bài tập điền giới từ có đáp án

chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 có đáp án

chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 đáp án

Hóa học

... Al2O3+2KOH2KAlO2+H2O . Để xác định Al2O3 dư hay KOH dư ta thể so sánh khối lượng các chất rắn không tan ở từng cặp TN như sau :So sánh TN1 và TN2 : Gỉa sử trong TN2 Al2O3 tan hết .So ... Bài giảiVậy phải 8 – 6 = 2g Al2O3 đã tan trong TN2 . Trong TN2 , ngòai lượng Al2O3 có sẵn trong TN1 tan hết , còn tan thêm được 2g ... + y = (4,86 – 2.02) : 71 = 0,04 Bài giảiVậy chất rắn không tan ở TN1 và TN2 chỉ gồm CuO nên phải nặng bằng nhau => mâu thuẫn với đề bài .So sánh TN2 và TN3 : Vì trong TN2 Al2O3...
 • 7
 • 1,801
 • 19
BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

Tiếng anh

... BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN) A.Mối quan hệ giữa “ago-since-for” và thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành.1.We ... wish…………………………………………14.I’m sorry I didn’t phone him yesterday.-I wish…………………………………… C.Mệnh đề so sánh.15.She knows a lot more about it than I do.-I don’t know……………………………… 16.Jane is a better...
 • 3
 • 116,428
 • 6,722
Bài tập định luật ôm có đáp án

Bài tập định luật ôm đáp án

Vật lý

... ,d. 2Ω) Bài8 : Cho mạch điện :ξ=12V,điện trở trong r=1Ω,R1=4Ω,R2=2.6ΩĐ (6V-6W)a. Đọc các số chỉ ampe kế và vôn kếb. Tính hiệu điện thế qua R1 và nhận xét về độ sáng của đèn.c. ... AVR2DR1BACºξ Bài 6:Cho mạch điện như hình vẽ,các nguồn giống nhau mỗi nguồn suất điện động ξ=6 V,điện trở trong r=3 Ω, điện trở R1=6 ... và nhận xét về độ sáng của đèn.c. Để đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện của mạch chính phải là là bao nhiêu? (ĐS:a. 2A,10V, b. 4,8v, đèn sáng yếu , c. 2,5A ) R1R2R3R4R5R6R7...
 • 2
 • 13,447
 • 244
Bài tập Kim loại(LTĐH-Có Đáp án)

Bài tập Kim loại(LTĐH-Có Đáp án)

Hóa học

... nóng chảy cao. B-Tính dẻo, tính dẫn điện và nhiệt, ánh kim. C-Tính dẫn điện và nhiệt, khối lượng riêng lớn, ánh kim. D-Tính dẻo, ánh kim, rất cứng. 35. Dãy kim loại nào sau đây đã ... Al.C. Electron di chuyển từ Al sang Zn. D. Electron di chuyển từ Zn sang Al.Trường THPT Lê Trung Đình Trang 8 Giáo viên: Bùi Thanh Huyền Bài tập Đại cương kim loạiBÀI TẬP PHẦN KIM LOẠI 1. ... nguyên tử kim loại thường từ 4 đến 7e B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim thường từ 1 đến 3e C. Trong cùng chu kỳ, nguyên tử kim loại bán kính lớn hơn nguyên tử phi...
 • 9
 • 2,596
 • 62
bài tập tổng hợp hkI-có đáp án

bài tập tổng hợp hkI-có đáp án

Hóa học

... B. CuO, Mg, P, BaCO3.C. FeSO4, Fe3O4, H2S, FeS2. D. HI, NH3, NaOH, FeS.Câu 17: thể dùng chất nào trong số các chất sau đây để làm khô khí NH3A. H2SO4 đặc B. P2O5C. ... NaH2PO4: 6,0 gam.Câu 21: Amoniac phản ứng được với nhóm các chất nào sau đây (điều kiện coi như đủ)A. CuO, Cl2, O2, dung dịch AlCl3, NaOH. B. HNO3, KOH, CuO, O2, dung dịch CuCl2.C. ... H2SO4. B. dung dịch NaOH.C. quỳ tím D. dung dịch Ba(OH)2.Câu 27: Dung dịch nào sau đây pH <7:A. NH4NO3B. NaNO3C. Na3PO4D. NH3Câu 28: Khi bị nhiệt phân, dãy muối nitrat...
 • 2
 • 1,157
 • 2
200 bài tập vật lý khó có đáp án

200 bài tập vật lý khó đáp án

Vật lý

... .//YZ[,D[\]'^_ Bài 58:P3#GaCM(3!!Ga}!=aABg(3ataKaAB!TvNb(ci!Œa3d!f#M)!Wm!f`e!KMq Bài ... .//YZ[,D[\]'^_Bi5<5'!aAB@i)baR)b)!WaS!aFh!j!Sa3`!SEWQM!qo@#ABd!i#ABH!dt)b5DBi5<.-,đr!Sa3!mMmaABaQM#}%hFi)at)b!jqođ#M(3!E!aS!va3d#;aRM4Ap|l!:9{Bi5<6-fat!đM!aABygac!d!l!jaSđW(3aApu`UWaApu`|l!::{'E!d!l!j#Mã5(=!Ee(3#faAB)j'!Er`Fi)b)!W!!f)(3!!#hq'!E`!SaAB#M!i#ABaS(!aS!Sa3Aha3aRApd!'`!S)Ln;AC!=?d!EBi5<1!N!R(K;sE'(aRaAB)G)b&`@#AB)b@#ABH!daRosav!`y&)vsEMaR(Ms#;d!f`v!A!DFidaRM)b)!WqBi5<7'&d ao)vsE(3`</)baR#f5< 200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI(200 Puzzling Physics Problems with Hint and solution) ... 60:P3!!a}!=aABaQg(3E!)MgvN!~aOMaAB!TE!!cl(`(M!!!Bh!AC!~aO!`!jUmsfh)My!Ap!B{'E!)M!j`(!A`(3p!L!A!l!|{){'E!)M`(=#hM)N!dE!)M=!Lh!K3d!!,!Jƒ!K3d!!gM)M!A!l!|){r!m!!!!aAB!`rnn!E!)MM'!KMd!!=#hh!K3 Bài 61:P3!m)f!laABaQ!~aOhat!Ahsi"a``aAB!Maksi2t)f!lr!S!!AhMaih!Ah(M`o!†!3M!Ri(q2t)f!l`!S(=msfh(Q)M!!jq...
 • 20
 • 1,895
 • 7
200 BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ (CÓ ĐÁP ÁN)

200 BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ (CÓ ĐÁP ÁN)

Toán học

... yêu cầu bài toán. Bài 70. Bài 70 .Bài 70. Bài 70. Đại học Kinh Tế Quốc Dân năm 2001 www.VNMATH.com Giải phương trình : ( ) 33 2 3 23 x 1log .log x log log xx 23− = + ∗ Bài giải ... trình một nghiệm là x 0=. Bài 51. Bài 51 .Bài 51. Bài 51. Cao đẳng Cộng Đồng Hà Tây năm 2005 Giải bất phương trình : ( ) 2x 4 x 2x 23 45.6 9.2 0+ ++ − ≤ ∗ Bài giải tham khảo ● Tập ... x32m 3 0 do 3 0 m2⇔ − < > ⇔ ≤. ● Vậy 3m2≤ thỏa yêu cầu bài toán. Bài 90. Bài 90 .Bài 90. Bài 90. Đại học Dân Lập Ngoại Ngữ – Tin Học năm 1997 Biết rằng x 1= là 1...
 • 70
 • 2,259
 • 14
Tài liệu Bài tập trắc nghiệm Polyme (Có đáp án) pptx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm Polyme (Có đáp án) pptx

Cao đẳng - Đại học

... làm cho tinh bột dạng hạt.Câu 28. Một loại hợp chất hữu X CTPT là C4H6O2 và chỉ một loại nhóm chức .Từ X và các chất vô khác,bằng ba phản ứng liên tiếp thể điều chế cao ... liệu sẳn trong tự nhiên. Nguyên liệu đó là:a. Đi từ dầu mỏ. b. Đi từ than đá,đá vôi c. Đi từ tinh bột,xenlulozơ d. Tất cả điều đúng.Câu 31. Polyme được định nghĩa:”Những hợp chất do ... hợp là trong cấu tạo phải liên kết đôi,liên kết 3 hay vòng không điều.d. Điều kiện phân tử tham gia phản ứng trùng hợp là trong cấu tạo phải 2 nhóm định chức khả năng tham gia phản...
 • 4
 • 2,722
 • 106
Tài liệu Bài tập luật dân sự có đáp án docx

Tài liệu Bài tập luật dân sự đáp án docx

Cao đẳng - Đại học

... hỏi của đề bài . Vậy đáp án là đúng Câu 6: thể nói là bao gồm 2 yếu tố ý chí là lí trí, chắc vẫn điểm. Nhung thể phântích rõ hơn là, ý chí là năng lực hành vi, người ko năng lực ... nó đã yếu tố trái pháp luật rồi. nhiều người hiểu nhầm ý của câu này, lại đi trả lời câu hỏi" trái pháp luật phải vi phạm pháp luật hay ko". Với câu hỏi này thì đáp án là ... THỂ. Nếu như chủ thể không năng lực hành vi thì hành vi của ngươif đó không lỗi. Còn nếu là ng đã năng lực hành vi thì cho dù cố ý hay vô ý thì đều là lỗi.Câu 3 thì ở lớp tớ nghe...
 • 3
 • 15,879
 • 237
100 bài tập kế toán thuế có đáp án

100 bài tập kế toán thuế đáp án

Kinh tế - Thương mại

... khụng hạch toán riêng doanh số bán hàng của từng loại hàng hóa. Hãy tính lại số thuế GTGT cửa hàng phải nộp.Giả sử cửa hàng kê khai doanh số bán rượu không đúng số thực bán, cán bộ thuế phát ... hàng hóa thuế suất 10% là: 1575000đ Thuế GTGT phải nộp cho hàng hóa thuế suất 5% là: 127500đ Bài 14 : Một tổ hợp tác sxsp A trong tháng tình hình sau : Tồn kho đầu tháng Nguyên ... Hàng hoá NK từ các quốc gia mà VN chưa cam kết thực hiện giá trị tính thuế theo GATT. Giá bán là giá chưa thuế GTGT , đơn vị chấp hành tốt chế độ kế toán hoá đơn chứng từ . Tỷ giá...
 • 22
 • 1,186
 • 16

Xem thêm