bài giảng lịch sử 11 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

bài giảng lịch sử 11 bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

bài giảng lịch sử 11 bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Lịch sử

... Lịch sử 11 - Bài 14: Nhật Bản hai chiến tranh giới (1918 – 1939) Tư tưởng quân phiệt Em biết võ sĩ đạo kiểu quốc gia Nhật Bản ? Nội dung I – Nhật Bản năm 1918 – 1929 Nhật Bản năm ... trướng Nhật Bản Nhật Bản đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Châu Á Thảm sát Nam Kinh 13 -12 -1937 Hai sĩ quan Nhật Bản, Toshiaki Mukai Tsuyoshi Noda thực “Kỷ lục ghê rợn” giết 100 người Cuộc đấu tranh ... máy nhà nước Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt nhân dân Nhật Bản II – Khủng hoảng kinh tế (1923 – 1933) trình quân phiệt hóa máy nhà nước Nhật Bản Khủng hoảng kinh tế Nhật Bản Nhật hoảng...
 • 13
 • 2,710
 • 0
giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

Lịch sử

... thứ coi Cuộc chiến tranh tốt nhất” lịch sử Nhật Bản mối lợi mà Nhật thu Nhật Bản nước thứ sau Mĩ thu nhiều lợi lộc chiến tranh - Nhìn chung sau chiến tranh Nhật có - Sau chiến tranh giới thứ ... Nhật tham chiến chiến tranh không lan tới nước Nhật, giống Mĩ Nhật không bị chiến tranh tàn phá, không mát chiến tranh Ngược lại chiến tranh đem lại nhiều hội cho nước Nhật - chiến tranh giới thứ ... bản Trong giai đoạn hai chiến tranh giới tư Châu phát triển nào? Chúng ta tìm hiểu 14 Nhật Bản hai chiến tranh giới (1918 - 1939) Tổ chức hoạt động dạy...
 • 13
 • 2,989
 • 20
bài giảng lịch sử 8 bài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

bài giảng lịch sử 8 bài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Tin học

... 1.Học thuộc học câu hỏi tập SGK 2.Làm tập: Lập bảng thống kê phong trào đấu tranh giành độc lập Châu 3.Chuẩn bò mới: Bài 21 chiến tranh giới thứ hai HỌC SINH KHỐI THÂN YÊU ! THÂN ÁI CHÀO CÁC EM ... áp bức, bóc lột, nhân dân In-đô-nê-xi-a nhiều lần vùng lên đấu tranh -Khi chiến tranh yêu giới lần -Phong trào nước -1926-1927 ,hai bùnghóa ,bùng nổ Gia-va, thứ khởi ng nổ cách mạng lôi hà đạo ... Ơ Tại sau chiến tranh giới thứ nhất, phong trào cách mạng Đông Nam Á phát triển mạnh ? TRẢ LỜI: -Do sách khai thác bóc lột thuộc đòa -nh hưởng của cách mạng Tháng Mười Nga Tiết 30 Bài 20: PHONG...
 • 34
 • 3,719
 • 3
Giáo án Lịch Sử 8: Bài 19 :NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 19 :NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx

Khoa học xã hội

... họa chiến tranh giới Củng cố : Tình hình chung Nhật Ban hai chiến tranh giới? (Sau chiến tranh giới thứ nhất, Nhật Bản ổn định kinh tế thời gian ngắn rơi vào khủng hoảng Để giải khó khăn, giới ... hình hai, thu nhiều kinh tế nước Nhật sau lợi nhuận không Chiến tranh giới mát thứ nhất? Chiến tranh giới thứ Nhật trở thành cường quốc châu Á, đế quốc thừa nhận Tuy vậy, kinh tế tăng trưởng Nhật ... nghiệp Nhật xét tình hình HS : đọc tư liệu kinh tế Nhật? SGK trang 96 xem hình 70 HS trả lời : Chỉ phát triển vài Tình hình xã hội Nhật năm đầu sau chiến Bản sau Chiến tranh tranh, công nghiệp giới...
 • 6
 • 7,174
 • 9
Lịch sử lớp 8 - NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) potx

Lịch sử lớp 8 - NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) potx

Khoa học xã hội

... Á) - Tranh ảnh Nhật Bản hai hiến tranh giới III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Giới thiệu : Trong trước, tìm hiểu nước tư châu Âu nước Mỹ hai chiến tranh giới Hôm nay, tìm hiểu nước tư châu Á, Nhật Bản ... 1939 Bài : MỤC1 : NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT  Mục tiêu : Học sinh nắm tình hình kinh tế – xã hội Nhật sau Chiến tranh giới thứ  Nội dung : Hoạt động giáo viên Học sinh Bài ghi ... chung Nhật Ban hai chiến tranh giới? (Sau chiến tranh giới thứ nhất, Nhật Bản ổn định kinh tế thời gian ngắn rơi vào khủng hoảng Để giải khó khăn, giới cầm quyền phát xít hóa quyền tiến hành chiến...
 • 8
 • 1,129
 • 2
thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (2)

thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (2)

Giáo dục học

... GIỚI GIỮA TRANH • I- NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT • 1.Tình hình kinh tế Hãy nêu nét tình hình kinh tế Nhật sau chiến trang giới thứ nhất? Thu nhiều lợi , không bò thiệt hại nhiều Nhật ... TRA BÀI CŨ Nêu nội dung sách Tác dụng ? Giải nạn thất nghiệp phục hồi phát triển kinh tế Phục hưng công nghiệp, nông nghiệp ngân hàng đặt kiểm soát nhà nước BÀI 19:NHẬT BẢN HAI CUỘC CHIẾN THẾ GIỚI ... thiệt hại nhiều Nhật Bản trở thành cường quốc Châu Á Em nêu thành tựu kinh tế Nhật? Qua có nhận xét tình hình kinh tế Nhật sau chiến tranh? Chỉ phát triển vài năm đầu sau chiến tranh Công nghiệp...
 • 19
 • 535
 • 0
thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (3)

thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (3)

Giáo dục học

... chậm đáp ứng 4/5 Tiết 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Động đất Tokyo, Yokohama (9.1923) Tiết 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Mạnh 8.3 ... người chết Tiết 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Mạnh 8.3 độ rich-te, làm 143 000 người chết Tiết 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Hậu ... NhËt b¶n gi÷a hai cc chiÕn tranh thÕ giíi (1918 - 1939) Tiết 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) • Quan sát bảng thống kê em nhận xét tình hình kinh tế Nhật Bản nào? Công...
 • 26
 • 409
 • 0
thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (4)

thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (4)

Giáo dục học

... chậm đáp ứng 4/5 Tiết 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Động đất Tokyo, Yokohama (9.1923) Tiết 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Mạnh 8.3 ... người chết Tiết 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Mạnh 8.3 độ rich-te, làm 143 000 người chết Tiết 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Hậu ... NhËt b¶n gi÷a hai cc chiÕn tranh thÕ giíi (1918 - 1939) Tiết 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) • Quan sát bảng thống kê em nhận xét tình hình kinh tế Nhật Bản nào? Công...
 • 28
 • 526
 • 0
thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (5)

thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (5)

Giáo dục học

... Tiết 27, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) I Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ Tiết 27, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) • Quan sát bảng thống ... TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) I Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ II Nhật Bản năm 1929-1939 Tiết 27, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) • Chủ nghóa phát xít Tiết 27, 19 NHẬT ... GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Quân Nhật chiếm Mãn Châu Tiết 27, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) BÀI TẬP Khoanh tròn vào ý câu sau • 1/ Kinh tế Nhật Bản...
 • 29
 • 482
 • 0
thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Giáo dục học

... nội dung tranh? 0978056 611 CHNG III: CHU GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII ( 1918-1939 ) TIT 28 - BI 19 : NHT BN GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII ( 1918-1939 ) I Nht Bn sau chin tranh th gii th nht Qua ... cng din sụi ni 0978056 611 CHNG III: CHU GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII ( 1918-1939 ) TIT 28 - BI 19 : NHT BN GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII ( 1918-1939 ) I Nht Bn sau chin tranh th gii th nht - ... húa t nc, phỏt ng chin tranh xõm lc thoỏt khng hong 0978056 611 (9/1931) CHNG III: CHU GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII ( 1918-1939 ) TIT 28 - BI 19 : NHT BN GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII ( 1918-1939...
 • 32
 • 714
 • 0
Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Lịch sử

... 19: Nhật Bản hai chiến tranh giới (1918-1939) I NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Nhật Bản thắng trận thu nhiều lợi nhuận, thứ hai giới sau Mỹ Thành tựu đặc điểm phát triển kinh tế Nhật ... đấu tranh nhân dân Nhật sau chiến tranh giới thứ nhất?  Cuộc “Bạo động lúa gạo” bùng nổ, 10 triệu người tham gia  7-1922 : Đảng cộng sản Nhật đời, lãnh đạo phong trào cách mạng  1927: Nhật Bản ... niên 30 năm đầu 40 Các em trả lời câu hỏi trắc nghiệm sau Bài tập VIOLET Ghi nhớ I NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT II NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1929-1939 ...
 • 13
 • 3,323
 • 20
Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Lịch sử

... NHẬT BẢN Bài 14 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Bài 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) I.Tình hình Nhật Bản năm 1918-1929 Nước Nhật năm ... sản Nhật Bản thành lập (7/1922) Bài 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) I Tình hình Nhật Bản năm 1918-1929 Nước Nhật năm 1918-1923 Nước Nhật năm 1924-1929 Bài 14 NHẬT BẢN ... đối ngoại hiếu chiến (cuối thập niên 20) Bài 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) I Tình hình Nhật Bản năm 1918-1929 Nước Nhật năm đầu sau chiến tranh Nhật Bản năm 1924-1929...
 • 30
 • 640
 • 4
bai 19: Nhat Ban giua hai cuoc chien tranh the gioi (1918 - 1939)

bai 19: Nhat Ban giua hai cuoc chien tranh the gioi (1918 - 1939)

Tư liệu khác

... cộng sản Nhật Bản đấu tranh nhân dân đạt nhng kết ? A Làm thất bại âm mưu phát xít hóa đất nước giới cầm quyền Nhật Bản B Làm chậm lại trỡnh phát xít hóa C Thu hút số binh lính tham gia đấu tranh ... v mnh m hn Mối quan hệ Việt- Nhật Th tng Phan Vn Khi thm Nht thỏng nm 2004 Hi m Vit Nam - Nht Bn ngy 2-7-2005 Tháng 11 nm 2006, theo lời mời tân thủ tướng Nhật Bản Abe, thủ tướng Chính phủ nước ... tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng thức viếng thm Nhật Bản MT S CễNG TRèNH TIấU BIU HP TC VI VIT NAM Hm Cu Cn Võn ốo Hi Th Vn ngh cho mng quan h Vit...
 • 21
 • 865
 • 1
Bài 16 Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 16 Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Lịch sử

... Nội dung I – Nhật Bản năm 1918 – 1929 (đọc thêm) Nhật Bản năm đầu sau chiến tranh giới (1918 – 1923) Nhật Bản năm ổn định (1924 – 1929) II – Khủng hoảng kinh ... Nhật đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Đặc điểm trình quân Quốc, biến thành bàn đạp máy nhà nước Á phiệt hóa để công Châu Nhật lửa chiến tranh Châu Á - Nhật Bản thực trở thành lò Bản? Cuộc đấu tranh ... trình quân phiệt hóa máy nhà nước Nhật Bản Khủng hoảng kinh tế Nhật Bản Quá trình quân phiệt hóa máy nhà nước Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt nhân dân Nhật Bản II KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 1929-1933...
 • 8
 • 465
 • 1
Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Lịch sử

... BÀI 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) Nêu giai đoạn phát triển nước Mĩ hai chiến tranh giới 1918-1939 Nội dung tác dụng sách Ru-dơ-ven? Tình hình Nhật Bản năm ... 2 .Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 nguyên nhân trình phát xít hóa Nhật Bản? I .Nhật Bản năm 1918-1929 Nhật Bản năm đầu sau chiến tranh (1918-1923) • Kinh tế: -Sau chiến tranh giới thứ , Nhật Bản ... phiệt hóa, Nhật đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa + Năm 1931 đánh chiếm Đông Bắc Trung Quốc, biến thành bàn đạp để công Châu Á  Từ thập niên 30 kỉ XX, Nhật Bản trở thành lò lửa chiến tranh...
 • 22
 • 1,881
 • 7
Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Lịch sử

... nước giới? Hỏi 2: Em cho biết ý nghĩa hình ảnh này? Trả lời 1: Là đất nước Nhật Bản Trả lời : Đó trang phục Nhật Bản TIẾT 28 BÀI 19: I Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ - Nhật Bản nước thứ hai ... bày kế hoạch xâm lược Nhật Bản? Khởi đầu đánh chiếm Trung Quốc sau Châu Á cuối toàn giới (9/1931) H: Cuộc đấu tranh chống phát xít nhân dân Nhật Bản diễn nào? - Cuộc đấu tranh diễn nhiều hình ... - Cuộc đấu tranh lôi kéo nhiều người tham gia binh lính sĩ quan Nhật -> KQ: Làm chậm trình phát xít hoá Nhật Bản II NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1929 - 1939  * Trong thời gian 1929-1933, Nhật Bản...
 • 23
 • 1,090
 • 2
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppt

NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppt

Khoa học xã hội

... Cuộc khủng hoảng kinh tế giới tác động mạnh mẽ đến nước Nhật, để thoát khỏi khủng hoảng giới quân phiệt Nhật phát xít hóa máy nhà nước biến nước Nhật trở thành lò lữa chiến tranh châu ... với chiến tranh xâm lược - Cùng với việc quân phiệt hóa máy nhà nước Nhật Bản tăng cường chạy đua vũ trang đẩy mạnh xâm lược Trung Quốc Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt nhân dân Nhật Bản ... nhà nước - Để khắc phục hậu khủng hoảng giới cầm quyền Nhật Bản chủ trương quân phiệt hóa máy nhà nước - Đặc điểm trình quân phiệt hóa Nhật Bản là: + Nhật Bản có sẵn chế độ chuyên chế Thiên Hoàng...
 • 7
 • 1,169
 • 3
Lịch sử 10 - NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ppt

Lịch sử 10 - NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ppt

Khoa học xã hội

... năm 20 kỷ XX Mĩ bước vào thời kỳ phồn thịnh, nước giàu giới - Nguyên nhân: + Thu nhiều lợi nhuận buôn bán vũ khí chiến tranh + Không bị chiến tranh tàn phá + Cải tiến kĩ thuật, mở rộng sản xuất ... phát triển kinh tế Mĩ: + Sản lượng công nghiệp chiếm 48% TG + Đứng đầu giới SX ôtô, thép, dầu mỏ… + Nắm 60% dự trữ vàng giới - Hạn chế : + Phát triển KT chạy theo lợi nhuận, theo CN tự thái + ... ngăn chặn công nhân đấu tranh, đàn áp người tiến bộ.của kinh tế -Xã hội + Người lao động phải đối phó với thất nghiệp, bất công xã hội phân biệt chủng tộc, + Phong trào đấu tranh công nhân diễn...
 • 6
 • 431
 • 0
nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Lịch sử

... TRA BÀI CŨ Câu hỏi: Em nêu nội dung sách Tổng thống Ru–dơ–ven? NHẬT BẢN Bài 14 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) I Nhật Bản năm 1918 – 1929 Nhật Bản năm đầu sau chiến tranh ... đông Nhật - Nhật Bản thực trở thành lò lửa chiến tranh châu Á Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt nhân dân Nhật Bản - Trong năm 30 kỉ XIX, đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt nhân dân Nhật ... khủng Nhật tiến hành quân phiệt hóa máy nhà nước đưa đất nước Nhật Bản trở thành lò lửa chiến tranh châu giới * Luyện tâp Câu Em tìm điểm giống khác nước Mĩ Nhật thập niên đầu sau Chiến tranh giới...
 • 37
 • 993
 • 0
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) pdf

NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) pdf

Cao đẳng - Đại học

... sĩ quan Nhật tham gia NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI I NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 1918-1929 Tình hình kinh tế - Những năm 20 kỷ XX Mĩ bước vào thời kỳ phồn thịnh, nước giàu giới - Nguyên ... với chiến tranh xâm lược - Cùng với việc quân phiệt hóa máy nhà nước Nhật Bản tăng cường chạy đua vũ trang đẩy mạnh xâm lược Trung Quốc Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt nhân dân Nhật Bản ... nhà nước - Để khắc phục hậu khủng hoảng giới cầm quyền Nhật Bản chủ trương quân phiệt hóa máy nhà nước - Đặc điểm trình quân phiệt hóa Nhật Bản là: + Nhật Bản có sẵn chế độ chuyên chế Thiên Hoàng...
 • 5
 • 1,038
 • 2

Xem thêm