bài giảng điện tử vận chuyển các chất trong thân

Bài giảng điện tử môn sinh học: Sự vận chuyển các chất trong thân cây ppt

Bài giảng điện tử môn sinh học: Sự vận chuyển các chất trong thân cây ppt

Điện - Điện tử

... và muối khoáng cho cõy ?ã7/. Tờn mt loi mch dn cú chc năng vận chuyển chất hữu cơ ? Trình bày sự vận chuyển các chất trong thân ? Sau 1 tháng Keát quaû TN: Ô CHỮÔ CHỮDDAACCMMAACCHHRRAAYYTTAANNGGSSIINNHHTTRRUUMMAACCHHGGOOCCHHOOIINNAACCHHTTHHAANNLLEEOOCCAAYYDDUUAA11223344775566TRÒ ... hòa tan?(4)Chỉ các lòai cây dùng thân hoặc tua cuốn để leo lên cao(7)Tên của một lọai mạch dẫn có chức năng vận chuyển chất hữu cơ.(5)Đây là tên một lọai cây thân cột, mọc nhiều ở ven biển, ... .- Hàng năm cây sinh ra các vòng gỗ hàng năm  Đếm số vòng gỗ có thể xác định tuổi của cây . 1/.Khi bóc vỏ cây thì mạch rây đứt theo vỏ vì vậy các chất hữu cơ vận chuyển qua mạch rây bị ứ...
 • 15
 • 1,672
 • 18
Bài giảng điện tử môn sinh học: quan sát sự vận chuyển các chất trong thân cây ppt

Bài giảng điện tử môn sinh học: quan sát sự vận chuyển các chất trong thân cây ppt

Điện - Điện tử

... chất dinh d ỡng Thân củ3 Củ gừng Thân rễ nằm d ới mặt đấtDự trữ chất dinh d ỡng Thân rễ4 Củ dong ta Thân rễ nằm d ới mặt đấtDự trữ chất dinh d ỡng Thân rễ5 X ơng rồng Thân mọng n ớc mọc ... điểm của thân biến dạngChức năng đối với câyTên thân biến dạng1 Củ su hào Thân củ nằm trên mặt đấtDự trữ chất dinh d ỡng Thân củ2 Củ khoai tây Thân củ nằm d ới mặt đấtDự trữ chất dinh ... những tế bào sống, màng mỏng, có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ.Mạch gỗ gồm những tế bào hóa gỗ dày, không có chất nguyên sinh, có chức năng vận chuyển n ớc và muối khoáng. Nhận xét...
 • 24
 • 580
 • 0
Bài 17: Vân chuyển các chất trong thân

Bài 17: Vân chuyển các chất trong thân

Sinh học

... muối khoáng vận chuyển nhờ mạch gỗ- Các nhóm khác nhận xét bổsungTiểu kết 2 :Vận chuyển chất hữu cơMạch rây vận chuyển chất hữucơ trong thân Hoạt động 2:Tìm hiểu sự vận chuyển chất hữu cơ ... thép vào thân cây+ Mạch rây vận chuyển chất hữu cơ+ Người ta thường chiết cành- Các nhóm báo cáo- Khi bị cắt vỏ làm đứt mạch râyở thân thì cây sẽ chết vì chất hữu cơ sẽ không thể vận chuyển đi ... vỏ ta đã bóc luôn mạchrây- Các nhóm thảo luận 4 phút+ Vì chất hữu cơ vận chuyển từlá xuống thân, rễ nhưnh do đoạntâh bị bóc vỏ mạch rây bị mấtkhông thể vận chuyển xuốngnên bị ứ lại,mép...
 • 3
 • 2,560
 • 10
BÀI 17 - SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN

BÀI 17 - SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN

Sinh học

... ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ có thể xác định được tuổi của cây. Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ. Bài 17 Vận chuyển các chất trong thân 2. Vận chuyển chất ... có chức năng gì ? Vận chuyển các chất hữu cơ trong cây.Mạch rây Điền từ thích hợp: rây, gỗ, vận chuyển chất hữu cơ, vận chuyển nước và muối khoáng vào chỗ trống trong các câu sau đây:- ... bào hoá gỗ dày, không có chất nguyên sinh, có chức năng rây gỗ vận chuyển chất hữu cơ vận chuyển nước và muối khoáng * Đáp án - Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tế bào mô phân sinh...
 • 15
 • 1,322
 • 7
BAI 17-VAN CHUYEN CAC CHAT TRONG THAN

BAI 17-VAN CHUYEN CAC CHAT TRONG THAN

Sinh học

... nghiệm ? Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂNI /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tanII /Vận chuyển chất hữu cơ*/Thí nghiệm: (SGK)*/Kết luận:-Mạch rây ở phía ngồi: vận chuyển các chất hữu ... ? I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan*/Thí nghiệm 1:*/ Kết luận: Mạch gỗ phía trong : vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá . Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. ... ?ABGiaỉ thích chiều mũi tên trong hình A. I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan:II /Vận chuyển chất hữu cơ:*/Thí nghiệm 2: Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. ...
 • 26
 • 1,086
 • 1
Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

Sinh học

... nghiệm ? Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂNI /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tanII /Vận chuyển chất hữu cơ*/Thí nghiệm: (SGK)*/Kết luận:-Mạch rây ở phía ngồi: vận chuyển các chất hữu ... 1: I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan*/Thí nghiệm 1:*/ Kết luận: Mạch gỗ phía trong : vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá . Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. ... như thế nào ? Dự đoán xem thân sẽ vận chuyển nước, muối khoáng và chất hữu cơ từ bộ phận nào đến bộ phận nào của cây ? Trình bày sự vận chuyển các chất trong thân ? 1.Vì sao phía trên...
 • 24
 • 1,065
 • 7
Sinh học 6 - Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN pps

Sinh học 6 - Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN pps

Điện - Điện tử

... - Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ. Hoạt động 2: Tìm hiểu sự vận chuyển chất hữu cơ Mục tiêu: HS biết được chất hữu cơ được vận chuyển qua mạch rây. Hoạt ... théo vào thân cây. Tiểu kết: - Chất hữu cơ vận chuyển nhờ mạch rây. 4. Củng cố - Cho HS trả lời câuhỏi 1, 2 SGK, làm bài tập cuối bài tai lớp. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và ... - Các nhóm thảo luận: chỗ bị nhuộm màu đó là bộ phận nào của thân? Nước và muối khoáng được vận chuyển qua phần nào của thân? - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm mạch rây ở thân thì...
 • 5
 • 3,522
 • 6
Sinh học 11 - Bài 2 : QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY potx

Sinh học 11 - Bài 2 : QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY potx

Điện - Điện tử

... dài Cách nối Nội dung : Phiếu học tập Bài 2 : QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY I. MỤC TIÊU Học sinh : - Mô tả được cấu tạo của cơ quan vận chuyển - Thành phần của dịch vận chuyển ... : Vậy con đường vận chuyển của nước và các ion khoáng từ trung trụ rễ đến lá và các cơ quan khác của cây như thế nào ? Giáo viên : Giới thiệu trong cây có hai dòng vận chuyển : +Dòng mạch ... của cây trồng trong chậu hoặc ngoài vườn rồi cột miệng bao lại, để 1 ngày sau đó quan sát. Phần bổ sung kiến thức * Từ những kiến thức đã học về sự vận chuyển nước và các chất trong cây, hãy...
 • 7
 • 10,313
 • 29
bài 2 quá trình vận chuyển các chất trong cây

bài 2 quá trình vận chuyển các chất trong cây

Tư liệu khác

... DÒNG MẠCH GỖ1. Cấu tạo của mạch gỗ Hãy mô tả con đường vận chuyển của dòng mạch gỗ trong cây? Dòng mạch gỗ từ rễ qua thân lên lá, qua các tế bào nhu mô cuối cùng qua khí khổng ra ngoài. LÊ ... gồm các tế bào chết (quản bào và mạch ống) nối kế tiếp nhau tạo thành con đường vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá. Hãy cho biết quản bào và mạch gỗ khác nhau ở điểm nào? Bằng cách ... gồm các tế bào chết (quản bào và mạch ống) nối kế tiếp nhau tạo thành con đường vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá. Hãy cho biết quản bào và mạch gỗ khác nhau ở điểm nào? Bằng cách...
 • 21
 • 854
 • 3
bài 17 vận chuyển các chất trong thân

bài 17 vận chuyển các chất trong thân

Sinh học

... có chất tế bào -> vận chuyển muối khoáng và nước Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I. Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan.1.Thí nghiệm: Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN- Các ... khoáng hoà tan.II. Vận chuyển chất hữu cơ. Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN Bài 17 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂNNguyễn Thị Phương – SP Sinh k37Sinh học 6 Chúc các em học giỏi! 1. ... nghiệm2. kết luận. Bài 17: VẬN CHYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂNI. Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan.II. Vận chuyển chất hữu cơ.- Chất hữu cơ trong cây được vận chuyển từ lá xuống đến các cơ quan nhờ...
 • 23
 • 1,905
 • 0
Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Vận chuyển các chất trong thân potx

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Vận chuyển các chất trong thân potx

Điện - Điện tử

... nhất trong các câu sau: 1, Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ bộ phận nào. a, Mạch gỗ b, Mạch rây c, Vỏ d, Trụ giữa 2, Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân ... (1’) Vận chuyển các chất trong thân A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. - HS biết tiến hành thí nghiệm để chứng minh nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân ... và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ. 2. Vận chuyển chát hữu cơ. a. Thí nghiệm: * Cách tiến hành: SGK * Kết quả: - Mép vỏ phía trên phình to.(do chất dinh dưỡng bị...
 • 5
 • 587
 • 0
Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN pdf

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN pdf

Điện - Điện tử

... sự vận chuyển các chất trong thân lên hoa và lá. - GV hướng dẫn HS cắt lát mỏng qua cành của nhóm, quan sát bằng kính hiển vi. - GV phát một số cành đã - Đại diện nhóm trình bày các ... dây thép vào thân cây. Tiểu kết: - Chất hữu cơ vận chuyển nhờ mạch rây. 4. Củng cố - Cho HS trả lời câu hỏi 1, 2 SGK, làm bài tập cuối bài tại lớp. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà chuẩn ... gân lá. - Các nhóm thảo luận: chỗ bị nhuộm màu đó là bộ phận nào của thân? Nước và muối khoáng được vận chuyển qua phần nào của thân? - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận...
 • 8
 • 7,141
 • 13
giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (4)

giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (4)

Sinh học

... vỏ bị nhuộm màu D. Mạch gỗ bị nhuộm màu3. Nước, muối khoáng và các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ bộ phận nào của thân? A. Mạch rây, mạch gỗ C. RuộtB. Thịt vỏ D. Biểu bì Đinh Việt ... bì Đinh Việt Cng - ng HipDn dũ:ã- Tr li cõu hi 1,2 SGk v lm bi tp /56ã- Chun bũ mu vt cho bài sau + kẻ bảng.Khoai tâySu hàoGừngDong ta Đinh Việt Cường - Đồng Hiệp Đinh Việt Cường...
 • 4
 • 597
 • 0
giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (9)

giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (9)

Sinh học

... Hiệp Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂNI /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tanII /Vận chuyển chất hữu cơ*/Thí nghiệm: (SGK)*/Kết luận:-Mạch rây ở phía ngồi: vận chuyển các chất hữu cơ ... chuyển nước và muối khóang hòa tan:II /Vận chuyển chất hữu cơ:*/Thí nghiệm 2: Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. inh Vit Cng - THCS ng HipHieọn tử ùng gỡ seừ xaỷy ra sau 1 thaựng ?Quan ... vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá . Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. inh Vit Cng - THCS ng HipHIEN TệễẽNG ệ GIOẽT ễ LA Đinh Việt Cường - THCS Đồng HiệpI /Vận chuyển...
 • 24
 • 605
 • 0
giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (10)

giáo án bồi dưỡng thao giảng môn sinh học lớp 6 sự vận chuyển các chất trong thân (10)

Sinh học

... 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. Hình ảnh bổ sungHình ảnh bổ sungMạch gỗPhân tử nướcLiên kết các phân tử nướcVách tế bào mạch gỗMột phân tử nước Phim vận chuyển nướcPhim vận chuyển ... 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂNI /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tanII /Vận chuyển chất hữu cơ*/Thí nghiệm: (SGK)*/Kết luận:- Các chất hữu cơ được vận chuyển từ lá xuống thân, rễ nhờ ... chuyển nướcPhim vận chuyển nước I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tanII /Vận chuyển chất hữu cơ*/Thí nghiệm 2: Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. Dùng dao sắc bóc một khoanh vỏ...
 • 27
 • 750
 • 0

Xem thêm