bài giảng môn công pháp quốc tế 2

Đề tài: “Bài tập lớn môn Công pháp quốc tế” docx

Đề tài: “Bài tập lớn môn Công pháp quốc tế” docx

Kinh tế - Thương mại

... Đề tài: Bài tập lớn môn Công pháp quốc tế Bài tập lớn học kỳ môn Công pháp quốc tế Nguyn Th Kim Cúc - 351 823 4 NỘI DUNG 1. Tranh chấp quốc tế và những biện pháp hòa bình giải ... của Liên hợp quốc năm 19 82 về luật biển. 8. Nguyễn Hồng Thao, Toà án côngquốc tế, Nxb. CTQG, Hà Nội, 20 00 Bài tập lớn học kỳ môn Công pháp quốc tế Nguyn Th Kim Cúc - 351 823 1 ... Bài tập lớn học kỳ môn Công pháp quốc tế Nguyn Th Kim Cúc - 351 823 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1.Luật quốc tế. Trường đại học Luật Hà Nội. Nxb Công an nhân dân. 20 04 2. ...
 • 12
 • 2,754
 • 0

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương Container

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương Container

Cao đẳng - Đại học

... tải1A1A 24 35 24 35 24 35 24 35 121 90 121 9030301B1B 24 35 24 35 24 35 24 359 125 9 125 25 25 1C1C 24 35 24 35 24 35 24 3560556055 20 20 1D1D 24 35 24 35 24 35 24 35 29 90 29 9010101E1E 24 35 24 35 24 35 24 3519651965771F1F 24 35 24 35 24 35 24 351460146055 ... khi nhận để chở Seri 2: Seri 2: CaoCaorộngrộng dài dài2A2A 21 00 21 00 23 00 23 00 29 30 29 302B2B 21 00 21 00 23 00 23 00 24 00 24 002C2C 21 00 21 00 23 00 23 0014501450Trọng lượng vỏ ... giới thích hợp với chuyên chở container quốc tế. thích hợp với chuyên chở container quốc tế. 2. 2. Công cụ vận chuyển container bằng đường sắt 2. 2. Công cụ vận chuyển container bằng đường...
 • 41
 • 1,185
 • 13

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương đường biển

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương đường biển

Cao đẳng - Đại học

... ““GENCON” do Công hội Hàng hải quốc tế và Bantic (BIMCO) phát GENCON” do Công hội Hàng hải quốc tế và Bantic (BIMCO) phát hành năm 1 922 và được sửa đổi 1976, 1994.hành năm 1 922 và được sửa ... lượngLoại / Kiểu Kho bãi-Tổng diện tích: 2, 094,964 m2.-Kho: ( 122 ,000 m2; trong đó CFS 40 ,20 0 m2. -Kho ngoại quan 12, 000 m2-Bãi chứa: 488,000 m2 xếp container cao 5 tầng.-Sức chứa tổng ... Bulk carriers: 24 6 24 618, 82% 18, 82% General cargo ships:General cargo ships: 127 127 9, 72% 9, 72% Đội tàu Việt Nam:Đội tàu Việt Nam: Đến ngày 30/4 /20 05: Đến ngày 30/4 /20 05: 998 tàu...
 • 87
 • 1,591
 • 25

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương giao nhận đường biển

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương giao nhận đường biển

Cao đẳng - Đại học

...  20 06:hơn 800 công ty giao nhận, trong đó 18% công ty nhà nước, 70 20 06:hơn 800 công ty giao nhận, trong đó 18% công ty nhà nước, 70 % công ty tư nhân, 10 % không đăng ký và 2% là các công ... Hà lan, Mỹ… ở các quốc gia có ngành hàng hải phát triểncác quốc gia có ngành hàng hải phát triển1 926 : Liên đoàn quốc tế các hiệp hội giao nhận FIATA1 926 : Liên đoàn quốc tế các hiệp hội giao ... bốc dỡ. 1111 2. Tổ chức giao nhận tại Việt Nam 2. Tổ chức giao nhận tại Việt NamNhững năm 60 các công ty tự thành lập phòng kho vận, giao nhận tại Những năm 60 các công ty tự thành lập...
 • 44
 • 1,537
 • 12

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đa phương thức

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đa phương thức

Cao đẳng - Đại học

... Ở VIỆT NAM1. Cơ sở pháp lý:-Nghị định 125 /20 03/NĐ-CP của Chính phủ về VTĐPT ký ngày 29 /10 /20 03. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01 /20 04-Luật hàng hải Việt Nam 20 05: trong trường hợp ... định, Công ước quốc tế đa phương thức hoặc song phương được ký kết.+ Tạo điều kiện sử dụng hiệu quả hơn các công cụ vận tải, phương tiện xếp dỡ và cơ sở hạ tầng giao thông, tiếp nhận công nghệ ... phong hải quan và các biện pháp niêm phong khác tại các điểm XNK. Trừ khi vi phạm các quy định liên quan đến an ninh quốc tếquốc gia, quy tắc đạo đức hoặc sức khoẻ của công chúng, hàng hoá...
 • 34
 • 1,466
 • 35

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đường sắt

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đường sắt

Cao đẳng - Đại học

... quốc tế đi suốt bằng đường sắt giữa các nước Liên vận quốc tế đi suốt bằng đường sắt giữa các nước tham gia công ước.tham gia công ước.Liên vận quốc tế đi suốt bằng đường sắtLiên vận quốc ... 01/01 /20 0601/01 /20 06 9 2. Tổ chức chuyên chở bằng đường sắt liên vận quốc tế theo 2. Tổ chức chuyên chở bằng đường sắt liên vận quốc tế theo hiệp định SMGS:hiệp định SMGS: 2. 1. Phạm vi áp dụng: 2. 1. Phạm ... tuyến đường sắt mới hoặc đường nhánh nối vào mạng đường sắt quốc gia hoặc quốc tế. nhánh nối vào mạng đường sắt quốc gia hoặc quốc tế. 4 II. CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬTII. CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ...
 • 42
 • 2,693
 • 46

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải hàng không

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải hàng không

Cao đẳng - Đại học

... tổ chức quốc tế khác. 2. Cơ sở pháp lý của vận tải hàng không quốc tế + Công ước để thống nhất một số quy tắc về vận tải hàng không quốc tế - ký kết ngày 2/ 10/1 929 tại Vacsava - Công ước ... NĐT bổ sung số 1- 2- 3-4: -NĐT bổ sung số 1: sửa đổi Công ước Vacsava 1 929 được ký kết tại Montreal ngày 25 /9/1975-Nghị định thư bổ sung số 2: sửa đổi Công ước Vacsava 1 929 đã được sửa đổi ... Vacsava 1 929 . - Lúc đầu có 23 nước phê chuẩn công ước này- Nay: 130 nước tham gia công ước. Công ước Varsava 1 929 bao gồm 5 chương:–Chương 1: Khái niệm và phạm vi áp dụng–Chương 2: quy định...
 • 42
 • 1,202
 • 21

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải và buôn bán quốc tế

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải và buôn bán quốc tế

Cao đẳng - Đại học

... trường thuê tàu quốc tế quốc tế Năng lực đội tàu VIỆT NAM: 30% hàng XNKNăng lực đội tàu VIỆT NAM: 30% hàng XNKThực tế: 12- 14 % Thực tế: 12- 14 % VỊ TRÍ MÔN HỌCVỊ TRÍ MÔN HỌCKÝ KẾT KÝ ... tải quốc tế Vận tải quốc tế Căn cứ vào khoảng cách vận chuyểnCăn cứ vào khoảng cách vận chuyển-Vận tải gầnVận tải gần-Vận tải xaVận tải xa II. VẬN TẢI QUỐC TẾII. VẬN TẢI QUỐC TẾ1. ... các quốc giaQ = P 1 X P 2 L Trong đó: Q - Lượng hàng trao đổiP1, P2- Tiềm năng kinh tế các nướcL - Khoảng cách giữa các quốc gia 3 .2. Phân chia quyền vận tải trong ngoại thương3 .2. ...
 • 24
 • 1,385
 • 17

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Khảo sát hiện trường

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Khảo sát hiện trường

Cao đẳng - Đại học

... 5 loại công việc phải làm5 loại công việc phải làm3)3)Thực hiện một chương trình mẩu trên một vùng được Thực hiện ... quy định.và xử lý dử kiện trong thời gian quy định.7)7)Hoàn thành công tác nghiên cứu hiện trường theo kinh Hoàn thành công tác nghiên cứu hiện trường theo kinh phí qui địnhphí qui địnhPhỏng ... địnhphí qui địnhPhỏng vấn trực tiếp cá nhânPhỏng vấn trực tiếp cá nhaân 2 lónh vực phải kiểm tra 2 lónh vực phải kiểm tra3)3)Đối tượng có hiểu các câu hỏi không?Đối tượng có hiểu...
 • 10
 • 487
 • 1

Đề Thi Môn Công Pháp Quốc Tế

Đề Thi Môn Công Pháp Quốc Tế

Cao đẳng - Đại học

... của công pháp quốc tế và chủ thể của tư pháp quốc tế? Khóa 32 KT-QTĐề 35:1- Cách xác định đường cơ sở theo Công ước luật biển 82 2- Phân tích các cách chấp nhận thẩm quyền của Tòa án côngquốc ... điều ước quốc tếpháp luật quốc gia, luật quốc tế quy định:phải ưu tiên áp dụng luật quốc tế quốc gia không thể sử dụng luật quốc gia để biện hộ cho việc không tuân thủ điều ước quốc tế phạm ... thẩm quyền của tòa án côngquốc tế, kể tên?5. So sánh trình tự thủ tục của tòa án quốc tế và trọng tài quốc tế. 6. Luật áp dụng của tòa án quốc tế và trọng tài quốc tế trong vấn đề giải quyết...
 • 21
 • 11,189
 • 54

Tập bài giảng về Tư pháp quốc tế

Tập bài giảng về Tư pháp quốc tế

Cao đẳng - Đại học

... pháp quốc tế Tư pháp quốc tế chính là luật tư quốc tế : Bản chất là luật tư được áp dụng trên phạm vi quốc tế -> Không có mối quan hệ hữu cơ đương nhiên với công pháp quốc tế ( luật công quốc ... với pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế Chú ý Tập quán trong công pháp quốc tế là cách thức hành xử của các chủ thể luật quốc tế ( quốc gia ) -> khác với tập quán của tư pháp quốc tế ... của tư pháp quốc tế là các quan hệ vượt ra khỏi biên giới quốc gia, liên quan đến pháp luật quốc tế -> nguồn của tư pháp quốc tế bao gồmĐiều ước quốc tế : Văn bản qui phạm pháp luật Pháp...
 • 32
 • 6,590
 • 64

Bài giảng môn thanh toán quốc tế

Bài giảng môn thanh toán quốc tế

Quản trị kinh doanh

... tiện thanh toán quốctếPhần III: Các phương thứcthanhtoánquốctếTÀI LIỆU HỌC TẬP* BẮT BUỘC1.Giáo trình: “ Thanh toán quốctế”, GS. ĐinhXuânTrình, NXB LĐ – XH, 20 06 2. Tậpquánquốctế về L/C, ICC3. ... 19 62 (UCC –Uniform commercial code)3. Công ước Geneva 1930 – ULB 1930 (Uniform law for Bill of Exchange)4.Luậtcôngcụ chuyểnnhượng ViệtNam, 20 05 22 /9 /20 07 - HVTC Chuyên đề Thanh toán quốctế ... QUỐC TẾĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CĂN CỨ VÀO SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ CẢ 22 /9 /20 07 - HVTC Chuyên đề Thanh toán quốctế 48II. ĐIỀU KIỆN VỀ THỜI GIAN THANH TOÁN1. THANH TOÁN TRẢ TRƯỚC (ADVANCE PAYMENT) 2. THANH...
 • 27
 • 939
 • 3

BÀI GIẢNG MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ

BÀI GIẢNG MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ

Thanh toán quốc tế

... InterBankFinancial Telecommunication) (trang 24 6) Taùi thụứi ủieồm T ta coự thoõng tin:ã Zurich: GBP/CHF= 2. 2540 -2. 2545ã London:GBP/SGD= 3. 124 3-3. 124 7ã Singapore:CHF/SGD= 1.3780-1.3785Yeõu ... độtăng GDP bình quân trong 10 năm qua +8.6%.CNY ra đời từ tháng 12/ 1948, giai đoạn 1953-19 72 tỷ giá 2. 42CNY/USD, 1996 -20 05 tỷ giá8 .28 CNY/USD 4. Phương thức giao dịch (Methods oftrading)Nhiều ... .Tck là tỷ giá cuối kỳ.LPa là lạm phát tại quốc gia đồng tiền a.LPb là lạm phát tại quốc gia đồng tiền b Tài liệu tham khảo: Thanh toán quốc tế- năm 20 03.Chủ biên: PGS.TS -Tran Hoaứng NgaõnMuùc...
 • 63
 • 4,381
 • 5

Xem thêm