bài học kinh nghiệm về nâng cao sự hài lòng của hách hàng đối với dịch vụ thẻ atm tại một số nhtm khác

GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VỀ DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH.PDF

GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VỀ DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH.PDF

Kinh tế

... hài lòng khách hàng Khi hg g h ộ hài lòng khách hàng khách hàng Khi tài sản hữu hình thẻ ATMhài lòng khách hàng h h h hà g g h c g ộ ti p c n thẻ ATM h h hà g hg ộ hài lòng khách g h ộ hài lòng ... pháp nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ Ch h h P HCM C Ư NG T NG N SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ ỊC VỤ T Ẻ TM CỦ NGÂN ÀNG T Ư NG MẠI 1.1 Tổng quan dịch vụ thẻ NHTM 1.1.1 Khái niệm chung thẻ ... dịch vụ nguyên nhân dẫ g n n cung cấp dịch vụ, hài lòng dụng dịch vụ N u chấ g c cải thiệ hư g không dựa nhu cầu khách hàng không bao gi khách hàng hài lòng h với dịch vụ dụng dịch vụ, n u khách...
 • 122
 • 536
 • 0

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM tại agribank chi nhánh thành phố nha trang

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM tại agribank chi nhánh thành phố nha trang

Kinh tế - Quản lý

... KHÁI NIỆM VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 13 1.3.1 Khái niệm hài lòng khách hàng 13 1.3.2 Sự cần thiết đo lường mức độ hài lòng khách hàng 14 1.3.3 Phân loại hài lòng khách hàng ... thuyết dịch vụ hài lòng khách hàng yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng, với mô hình hay công trình nghiên cứu nước tác giả nêu mục 1.5 hài lòng khách hàng sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng, ... tiêu dùng 1.3 KHÁI NIỆM VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 1.3.1 Khái niệm hài lòng khách hàng Sự hài lòng khách hàng tuỳ thuộc vào hiệu hay lợi ích sản phẩm dịch vụ mang lại so với mà họ kỳ vọng  Theo...
 • 99
 • 767
 • 5

GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ THẺ ATM CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TPHCM.PDF

GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ THẺ ATM CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TPHCM.PDF

Kinh tế

... s hài lòng c a khách hàng m ng r t l Ngay c khách hàng có s hài lòng tích c hài lòng ch n hành vi khách hàng iv m c n ngân hàng khác không ti p t c s d ng d ch v c a ngân hàng Ch nh ng khách hàng ... a lòng khách hàng 10 c a l n c i th c i v i nh ng theo khách hàng, s hài lòng c a khách hàng v a m c tiêu, v a y u t s thành công c a ngân hàng Tuy tìm cách mang l i s hài lòng cao cho khách hàng ... H1 : T ng c a th ATM Vietinbank t l thu n v i m c a khách hàng Khi hài lòng ng th hài lòng c a khách hàng s H2: Bi n k c l i l thu n v i m khách hàng Khi k hài lòng c a khách hàng c a nhân viên...
 • 129
 • 272
 • 1

GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH.PDF

GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH.PDF

Thạc sĩ - Cao học

... 1.2 S hài lòng ca khách hàng 1.2.1 Khái ni m s hài lòng ca khách hàng 1.2.2 Phân loi s hài lòng ca khách hàng 1.2.3 ánh giá s hài lòng ca khách hàng v dch ... s hài lòng ca khách hàng ti Vietinbank 30 2.2.2 Thc trng s hài lòng ca khách hàng v dch v# th∃ tín d#ng ti Vietinbank a bàn TP.HCM 31 2.2.2.1 Tình trng hài lòng ca khách ... quan tâm, s trung thành t= khách hàng Chin l c kinh doanh h ng n khách hàng ang c Ngân hàng c bi t tr ng Do ó, Ngân hàng nghiên cu s hài lòng ca khách hàng i v i t=ng sn ph?m...
 • 100
 • 479
 • 0

NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ THẺ QUA CHI LƯƠNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TIỀN GIANG.PDF

NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ THẺ QUA CHI LƯƠNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TIỀN GIANG.PDF

Kinh tế

... n cao s hài lòng c a khách hàng cao H2: S tin c y cao s hài lòng c a khách hàng cao H3: Giá c h p lý s hài lòng c a khách hàng cao H4: c ph c v cao s hài lòng c a khách hàng cao H5: S ng c m cao ... m cao s hài lòng c a khách hàng cao n h u hình t t s hài lòng c a khách hàng cao H7: Có s khác bi t v s hài lòng c a khách hàng theo gi i tính H8: Có s khác bi t v s hài lòng c a khách hàng theo ... &ctg, 1988) Hình 1.3: Mô hình m hài lòng c a khách hàng Hình 1.4: Khác gi a ch ng c m nh n hài lòng khách hàng Hình 1.5: Mô hình v ch s hài lòng khách hàng c a ngân hàng Hình 1.6: Mô hình nghiên...
 • 117
 • 291
 • 0

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực triệu hải, tỉnh quảng trị

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực triệu hải, tỉnh quảng trị

Kinh tế

... vi khách hàng Ngay khách hànghài lòng tích cực ngân hàng mức độ hài Đ A lòng mức hài lòng họ tìm đến ngân hàng khác không tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng Chỉ khách hàng có mức độ hài lòng ... vọng, khách hàng bất mãn Nếu mức độ đáp ứng sản phẩm dịch vụ khớp với kỳ vọng, khách hàng hài lòng Nếu hiệu sản phẩm dịch vụ mang lại cao kỳ vọng, khách hàng hài lòng vui mừng Thế khách hàng hình ... ngân hàng hài lòng khách hàng Chương 2: Đánh giá hài lòng khách hàng dịch vụ tín dụng chi nhánh NHN0&PTNT khu vực Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hài lòng khách hàng...
 • 95
 • 216
 • 0

NÂNG CAO sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG về DỊCH vụ tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

NÂNG CAO sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG về DỊCH vụ tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM  CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

Thạc sĩ - Cao học

... trường,…[ 6] Đ A 1.1.3 Sự hài lòng khách hàng nhân tố định hài lòng khách hàng 1.1.3.1 Khái niệm hài lòng khách hàng Sự hài lòng khách hàng định nghĩa đánh giá toàn diện sử dụng dịch vụ hoạt động sau ... nơi khách hàng Một ngân hàng 100 khách hàng tuần kiếm 100 khách hàng Tuy nhiên, việc “xáo tung khách hàng nhiều phải trả giá so với ngân hàng giữ 100 khách hàng không kiếm thêm khách Một ngân hàng ... thấp kỳ vọng khách hàng không hài lòng, kết thực tế tương xứng với kỳ vọng khách hàng hài lòng, kết thực tế cao kỳ vọng khách hàng hài lòng Kỳ vọng khách hàng hình thành từ kinh nghiệm mua sắm,...
 • 122
 • 146
 • 0

Báo cáo thực tập Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ khám chữa bệnh

Báo cáo thực tập Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ khám chữa bệnh

Y khoa - Dược

... bước đầu làm cho khách hàng hài lòng Do muốn nâng cao hài lòng khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cao chất lượng dịch vụ Nói cách khác, chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng có quan hệ ... TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ Y TẾ, TRẠM TẾ XÃ VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ, SỰ HÀI LỊNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ 2.1 KHÁI QT VỀ DỊCH VỤ Y TẾ 2.1.1 Dịch vụ y tế đặc điểm dịch vụ y tế Dịch vụ y tế kết ... lượng dịch vụ hài lòng khách hàng - Phân tích thực trạng cung cấp dịch vụ KCB trạm y tế xã Nghĩa Kỳ hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ - Đề xuất giải pháp nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ khám...
 • 47
 • 1,010
 • 1

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng Agribank Gia Lâm – Hà Nội

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng Agribank Gia Lâm – Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ, ngân hàng phải xét đến yếu tố trì tính trung thành khách hàng dịch vụ Nếu lượng khách hàng trung thành với sản phẩm dịch vụ lớn, có nghĩa hài lòng khách hàng ... hàng tạo cho khách hàng kỳ vọng cao so với thực tế khó làm hài lòng khách hàng, mặt khác kỳ vọng khách hàng thấp ngân hàng không thu hút khách hàng Việc đo lường hài lòng khách hàng có ý nghĩ ... giao đến khách hàng thuận lợi làm hài lòng khách hàng Để nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ngân hàng hoàn toàn cải thiện yếu tố thuộc khâu cung ứng dịch vụ cho khách hàng, cảm nhận khách hàng trước...
 • 64
 • 426
 • 3

Các giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm xã hội Tp.Hồ Chí Minh

Các giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm xã hội Tp.Hồ Chí Minh

Kinh tế

... lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 13 1.3.1 Chất lượng dịch vụ 13 1.3.2 Sự hài lòng khách hàng 14 1.3.2.1 Khái niệm hài lòng khách hàng 14 1.3.2.2 Phân loại hài lòng khách ... loại hài lòng khách hàng mức độ hài lòng ảnh hưởng lớn đến hành vi khách hàng Ngay khách hànghài lòng tích cực BHXH mức độ hài lòng mức hài lòng họ từ chối không tiếp tục sử dụng dịch vụ ... dịch vụ BHXH Chỉ khách hàng có mức độ hài lòng cao “rất hài lòng họ chắn khách hàng trung thành ủng hộ BHXH Vì vậy, nghiên cứu hài lòng khách hàng việc làm cho khách hàng hài lòng cần thiết mà...
 • 155
 • 1,319
 • 19

GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU.PDF

GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU.PDF

Kinh tế

... mãn nhu c u c a khách hàng ngân hàng c u làm cho khách h n nâng cao s hài lòng khách hàng, ngân hàng ph i nâng cao ch ng d ch v Nói cách khác, ch ng d ch v s hài lòng c a khách hàng có quan h ... S hài lòng c a khách hàng 23 hài lòng cao 1.4 Kinh nghi m nâng cao s hài lòng c a khách hàng v d ch v v n h c cho NHTM c ph n Á Châu ng 1.4.1 Kinh nghi m c a m t s ngân hàng: 1.4.1.1 : Ngân hàng ... Chartered Khách EUR, SGD, USD K 24 t cho khách hàng Khách hàng 1.4.1.2 Nam n mà c yên chi tài kh 1.4.2 Bài h c cho ngân hàng TMCP Á Châu v nâng cao s hài lòng c a khách hàng v d ch v ng v n 25 khách hàng: ...
 • 119
 • 390
 • 1

Luận văn Thạc sĩ Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Mobile banking của ngân hàng TMCP quốc tế khu vực TPHCM

Luận văn Thạc sĩ Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Mobile banking của ngân hàng TMCP quốc tế khu vực TPHCM

Kinh tế

... hệ chất lƣợng dịch vụ hài lòng khách hàng: 14 1.3.4 Ý nghĩa việc nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ Mobile Banking ngân hàng thƣơng mại 15 1.3.4.1 Nâng cao hài lòng khách hàng 15 ... bảo nâng cao chất lƣợng dịch vụ giảm xóa bỏ khoảng cách theo mô hình chất lƣợng dịch vụ 1.3.2 Sự hài lòng khách hàng Có nhiều quan điểm đánh giá khác hài lòng khách hàng Sự hài lòng khách hàng ... Do đó, muốn nâng cao hài lòng khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cao chất lƣợng dịch vụ Nói cách khác, chất lƣợng dịch vụ hài lòng khách hàng có mối quan hệ hỗ tƣơng chặt chẽ với nhau,...
 • 105
 • 910
 • 1

Slide đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM của NHNo&PTNT chi nhánh cẩm lệ đà nẵng

Slide đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM của NHNo&PTNT chi nhánh cẩm lệ đà nẵng

Tài chính - Ngân hàng

... thành khách hàng • Đề số giải pháp để củng cố nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM ngân hàng chi nhánh Cẩm Lệ 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Sự hài lòng KH sử dụng dịch vụ ... THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG Bảng 9.2 Mối quan hệ mức độ hài lòng chung với việc sẵn sàng giới thiệu cho người khác dịch vụ thẻ Hoàn toàn hài lòng dịch vụ thẻ Mean Sẵn sàng giới thiệu dịch vụ người khác Column ... giá hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ ATM NHNo&PTNT chi nhánh Cẩm Lệ-Đà Nẵng Định hướng giải pháp I TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Các khái niệm liên quan  Khách hàng, hài lòng KH  Dịch vụ ...
 • 31
 • 1,242
 • 9

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM của NHNo&PTNT chi nhánh cẩm lệ đà nẵng

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM của NHNo&PTNT chi nhánh cẩm lệ đà nẵng

Tài chính - Ngân hàng

... thức khách hàng lớn so với kì vọng khách hàng cảm nhận hài lòng hay thỏa mãn Ngoài có số quan điểm khác sau: - Sự hài lòng khách hàng phản ứng mang tính cảm xúc khách hàng, đáp lại với kinh nghiệm ... phẩm dịch vụ độc đáo với liên kết đối tác có nhiều lợi khách hàng, mạng lưới công nghệ nhằm mục tiêu trì hài lòng khách hàng dịch vụ ngân hàng Khách hàng nhân tố định tồn ngân hàng Ngân hàng ... hài lòng với lòng trung thành khách hàng - Đề số giải pháp để củng cố nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM ngân hàng chi nhánh Cẩm Lệ Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: hài lòng...
 • 27
 • 710
 • 3

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM của Agribank Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM của Agribank Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Tài chính - Ngân hàng

... .5 1.3 S hài lòng c a khách hàng 1.3.1 S c n thi t o lư ng m c hài lòng khách hàng 1.3.2 Khái ni m s hài lòng khách hàng 1.3.3 Phân lo i s hài lòng c a khách hàng 1.3.4 ... lư ng) 6 1.3 S hài lòng c a khách hàng 1.3.1 S c n thi t o lư ng m c - Hi u c m c hài lòng khách hàng hài lòng c a khách hàng quy t nh ho t ng nh m nâng cao th a mãn c a khách hàng - Có th ánh ... s hài lòng c a khách hàng ng n s hài lòng c a khách hàng H2: “Phương ti n h tr d ch v ” có tác ng n s hài lòng c a khách ng n s hài lòng c a khách hàng H3: “ Chi phí s d ng d ch v ” có tác hàng...
 • 111
 • 870
 • 4

phân tích mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ atm tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông chi nhánh phú tân – an giang

phân tích mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ atm tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông chi nhánh phú tân – an giang

Kinh tế - Quản lý

... HI LềNG CA KHCH HNG I VI DCH V TH ATM CA AGRIBANK TI PH TN .25 4.1 Phõn tớch thc trng kinh doanh th ATM ca Agibank Phỳ Tõn 25 4.1.1 Tỡnh hỡnh phỏt hnh th ATM ti Agribank Phỳ Tõn giai on 2010 ... th ATM .33 4.2.6 ỏnh giỏ mc hi lũng ca khỏch hng v th tc m th ATM .34 4.2.7 ỏnh giỏ mc hi lũng ca khỏch hng v thi gian lm th ATM 34 4.2.8 ỏnh giỏ mc hi lũng ca khỏch hng v dch v ca th ATM ... ca khỏch hng i vi dch v th ATM ca Agribank 39 Chng 5: GII PHP NNG CAO CHT LNG DCH V TH ATM CA AGRIBANK TI CHI NHNH HUYN PH TN 41 5.1 Phõn tớch mụi trng kinh doanh th .41 5.1.1...
 • 69
 • 429
 • 0

NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TPHCM.PDF

NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TPHCM.PDF

Kinh tế

... ngân hàng T tranh Theo Bernd Stauss Patricia Neu lòng mang 14 hàng có khách hàng có ngân hàng hàng hài hách 15 Ch bi 16 ch 17 giá n then 1.2.3.2 khách hàng ngân hà 18 KHÁCH HÀNG v khách hàng ... tác khách hàng, Chi nhánh TPHCM Chi nhánh tiên phong Chi nhánh 34 Chi nhánh ân hàng Chi nhánh , 2.1.2 khách hàng Phòng qu khách hàng Phòng tài Phòng giao Phòng giao hàng cá nhân Phòng giao khách ... H3 H4 H5 hình 29 khách hàng - H1: - H2: - H3: - H4: - H5: 1.3 Kinh 1.3.1 Kinh Ngân hàng ANZ tiêu dùng cho vay tiêu dùng t, ngân hàng 30 Ngoài ANZ ng NHTMCP Á Châu ACB khách hàng trung tâm c...
 • 124
 • 239
 • 0

Báo cáo nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ đào tạo tại trung quản trị mạng và an ninh mạng athena

Báo cáo nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ đào tạo tại trung quản trị mạng và an ninh mạng athena

Dịch vụ - Du lịch

... 1.2.2.1.Khái niệm hài lòng khách hàng Có nhiều cách hiểu khác hài lòng khách hàng, nhưng cách đơn giản hài lòng khách hàng trạng thái/cảm nhận khách hàng nhà cung cấp dịch vụ sau sử dụng dịch vụ (Terrence ... nhận = Mong đợi khách hàng = >Hài lòng  Kết nhận đươc > Mong đợi khách hàng =>Rất hài lòng thích thú với dịch vụ Còn Oliva, Oliver Bearden (1995) lại cho hài lòng khách hàng nhiệm vụ doanh nghiệp ... dịch vụ so với mong đợi trước khách hàng chúng 1.2.2.2.Phân loại hài lòng khách hàngthể phân loại hài lòng khách hàng thành loại :  Hài lòng tích cực (Demanding customer satisfaction): hài...
 • 91
 • 810
 • 1

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ đào tạo tại công ty cổ phần CPE

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ đào tạo tại công ty cổ phần CPE

Kinh tế

... Servqual 1.2 S hài lòng c a khách hàng mô hình nghiên c u s hài lòng 1.2.1 S hài lòng c a khách hàng 1.2.1.1 Khái ni m s hài lòng c a khách hàng Nhìn chung, có th hi u s hài lòng c a khách hàng ph n ... gi m s hài lòng c a khách hàng s tăng ho c gi m tương ng H2: ñ tin c y ñư c khách hàng ñánh giá tăng ho c gi m s hài lòng c a khách hàng s tăng ho c gi m tương ng H3: s ñáp ng ñư c khách hàng ñánh ... m s hài lòng c a khách hàng s tăng ho c gi m tương ng H4: l c ph c v ñư c khách hàng ñánh giá tăng ho c gi m s hài lòng c a khách hàng s tăng ho c gi m tương ng H5: s c m thông ñư c khách hàng...
 • 26
 • 553
 • 0

Xem thêm