bài giảng hướng dẫn thí nghiệm hoá phân tích

bài giảng hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích

bài giảng hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích

Công nghệ thực phẩm

... tượng phân tích. -Chuyển chất cần phân tích vào dung dịch: khi tiến hành phân tích bằng phươngpháp hóa học cần hòa tan hoàn toàn mẫu trong dung môi thích hợp và tiến hành phân tích ... định trước khi phân tích. Cũng có trường hợp dù mẫu đãở trạng GV: Võ Hồng Thi6BUỔI THÍ NGHIỆM 1BÀIMỞ ĐẦUNhiệm vụ cơ bản của Hóa học phân tích ngày nay là phân tích định ... vohongthi@yahoo.com.Tác giả GV: Võ Hồng Thi32BUỔI THÍ NGHIỆM 3PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCHCÔNGCỤ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN Phương pháp phân tích đo điện thế -Chuẩn độ điện thếI.Mục đích:...
 • 43
 • 5,361
 • 9
Bài giảng hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích potx

Bài giảng hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích potx

Hóa học - Dầu khí

... biết khi tiến hành phân tích định lượngII.1.1.Chuẩn bị thí nghiệm Một thí nghiệm phân tích định lượng thường bao gồm nhiều giai đoạn. Nếu mọi giai đoạn thí nghiệm đều được tiến ... là G2.Ghi lại kết quả phân tích vàobảng sau(thực hiện lặp lại thí nghiệm 3 lầnnhưng tiến GV: Võ Hồng Thi12II.2.1.Cân phân tích: Trong các PTN phân tích hóa học hiện nay đều ... vào cân khi đang cân.GV: Võ Hồng Thi32BUỔI THÍ NGHIỆM 3PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCHCÔNGCỤ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN Phương pháp phân tích đo điện thế -Chuẩn độ điện thếI.Mục đích:...
 • 43
 • 1,594
 • 16
hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích

hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích

Đại cương

... II: 2 2Phân tích bằng phương pháp thể tích Dụng cụ dùng để đo thể tích dung dịch 22 Tính toán và pha chế dung dịch trong phân tích thể tích 26 Chất chỉ thị 33 Các bài thí nghiệm 41 Bài 4: ... chất, ngày nay phân tích cấu trúc cũng thuộc ngành phân tích. Trong tài liệu này chúng tôi trình bày các bài thí nghiệm phân tích định lượng các chất vô cơ áp dụng phương pháp phân tích hóa học ... công tác phân tích sản xuất. - Đào tạo nhân lực phù hợp với mục tiêu phát triển của xã hội. - Xây dựng các phòng phân tích hiện đại, uy tín. 5 HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH −2007−...
 • 136
 • 2,420
 • 17
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích pptx

Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích pptx

Hóa học - Dầu khí

... mẫu phân tích. (ĐS: 0,3962g) 22 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH Dựa vào bản chất của phản ứng trong phân tích thể tích có thể phân loại các phương pháp phân tích sau: ... (210x297mm) 10 V. Cân phân tích và những lưu ý khi sử dụng cân 1. Cân phân tích Cân là thiết bị thường xuyên phải dùng trong các phòng thí nghiệm hóa phân tích. Đó là thiết bị chính ... Chất gốc trong phân tích thể tích Dung dịch chuẩn, dung dịch gốc là dung dịch cơ bản trong phân tích thể tích, khi chuẩn độ dựa vào nó để xác định hàm lượng các chất trong chất phân tích. Việc...
 • 136
 • 1,371
 • 8
Hướng dẫn thí nghiệm: Hóa phân tích pot

Hướng dẫn thí nghiệm: Hóa phân tích pot

Hóa học - Dầu khí

... http://www.ebook.edu.vn 10 V. Cân phân tích và những lưu ý khi sử dụng cân 1. Cân phân tích Cân là thiết bị thường xuyên phải dùng trong các phòng thí nghiệm hóa phân tích. Đó là thiết bị chính ... KOH + O2↑ http://www.ebook.edu.vn 5 HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH −2007− Bộ môn Hóa Phân tích − Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Department ... 8692206 E.mail: hpt@mail.hut.edu.vn Bản gốc Hướng dẫn thí nghiệm Hóa Phân tích năm 1992, 1996: Trần Bính, Nguyễn Ngọc Thắng Bản năm 2007 bổ sung các bài: 35,36,37,42,43 do GS.TSKH. Từ Văn Mặc...
 • 136
 • 1,608
 • 8
giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

Cao đẳng - Đại học

... Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 2 BÀI 1: CHỈ DẪN CHUNG VỀ THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH 1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng  Chọn mẫu đại diện (chọn một phân nhỏ mẫu ... hiện mỗi thí nghiệm trong bài. 2. Đến phòng thí nghiệm đúng giờ quy định, nộp đầy đủ bài tường trình cho giáo viên hướng dẫn ngay sau buổi thí nghiệm. 3. Nghe và thực hiện đúng các chỉ dẫn cụ ... Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 1 NỘI QUY MƠN HỌC THÍ NGHIỆM HĨA PHÂN TÍCH 1. Trước buổi thực tập (chuẩn bị ở nhà): xem kỹ nội dung bài thực tập để nắm vững nguyên...
 • 24
 • 1,406
 • 2
Sách hướng dẫn giáo viên : HÓA PHÂN TÍCH pptx

Sách hướng dẫn giáo viên : HÓA PHÂN TÍCH pptx

Tự động hóa

... trình phân tích - Tính toán thuần thục các bài toán về xác định hàm lƣợng các dung dịch phân tích. - Hệ thống hoá đƣợc các cách định tính các ion trong dung dịch - Thực hiện tốt các bài thí nghiệm ... các khái niệm cơ bản về phân tích định tính và định lƣợng. - Phân tích các ion theo: + Phƣơng pháp hân tích định tính. + Phƣơng pháp phân tích định lƣợng. - Phân tích một số các loại chất ... chất phân tích - Phải cho học viên nắm đƣợc yêu cầu trong một phép phân tích khối lƣợng - Cho học viên hiểu đƣợc quy trình phân tích mẫu theo phƣơng pháp khối lƣợng - Giải bài tập mẫu, phân...
 • 161
 • 531
 • 0
Giáo trình hướng dẫn tự động hóa phân tích kết cấu với Midas Civil cho thiết kế công trình giao thông p2 doc

Giáo trình hướng dẫn tự động hóa phân tích kết cấu với Midas Civil cho thiết kế công trình giao thông p2 doc

Cao đẳng - Đại học

... trình này, do nhắm đến tính phổ biến của các bài toán thông thường có độ phức tạp không cao nhưng đa dạng, cho nên việc định hướng giải quyết bài toán hướng đến việc hợp nhất phần tính toán vào ... với các bài toán không quá phức tạp về tính toán (như thiết kế hình học đường ô tô hay tính duyệt mặt cắt kết cấu). Nhưng đối với các bài toán có độ phức tạp cao trong tính toán (như bài toán ... năng của chúng tập trung vào một số lĩnh vực hẹp, ví dụ như MIDAS/Civil tập trung vào lĩnh vực phân tích kết cấu, Nova-TDN tập trung vào lĩnh vực thiết kế hình học đường ô tô. Kết quả mà các phần...
 • 5
 • 484
 • 0
Giáo trình hướng dẫn tự động hóa phân tích kết cấu với Midas Civil cho thiết kế công trình giao thông p1 docx

Giáo trình hướng dẫn tự động hóa phân tích kết cấu với Midas Civil cho thiết kế công trình giao thông p1 docx

Cao đẳng - Đại học

... rất cao. Ví dụ trong phân tích kết cấu, sau khi nhập xong số liệu, phần mềm phân tích kết cấu sẽ tự động hoàn toàn trong việc tính và xuất kết quả. Bởi sự đa dạng của các bài toán thiết kế, ... bởi mỗi ô trong bảng tính của nó đều có thể nhận bất cứ nội dung nào. Giáo trình hướng dẫn tự động hóa phân tích kết cấu với Midas Civil cho thiết kế công trình giao thôngMMỞỞĐĐẦẦUU ... hợp đôi khi là một bài toán khó đối với người sử dụng. Dựa trên mức độ phổ biến trong sử dụng, có thể kể ra một số phần mềm chuyên dụng sau:  Trong lĩnh vực phân tích kết cấu: MIDAS/Civil,...
 • 5
 • 444
 • 1
Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 5 ppsx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 5 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... Tứ Hiếu, 2008, Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV-Vis, tái bản lần 2, Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.2.Nguyễn Thị Thu Vân (CB), 2006, Thí nghiệm Phân tích định lượng, ... Minh.3.Nguyễn Tinh Dung, 2003, Hóa học phân tích định lượng, phần 3, tái bản lần 2, Hà Nội, NXB Giáo dục. 4.Hồ Viết Quý, 2006, Cơ sở Hóa học phân tích hiện đại, tập 1, NXB Đại học ... Sư phạm. 5.Hồ Viết Quý, 2006, Phân tích Lý-Hóa, tái bản lần 2, Hà Nội, NXB Giáo dục. 6.Phạm Hải Tùng, Phạm Gia Huệ, 1978, Hóa học phân tích , tập 2, Hà Nội, NXB Y học. 7.Nguyễn...
 • 7
 • 515
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008