bài giảng môn luật dân sự

BÀI TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ

BÀI TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... mặt ,tuyên bố mất tích, tuyên bố chết “ trong bộ luật dân sự có ý nghĩ qua trọng , vì trong quan hệ dân sự, mối quan hệ về quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các cá nhân gắn bó chặt chẽ với nhau ,việc ... định này nhằm giúp cho các giao lưu dân sự được diễn ra thông suốt , bảo vệ quyền , lợi ích của những người liên quan và của chính người vắng mặt . Em chọn đề bài số 4 : “ xây dựng một tình huống ... như nhận thức còn nhiều non nớt . Rất mong được sự quan tâm chỉ dạy của quý thầy cô,để em hoàn thiện hơn tri thức cho mình . B / GIẢI QUYẾT ĐỀ BÀI :1 ) CƠ SỞ LÝ LUẬN : a. Tuyên bố một người...
 • 5
 • 11,793
 • 192
Bài tập dân sự về thừa kế MÔN LUẬT DÂN SỰ docx

Bài tập dân sự về thừa kế MÔN LUẬT DÂN SỰ docx

Cao đẳng - Đại học

... tiến hành hòa giải được. II. ĐN LUẬT DÂN SỰ, FÂN BIỆT LUẬT DÂN SỰ VỚI 1 SỐ NGÀNH LUẬT #:1/ ĐN Luật dân sự: Luật dân sự là 1 ngành luật trong hệ thống PL VN bao gồm tổng hợp các VPPL điều chỉnh ... còn đ/v luật dân sự chủ thể mở rộng hơn và nhằm mục đích sinh hoạt, tiêu dùng. III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT DÂN SỰ:1/ Nhiệm vụ của luật dân sự: - Xác lập và củng cố sự bình ... chủ thể khi tham gia vào quan hệ đó.2/ Phân biệt giữa luật dân sự với 1 số ngành luật khác:a/ Giữa luật dân sự với luật HNGĐ:Hai ngành luật đều có đối tượng điều chỉnh giống nhau là các quan...
 • 28
 • 9,012
 • 144
Đề tài: “Bài tập lớn môn Luật Dân sự” pot

Đề tài: “Bài tập lớn môn Luật Dân sự” pot

Khoa học xã hội

... giới tính trong Bài tập lớn học kỳ môn Luật Dân sự I Nguyn Th Kim Cúc – 351823 – Lớp N02 1 Đề tài: Bài tập lớn môn Luật Dân sự Bài tập lớn học kỳ môn Luật Dân sự I Nguyn ... pháp luật không cấm”, về vấn đề những điểm khác biệt nổi bật trong Bộ luật dân sự 2005 so với Bộ luật dân sự năm 1995 Thứ trưởng nói: “Đây là sự bổ sung những quyền dân sự cơ bản của công dân ... không xác lập dựa vào các sự kiện pháp lí mà chúng được xác định trực tiếp bằng qui định của pháp luật, là một loại quyền tuyệt đối. Bài tập lớn học kỳ môn Luật Dân sự I Nguyn Th Kim Cúc...
 • 17
 • 2,622
 • 0
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ

Cao đẳng - Đại học

... K51-LKDĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰChuyên đề 3: Giao dịch dân sự Câu 1: Khái niệm giao dịch dân sự và giao dịch dân sự vô hiệuKhái niệm giao dịch dân sự: ( Điều 121-BLDS)Giao dịch dân sự là hợp đồng ... dịch dân sự Câu 9: hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu- Giao dịch dân sự đó không làm phát sinh bất cứ quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự nào cho các chủ thể tham gia xác lập giao dịch dân ... bố giao dịch dân sự vô hiệu- Thời hạn một năm: được xác lập với các giao dịch dân sự sau:+ Giao dịch dân sự được xác lập bởi người không có năng lực hành vi dân sự + Giao dịch dân sự được xác...
 • 6
 • 7,916
 • 279
BÀI GIẢNG  MÔN: LUẬT DOANH NGHIỆP

BÀI GIẢNG MÔN: LUẬT DOANH NGHIỆP

Cao đẳng - Đại học

... tư cách là chủ thể của Hộ gia đình – với tư cách là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự quan hệ pháp luật dân sự - Đ106 BLDS - Đ106 BLDSNgười đại diện của HGĐ phải thỏa mãn các Người ... Thành lập và ĐKKD?a. Quyền thành lập HKD:* Một cá nhân: + Là Công dân Việt Nam; (Người NN?)+ có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; + không đồng thời là chủ Sở hữu DNTN, TNHD công ty HD (trừ ... mọi + Chủ DN có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư: trong mọi thời điểm, sự thay đổi về mức vốn kinh doanh đều có thời điểm, sự thay đổi về mức vốn kinh doanh đều có thể diễn rathể diễn ra? Khác...
 • 55
 • 2,229
 • 16
Bài tập môn luật hình sự Modul 2

Bài tập môn luật hình sự Modul 2

Kinh tế - Thương mại

... ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI=====o0o=====BÀI TẬP HỌC KỲMÔN: LUẬT HÌNH SỰ IIĐỀ BÀI SỐ: 02HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Thị Thanh HươngMSSV: 342305LỚP: N05 – TL 2 – NHÓM 3BÀI TẬP HỌC KÌMÔN LUẬT HÌNH SỰ MODUL ... A, B tin chắc là tài sản mình cướp được sẽ được E tiêu thụ. Chính do có sự tác động tinh thần như vậy mà luật hình sự Việt Nam đã coi hành vi hứa hẹn là giúp sức tinh thần. Như vậy, ở trường ... của tội phạm: Chủ thể của tội phạm là con người cụ thể có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi luật định và đã thực hiện hành vi phạm tội cụ thể. Trường hợp này, A và B là những người...
 • 10
 • 9,109
 • 172
Bài tập về luật dân sự

Bài tập về luật dân sự

Cao đẳng - Đại học

... chịu trách nhiệm hình sự không? Giải thích rõ tại sao?A không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người.2 Trang 94, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.3 Trang ... miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm…”.Kết hợp hai căn cứ trên có thể khẳng định A không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người.A phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương ... vậy, theo nguyên tắc lãnh thổ luật hình sự của mỗi quốc gia có hiệu lực đối với tất cả các tội phạm xảy ra trên lãnh thổ của mình, không kể người đó là công dân của quốc gia hay người nước...
 • 9
 • 3,916
 • 79
CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1

CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1

Cao đẳng - Đại học

... dân có vị trí quan trọng có liên quan đến Luật Dân sự. - Bộ Luật Dân sự và các bộ luật, đạo luật khác có liên quan đến luật dân sự như  Bộ Luật Hàng hải, Luật Hàng không, Luật Thương mại, Luật ... của pháp luật dân sự 1.Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự (Điều 7 Bộ Luật Dân sự) - thể hiện tính pháp chế của pháp luật dân sự Nguyễn Văn Tín K095047CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1o Được ... MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1Câu 4: Nguồn của Luật Dân sự Việt Nam? Một văn bản pháp luật cần thoả mãnnhững điều kiện nào để được coi là nguồn của luật dân sự? - Là các văn bản quy phạm pháp luật dân sự o...
 • 48
 • 15,296
 • 107
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ - Chuyên đề 3: Giao dịch dân sự

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ - Chuyên đề 3: Giao dịch dân sự

Cao đẳng - Đại học

... K51-LKDĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰChuyên đề 3: Giao dịch dân sự Câu 1: Khái niệm giao dịch dân sự và giao dịch dân sự vô hiệuKhái niệm giao dịch dân sự: ( Điều 121-BLDS)Giao dịch dân sự là hợp đồng ... pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu- Giao dịch dân sự đó không làm phát sinh bất cứ quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự nào cho cácchủ thể tham gia xác lập giao dịch dân sự - Vô hiệu ngay từ thời ... bố giao dịch dân sự vô hiệu- Thời hạn một năm: được xác lập với các giao dịch dân sự sau:+ Giao dịch dân sự được xác lập bởi người không có năng lực hành vi dân sự + Giao dịch dân sự được xác...
 • 6
 • 2,350
 • 62
Tài liệu Môn Luật dân sự - Phần hợp đồng doc

Tài liệu Môn Luật dân sự - Phần hợp đồng doc

Cao đẳng - Đại học

... câu sau?a. Bộ Luật Dân sự 2005 ra đời thay thế cho Bộ Luật Dân sự 1995.b. Bộ Luật Dân sự 2005 ra đời thay thế cho Bộ Luật Dân sự 1995 và Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 1989.c. Luật Thương mại ... đồng dân sự nếu có sự đồng ý của người đại diện.b. Không thể kí hợp đồng dân sự. c. Có thể kí hợp đồng dân sự không cần sự đồng ý của người đại diện.d. a, c đúng.Đáp án : cCâu 23 : Luật thương ... d.41)“Hợp đồng dân sựsự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi haychấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự . Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005: a/Điều...
 • 30
 • 1,452
 • 6
Tài liệu Đề cương ôn tập môn luật dân sự pptx

Tài liệu Đề cương ôn tập môn luật dân sự pptx

Cao đẳng - Đại học

... trình Luật dân sự của Học viện tư pháp…I.ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ- Luật dân sự điều chỉnh hai nhóm quan hệ cơ bản là quan hệ nhân thân và quan hệtài sản trong các quan hệ dân sự, ... BÀI 1KHÁI NIỆM LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAMTài liệu tham khảo:- Bộ luật dân sự Việt Nam được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2005.- Giáo trình dân sự của trường Đại học Luật Hà Nội- ... phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự - Phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự có đặc điểm đặc trưng là khi điều chỉnhcác quan hệ pháp luật dân sự thì luôn đảm bảo sự bình đẳng về địa vị pháp...
 • 147
 • 6,978
 • 164
Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 pptx

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 pptx

Cao đẳng - Đại học

... của pháp luật dân sự 1.Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự (Điều 7 Bộ Luật Dân sự) - thể hiện tính pháp chế của pháp luật dân sự Nguyễn Văn Tín K095047CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1o Nếu ... Tín K0950423CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 Câu 15: Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005 Điều 2 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định về Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự : Khoản 1 :hiệu lực về mặt ... người khác (Điều 10 Bộ Luật Dân sự) Nó xuất phát từ nhiệm vụ cuả Bộ Luật Dân sự quy định trong Điều 2 Bộ Luật Dân sự. Câu 14: Sơ lược lịch sử phát triển của Luật Dân sự Việt Nam Sau ngày Cách...
 • 48
 • 3,855
 • 51
Tài liệu MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT DÂN SỰ PHẦN - Nghĩa vụ Dân sự - Hợp đồng Dân sự Trách nhiệm bồi thường thiệt hại pot

Tài liệu MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT DÂN SỰ PHẦN - Nghĩa vụ Dân sự - Hợp đồng Dân sự Trách nhiệm bồi thường thiệt hại pot

Cao đẳng - Đại học

... nhân; www.sinhvienluat.vn/diendan 1 MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT DÂN SỰ PHẦN : - Nghĩa vụ Dân sự - Hợp đồng Dân sự - Trách nhiệm bồi thường thiệt hại Người sưu tầm : DiepKitty ... thiệt hại; 2. Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng và trách nhiệm hình sự đều là các trách nhiệm phát sinh theo qui định của pháp luật; 3. Cũng như trách nhiệm hình sự, người có lỗi vô ý chịu ... có sự kiện bảo hiểm là một quyền tài sản của bên được bảo hiểm; 6. Bảo hiểm hành khách trong vận chuyển hành khách là một loại bảo hiểm trách nhiệm dân sự; 7. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là...
 • 27
 • 10,532
 • 63

Xem thêm