bài tập đáp án vật lí đại cương 1

Bài tập vật lí đại cương 1 ôn thi cuối kỳ

Bài tập vật đại cương 1 ôn thi cuối kỳ

Vật lý

... BÀI TẬP VẬT ĐẠI CƢƠNG 1 – ÔN TẬP PHẦN THI TỰ LUẬN – TTT 10 Suy ra bán kính cong: mgvRx422 10 . 91, 4 81, 9694 Câu 3 .1. Giả sử khi hãm bánh đà quay chậm dần đều. Gọi ω 1 ... BÀI TẬP VẬT ĐẠI CƢƠNG 1 – ÔN TẬP PHẦN THI TỰ LUẬN – TTT 1 TÀI LIỆU ÔN TẬP THI CUỐI KÌ BỘ MÔN VẬT ĐẠI CƢƠNG 1 Tp. Hồ Chí Minh, tháng ... Hƣớng dẫn giải bài tập 16 BÀI TẬP VẬT ĐẠI CƢƠNG 1 – ÔN TẬP PHẦN THI TỰ LUẬN – TTT 3 I. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Câu 1. Một chiếc xe chuyển động trên một quỹ đạo tròn, bán kính bằng...
 • 16
 • 5,177
 • 0
Bài tập +(đáp án) vật lý 8 nâng cao

Bài tập +(đáp án) vật lý 8 nâng cao

Vật lý

... hai lần đều bằng v 1 . Bỏ qua thời gian quay của máy bay tại trạm B. 14 . Một cấu trúc bản lề đợc tạo nên từ các thanh cứng A0B 1 ; B 1 C2; C2B3; B3A3; A0C 1 ; C 1 B2; B2C3; ... đoàn? 11 . Một ôtô có trọng lợng P = 12 000N, có công suất động cơ không đổi. Khi chạy trên một đoạn đờng nằm ngang chiều dài S = 1 km với vận tốc không đổi v = 54 km/h thì ôtô tiêu thụ hết V = 0 ,1 ... hết thang. 17 . Trên một đờng gấp khúc tạo thành một tam giác đều ABC cạnh 30m, có hai xe cùng xuất phát từ A. Xe 1 đi theo hớng AAB với vận tốc v 1 = 3 m/s; xe 2 theo hớng AC v 1 v2Với...
 • 4
 • 29,578
 • 1,068
BÀI GIẢNG MÔN HỌC: VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN-QUANG) docx

BÀI GIẢNG MÔN HỌC: VẬT ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN-QUANG) docx

Vật lý

... nhiều Trường Đại học Trà Vinh QT7 .1/ PTCT1-BM7 Vật Đại Cương A2 (Điện – Quang) 1 BÀI GIẢNG MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH: VẬT ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN-QUANG) TÊN MÔN HỌC: VẬT ĐẠI CƯƠNG 2 ( ĐIỆN- ... Trường Đại học Trà Vinh QT7 .1/ PTCT1-BM7 Vật Đại Cương A2 (Điện – Quang) 36 Trường Đại học Trà Vinh QT7 .1/ PTCT1-BM7 Vật Đại Cương A2 (Điện – Quang) 31 ... phụ thuộc vào vị trí của Trường Đại học Trà Vinh QT7 .1/ PTCT1-BM7 Vật Đại Cương A2 (Điện – Quang) 50 Trường Đại học Trà Vinh QT7 .1/ PTCT1-BM7 Vật Đại Cương A2 (Điện – Quang) 9Nhận...
 • 100
 • 2,411
 • 39
Đề và đáp án Vật lý đại cương 2

Đề và đáp án Vậtđại cương 2

Đại cương

... 0 ,12 15 .10 -6m ; λB = 0,3650 .10 -6m ; h = 4 ,13 5 .10 -15 eV ; c = 3 .10 8m/sta có Eion = 815 66 10 .3 .10 .13 5,4). 10 .3650,0 1 10 .12 15,0 1 (−−−+ = 13 ,6 eVCâu 4 (3,0 điểm): 1) Sự phân rã phóng xạ. ... ====− 14 Amol100226Ng1021mg21m23A30/.,.,, ta có N0 = 5 ,16 .10 19 hạt+ Số hạt nhân còn lại sau thời gian phân rã t =11 180năm :∆N = N0 - N = N0 (1 - teλ−) = 11 1805590693,0 19 1( 10 .16 ,5−− ... = N0 (1 – e-λt) +Số hạt 11 Na24 có trong 1mg ở thời điểm ban đầu :N0 = ANmA. = 19 233 10 . 51, 224 10 .022,6 .10 .1 =−hạt nhânSuy ra ∆N = N0 - N = 2, 51. 10 19 (1 –)30 15 693,0−e...
 • 24
 • 3,852
 • 10
Giáo án vật lí đại cương hệ CĐN

Giáo án vật đại cương hệ CĐN

Vật lý

... PHÁPTHỰC HIỆNGiáo viên Học sinhII Bài tập: (13 5) I .1. Tại các đỉnh A, B, C của một tam giác người ta lần lượt đặt các điện tích điểm: .10 .10 ;10 .5 ;10 .38 1 828 1 CqCqCq−−−−===Xác định lực ... nghiệm: Thông qua tổ bộ môn Ngày tháng năm 2 010 Giáo viênGIÁO ÁN LÝ THUYẾTGiáo án số: 04 Tổng số tiết giảng: 05Thực hiện ngày 31/ 3- 01 tháng 4 năm 2 010 Tên bài: NĂNG LƯỢNGA. MỤC TIÊU• Kiến ... lên 5 lần. hãy xác định bán kính của vòng lượn lớn nhất có thể được?45Hướng dẫn áp dụng kiến thức thuyết để giải bài tập Chữa bài tập. Giải bài tập D. TỔNG KẾT BÀI: (2 phút) Phương pháp:...
 • 26
 • 742
 • 0
Bài tập trắc nghiệm vật lý đại cương A2

Bài tập trắc nghiệm vậtđại cương A2

Vật lý

... phôtôn có tần số ν= 6 .10 14 Hz là :a. 11 .10 -27 kg.m/s c. 13 ,25 .10 -27 kg.m/sb. 11 .10 -28 kg.m/s d. 13 ,25 .10 -28 kg.m/sCâu 11 7. h = 6, 625 .10 -34 Js, c = 3 .10 8 m / s . Năng lượng ... electron di chuyển 1, 0 cm dọc theo chiều dương của một đường sức của điện trường đều E = 1, 0 kV/m là:a) 1, 6 .10 -16 J. b) +1, 6 .10 -16 J. c) 1, 6 .10 -18 J. d) +1, 6 .10 -18 J.Câu39: Phát ... =1, 6 .10 -19 C, m0e=9 ,1. 10- 31 kg. Vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron bắn ra khỏi catốt là a. 0,49 .10 5 m/s c. 0, 51. 105 m/s b. 0,57 .10 6 m/s d. 0,53 .10 6 m/sCâu 11 9....
 • 17
 • 2,376
 • 45
bài tập vật lí đại cương có lời giải- đáp án

bài tập vật đại cương có lời giải- đáp án

Cao đẳng - Đại học

... trình:JVVRTmVVRTmVVRTmAAACDAB53 1 2 1 2 1 2 1 2 1 10.92,255 ,1 5,0.2ln.450 .10 . 31, 8.35 ,1 11lnlnln===−=+=′+′=′µµµ( )JiiRTmTTRimVVRTmQQQDAAB53 12 1 1 2 1 10.85 ,13 31 232ln.450 .10 . 31, 8.35 ,1. 222ln2.ln=−+==−+=−+=+=µµµ35a. ... đĩa:22 1 222 1 222 1 111 2.2ωωωωRmILRmRmIL==+== mà : 2 211 21 ωωIILL === 1 1 21 12 1 222 1 12 1 2mm2mRm50RmRm50IIωωωω+=+==⇒.,.,2 210 10 060 210 02=+=⇒ ... KJTTiRmTTCmSV /10 .42,85,1ln10. 31, 8.25.1ln2ln33 1 2 1 2====∆µµ . KJTTRimTTCmSp /10 .79 ,11 5,1ln10. 31, 8225.1ln22ln33 1 2 1 2=+=+==∆µµ Bài 95: Một khối khí...
 • 135
 • 43,757
 • 86
Lý thuyết tương đối trong một số bài tập vật lí đại cương

Lý thuyết tương đối trong một số bài tập vật đại cương

Khoa học tự nhiên

... là: 1. 1 .1 Hệ quy chiếu quán tính 1. 1.2 phép biến đổi Galilée 1. 1.3 Nguyên tơng đối Galilée 1. 1.4 Bài tập về phép biến đổi Galilée 1. 2 Chuyển động của chất điểm trong hệ quy chiếu quán tính 1. 2 .1 ... 22 1 ats=Khi vật rời ván thì s = l ) /1( ..2.2 1 Mmkglaltt+=== Khi vật rời ván thì vận tốc của vật là: )().2( 2) /1( ..2 )1( 11 1mMMmMkglMmkglMmkgtavv++=++=== 1. 2.2 Hệ quy ... v.cos.t = 0 (1. 1.6)Giải (1. 1.6) ta đợc kết quả: )sin(cos.+=uv Bài toán 1. 1.2 (Bài tập về phép biến đổi vận tốc) 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0 918 .775.3682.4...
 • 61
 • 3,209
 • 6
đáp số bài tập vật lý đại cương 1

đáp số bài tập vậtđại cương 1

Đại cương

... 10 .9: ooUCCU == 8000V. 10 .10 : UBA = 2V. 10 .11 : Q = 1, 59àC; Q = 10 ,6àC. 10 .12 : U2mgdq =. 10 .13 : U = 20V. 10 .14 : cm1,2)2s(U4Usxo=+= . 10 .15 : 22odU2U . Chng 12 : 12 .1 ... 42m. 1. 18: b) t = 1/ ; =2rs0. 1. 19: = sin20. 1. 20: 30tb=. 1. 21: s = 85m. 1. 22: t 1 = 0,894s; t 10 = 0 ,14 5s. 1. 23: s = At. 1. 24: a) = 3 ,14 rad/s; b) v = 1, 02 m/s; at = 1, 02 ... b) 23A. 12 .9: a) 7 81 A; A; A999; b) 12 21 12Er ErE1,7rr+==+5V v 12 12 rrr0,25rr==+; c) 21 12 12 Er ErR12(E E ),75+==; d) 2 12 ErR1,EE==5; e) 1 1 1 EI4r==A,...
 • 8
 • 10,436
 • 82
bài tập vật lí đại cương

bài tập vật đại cương

Cao đẳng - Đại học

... Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Bài tập Vật đại cương BÀI TẬP VẬT ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 1. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂMCâu 1: Một ôtô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc v 1 = 40km/h rồi chạy từ tỉnh ... và nhiệt độ 10 0C được hơ nóng đẳng áp và giãn nở đến thể tích 10 lít. Tìm :Ths: Hoa Ngọc San ĐT: 016 962 219 84 10 Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Bài tập Vật đại cương Câu 1: Hai bản ... tỏa ra trong va chạm đó.Ths: Hoa Ngọc San ĐT: 016 962 219 84 7h 1 12Hình 4 - 12 Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Bài tập Vật đại cương Câu 11 : Một máy làm lạnh lý tưởng, chạy theo chu trình...
 • 13
 • 12,674
 • 5
lí thuyết tương đối trong một số bài tập vật lí đại cương

thuyết tương đối trong một số bài tập vật đại cương

Hóa học

... (1. 1.9)vy = v. costhay vào công thức (1. 1.7) ta có: vx = -v.sin +u (1. 1 .10 ) vy = v.costhay vào công thức (1. 1.6) ta đợc: x = (-v.sin + u).t2 (1. 1 .11 ) AB = v.cos.t2 (1. 1 .12 )Từ ... (1. 2 .16 )Lực quán tính li tâm đạt cực đại khi hòn bi nằm ở mép đĩa, giá trị của nó là: maxltF= m.2.R (1. 2 .17 )Lại có: gmFnghms max.à= (1. 2 .18 )Thay (1. 2 .18 ) và (1. 2 .19 ) vào (1. 2 .16 ) ... 22 1 ats =Khi vật rời ván thì s = l ) /1( ..2.2 1 Mmkglaltt+=== Khi vật rời ván thì vận tốc của vật là: )().2( 2) /1( ..2 )1( 11 1mMMmMkglMmkglMmkgtavv++=++=== 1. 2.2 Hệ quy...
 • 53
 • 672
 • 0

Xem thêm