bài giảng môn quản lý chất lượng

bài giảng môn quản trị chất lượng

bài giảng môn quản trị chất lượng

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... DUNG MÔN H CỘ ỌCH NG I: NH NG V N Đ C B N V ƯƠ Ữ Ấ Ề Ơ Ả ỀCH T L NG S N PH MẤ ƯỢ Ả ẨCH NG II: QU N CH T L NGƯƠ Ả Ấ ƯỢCH NG III: ĐÁNH GIÁ CH T L NGƯƠ Ấ ƯỢCH NG IV: H TH NG QU N CH ... Đ C ĐI M C A CH T L NGẶ Ể Ủ Ấ ƯỢCh t l ng là s phù h p v i yêu c u.Vì b t ấ ượ ự ợ ớ ầ ấkỳ do nào n u ng i tiêu dùng không ch p ế ườ ấnh n s n ph m thì s n ph m b coi là có ch t ậ ả ẩ...
 • 20
 • 1,257
 • 3

Tài liệu BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: QUẢN CHẤT LƯỢNG NƯỚC pptx

Tài liệu BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC pptx

Cao đẳng - Đại học

... (thường xuyên khuấy lên bởi ăn đáy như cá chép)khuấy lên bởi ăn đáy như cá chép)- Xử chất thải xả- Xử chất thải xả- Tảo tăng trưởng- Tảo tăng trưởng- Đô thị dòng chảy- Đô thị dòng chảy ... trong nước có chứa nhiều vật nước có chứa nhiều vật chất hữu cơ. Trường hợp chất hữu cơ. Trường hợp này hàm lượng oxy hòa này hàm lượng oxy hòa tan rất thấp. tan rất thấp. •Độ đục ... - Bên trong: chất lơ lửng nền đáy - tạo - Bên trong: chất lơ lửng nền đáy - tạo ra do chuyển động của dòng nước và cá; ra do chuyển động của dòng nước và cá; thức ăn thừa, chất thải của...
 • 39
 • 1,775
 • 3

Tài liệu Bài tập lớn môn quản chất lượng "Quy định lập và theo dõi mục tiêu chất lượng" doc

Tài liệu Bài tập lớn môn quản lý chất lượng

Báo cáo khoa học

... chế độ hiện hành. Bài tập lớn: Môn Quản trị chất lượng Nhóm 5 - Lớp: ĐHQTKD1 – K238Luận văn Bài tập lớn môn quản chất lượng "Quy định lập và theo dõi mục tiêu chất lượng& quot;QUY ĐỊNHMã ... chuẩn về hệ thống quản chất lượng. ISO 9004:2000 đưa ra các chỉ dẫn về đối tượng áp dụng hệ thống quản chất lượng ở một phạm vi rộng hơn. Bài tập lớn: Môn Quản trị chất lượng Nhóm 5 - Lớp: ... đảm bảo:- Hệ thống quản chất lượng luôn luôn đạt được mục tiêu đề ra;- Hệ thống quản chất lượng được thực hiện có hiệu lực và hiệu quả;- Hệ thống quản chất lượng phù hợp với các...
 • 86
 • 1,495
 • 0

Bài tập nhóm môn quản chất lượng: Chi phí chất lượng COQ

Bài tập nhóm môn quản lý chất lượng: Chi phí chất lượng COQ

Quản trị kinh doanh

... HỌC BÁCH KHO A TP.HCM KHOA QUẢN C ÔNG NGHIỆP o0o BÀI TẬP NHÓM MÔN QUẢN CHẤT LƯỢNG BÀI TẬP NHÓM 1 – ĐẠI BÀNG – NỘP LẦN 1 CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG - COQ C BGD: TS. Nguyễn ... thức chi phí chất lượng / Làm cho các giả định về kiến thức chi phí chất lượng được rõ ràng /Phân loại kiến thức chi phí chất lượng từ kiến thức vận hành . Bài tập nhóm môn Quản chiến lược ... sử dụng kiến thức quản hỗ trợ cho chi phí chất lượng 2. Phân loại theo hệ thống: Tạo ra danh sách chi phí chất lượng liên quan , những nhân tố về Bài tập nhóm môn Quản chiến lược Trang...
 • 30
 • 565
 • 0

Tài liệu Bài thuyết trình Quản chất lượng doc

Tài liệu Bài thuyết trình Quản lý chất lượng doc

Kỹ năng quản lý

... -Chi phí cho việc kiểm tra chất lượng sản phẩm -Những tổn thất do vi phạm luật lệ (tiền phạt, tiền bồi thường ) www.tueba.edu.vn Bài thuyết trình Quản chất lượng Cách tính chi phí ... tổng chi phí chất lượng cao khi chất lượng sản phẩm thấp và ngược lại.Chi phí tổng hợp(COQ)Chi phí/ĐVSPChi phí sai hỏngChi phí đánh giá vàChi phí phòng ngừaQopt Chất lượng của sự ... quá trình và các hoạt động. Đó là những chi phí không chất lượng hay chi phí ẩn. Mô hình chi phí chất lượng hiện đại:Nâng cao chất lượng không có nghĩa là sẽ làm tăng chi phí mà ngược...
 • 18
 • 984
 • 12

BÀI GIẢNG MÔN QUAN MT DO THI VÀ CÔNG NGHIỆP- Chuong 1 quản môi trường và đô thị gioi thieu

BÀI GIẢNG MÔN QUAN LÝ MT DO THI VÀ CÔNG NGHIỆP- Chuong 1 quản lý môi trường và đô thị gioi thieu

Cao đẳng - Đại học

... ỨNGCHẤT LƯNG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ• Sự phát thải vàokhôngkhí• Mật độ giao thôngDi dân nông thôn -thànhthị• Chất lượng không khíđôthịNồng độ ôzôn mặtđất• Chi phí cho giảm ônhiễmSố lượng ... xanhBẢO VỆ BIỂN• Sản lượng đánh bắthải sản• Xả thải vùng venbiểnTràndầu trên biển• Mức ô nhiễm sinhhọcTr lượng hải sản• Chỉ tiêu trữ lượng • Chi phí cho giám sáttr lượng Vùng cấm đánh ... CO2hoặc khínhà kính- Cường độ năng lượng SỰ PHÁ HỦY TẦNG ÔZÔNTiêu thụ các hóa chất phá hủy tầng ozon• Nồng độ toàn cầucủa CFC 11và 12Nồng độ của các chất phá hủy tầng ozontrong khíquyển•...
 • 34
 • 697
 • 0

Bài giảng môn quản dư án

Bài giảng môn quản lý dư án

Kiến trúc - Xây dựng

... Uyên 1 Tóm tắt bài giảng môn học QUẢN DỰ ÁN Giáo viên: Nguyễn Vũ Bích Uyên Bộ môn : Quản công nghiệp. Khoa : Kinh tế và quản Quản dự án http://www.ebook.edu.vn ... 9. Phương án quản khai thác dự án và sử dụng lao động. 10. Phân tích hiệu quả đầu tư. Quản dự án http://www.ebook.edu.vn Nguyễn Vũ Bích Uyên 2Chương 1. Dự án và quản dự án 1.1. ... các nguồn lực là quá trình các nhà quản ra quyết định về sử dụng loại nguồn lực nào, từ đâu, khi nào thì cần đến nó và sử dụng nó như thế nào ? Quản dự án http://www.ebook.edu.vn Nguyễn...
 • 100
 • 2,071
 • 5

Bài tập nhóm quản chất lượng: Tìm hiểu chi phí chất lượngquản chi phí chất lượng tại công ty TNHH SX TM chỉ may Thiên Long

Bài tập nhóm quản lý chất lượng: Tìm hiểu chi phí chất lượng và quản lý chi phí chất lượng tại công ty TNHH SX TM chỉ may Thiên Long

Quản trị kinh doanh

... liên quan đến chi phí chất lượng và đề xuất giải pháp bằng việc vận dụng những kiến thức của kỹ thuật quản để quản chi phí chất lượng. Bài tập nhóm môn Quản chất lượng Trang 10 ... hưởng đến việc quản và cải tiến chất lượng trong công ty. Bài tập nhóm môn Quản chất lượng Trang 16 TS. Nguyễn Thúy Q uỳnh Loan Nhóm 1 (Bảng báo cáo chi phí chất lượng của công ... đánh giá hiệu quả hoạt động quản chất lượng Việc giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động quản chất lượng do Phòng chất lượng và nhóm hoạch định chi phí chất lượng thực hiện với cứ liệu...
 • 22
 • 1,270
 • 5

BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUẢN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Cao đẳng - Đại học

... vài thông số khác Giảng viên: ThS. Nguyễn Hoàng Hùng - 1 - CHƢƠNG I QUẢN MÔI TRƢỜNG 1. QUẢN MÔI TRƢỜNG 1.1. Khái niệm về quản môi trƣờng " ;Quản môi trƣờng là tổng ... pay principle” 2. CÔNG CỤ QUẢN MÔI TRƢỜNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC 2.1 Khái niệm Công cụ quản môi trƣờng là các biện pháp hành động để thực hiện công tác quản môi trƣờng của nhà nƣớc, ... thải công nghiệp; khí thải từ các thiết bị xử lý, tiêu huỷ chất thải sinh hoạt, công nghiệp, y tế và các hình thức xử khác đối với chất thải; Giảng viên: ThS. Nguyễn Hoàng Hùng - 5 - Mục...
 • 134
 • 699
 • 1

Bài giảng quản chất lượng

Bài giảng quản lý chất lượng

Kiến trúc - Xây dựng

... QUẢ KINH TẾQUẢN CHẤT LƯỢNG TÒAN DIỆN: ĐẶT NẶNG YẾU TỐ CON NGƯỜILỜI MỞ… LỜI MỞGIỚI THIỆU ISO 9000TÁM NGUYÊN TẮC QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO ISOHỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO ISOBỐN ... KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM: THÀNH PHẨM CUỐI CÙNGKIỂM SÓAT CHẤT LƯỢNG: THÍ NGHIỆM, LẤY MẪU…(4M + 1I)ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG: GÂY LÒNG TIN KHÁCH HÀNG?QUẢN CHẤT LƯỢNG: VỪA ĐẢM BẢO ... YÊU CẦU CỦA ISO 9000MÔ HÌNH QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO ISO ?XEM XÉT LÃNH ĐẠO VẤN NẠN… KHU VUI CHƠI GÒ CÔNG TÂYTƯỢNG ĐÀI ĐBP MỘT SỐ DỰ ÁN KÉM CHẤT LƯỢNG…CẢNG CÁ TRẦN ĐỀHTCN...
 • 93
 • 1,871
 • 14

Tài liệu Bài giảng chất lượng quản - chương II - Quản chất lượng pptx

Tài liệu Bài giảng chất lượng quản lý - chương II - Quản lý chất lượng pptx

Quản trị kinh doanh

... tiếpIV. Quản chất lượng dịch vụ: www.tueba.edu.vnThs.Đặng Quang Hưng 5Khoa QTKDHệ thống Chất lượng Chính sách chất lượng Hoạch định Chất lượng Kiểm soát Chất lượng Đảm bảo Chất lượng Khái ... kiểm tra.III. Các phương pháp quản chất lượng www.tueba.edu.vnThs.Đặng Quang Hưng 53Khoa QTKDIII. Các phương pháp quản chất lượng 3.4 Quản chất lượng toàn diện:•Đặc điểm của ... của QLCL:1.1 Khái niệm quản chất lượng?  Chất lượng chỉ đạt được khi kiểm soát được toàn bộ các yếu tố ảnh hưởng Hay cần quản các yếu tố này – quản chất lượng. www.tueba.edu.vnThs.Đặng...
 • 58
 • 482
 • 0

Xem thêm