bài giảng các quá trình cơ học

CÁC QUÁ TRÌNH CƠ HỌC VÀ CƠ THỂ SỐNG pot

CÁC QUÁ TRÌNH HỌC THỂ SỐNG pot

Sức khỏe giới tính

... TRONG Y HỌC:1.4.1. Âm:Môi trường đàn hồi: các phần tử dao động quanh vị trí cân bằngSóng: sự lan truyền dao động trong MTĐHSóng ngang và sóng dọcSóng âm: sóng dọc trong MTĐH 1.3.6. Bài ... khuếch tán Na+ từ ngoài vàoBơm Na+-K+ Ứng dụng?Bơm thủy lực: Nếu các bong bóng kích thước khác nhau? Các phế nang sẽ xẹp dần để giảm diện tích mặt ngoài (và do đó giảm năng lượng ... m/s (15oC)Trong thể: v = 1540 m/s Áp suất thủy tĩnh chỉ phụ thuộc vào chiều cao cột nước, không phụ thuộc vào tiết diện bình chứa.Đơn vị đo (SI): Pascal (Pa)Trong y học: mmHg (1 mmHg...
 • 84
 • 1,457
 • 12
Các quá trình cơ học_Chương 2: Tĩnh học lưu chất pptx

Các quá trình học_Chương 2: Tĩnh học lưu chất pptx

Điện - Điện tử

... <E-?+F#(BGD6GG2H59I&J<KE-?+F#(Bγ+9γ<KE&L2M=N  !"# !Phương trình (2 -10) được ứng dụng vào các lĩnh vực như đo áp suất, định luật bình thông nhau, định luật Pascal…+&* ... thủy tĩnh trên bề mặt của một thể tích chất lỏng cho trước được truyền đi nguyên vẹn đến tất cả các điểm trong khối thể tích chất lỏng đó5+OPO&*G −=∆ !"# !1% &'()-23-'D8=.&12Q"&JCRCRRR$%...
 • 16
 • 439
 • 3
Các quá trình cơ học - Chương 4: Tồn thất năng lượng của dòng chảy pot

Các quá trình học - Chương 4: Tồn thất năng lượng của dòng chảy pot

Kĩ thuật Viễn thông

... +P%&.Q-"R%&+P%&.Q-"R%&<$K#1LM =Dấu (-) ý nghĩa là sự ma sát của các dòng nguyên tố sẽ giảm dần từ thành ra tâm ống./(1N1?5OPC+5CG−=<311A$QRRG$#.($...
 • 26
 • 853
 • 6
Các quá trình cơ học - Chương 6: Máy bơm pot

Các quá trình học - Chương 6: Máy bơm pot

Kĩ thuật Viễn thông

... tạo nên các túi (khí + hơi), các túi này chuyển động hỗn lọan nhưng xu hướng tập trung ra phía vỏ bơm, tại đây trong điều kiện nào đó thì các túi (khí + hơi) ngưng tụ lại và tạo nên các khoảng ... tác động (Hình 6. 3) 3.1. 3. Phương trình bản của bơm ly tâm (tt)3.1. 3. Phương trình bản của bơm ly tâm (tt) Ý nghĩa vật lý các số hạng - (a): Là sự biến thiên áp ... KẾT LUẬNKhi sử dụng bất kỳ loại bơm nào, ta nên xét đến phạm vi hoạt động của nó để tránh sự quá tải của bơm theo hình sau đây: Bài giải bài tập 3Trước hết dựa vào số liệu bảng...
 • 42
 • 1,772
 • 4
Các quá trình cơ học-Chương 9: Trạng thái tâng sôi khối hạt pot

Các quá trình học-Chương 9: Trạng thái tâng sôi khối hạt pot

Kĩ thuật Viễn thông

... )à=rg23cbvLY3. CAC CHUN Sễ ĐỒNG DẠNG (tt)3. CÁC CHUẨN SỐ ĐỒNG DẠNG (tt) 8. BÀI TẬP Bài 4. Dùng thiết bị tầng sôi để sấy muối bột xuất khẩu, biết kích thước trung bình ... 14)6. TRẠNG THÁI TẦNG SÔI CỦA LỚP HẠT6. TRẠNG THÁI TẦNG SÔI CỦA LỚP HẠT 8. BÀI TẬP Bài 3. Tạo tầng sôi bằng cách thổi dòng khí vào một khối lượng hạt G = 188kg trong ... 0,8kg/m3 va ụ nht 1,5.10-5 Pa.S ?ã Tinh hệ số tầng sôi? Bài giải bài tập 3 (tt) Bài 1. Hạt thạch anh hình cầu d = 0,9mm, ρr = 2659kg/m3 chịu tác động của dòng nước...
 • 29
 • 1,027
 • 6
Các quá trình cơ học-Chương 13: Khuấy chất lỏng docx

Các quá trình học-Chương 13: Khuấy chất lỏng docx

Kĩ thuật Viễn thông

... khung3,0k6,0kh1,1kdh.15.dH.d11,1Df= Bài 2. Chế tạo huyền phù bằng cách trộn CaCO3 khối lượng riêng ρ = 2710 kg/m3 vào trong nước khối lượng ... quay n = 132v/phút, bình khuấy không gắn tấm ngăn, biết nồng độ khối lượng pha rắn x = 4%. Quá trình khuấy gián đoạn, năng suất G = 180 kg/m. Tớnh:ã Chiu cao bỡnh khuy Htã Tớnh hk1 bit ... vật cản) Hình (H13.6) mô tả các phương pháp gắn cánh khuấy khác nhau: 6. BÀI TẬP Bài 3. Thiết bị tạo huyền phù hình trụ đường kính D = 1,2m, chiều cao Ht = 1,1m, cha y ắ huyn...
 • 30
 • 4,500
 • 40
Các quá trình cơ học-Chương 8 -Máy nén pdf

Các quá trình học-Chương 8 -Máy nén pdf

Kĩ thuật Viễn thông

... công tiêu hao trong quá trình là : V) CÁC CHI TiẾT CHÍNH CỦA MÁY NÉN PISTON: IV) CÁC SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MÁY NÉN PISTON: Chương 8MÁY NÉNI) KHÁI NIỆM:I.1) Các thông số chính ... thông số chính :ãT s nộn, kớ hiu :ãNng sut, ký hiu Q:I.2) Phương trình trạng thái khí:I.3) Sự trao đổi năng lượng trong quá trình nén: III) MÁY NÉN PISTON 2 CẤP – NHIỀU CẤP:...
 • 20
 • 554
 • 2
Bài giảng : CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH TRONG SẮC KÝ LỎNG part 7 ppsx

Bài giảng : CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH TRONG SẮC KÝ LỎNG part 7 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... thống phân tích đơn giản, rẻ tiền.– Đường nền ổn định do thành phần không đổi nên sử dụng tốt cho các đầu dò thành phần nền ảnh hưởng nhiều đến tín hiệu như độ dẫn (CDD), đo chỉ số khúc xạ (RI)…–...
 • 5
 • 389
 • 0
Bài giảng : CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH TRONG SẮC KÝ LỎNG part 6 doc

Bài giảng : CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH TRONG SẮC KÝ LỎNG part 6 doc

Cao đẳng - Đại học

... phân quang học đã biết. (R)(R)(L)(R)Tương tác mạnhTương tác yếuTách các đồng phân quang học – cách 2 59GradientTimeB concentrationTimeB concentrationIsocratic Các cách rửa giải ... đổi trong quá trình chạy. 57Cách lựa chọn loại sắc kýLọai sắc ký Dung môi sử dụng Chất phân tíchGPC/GFC H2O, THF, DMF, Các chất phân tử lượng…. lớnChiral Hỗn hợp dung môi Các đồng phân ... 54Tách các đồng phân quang học – cách 1 Cho 2 đồng phân tạo dẫn xuất với chất hữu triền để tạo chất lưỡng hình(L) + (R) (L)-(R)(R) + (R) (R)-(R)Chất đối hình Chất lưỡng hình Các sản...
 • 10
 • 310
 • 3

Xem thêm