giải duy ... = =Với y = 0: 2k chỉ thể là 1600; 2500; 3600; 4900; 6400; 8100 không thoả điều kiện bài toán.Với y = 2: 2 2100 40 4k x x= + +. Khi đó x chỉ thể là 6 thì chữ số hàng chục của ... E'F'G'H' đỉnh F' ở trên cạnh AC; G' và H' ở trên cạnh BC, lý luận tơng tự ta cũng tia CE' cố định, cắt AB tại E.Vậy bài toán một nghiệm hình duy nhất.1,0+...
 • 12
 • 533
 • 0
Bài giảng De thi Toan vao lop 10-co dap an

Bài giảng De thi Toan vao lop 10-co dap an

Toán học

... Tính AB theo R :Ta ·AMB = 600 (gt)=> ·AOB = 1200 => ·AOM = 600Chứng minh được AB ⊥ OMÁp dụng một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác ta AH = R.sin·AOM ... của (P)Vẽ đúng hệ trục toạ độ đầy đủVẽ đúng (D)Vẽ đúng (P)0,250,250,250,250,25II1 Bài toán :a)48 363 9 3− + = 16.3 121.3 9 3− + =4 3 11 3 9 3− + =2 380,250,250,25b) Lập ... ThànhTrường THCS Trần Cao VânHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2009-2010 Thời gian làm bài : 120 phútCâu Nội dung Điểm Câu Nội dung ĐiểmI1Lý thuyết :Phát biểu đúng định lý Vi-étChứng...
 • 3
 • 1,327
 • 5
Bài giảng Đề thi thử ĐH năm 2011- có đáp án

Bài giảng Đề thi thử ĐH năm 2011- đáp án

Hóa học

... 7 : So sánh nào sau đây là không đúng khi nói về ăn mòn điện hóa và sự điện phân;A. Trong hệ phản ứng đều dòng điện một chiềuB.Đều diễn ra các phản ứng oxihoas khử trên bề mặt các điện ... thúc, số ống nghiệm có kết tủa làA.5 B. 2 C. 3 D. 4C©u 33 : Thủy phân 1250 gam protein X được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000u thì số mắt xích alanin trong phân tử X là:A.382 ... phân biệt các chất lỏng trên, thể chỉ cần dùng: A.nước brom B. nước và quỳ tím C. nước và dd NaOH D. dd NaOHC©u 41 : Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,02 mol C2H2 và 0,03 mol H2 trong một...
 • 4
 • 450
 • 0
Tài liệu 260 bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều (Có đáp án) pdf

Tài liệu 260 bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều (Có đáp án) pdf

Cao đẳng - Đại học

... góc2và biên độRIU00 Câu 43) Trong mạch xoay chiều chỉ tụ điện C thì dung kháng tác dụngSở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ... Mạch tính dung kháng. B. Mạch tính cảm kháng.C. Mạch tính trở kháng. D. Mạch cộng hưởng điện. Câu 60) Trong mạch điện xoay chiều không phânh nhánh RLC thì tổng trở Z phụ thuộc:A. L, ... cực đại thì điện trở R giá trịA. 60 Ω B. 50 Ω C. 40 Ω D. 30 Ω Câu 168) Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, R = 80Ω cuộn dây điện trở trong 20Ω độ tự cảm L thay đổiđược, tụ điện điện...
 • 30
 • 3,701
 • 68

Xem thêm