bài giảng số 0 trong phép cộng

bai : so 0 trong phep cong

bai : so 0 trong phep cong

Toán học

... trong phÐp céngsè 0 trong phÐp céng333 + 0 =3 + 0 = Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 200 8Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 200 8Toán :Toán : số 0 trong phép cộng số 0 trong phép cộng Ai thông minh ... năm 200 8Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 200 8ToánToán : : Số 0 trong phÐp céngSè 0 trong phÐp céng3 3 0 Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 200 8Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 200 8Toán :Toán : số 0 trong ... phÐp céngsè 0 trong phÐp céng1 + 0 = 1 + 0 = 0 + 1 = 0 + 1 = 5 + 0 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 5 = 0 + 2 = 0 + 2 =2 + 0 =2 + 0 =4 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 = 0 + 4 =1144222255551144...
 • 14
 • 740
 • 8

so 0 trong phep cong

so 0 trong phep cong

Tiểu học

... 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : Toán Số 0 trong phép trừ Bài 11 - 0 = 12 - 0 = 23 - 0 = 34 - 0 = 45 - 0 ... 10 năm 200 8Thứ ba , ngày 28 tháng 10 năm 200 8 MônMôn : Toán : Toán Số 0 trong phép trừ Bài 24 + 1 = 4 + 0 =4 – 0 =2 + o =2 - 2 =2 – 0 =3 + o =3 - 3 = 0 + 3 = 5443 0 2 0 32 ... 10 năm 200 8Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn:ToánMôn:Toán Số 0 trong phép trừ5 – 4 =5 – 5 =4 – 0 =3 + 0 =2 + 3 =1 - 1 =3 - 3 =2 - 0 = Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8Thứ...
 • 12
 • 391
 • 3

so 0 trong phép cộng

so 0 trong phép cộng

Toán học

... + 0 = 3 Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Số 0 trong phép cộng Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Bài: Số 0 trong phép cộng 4 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 7 = 8 + 0 = ... TON4 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 7 = 8 + 0 = 427815 Bài 2: Tính+ 0 5+ 0 3+2 0 +4 0 +4 0 + 0 153 2 4 4 1 Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Bài: Số 0 trong phÐp ... + 0 =4 + 0 = 0 + 4 =115522 44 Bài: Sè 0 trong phÐp céng Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TOÁN 0 + 3 = 3Sè 0 trong phÐp céng Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Bài: Sè 0...
 • 13
 • 335
 • 2

Số 0 trong phép cộng

Số 0 trong phép cộng

Tiểu học

... 5TOAÙN Số O trong phép cộng 325 0 +3 0 +4 1 0 2+ 0 4+1 0 + Bài 2: Tính TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích hợp:2 53 +=a) TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 1: Tính1 ... Tính1 + 0 = 0 + 1 =5 + 0 = 0 + 5 = 0 + 2 =2 + 0 =4 + 0 = 0 + 4 =11552244 Bài 3: Số? 1 + … = 1… + 3 = 31 + … = 22 + … = 2… + 2 = 4 0 + … = 0 0 0 0 0 12TOAÙN Số O trong phép cộng Dãy ... LễP 1 SỐ O TRONG PHÉP CỘNG GIÁO VIÊN: HÀ THÒ HOÀNG THOA TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích hợp:b) 03 + 3= 30 + 3= TOAÙN Số O trong phép cộng 33 0 3 + 0 = 3 0 +...
 • 10
 • 457
 • 0

0 trong phép cộng (trang 51)

Só 0 trong phép cộng (trang 51)

Toán học

... TOAÙN Số O trong phép cộng 33 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 33 + 0 = 0 + 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 325 0 +3 0 +41 0 2+ 0 4+1 0 + Bài 2: Tính5 0 +55 TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 1: ... = 0 0 0 0 0 12TOAÙN Số O trong phép cộng Dãy 1 Dãy 2 Dãy 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 0 + 3 = 3 TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích hợp:2 53 +=a) TOAÙN Số O trong ... cộng. Chuẩn bị bài Luyện tập (Trang 52) Số O trong phép cộng TOAÙN Số O trong phép cộng 3 + … = 3 0 + … = 33 + 0 = 0 + … Bài 3: Số? 1 + … = 1… + 3 = 31 + … = 22 + … = 2… + 2 = 40...
 • 15
 • 406
 • 0

bai 32 : so 0 tong phep cong

bai 32 : so 0 tong phep cong

Toán học

... thích hợp 3 + 2 = 53 + 0 = 3 3 + 0 = 3Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép cộng 3 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG ... Viết số thích hợp vào chỗ chấm 4 + = 4 3 + 0 = 2 + + 2 = 4 + 3 = 3 + 2 = 2 + 0 0 +…= 0 0 0 1 0 2 0 Người thực hiện: Lương Thị Thu Hà SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG Bài 3: Viết phép tính ... hợp 3 + 0 0 + 4 5 + 0 345 Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 201 0Kiểm tra bài cũ2+21+43+24+1 4 5 5 5 0 + 3 = 3Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép cộng ...
 • 11
 • 297
 • 0

BÀI 32: SỐ O TRONG PHÉP CỘNG

BÀI 32: SỐ O TRONG PHÉP CỘNG

Toán học

... 1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 2 = 4 + 0 = 0 + 1 = 0 + 5 = 2 + 0 = 0 + 4 = 11442525 Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép cộng 0 + 3 = 3 Hái hoa điểm 10 0 +2 ... cô giáo và các em 3 + 0 = 0 + 33 + 0 = 3 0 + 3 = 3Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép cộng 3 333 0 BÀI: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNGNgười thực hiện: Nguyễn ... 3 + 0 0 +2 0 +41 + 0 5 + 0 215342Tính: 0 + 5 = 5 + 0 1 + … = 1 1 + = 2 + 2 = 4 + 3 = 3 2 + = 2 0 +…= 0 0 0 1 0 2 0 3 Số ? +2 = 2 0 4 + = 4 0 Thứ...
 • 15
 • 288
 • 0

số 0 trong phép cộng

số 0 trong phép cộng

Ngữ văn

... 0 4?4Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán4 – 0 = 4 5 – 5 = 0 3 + 0 = 34 – 4 = 0 5 – 0 = 55 + 0 = 54 – 0 = 44 + 0 = 43 0 = 3 0 + 0 = 0 Số Bài 3:Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán ... năm 201 0Toán Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ Bài 2: Tính 0 + 2 =2 + 0 = 3 - 0 = 0 + 3 = 2 - 0 = 3 + 0 = 2 - 2 = 3 - 3 = 0 + 4 = 2 32 0 32 0 0 34 + 0 = 4 - 4 = 4 - 0 = 44 ... năm 201 0Toán Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán4 – 0 = 45 – 0 = 5Một số trừ đi 0, thì kết quả bằng chính số đó. Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ 0 5?5Thứ...
 • 15
 • 350
 • 1

Bài giảng so 1 trong phep nhan va phep chia

Bài giảng so 1 trong phep nhan va phep chia

Toán học

... năm 200 9Toán Số 1 trong phép nhân và phép chia2 Số ?x 2 = 25 x = 5: 1 = 3x 1 = 2 x 1 = 45 : = 51113421. Phép nhân có thừa sốSố 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.ã Số ... năm 200 9 Toán1. Phép nhân có thừa số 1a) 1 X 2 = 1 + 1 = 2 Vậyã Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.ã Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số 1 trong phép nhân và phép chia1 ... năm 200 9 Toán1. Phép nhân có thừa số 1a) 1 x 2 = 1 + 1 = 2 Vậyã Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.ã Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số 1 trong phép nhân và phép...
 • 20
 • 1,226
 • 0

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép cộng pps

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép cộng pps

Mầm non - Tiểu học

... Giúp học sinh : - Củng cố về phép cộng một số với 0. Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học - Tính chất của phép cộng ( Khi đổi chỗ các số trong phép cộng, kết quả không thay ... sửa bài tập Tên Bài Dạy : SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Bước đầu nắm được phép cộng 1 số với 0 cho kết quả là chính số đó và biết thực hành tính trong ... Giới thiệu số 0 Mt :Học sinh nắm được phép cộng 1 số với 0 cho kết quả là chính số đó -Giới thiệu các phép cộng : 3 + 0 = 3 , 0 + 3 = 3 . -Gắn tranh cho học sinh quan sát và nêu bài toán...
 • 15
 • 1,218
 • 9

Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Toán học

... OToán Số 0 trong phép trừThứ ba, ngy 2 thỏng 11 nm 201 0 Đ D ToánToán Số 0 trong phép trừ Số 0 trong phép trừ1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 45 5 0 5 – 0 = 5 55 0 5 - 0 5=Toán Số 0 trong ... nhanh phép tính thích h p ế ợ a)C ng củ ố3 3-= 0 Toán Số 0 trong phép trừThứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 04 – 0 = 1 – 0 =1 – 0 =2 – 0 =2 – 0 =3 – 0 =3 – 0 =4 – 0 =4 – 0 =5 – 0 =5 ... Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Toán Số 0 trong phép trừThứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 Tính: 5 - 2 =5 - 4 = 0 + 3 =4 + 0...
 • 15
 • 625
 • 1

Bài giảng Bài số không trong phép cộng

Bài giảng Bài số không trong phép cộng

Toán học

... ngày 15 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép cộng 0 + 3 = 3Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép cộng Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 201 0Kiểm tra bài cũ2+21+43+24+1 ... 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG B i 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 4 + = 4 3 + 0 = 2 + + 2 = 4 + 3 = 3 + 2 = 2 + 0 0 +…= 0 0 0 1 0 2 0 3 + 0 ... + 0 0 + 4 5 + 0 345 Người thực hiện: Lương Thị Thu Hà B i 1à : TÝnh a, 4 + 0 = 3 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 0 + 4 = 0 + 3 = 2 + 0 = 0 + 1 = b, 3 + 0 0 +2 0 +41 + 0 5 + 0 44215...
 • 13
 • 235
 • 0

Bài soạn Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Bài soạn Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Toán học

... 201 0 ToánToán Số 0 trong phép trừ Số 0 trong phép trừ1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 45 5 0 5 – 0 = 5 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừThứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 ... 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Toán Số 0 trong phép trừThứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 3 – 3 = OToán Số 0 trong phép trừThứ ba, ngy 2 thỏng 11 nm 201 0 Đ D 44 0 4 - 0 4=Toán Số 0 trong phép ... ngày 2 tháng 11 năm 201 04 – 0 = 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Toán Số 0 trong phép trừThứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 55 0 5 - 0 5=Toán Số 0 trong phép trừThứ ba, ngày...
 • 15
 • 945
 • 0

Xem thêm