bài giảng phong cách ngôn ngữ báo chí tiết 2

Phong cách ngôn ngữ báo chí ( thao giang)

Phong cách ngôn ngữ báo chí ( thao giang)

Ngữ văn

... lòng ngừời….(Trích báo vietnet camau) KIỂM TRA BÀI CŨKIỂM TRA BÀI CŨ::Thế nào là ngôn ngữ báo chí? Ngôn ngữ báo chí chủ Thế nào là ngôn ngữ báo chí? Ngôn ngữ báo chí chủ yếu được thể ... đạt đảm bảo chức năng thông tin của báo chí và tạo bảo chức năng thông tin của báo chí và tạo nên phong cách ngôn ngữ báo chí. nên phong cách ngôn ngữ báo chí. Câu hỏiCâu hỏi::Dựa vào ... nào?Trả lời:Trả lời: Ngôn ngữ báo chíngôn ngữ dùng để thông báo tin Ngôn ngữ báo chíngôn ngữ dùng để thông báo tin tức, thời sự trong nước và quốc tế, phản ánh chính tức, thời sự trong...
 • 16
 • 2,105
 • 26

phong cách ngôn ngữ báo chí ( Thao giang)

phong cách ngôn ngữ báo chí ( Thao giang)

Ngữ văn

... ngày.a. Về từ vựng KIỂM TRA BÀI CŨKIỂM TRA BÀI CŨ::Thế nào là ngôn ngữ báo chí? Ngôn ngữ báo chí chủ Thế nào là ngôn ngữ báo chí? Ngôn ngữ báo chí chủ yếu được thể hiện ở những thể ... đạt đảm bảo chức năng thông tin của báo chí và tạo bảo chức năng thông tin của báo chí và tạo nên phong cách ngôn ngữ báo chí. nên phong cách ngôn ngữ báo chí. 1. Các phương tiện diễn đạt:1. ... nào?Trả lời:Trả lời: Ngôn ngữ báo chíngôn ngữ dùng để thông báo tin Ngôn ngữ báo chíngôn ngữ dùng để thông báo tin tức, thời sự trong nước và quốc tế, phản ánh chính tức, thời sự trong...
 • 16
 • 1,162
 • 11

Tiết 47: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Tiết 47: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Ngữ văn

... CỐ (Tiết thứ nhất)CỦNG CỐ (Tiết thứ nhất)NHẬN XÉT CHUNG VỀ BÁO CHÍNHẬN XÉT CHUNG VỀ BÁO CHÍVÀ NGÔN NGỮ BÁO CHÍVÀ NGÔN NGỮ BÁO CHÍCác thể loại của báo chí ?Các dạng tồn tại của báo chí ... năng của báo chí ?Phạm vi phản ánh của báo chí ?Thực hiện bài tập 3 SGK.Thảo luận và trình bày các vấn đề sau: Vấn đề 2: Vấn đề 2: PHÂN LOẠI BÁO CHÍPHÂN LOẠI BÁO CHÍTiêu chí Tiêu chí Ví ... hiện ở những phương tiện diễn đạt đảm bảo chức năng thông tin của báo chí và tạo nên phong cách ngôn ngữ báo chí. Ngôn ngữ báo chí có ba đặc trưng cơ bản: tính thông tin thời sự ; tính ngắn gọn...
 • 15
 • 5,268
 • 31

Bài 8: Phong cách ngôn ngữ báo - công luận

Bài 8: Phong cách ngôn ngữ báo - công luận

Ngữ văn

... học GV: Vo Thi Muoi GV: Vo Thi Muoi Bài 8 Bài 8 PHONG CÁCH NGÔN NGỮ PHONG CÁCH NGÔN NGỮvà PHONG CÁCH NGÔN NGỮ PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNHHÀNH CHÍNH GV: Vo Thi MuoiMột niềm vui, ... Thi GV: Vo Thi Muoi Tiết 1 Tiết 1 Phong cách ngôn ngữ Phong cách ngôn ngữ báo – công luận báo – công luận GV: Vo Thi Muoi3.3. Ngữ pháp: Ngữ pháp:Sáng ngày 27 – 10- 20 04, tại Hội trường ... ràng, chính xác của văn bản. GV: Vo Thi MuoiI. Khái niệm:• Báo, tạp chí Báo, tạp chí •Bản tin truyền Bản tin truyền hìnhhình GV: Vo Thi MuoiI. Khái niệm:• Báo, tạp chí Báo, tạp chí •Bản...
 • 18
 • 2,383
 • 12

Tiết 53: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Tiết 53: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Ngữ văn

... Phan thị hờng phong cách ngôn ngữ báo chí GV: Tại sao ngôn ngữ báo chí thờngsử dụng loại câu đó? GV: Phong cách ngôn ngữ báo chí đ-ợc thể hiện ở cả dạng nói và dạngviết. ... điềugì?GV: Phong cách ngôn ngữ báo chí cónhững đặc trng cơ bản nào?GV: Thé nào là ngôn ngữ có tínhthông tin thời sự? Tại sao ngôn ngữ báo chí lại đòi hỏi đặc điểm này?GV: Thế nào là ngôn ngữ ngắn ... ngắn gọn?Tại sao ngôn ngữ báo chí lại có đặcđiểm này?GV: Báo chí thu hút sự chú ý của ng-ời đọc bằng cách nào?GV: Bố cục trình bày của một bản tinnh thế nào? ngữ báo chí phải ngắn ngọn).Tuy...
 • 3
 • 10,494
 • 85

Phong cách ngôn ngữ báo chí

Phong cách ngôn ngữ báo chí

Ngữ văn

... NỘi DUNG BÀI HỌCI .Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ NỘi DUNG BÀI HỌCI .Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍa, ... DUNG BÀI HỌCI .Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍa, Bản tinb, Phóng sực, Tiểu phẩm 2. Nhận xét chung về văn bản báo chí và ngôn ngữ báo chí a, Báo chí ... ngôn ngữ 1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí NỘi DUNG BÀI HỌCI .Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ 2. Nhận xét chung về văn bản báo chí và ngôn...
 • 17
 • 1,599
 • 22

phong cách ngôn ngữ báo chí

phong cách ngôn ngữ báo chí

Ngữ văn

... Mai I- I- Ngôn ngữ báo chí Ngôn ngữ báo chí Đoạn văn sau viết theo kiểu nào của phong cách Đoạn văn sau viết theo kiểu nào của phong cách ngôn ngữ báo chí ? ngôn ngữ báo chí ?Các nhà ... 2- 2- Nhận xét chung về văn bản báo chí và Nhận xét chung về văn bản báo chí và ngôn ngữ báo chí ngôn ngữ báo chí b. b. Mỗi thể loại đều có u cầu riêng về sử dụng ngơn ngữ. Bản ... thành “Xuân tóc đỏ” cả. LÝ SINH SỰ 2 - 2 - Nhận xét chung về văn bản báo chíngôn Nhận xét chung về văn bản báo chíngôn ngữ báo chí ngữ báo chí a. * Có nhiều thể loại:a. * Có...
 • 25
 • 1,168
 • 14

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ

Ngữ văn

... xã hội I. NGÔN NGỮ BÁO CHÍ1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí a. Bản tin Tôn vinh 122 thủ khoa năm 20 06 Theo tin từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 122 thủ khoa ... dạng văn bản:+ Nói+ViếtLưu ý: còn có báo ảnh, báo điện tử. Báo chí thường tồn tại Báo chí thường tồn tại ở những dạng nào?ở những dạng nào? 2. BT2: (BT3/SGK/131)Để viết được tin ngắn ... Tiểu phẩm: - Tôn vinh thủ khoa năm 20 06 - Hà Nội- Từ ngày 29 đến 31/3 /20 07Sự kiện Thông tin chính xác Ghi nhớ: SGK/131.Thế nào là ngôn ngữ báo chí? Một bản tin cần có những y u...
 • 27
 • 1,028
 • 5

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ - T2

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ - T2

Ngữ văn

... phẩm: là bài báo ngắnvề vấn đề thời sự, giọng điệuhài hước, dí dỏm có sắc tháimỉa mai, châm biếm, ngôn ngữ thân mật, dân dã. 2. Nhận xét chung về vănbản báo chíngôn ngữ báo chí: a. Thể ... loại:- Báo chí có nhiều thể loại:tin tức, bình luận, tiểu phẩm,thư bạn đọc, quảng cáo…- Văn bản báo chí tồn tại ởhai dạng nói và viết.b. Yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ: Mỗi thể loại báo chí có cách quy ... Giọng điệu, ngôn ngữ như thế nào?(?) Tiểu phẩm có những đặc điểm gì?-Hướng dẫn HS tìm hiểu mục 2. (?) Ngoài những thể loại vănbản báo chí vừa tìm hiểu, hãy cho biết văn bản báo chí còn có...
 • 3
 • 1,399
 • 15

Phong cách ngôn ngữ Báo chí.

Phong cách ngôn ngữ  Báo chí.

Ngữ văn

... 2. Nhận xét chung về văn bản báo chíngôn ngữ báo chí: a) Báo chí có nhiều loại: - Theo phương tiện: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử - Theo định kì xuất bản:Nhật báo, tuần báo, ... học,… KIỂM TRA BÀI CŨ 2/ Thế nào là phong cách ngôn ngữ? 2/ Thế nào là phong cách ngôn ngữ? A. Là khoa học về cách thức lựa chọn âm thanh trong giao tiếpA. Là khoa học về cách thức lựa chọn ... VIỆT NAM 20 -11CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 11B3 DẶN DÒ:1.Nắm vững khái niệm và cách phân loại của ngôn ngữ báo chí. 2. Soạn bài: Tác giả Nam Cao * Khái niệm ngôn ngữ báo chí: MỘT...
 • 18
 • 895
 • 5

Gián án Phong cách ngôn ngữ báo chí - Văn 11

Gián án Phong cách ngôn ngữ báo chí - Văn 11

Ngữ văn

... Thị Thu Nhung PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ Khái niệm ngôn ngữ báo chí: Là ngôn ngữ dùng để thông báo tin tức thời sự chính trị trong nước và quốc tế, phản ánh chính kiến của tờ báo và dư luận ... niệm ngôn ngữ báo chí: Vậy, chức năng cơ bản của ngôn ngữ báo chí là gì?=> Thông báo tin tức thời sự và dư luận xã hội theo một chính kiến nhất định. KIỂM TRA BÀI CŨ3/ Phong cách ngôn ngữ ... KIỂM TRA BÀI CŨ 2/ Thế nào là phong cách ngôn ngữ? 2/ Thế nào là phong cách ngôn ngữ? A. Là khoa học về cách thức lựa chọn âm thanh trong giao tiếpA. Là khoa học về cách thức lựa chọn...
 • 18
 • 1,825
 • 19

phong cách ngô ngữ báo chí

phong cách ngô ngữ báo chí

Ngữ văn

... dò- Nắm khái niệm văn bản báo chí. - Nắm ngôn ngữ báo chí. :- Xem lại lý thuyết.- Viết 1 tin ngắn về tình hình học tập, sinh hoạt ở khu nội trú.- Chuẩn bị T48: trả bài số 3....
 • 2
 • 2,484
 • 10

Tiết 36: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiết 1)

Tiết 36: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiết 1)

Ngữ văn

... thoại theo chủ đề => Nhận xét: * Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt còn được gọi là: phong cách khẩu ngữ; phong cách hội thoại. b. Khái niệm: SGK (tr. 21 9)c. Các dạng tồn tại - Dạng nói: ... tháng chín năm đó. Thật xúc động khi nhìn thấy Bác! Và thế là tôi đà được là công dân của một nước độc lập! Bài 2: Làm bài tập 1 trang 22 1 SGK Bài 1: Trong ba ví dụ sau, ví dụ nào thuộc phong ... 22 1 SGK Bài 1: Trong ba ví dụ sau, ví dụ nào thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt? * Bài tập về nhà - Bài tập 2 phần luyện tập (trang 22 1)-Lần đầu tiên dự Khai trường ở cấp học mới, em có biết...
 • 7
 • 7,139
 • 47

Phong cách ngôn ngữ khoa học (tiết 13-14)

Phong cách ngôn ngữ khoa học (tiết 13-14)

Ngữ văn

... biệt phong cách ngơn ngữ khoa học với các phong cách ngơn ngữ khác và biết sử dụng ngơn ngữ khoa học trong các trường hợp cần thiết. 3. Về thái độ: Có thái độ u mến tiếng Việt, sử dụng đúng phong ... khoa, sách tham khảo, lời giảng, lời học sinh, bài làm, bài thi. Trong các cơ quan khoa học, các công trình khoa học các luận án… là phong cách ngôn ngữ khoa học. Bài học hôm nay giúp chúng ... só số, tác phong học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ : (5 phút) Bài nghị luận về một hiện tượng đời sống thường có các nội dung nào ?3. Giảng bài mới:- Giới thiệu bài : (2 phút) Trong nhà trường,...
 • 3
 • 8,368
 • 49

Xem thêm