bài giảng môn luật dân sự 2

BÀI TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ

BÀI TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... tích từ tháng 1 năm 20 08,tính Chế định “ Thông báo tìm kiếm người vắng mặt ,tuyên bố mất tích, tuyên bố chết “ trong bộ luật dân sự có ý nghĩ qua trọng , vì trong quan hệ dân sự, mối quan hệ ... tích. 2 ) TÌNH HUỐNG : -“ Ông Hiếu và bà Quỳnh là 2 vợ chồng ,có đứa con trai là Dương ,hiện nay 18 tuổi. Tháng 1 /20 08 tự nhiên ông Hiếu bỏ nhà đi không nói năng gì với bà Quỳnh. Qua đầu năm 20 09 ... 1 năm 20 10 là 2 năm.Ông Hiếu không có một tin tức nào rằng ông Hiếu còn sống hay đã chết. Và theo điều 52 của BLDS thì ông Hiếu cũng không có mặt tại nơi cư trú trong 1 thời gian dài (2 năm...
 • 5
 • 11,793
 • 192
slide bài giảng môn luật lao động 2

slide bài giảng môn luật lao động 2

Luật

... quy phạm pháp luật  Luật BHXH 29 .6 .20 06Nghị định 1 52/ 2006/NĐ-CP ngày 22 / 12/ 2006 về BHXH bắt buộcNghị định 190 /20 07/NĐ-CP ngày 28 / 12/ 2007 về BHXH tự nguyệnThông tư 03 /20 07/TT-BLĐTBXH ... 28 / 12/ 2007 về BHXH tự nguyệnThông tư 03 /20 07/TT-BLĐTBXH ngày 30/01 /20 07 hướng dẫn NĐ 1 52 Thông tư 02/ 2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01 /20 08 hướng dẫn NĐ 190c, Quỹ BHXH tự nguyệnNguồn hình thành: ... đóng: Đ1001. Khái niệm, đặc điểm BHXHKhái niệm: Đ3.1 Luật BHXHĐ. Điểm:•Đối tượng tham gia: NLĐ và NSDLD có phân biệt: 2. 1 .2, 2. 5, 2. 3.4•Mục đích: thay thế hoặc bù đắp 1 phần thu nhập...
 • 36
 • 5,481
 • 36
Bài tập môn luật hình sự Modul 2

Bài tập môn luật hình sự Modul 2

Kinh tế - Thương mại

... HỌC LUẬT HÀ NỘI=====o0o=====BÀI TẬP HỌC KỲMÔN: LUẬT HÌNH SỰ IIĐỀ BÀI SỐ: 02 HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Thị Thanh HươngMSSV: 3 423 05LỚP: N05 – TL 2 – NHÓM 3BÀI TẬP HỌC KÌMÔN LUẬT HÌNH SỰ MODUL 2 ĐỀ ... A, B tin chắc là tài sản mình cướp được sẽ được E tiêu thụ. Chính do có sự tác động tinh thần như vậy mà luật hình sự Việt Nam đã coi hành vi hứa hẹn là giúp sức tinh thần. Như vậy, ở trường ... Hành vi của A, B cấu thành tội gì? Tại sao? 2. Trường hợp C và D biết là súng giả, chống cự lại, A và B không lấy được tài sản thì trách nhiệm hình sự của A và B được giải quyết như thế nào?...
 • 10
 • 9,109
 • 172
Bài tập dân sự về thừa kế MÔN LUẬT DÂN SỰ docx

Bài tập dân sự về thừa kế MÔN LUẬT DÂN SỰ docx

Cao đẳng - Đại học

... tiến hành hòa giải được. II. ĐN LUẬT DÂN SỰ, FÂN BIỆT LUẬT DÂN SỰ VỚI 1 SỐ NGÀNH LUẬT #:1/ ĐN Luật dân sự: Luật dân sự là 1 ngành luật trong hệ thống PL VN bao gồm tổng hợp các VPPL điều chỉnh ... của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ đó. 2/ Phân biệt giữa luật dân sự với 1 số ngành luật khác:a/ Giữa luật dân sự với luật HNGĐ:Hai ngành luật đều có đối tượng điều chỉnh giống nhau là ... còn đ/v luật dân sự chủ thể mở rộng hơn và nhằm mục đích sinh hoạt, tiêu dùng. III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT DÂN SỰ:1/ Nhiệm vụ của luật dân sự: - Xác lập và củng cố sự bình...
 • 28
 • 9,012
 • 144
Đề tài: “Bài tập lớn môn Luật Dân sự” pot

Đề tài: “Bài tập lớn môn Luật Dân sự” pot

Khoa học xã hội

... giới tính trong Bài tập lớn học kỳ môn Luật Dân sự I Nguyn Th Kim Cúc – 351 823 – Lớp N 02 1 Đề tài: Bài tập lớn môn Luật Dân sự Bài tập lớn học kỳ môn Luật Dân sự I Nguyn ... trong Bộ luật dân sự 20 05 so với Bộ luật dân sự năm 1995 Thứ trưởng nói: “Đây là sự bổ sung những quyền dân sự cơ bản của công dân mới được quy định trong BLDS 20 05. Trong BLDS 20 05, các quyền ... đích giảng dạy. (Xem thêm Khoản 2, Điều 4, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể và hiến, lấy xác năm 20 06). Bài tập lớn học kỳ môn Luật Dân sự I Nguyn Th Kim Cúc – 351 823 – Lớp N 02 16...
 • 17
 • 2,622
 • 0
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ

Cao đẳng - Đại học

... K51-LKDĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰChuyên đề 3: Giao dịch dân sự Câu 1: Khái niệm giao dịch dân sự và giao dịch dân sự vô hiệuKhái niệm giao dịch dân sự: ( Điều 121 -BLDS)Giao dịch dân sự là hợp đồng ... lực của giao dịch dân sự trong trường hợp pháp luật có quy định Câu 2: Phân loại giao dịch dân sự 1. Căn cứ vào sự thể hiện ý chí gồm:a) Hợp đồng dân sự: Có 2 nội dung:- Là sự thồng nhất ý ... dịch dân sự Câu 9: hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu- Giao dịch dân sự đó không làm phát sinh bất cứ quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự nào cho các chủ thể tham gia xác lập giao dịch dân...
 • 6
 • 7,916
 • 279
BÀI GIẢNG  MÔN: LUẬT DOANH NGHIỆP

BÀI GIẢNG MÔN: LUẬT DOANH NGHIỆP

Cao đẳng - Đại học

... tư cách là chủ thể của Hộ gia đình – với tư cách là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự quan hệ pháp luật dân sự - Đ106 BLDS - Đ106 BLDSNgười đại diện của HGĐ phải thỏa mãn các Người ... quyền sở hữu tài sản đầu tư sang DN? Khác công ty?tư sang DN? Khác công ty? 2. 2. Không có sự tách bạch Không có sự tách bạch giữa tài sản đầu tư vào DN và giữa tài sản đầu tư vào DN và ... có sự “hùn hạp” và chia doanh của DN, không có sự “hùn hạp” và chia sẻ sẻ •Chủ SH vừa là người SH tài sản DN + người quản lý DN. DN.T.THAO-GV LUAT KINH TET.THAO-GV LUAT KINH TE 2. 2. ...
 • 55
 • 2,229
 • 16
Bài tập về luật dân sự

Bài tập về luật dân sự

Cao đẳng - Đại học

... là 21 %. A có phải chịu trách nhiệm hình sự không? Giải thích rõ tại sao?A không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. 2 Trang 94, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Trường Đại học Luật ... trên lãnh thổ Việt Nam về nguyên tắc phải chịu sự điều chỉnh của Luật hình sự Việt Nam.Tuy nhiên khoản 2 Điều 5 BLHS năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 20 09) quy định các trường hợp người nước ngoài ... Trang 197, Bình luận khoa học Bộ luật hình sự (được sửa đổi, bổ sung năm 20 09).61. Căn cứ vào khoản 3 Điều 8 BLHS, phân loại tội phạm đối với tội giết người.Khoản 2 Điều 8 BLDS quy định căn cứ...
 • 9
 • 3,916
 • 79
CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1

CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1

Cao đẳng - Đại học

... dân có vị trí quan trọng có liên quan đến Luật Dân sự. - Bộ Luật Dân sự và các bộ luật, đạo luật khác có liên quan đến luật dân sự như  Bộ Luật Hàng hải, Luật Hàng không, Luật Thương mại, Luật ... Tín K0950430CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 Câu 15: Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự Việt Nam 20 05 Điều 2 Bộ Luật Dân sự 20 05 quy định về Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự : Khoản 1 :hiệu lực về mặt ... của pháp luật dân sự 1.Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự (Điều 7 Bộ Luật Dân sự) - thể hiện tính pháp chế của pháp luật dân sự Nguyễn Văn Tín K095047CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1o Được...
 • 48
 • 15,296
 • 107
Bài giảng môn tập đọc lớp 2: Ngôi trường mới

Bài giảng môn tập đọc lớp 2: Ngôi trường mới

Tư liệu khác

... Ngô Quân Miện* c din cm Th t ngy 6 thỏng 10 nm 20 10 Tập đọcNgôi trường mớiTìm hiểu bài -( Ngói đỏ ) như những cánh hoa lấp ló trong cây. 2. Tìm những từ ngữ tả vẻ đẹp của ngôi trường?-( ... nắng mùa thu. Thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 20 1TËp ®äcNg«i tr­êng míi Th t ngy 6 thỏng 10 nm 20 10Tập đọc:Ngôi trường mớiLuyện đọc Tìm hiểu bài - bỡ ngỡ- thân thương- sáng lênEm bước ... nm 20 10 Tập đọcNgôi trường mớiTìm hiểu bài 3. Dưới mái trường mới, bạn học sinh cảm thấy có những gì mới?- Tiếng trống rung động kéo dài.- Tiếng cô giáo trang nghiêm, ấm áp.- Tiếng đọc bài...
 • 14
 • 4,095
 • 26
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ - Chuyên đề 3: Giao dịch dân sự

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ - Chuyên đề 3: Giao dịch dân sự

Cao đẳng - Đại học

... K51-LKDĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰChuyên đề 3: Giao dịch dân sự Câu 1: Khái niệm giao dịch dân sự và giao dịch dân sự vô hiệuKhái niệm giao dịch dân sự: ( Điều 121 -BLDS)Giao dịch dân sự là hợp đồng ... lực của giao dịch dân sự đó là 1 năm kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập- Cách thứ 2: giao dịch dân sự vô hiệu toàn bộ, giao dịch dân sự vô hiệu từng phần+ Giao dịch dân sự vô hiệu toàn ... lực của giao dịch dân sự trong trườnghợp pháp luật có quy định Câu 2: Phân loại giao dịch dân sự 1. Căn cứ vào sự thể hiện ý chí gồm:a) Hợp đồng dân sự: Có 2 nội dung:- Là sự thồng nhất ý chí...
 • 6
 • 2,350
 • 62

Xem thêm