bài giảng thể tích hình hộp chữ nhật lớp 5

Bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật

Bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật

Toán học

... thành hình hộp chữ nhật như sau: Thể tích của hình hộp chữ nhật 1 là: 15 x 6 x 5 = 450 (cm3)Chiều rộng của hình hộp thứ 2 là:12 – 6 = 6 (cm) Thể tích của hình hộp chữ nhật 2 là:8 x 6 x 5 = ... của hình hộp chữ nhật) abcabc Cách 1: Chia khối gỗ thành hình hộp chữ nhật như sau:Cách 2: Chia khối gỗ thành hình hộp chữ nhật như sau: Thể tích của hình hộp chữ nhật 1 là:12 x 8 x 5 ... của hình hộp thứ 2 là: 15 – 8 = 7 (cm) Thể tích của hình hộp chữ nhật 2 là:7 x 6 x 5 = 210 (cm3) Thể tích của khối gỗ là:480 + 210 = 690 (cm3) Đáp số: 690 cm3 Thể tích của hình hộp chữ nhật...
 • 23
 • 1,768
 • 3
Gián án Thể tích Hình hộp chữ nhật- Toán 5

Gián án Thể tích Hình hộp chữ nhật- Toán 5

Tư liệu khác

... như hình bên Thể tích hình hộp chữ nhật 15cm12cm8cm6cm5cm7cm5cm Bài 2: C1 Bài giải Thể tích hình hộp chữ nhật lớn là:12 x 5 x 8 = 480(cm3)Chiều dài của hình hộp nhỏ là: 15 - 8 ... 5cm7cm Bài 3: Tính thể tích hòn đá trong bể nước theo hình dưới đây:10cm 10cm10cm 10cm5cm Thể tích của hòn đá bằng thể tích của thể tích hình hộp chữ nhật (chứa phần nước ... Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao 10cm.Toán Thể tích hình hộp chữ nhật Thực hành: Bài 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều...
 • 13
 • 1,119
 • 0
THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Toán học

... 12 Bài 2 :Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình dưới đây:15cm12cm8cm6cm5cm 2: 135cm12cmBA6cm 15 cm?cm8cm 5 cm6 cm8 cm12 cm 15 15 7Vậy thể tích của hình hộp chữ ... 1 ,5 x 1,1 x 0 ,5 = 0,8 25 ( m3 )•C) 32 1 3 1V ( ) 5 3 4 10dm= × × = 5 •Ví dụ :•Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 7cm, chiều rộng 4cm, chiều cao 5cm. 61cm37cm5cm4cmMỗi ... thể tích của hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao ( cùng một đơn vị đo )(a,b,c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật) 4• Bài 2: Một cái thùng hình...
 • 15
 • 16,900
 • 25
Thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật

Toán học

... phần thể tích hình hộp chữ nhật đến công thứctính thể tích hình hộp chữ nhật. - Hỏi: Ba kích thước của hình hộp chữ nhật là gì ?- Giới thiệu công thức thể tích của hình hộp chữ nhật. * Lưu ý: Thể ... GV hướngdẫn.2) Thể tích của hình hộp chữ nhật: Gọi các kích thước của hình hộp chữ nhật là a, b, c (cùngđơn vị đo) thì thể tích của hình hộp chữ nhật là:V = abc Thể tích hình lập phươngcạnh ... diện tích, thể tích trong hình hộp chữ nhật, hình lập phương.- Làm bài tập 11, 12 SGK. + Hướng dẫn bài tập 11: Gọi các kích thước của hình hộp chữ nhật là a, b, cTa có: 3 ; 4 ; 5 3 4 5 a...
 • 4
 • 15,106
 • 9
T57(thể tích hình hộp chữ nhật)

T57(thể tích hình hộp chữ nhật)

Toán học

... tính diện tích , thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương. • Làm bài tập 10, 11, 12, 14 SGK/ T103 - 1 05. Hướng dẫn Bài 11 (SGK/T104) a ) Gọi các kích thước của hình hộp chữ nhật là a, ... thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật, thể tích của hình lập phương. Luyện tập : Bài 13: (SGK/T104) GV yêu cầu HS lên bảng lần lượt điền số thích hợp vào ô trống. Chiều dài 22 18 15 20Chiều ... hợp vào ô trống. Chiều dài 22 18 15 20Chiều rộng 14 5 11 13Chiều cao 5 6 88S một mặt 308901 65 260 Thể tích 154 0 54 01320 2080 4 .5 Hướng dẫn HS tự học ở nhà: • Nắm vững các dấu hiệu...
 • 5
 • 4,802
 • 23
Thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật

Tiểu học

... dµi.b: ChiÒu réng.c: ChiÒu cao.V = a x b x c thể tích hình hộp chữ nhật thể tích hình hộp chữ nhật Tiết 111:Qui tắc: Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng ... m Bài học của chúng ta đến đây là hết. Qua bài học các em đà biết được cách tính diện tích của hình tam giác. Về nhà các em cần luyên tập thêm qua các bài tập sau: Cô chúc các em ôn bài ... cm10 cm 5 cm20 cm12 cm8 cm thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËtthÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËtTiÕt 111:C- Bµi tËp thùc hµnh: 1 m1 ,5 m 0,8 mSo s¸nh thÓ tÝch hai h×nh hép ch÷ nhËt trªn 1 m1 ,5 m 0,8...
 • 12
 • 3,646
 • 3
Toán Lớp 5 - Thể tích hình hộp chữ nhật

Toán Lớp 5 - Thể tích hình hộp chữ nhật

Toán học

... Toán lớp 5 Giáo viên thực hiệnDương Kim NhungTrường Tiểu học Trần Quốc ToảnThị x Hoà Bình tỉnh Hoà Bìnhà thể tích hình hộp chữ nhật thể tích hình hộp chữ nhật Tiết 111:Qui tắc: Muốn tính thể ... Bài học của chúng ta đến đây là hết. Qua bài học các em đà biết được cách tính diện tích của hình tam giác. Về nhà các em cần luyên tập thêm qua các bài tập sau: Cô chúc các em ôn bài ... thể tích hình hộp chữ nhật thể tích hình hộp chữ nhật Tiết 111:Qui tắc: Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).chiều...
 • 12
 • 4,932
 • 12
Toán 5: THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Toán 5: THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Toán học

... cm34 cm 5 cm3 cm Bài 2:Đáp số: 690 cm3 Thể tích hình hộp chữ nhật thứ nhất là: 12 x 8 x 5 = 480 (cm3) Thể tích hình hộp chữ nhật thứ hai là: 7 x 6 x 5 = 210 (cm3) Thể tích khối ... nhËt8 cm 5 cm12 cm6 cm 15 cmBµi 2: TÝnh thÓ tÝch cña khèi gç cã d¹ng nh­ sau:- Muèn tÝnh thÓ tÝch khèi gç ®ã ta lµm thÕ nµo ? thể tích hình hộp chữ nhật thể tích hình hộp chữ nhật Qui tắc: ... 10 dm10 dm 5 dm10 dm10 dm7 dmBµi 3: TÝnh thÓ tÝch cña hßn ®¸ n»m trong bÓ n­íc theo h×nh d­íi ®©y: Giải Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật (phần nước dâng...
 • 14
 • 4,124
 • 5
Toán 5:Thể tích hình hộp chữ nhật

Toán 5:Thể tích hình hộp chữ nhật

Toán học

... nhiêu?5cm 5cm10 cm10 cm10 cm10 cm 10 Xin chµo c¸c b¹n 8cm12cm15cm5cm6cmBµi 2TÝnh thÓ tÝch cña khèi gç cã d¹ng nh­ h×nh bªn. Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật ... tÝch hai h×nh sau:BA 8cm12cm15cm5cm6cmBµi 2 abcV = a x b x cGi V l th tớch hỡnh hp ch nht* Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi ... tích của hình hộp chữ nhật là:20 x 16 x 10 = 3200 (cm3)Mçi líp cã: 20 x16 = 320 (H×nh lËp ph­¬ng 1cm3)10 líp cã: 320 x10 = 3200 (H×nh lËp ph­¬ng 1cm3) 7cmHòn đá này có thể tích là...
 • 15
 • 1,977
 • 2
Thể tích hình hộp chữ nhật rất hay

Thể tích hình hộp chữ nhật rất hay

Toán học

... tích 2214 5 1869081320 15 202602080308 154 0 5 540111 65 138 Bài 13. a, Viết công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (h.89)ADQ PNBCM Hình 89LuyÖn tËp Tiết 57 :Thể tích của hình hộp chữ ... ?2. Thể tích của hình hộp chữ nhật -Cho hình hộp chữ nhật (h 86) có kích thước 17cm, 10cm và 6cm. Ta chia hình hộp chữ nhật này thành các hình lập phương đơn vị với cạnh 1cm - Trong hình hộp ... 6 lớp hình lập phương đơn vị, mỗi lớp gồm 17.10 (hình) . Như vậy hình hộp bao gồm 17.10.6 (hình lập phương đơn vị). Mỗi hình lập phương đơn vị có thể tích 1cm 3 nên thể tích hình hộp chữ...
 • 13
 • 1,082
 • 1
the tich hinh hop chu nhat

the tich hinh hop chu nhat

Toán học

... hộp chữ nhật .*- Biết vận dụng công thức để giải một số bài tập có liên quan .TiÕt 111: thể tích hình hộp chữ nhật thể tích hình hộp chữ nhật Tiết 111:Qui tắc: Muốn tính thể tích hình hộp ... cm 5 cm3 cm60 cm3 5 x3x4= THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Mục tiêu :Giúp học sinh:*- Có biểu tượng về thể tích hình hộp chữ nhật. *- Tự tìm ra được cách tính và công thức tính thể tích hình ... nhËtTiÕt 111: 2- Bµi tËp thùc hµnh: 1 m1 ,5 m 0,8 mSo s¸nh thÓ tÝch hai h×nh hép ch÷ nhËt trªn 1 m1 ,5 m 0,8 m Thể tích hình A = Thể tích hình B...
 • 11
 • 980
 • 1
the tich hinh hop chu nhat -l5

the tich hinh hop chu nhat -l5

Toán học

... tích hình hộp chữ nhật 12cm15cm7cm5cm6cm7cm 5 cm6cm Bài 2: Bài giải Thể tích hình hộp chữ nhật lớn là: Thể tích hình hộp chữ nhật nhỏ là:7 x 6 x 5 = 210 (cm3) Thể tích khối ... :7 – 5 = 2(cm) Thể tích hòn đá là:2 x 10 x 10 = 200(cm3)Giải200 cm3Đáp số : 12cm15cm6cm5cm6cm6cm8cm5cm Bài 2: Bài giải Thể tích hình hộp chữ nhật lớn là: 15 x 6 x 5 = 450 (cm3)12 ... (cm3)Đáp số: 690 cm3 15 x 12 x 5 = 900(cm3) a) Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao 10cm.Toán: Thể tích hình hộp chữ nhật 5cm7cm10cm10cm10cm10cmCách...
 • 17
 • 649
 • 0
The tich hinh hop chu nhat

The tich hinh hop chu nhat

Toán học

... bảo tồn thiên nhiên.2- Nối từ cột A sang cột B ( sách GK ) sau cho đúng. LUYỆN TỪ VÀ CÂULỚP 5 MỞ RỘNG VỐN TỪ : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.Thực hiện : MAI TÂM Khu sản xuất : Khu vực công nhân ... THÁIHÌNH THÁI Quan hệ giữa sinh vật ( kể cả người ) với môi trường xung quanh. Tên gọi chung các động vật sống bao gồm :động, thưc vật và vi sinh vật,có sinh ra, lớn lên rồi chết. Hình ... hoáKhu sản xuất các linh kiện điện tử.Khu sản xuất, khai thác than đá. HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN ( Bài số 2 )Bảo đảmCam đoan chịu trách nhiệm về một việc gì đó.Bảo hiểmGiữ, phòng để không xảy...
 • 8
 • 683
 • 0
Bài giảng Thể tích Hình hộp CN

Bài giảng Thể tích Hình hộp CN

Toán học

... | mp(ABCD).2. Thể tích của hình hộp chữ nhật Nếu các kích thước của hình hộp chữ nhật là a,b,c(cùng đơn vị độ dài) thì thể tích của hình hộp chữ nhật là : V = a.b.c Thể tích hình lập phương ... | mp(ABCD).2. Thể tích của hình hộp chữ nhật Nếu các kích thước của hình hộp chữ nhật là a,b,c(cùng đơn vị độ dài) thì thể tích của hình hộp chữ nhật là : V = a.b.c Thể tích hình lập phương ... ?2. Thể tích của hình hộp chữ nhật -Cho hình hộp chữ nhật có kích thước 17cm, 10cm và 6cm. Ta chia hình hộp chữ nhật này thành các hình lập phương đơn vị với cạnh 1cm (hình 86) - Trong hình...
 • 13
 • 326
 • 0

Xem thêm