bài giảng các dạng cân bằng của vật rắn

cac dang can bang cua vat ran

cac dang can bang cua vat ran

Vật lý

... bây giờ thầy phân tích cho các em xem.27CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾCÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ3. Mức vững vàng của cân bằng Mức vững vàng của cân bằng được xác định bởi độ ... !3 .Cân bằng phiếm địnhHình 3 Pur11I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG Để tìm hiểu nguyên nhân thầy hỏi Để tìm hiểu nguyên nhân thầy hỏi em.Trọng tâm của vật rắndạng em.Trọng tâm của vật rắndạng ... dụngĐưa vật trở về VTCB ban đầu Vây: Khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút mà trọng lực của vật có su hướng kéo nó trở về vị trí cân bằng, thì đó là vị trí cân bằng bền.22CÂN BẰNG CỦA...
 • 30
 • 977
 • 3
Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Vật lý

... cố định? Bài 20:I – Các dạng cân bằng 1. Các dạng cân bằng 2. Nguyên nhân gây nên các dạng cân bằng II – Cân bằng của một vật có mặt chân đế1. Mặt chân đế là gì?2. Điều kiện cân bằng 3. Mức ... dạng cân bằng a) Cân bằng không bềnLà cân bằng khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút thì trọng lực có xu hướng kéo vật ra xa vị trí cân bằng. b) Cân bằng bềnLà cân bằng khi kéo vật ra ... trí cân bằng một chút thì trọng lực có xu hướng kéo vật trở về vị trí cân bằng. c) Cân bằng phiếm địnhLà cân bằng khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút thì trọng lực có xu hướng giữ vật...
 • 15
 • 1,577
 • 11
Các dạng cân bằng của một vật có dạng chân đế

Các dạng cân bằng của một vậtdạng chân đế

Vật lý

... dạng cân bằng ở mỗi vị trí?13CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG Thế nào là cân Thế nào là cân bằng không bền bằng không bền của vật rắn ? của vật rắn ?1 .Cân bằng không bền :1 .Cân bằng ... ĐẾCÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ2. Điều kiện cân bằng Nêu điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế?10CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằng không bền1 .Cân bằng không ... TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Trọng tâm của vật là gì? xác định trọng tâm của một thước dài hình chữ nhật?21CÁC DẠNG CÂN BẰNGCÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bằng bền :2 .Cân bằng bền :Một vật...
 • 42
 • 743
 • 2
CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA CÁC LỰC KHÔNG SONG SONG

CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA CÁC LỰC KHÔNG SONG SONG

Vật lý

... 1F.1.2. Khi vật rắn có trục quay cố định (hoặc tạm thời) thì điều kiện cân bằng làtổng mômen của các lực làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng mômen của các lực làm vật quay theo chiều ... dây là một số ít bài tập về cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực khôngsong song. Việc giải bài tập loại này đòi hỏi học sinh không những có kiến thức vữngvàng về vật lý mà còn phải ... 18cm. Lấy g = 10m/s2. Tính lực căng của dây và lực nén của quả cầu vào tường?AαBCOHình 1.3CBAbca Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song 4 thỡ cc xỏc...
 • 11
 • 1,047
 • 13
Bài 20 : Các dạng cân bằng

Bài 20 : Các dạng cân bằng

Vật lý

... GPP Cân bằng này gọi là cân bằng phiếm định. CÁC DẠNG CÂN BẰNG.CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ CÁC DẠNG CÂN BẰNG.I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG.II. ĐỀU KIỆN CÂN BẰNG.III. MỨC VỮNG VÀNG CỦA CÂN ... O GI. CÁC DẠNG CÂN BẰNG:1. CÂN BẰNG BỀN:2. CÂN BẰNG KHÔNG BỀN:3. CÂN BẰNG PHIẾM ĐỊNH: Vật ở vị trí cân bằng có G trùng với O. Nếu đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng vật sẽ cân bằng ở vị ... VỮNG VÀNG CỦA CÂN BẰNG. I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG:1. CÂN BẰNG BỀN:2. CÂN BẰNG KHÔNG BỀN: Vật đang ở vị trí cân bằng có G cao hơn O . Nếu đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng vật không thể trở...
 • 8
 • 1,234
 • 7
BÀI 20 CÁC DẠNG CÂN BẰNG

BÀI 20 CÁC DẠNG CÂN BẰNG

Vật lý

... Hiền(L5)4 Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ MẶT CHÂN ĐẾI. Các dạng cân bằng: 4. Nguyên nhân gây ra các dạng cân bằng: Do vị trí của trọng tâm của vật: Cân bằng bền: Cân bằng không ... vật quay ngược chiều kim đồng hồFrlFrdFr07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiền(L5)5 Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ MẶT CHÂN ĐẾI. Các dạng cân bằng: II. Cân bằng của ... tâm cân bằng không bền:07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiền(L5)6 Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ MẶT CHÂN ĐẾII. Cân bằng của một vật có mặt chân đế:3. Mức vững vàng của cân...
 • 22
 • 799
 • 2
BÀI 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG

BÀI 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG

Vật lý

... cân bằng bền của cân bằng bền của vật rắn ? vật rắn ?2 .Cân bằng bền :2 .Cân bằng bền :18CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG Trọng tâm của vật Trọng tâm của vậtdạng CBBở dạng CBB ... nhân gây ra dạng CBFĐ2BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬBÀI GIẢNG ĐIỆN TỬCÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾCHÂN ĐẾ7KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Lực ... DẠNG CÂN BẰNGCÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bằng bền :2 .Cân bằng bền :Một vật bị lệch ra khỏi VTCB bền thì tự trở về được vị trí đó.12CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằng không bền:00G..purG..purNrPrFrPrNrTrọng...
 • 41
 • 668
 • 3
bài 26(NC).Cân bằng của vật rắn.

bài 26(NC).Cân bằng của vật rắn.

Vật lý

... / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ VI / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ ĐỢ NẰM NGANG. ĐỢ NẰM NGANG. VII / CÁC DẠNG CÂN BẰNG. VII / CÁC DẠNG CÂN BẰNG. CÂN BẰNG BỀN CÂN BẰNG KHÔNG BỀN CÂN BẰNG ... lượng) của vật. urTurPIV / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TREO Ở IV / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TREO Ở ĐẦU DÂY. ĐẦU DÂY. 3/ Cân bằng phiếm định : VII / CÁC DẠNG CÂN BẰNG. VII / CÁC DẠNG CÂN BẰNG. ... kiện cân bằng của vật rắn có mặt chân đế : VI / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ VI / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ ĐỢ NẰM NGANG. ĐỢ NẰM NGANG. 1/ Mặt chân đế : VI / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN...
 • 33
 • 937
 • 0
Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của 3 lực không song song

Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của 3 lực không song song

Vật lý

... kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song. −Học sinh biết vận dụng điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song giải một số bài tập về cân bằng ... song song tác dụng vào một vật rắn, vật có thể ở trạng thái cân bằng hoặc không cân bằng. Khi có một vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song, để vật rắn cân bằng thì ba lực đó phải thỏa ... kiện cân bằng. Xét một vật rắn cân bằng dưới tác dung của ba lực321,, FFF + Gọi 2112FFFF+= nên 12F đồng phẳng và đồng quy với 2,1FF + Vật rắn cân bằng nên 3F cân bằng...
 • 9
 • 1,370
 • 17
Vật lý 10: Cân bằng của vật rắn không có chuyển động quay quanh 1 trục và có trục quay cố định

Vật lý 10: Cân bằng của vật rắn không có chuyển động quay quanh 1 trục và có trục quay cố định

Trung học cơ sở - phổ thông

... kiện cân bằng của một vật rắn là chất điểm hoặc 1 vật rắncác lực tác dụng lên vật có giá đồng quy tại 1 điểm: Trình tự khảo sát như sau: - Xác định vật cân bằng cần khảo sát. Đó là vật ... 0,7m Dạng 3: Cân bằng của vật quay - Trình tự thông thường khi khảo sát điều kiện cân bằng của vật quay quanh 1 trục - Xác định các lực tác dụng lên vật. Trong chương trình ta không chỉ gặp các ... I. Cân bằng của chất điểm. F1 + F2 + F3 = O Hay iΣ Fi = O II. Cân bằng của vật rắn không có chuyển động quay quanh 1 trục Σ FG = O Σ FG : Tổng các lực ngoài tác dụng vào vật, ...
 • 9
 • 2,778
 • 28

"cân bằng của vật rắn không quay"

Vật lý

... kiện cân bằng của vật rắn khác điều kiện cân bằng của chất điểm có ba lực không song song tác dụng khác nhau là ba lực đồng phẳng.d. Điều kiện cân bằng của vật rắn khác điều kiện cân bằng của ... trọng tâm của vật bằng cách:a. Vật phẳng đồng tính, trọng tâm là tâm của vật (hình tam giác là giao điểm của các trung tuyến).b. Tìm điểm đặt trọng lực của vật. c. Treo vật bằng một của bất ... Chọn câu đúng:a. Điều kiện cân bằng của vật rắn và chất điểm có ba lực không song song tác dụng là giống nhau.b. Điều kiện cân bằng của vật rắn khác điều kiện cân bằng của chất điểm có ba lực không...
 • 10
 • 875
 • 9
Can bang cua vat ran duoi tac dung cua 2 luc khong song song. trong tam

Can bang cua vat ran duoi tac dung cua 2 luc khong song song. trong tam

Vật lý

... BẰNG CỦA VẬT RẮN 2 / ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC. DƯỚI TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC. Trùc ®èi 1/ Mặt chân đế : 6/ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ 6/ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN ... tâm của vật rắn mỏng phẳng. 6/ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ ĐỢ NẰM 6/ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ ĐỢ NẰM NGANG. NGANG. Giải thích sự cân bằng của quyển sách trên bàn?Giải thích sự cân ... đứng đi qua trọng tâm G của vật. b. Độ lớn của lực căng T bằng độ lớn của trọng lực P (trọng lượng) của vật. 4/ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TREO Ở ĐẦU DÂY. 4/ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TREO Ở ĐẦU DÂY. urTurP...
 • 23
 • 1,017
 • 5
Cân Bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song

Cân Bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song

Vật lý

... ???IF1F2F3F3’Hình vẽ biểu diễn một vật rắn cân bằng dưới tác dụng của 3 lực không song song. Căn cứ vào đó có thể nêu lên ĐK để vật rắn cân bằng dưới tác dụng 3 lực không song song ... lùc? Vật rắn trong hình vẽ có CB không vì sao?G KT Bµi còND Bµi Häc BT ¸p Dông ???1. QUY TẮC HỢP LỰC ĐỒNG QUY2. CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG3. BÀI TẬP ... KT Bµi còND Bµi Häc BT ¸p Dông ???C©u hái 3. Nêu các dạng cân bằng? Hãy chỉ ra dạng cân bằng cho từng hình dưới? KT Bµi còND Bµi Häc BT ¸p Dông ???C©u hái 2. Mặt...
 • 11
 • 850
 • 9
tc- Su can bang cua vat ran

tc- Su can bang cua vat ran

Vật lý

... chọn bám sát 10 NS:25/11/2008Chủ đề: CÁC BÀI TOÁN VỀ Sự CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮNI.MỤC TIÊU1.Kiến thức- Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực và của ba lực có giá đồng quy (không song ... kiện cân bằng này có thể xác định trọng tâm của vật phẳng, mỏng.2. Điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của ba lực- Ba lực có giá đồng phẳng, đồng quy- Hợp lực của 2 lực cân bằng ... Giải các bài toán liên quanII.CHUẨN BỊ1.Giáo viên: Các dạng bài tập2.Học sinh: Ôn lại kiến thức chương IIIIII.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCA. CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN KHÔNG QUAY1. Điều kiện cân bằng...
 • 6
 • 401
 • 2
cân bằng của vật rắn có trục quay cố định_ momen lực

cân bằng của vật rắn có trục quay cố định_ momen lực

Vật lý

... trên.7NK%&"J7%,I%&!4J/J6KLJ!4K#"J%M1F2Fuur76R%QJMYq2qrAsY2qrAt7rAuqrAsYqrAt2qrAuY2q7rAsqrAsY2qY2n(/05!66#v!%,-%&UeMMuốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay ngược ... tác dụng làm quay là lớn nhất :Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song.: Nêu quy tắc tìm hợp lực của hai lực có giá đồng quiG9{G'g9G9;'|MG9{G'g9G9;'|M2<2Y2Y!#Z"&"( ... 89:;9<=>'?@A=BC9DEFG'DHMLQˆ%&%k65!#A(23%&k6/0L%!!%L3Min&"(%-L6%&••%&/4%&&n/p"L3!/kL3in&"(56%&56%&/p"L3!in&"(L3!7in&"(%-L6%&••%&/4%&&n/p"L3!/k*4%&L3abc30S29S28S27S26S25S24S23S22S21S20S19S18S17S16S15S14S13S12S11S10S09S08S07S06S05S04S03S02S01S00S30S29S28S27S26S25S24S23S22S21S20S19S18S17S16S15S14S13S12S11S10S09S08S07S06S05S04S03S02S01S00SSaidSaiSai®óng1F2Fuur<7%,I%&!4J/J6KLJ!4K#"J%M7NK%&"JO#NP!L6%L3#"!<OQJ!K2J%&%QN%/RPOL6%&L6JSN6K!K2J%&!!#4"QT%&!K2J%&!QJU2Fuur1FKN6K4JL6%&!"QJN"J%QTJ%&&N5RPV!L!WCâu1: Thanh AB đồng chất tiết diện đều. Mắc vào A vật có trọng lượng P1, mắc vào C vật có trọng lượng P2 sao cho thanh AB cân bằng ABO C P1.OA = P2.OB P1.OA = P2.OC P2...
 • 33
 • 459
 • 1

Xem thêm