bài 9 khái niệm cơ bản về mặt và đường trong không gian

Bài giang về hình học vecter trong không gian

Bài giang về hình học vecter trong không gian

Toán học

... HỌC GIẢI TÍCH - SƯ PHẠM TPHCM KHÓA 36 BÀI 9: KHÁI NIỆM BẢN VỀ MẶT VÀ ĐƯỜNG TRONG KHÔNG GIAN I/Phương trình của mặt: 1/ Định nghĩa:  Mọi mặt không gian có thể coi quỹ tích những ... BÀI 7: TÍCH HỖN TẠP CỦA BA VECTƠ 16 BÀI 8: TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ 18 Chương 2: .23 ĐƯỜNG BẬC HAI 23 BÀI 9: KHÁI NIỆM BẢN VỀ MẶT VÀ ĐƯỜNG TRONG KHÔNG ... 74 BÀI 18: MẶT BẬC HAI VÀ CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN .75 BÀI 19: PHÂN LOẠI MẶT BẬC HAI . 79 BÀI 20: MẶT KẺ .81 TIỂU LUẬN HÌNH HỌC GIẢI TÍCH - SƯ PHẠM TPHCM KHÓA 36 BÀI...
 • 97
 • 2,372
 • 6
MỘT số câu hỏi, bài tập LIÊN QUAN đến SÔNG NGÒI TRONG bồi DƯỠNG học SINH GIỎI môn địa lí

MỘT số câu hỏi, bài tập LIÊN QUAN đến SÔNG NGÒI TRONG bồi DƯỠNG học SINH GIỎI môn địa lí

Báo cáo khoa học

... mưa (mm) 19, 5 25,5 34,5 104,2 222 262,8 315,7 335,2 271 ,9 170,1 59, 9 17,8 Lưu lượng (m3/s) 1318 1100 91 4 1071 1 893 4 692 798 6 92 46 6 690 4122 2813 1746 Nhận xét mối quan hệ mùa mưa mùa lũ lưu vực ... năm 8 39 tỉ m (trong nước mặt 6 39 tỉ m3, nước ngầm 200 tỉ m3) Lượng nước phát sinh lãnh thổ Việt Nam 338 tỉ m (chiếm 40,3%); phần từ bên chảy vào 501 tỉ m3 (chiếm 59, 7%) + Lượng nước phân bố không ... đại, người quan niệm sông ngòi nước; sau, để phân biệt với đối tượng khác lục địa, người ta gọi sông nước chảy Thời gian gần đây, định nghĩa sông ngòi xác dần lên Một số khái niệm thường sử dụng:...
 • 21
 • 2,402
 • 3
Phương pháp và các dạng bài tập liên quan đến khảo sát hàm số ppsx

Phương pháp và các dạng bài tập liên quan đến khảo sát hàm số ppsx

Cao đẳng - Đại học

... Tốn phải làm Sytan 199 2@gmail.com Bài Tập nhiều bên cạnh  ( hehe  ) Trang 6/10-LTĐH2011 PHƯƠNG PHÁP & CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN KSHS Bài 2:Cho hàm số : y = − x+ 2x + Bài 8: (2,0 điểm) Khảo ... t¹i M c¾t hai trơc Ox, Oy t¹i A, B vµ tam gi¸c OAB cã diƯn tÝch b»ng Sytan 199 2@gmail.com Bài 9: (2 ®iĨm) Cho hµm sè Bài Tập y= (C) 2x + x+ cã ®å thÞ lµ 1.Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cđa ... = m Bài 14: Cho hàm số y = 2x4 – 4x2 (1) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) Với giá trị m, phương trình x x − = m nghiệm thực phân biệt? Bài 15: Cho hµm sè: y = x3 - 6x2 + 9x Bài 19: ...
 • 12
 • 868
 • 11
Các dạng bài tập có liên quan đến biểu thức hữu tỉ, căn bậc hai, căn bậc potx

Các dạng bài tập liên quan đến biểu thức hữu tỉ, căn bậc hai, căn bậc potx

Toán học

... A AB (víi AB  vµ B  0) B B 7) A B 8) C  A B C (víi B > 0)  A B A B  (víi A  vµ A  B ) 9) C A  C   B A  B A B  (víi A  , B  vµ A  B) *) Lu ý: Để rút gọn biểu thức chứa thức bậc ...     a  b  ( a  b)(a  ab  b) (a,b  0) 8) (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc 9) ( a  b  c)  a  b  c  ab  ac  bc a2  a (a,b,c  0) ...
 • 4
 • 756
 • 3
các dạng bài tập liên quan đến căn thức

các dạng bài tập liên quan đến căn thức

Trung học cơ sở - phổ thông

... VÀ TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC DẠNG 4: TÌM GIÁ TRỊ BIẾN SỐ SAO CHO BIỂU THỨC GIÁ TRỊ NGUYÊN Bài 1: Cho A = Bài 2: Cho A = √ √ √ √ Tìm số nguyên a để A số nguyên Tìm số nguyên a để A số nguyên ...
 • 6
 • 458
 • 1
Sáng kiến kinh nghiệm CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ

Sáng kiến kinh nghiệm CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ

Toán học

... I THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN : Họ tên : NGUYỄN THỊ THANH Ngày tháng năm sinh : Nam, nữ : NỮ Địa : Tổ 1, khu 3, TT Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Điện thoại : 090 699 28 29 Fax : Chức vụ : ... m + 1) ≤ ⇔ −3 ≤ m ≤ 2 Bài tán 2: Tìm m để hàn số bậc ba y = ax + bx + cx + d (a ≠ 0) đồng biến nghịch biến khoảng ( a; b) • TXĐ • Tính y ′ • Lập bảng biến thiên • Dựa vào bảng biến thiên tìm m ... = không thỏa yêu cầu toán + TH2: m ≠ Bảng biến thiên * m>0 x −∞ y′ 2m - + +∞ - y Hàm số đồng biến (1; 2) ⇔ ≤ * m
 • 50
 • 624
 • 0
Các bài tập liên quan đến đồng cấu.pdf

Các bài tập liên quan đến đồng cấu.pdf

Công nghệ thông tin

... X =< x >m , Y =< y >n a/ Chứng minh quy tắc ϕ cho tương ứng phần tử xl ∈ X với phần tử (y k )l (trong k số tự nhiên cho trước) đồng cấu km bội n b/ Khi ϕ đồng cấu, tính Kerϕ **Phân tích ban đầu: ... Vì phần tử nhóm cyclic hữu hạn biểu diễn lũy thừa khác Do vậy, để chứng minh ϕ ánh xạ ta cần ϕ không phụ thuộc vào dạng biểu diễn khác phần tử Giải: a/ • Nếu ϕ đồng cấu, theo tính chất đồng cấu ... các√ nhân tử nguyên tố vế n trái lớn hẳn số mũ lũy thừa nhân tử nguyên tố vế phải Vậy a ∈ Q∗ / BÀI TẬP Cho X nhóm Aben Chứng minh ánh xạ ϕ : X → X mà ϕ(x) = xk với k số nguyên cho trước, đồng...
 • 5
 • 13,117
 • 121
Phân loại và hướng dẫn học sinh giải các bài tập liên quan đến tính chia hết

Phân loại và hướng dẫn học sinh giải các bài tập liên quan đến tính chia hết

Tư liệu khác

... cỏc 6,7,8 ,9 mi lp Nhng ln nh trng quan tõm l trỡ cht lng i tr hng nm ó t: Tt nghip 99 - 100% Lờn lp 98 % gi vng cht lng mi nhn - 10% hc sinh t hc sinh gii cỏc cp hng nm Nm hc 2008 - 20 09 hc sinh ... đầu năm học, thu đợc kết nh sau: Lớp 6A1 SS 43 Nữ 23 Giỏi 39. 5% Khá 45 .9% TB 7.6% Yếu 7% Kém 6A2 39 22 53.3% 28 .9% 15.3% 2.5% II.2.2 Bài dạy minh hoạ Kiến thức GV: Bùi Thị Nga -4- Trờng THCS Mạo ... Xét x + 9y = a + 4b + (10a+b) = 91 a + 13b = 13(7a + b) GV: Bùi Thị Nga -8- 13 Trờng THCS Mạo Khê II Phân loại hớng dẫn học sinh giải tập liên quan đến tính chia hết Do x 13 => 9y 13 mà (9; 13) =...
 • 19
 • 1,026
 • 5
Ôn thi đại học môn toán 2013 chuyên đề các bài tập liên quan đến khảo sát hàm số

Ôn thi đại học môn toán 2013 chuyên đề các bài tập liên quan đến khảo sát hàm số

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Thưởng 096 8. 393 . 899 Để x1; x ; x lập thành cấp số cộng x = m nghiệm phương trình (1)  m =   −1 + 15 ⇒ −2m + 9m − = ⇔ m =   −1 − 15 m =  Thử lại ta m = −1 − 15 giá trị cần tìm HT 59 Cho ... 096 8. 393 . 899 Ta y ' = 6[ x − (m + 2) x + 5m + 1], y ' = ⇔ m( x − 5) = x − x + (1) x2 − 2x + = g( x ) Do x = khơng nghiệm (1) ⇒ (1) ⇔ m = x−5 g '( x ) = x − 10 x + ( x − 5)2 x = =0⇔ x = Bảng ... ≤ ⇔ (x + x ) − 4x 1x ≤ ⇔ (m + 1) − 12 ≤ BỂ HỌC VƠ BỜ - CHUN CẦN SẼ ĐẾN BẾN Page 19 GV.Lưu Huy Thưởng 096 8. 393 . 899 ⇔ (m + 1)2 ≤ ⇔ −3 ≤ m ≤ (2) + Từ (1) (2) suy giá trị m cần tìm −3 ≤ m < −1 − −1...
 • 123
 • 1,532
 • 8
MẠNG MÁY TÍNH - PHẦN CÁC BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH CHIA ĐIA CHỈ IP

MẠNG MÁY TÍNH - PHẦN CÁC BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH CHIA ĐIA CHỈ IP

Quản trị mạng

... 255.255.255. 192 Địa IP lúc là: 192 .168.1.0/26 (con số 26 24 + bits mượn) Ta xác định "bước nhảy" cho subnet: Bước nhảy k=256- 192 =64 => Ta mạng sau: Ip: 192 .168.1.0 Netmask: 255.255.255. 192 Ip: 192 .168.1.64 ... 255.255.255. 192 Ip: 192 .168.1.64 Netmask: 255.255.255. 192 Ip: 192 .168.1.128 Netmask: 255.255.255. 192 Ip: 192 .168.1. 192 Netmask: 255.255.255. 192 Như số máy mạng bao nhiêu? Số bits Host ID lại sau ... 1 39. 12.0.0/ 19 (Chia thành mạng con) 1/ Xác định lớp class subnet - Do địa ip byte nằm khoảng: đến 127 thuộc lớp A 128 đến 191 thuộc lớp B 192 đến 223 thuộc lớp C Nên địa ip 1 39. 12.0.0/ 19 thuộc...
 • 21
 • 21,627
 • 47
Các bài tập liên quan đến tiệm cận ppsx

Các bài tập liên quan đến tiệm cận ppsx

Toán học

... điểm (C), tiếp tuyến M (C) cắt tiệm cận A,B Chứng minh M trung điểm AB tam giác IAB diện tích không đổi Cách làm Giáo viên Trường THPT Kim Thành II Viết phương trình tiếp tuyến ∆ M Tìm giao...
 • 3
 • 1,018
 • 1
Kỹ năng giải các bài tập liên quan đến cấu trúc phân tử DNA, RNA, protein giảm phân, nguyên phân

Kỹ năng giải các bài tập liên quan đến cấu trúc phân tử DNA, RNA, protein giảm phân, nguyên phân

Sinh học

... 400 C A= 199 ; U = 99 ; G = 300; X = 399 B A= 100; U = 200; G = 400; X = 300 D A= 99 ; U = 199 ; G = 399 ; X = 300 Theo nguyên t c b sung ( NTBS ): A1 = T2 = 100, T1 = A2 = 200 Gmail: taitan 296 @gmail.com ... 122 Bài M t NST sinh v t nhân th c c u trúc b nn i gi a nucleoxom 50 c p nu S protein histon chi u dài c a phân t ADN c u trúc nên NST là: A 3200 H 266 390 A0 C 3 599 H 266 390 A0 B 3 599 H 198 560A0 ... mARN v y: At = 200 = 199 , Ut = 100 = 99 , Gt = 300, Xt = 400 = 399 Bài Các b A UAG, UGA B AUG, UGG C UAG, UAA D AUG, UAA Ch AUG UGG mã hóa cho m t lo i acid amin ( Met trip.) Bài 10 M t gen vi...
 • 26
 • 589
 • 0
DÙNG PHƯƠNG PHÁP đồ THỊ để xác ĐỊNH các TÍNH CHẤT của ẢNH tạo bởi THẤU KÍNH MỎNG và vận DỤNG GIẢI một số bài tập LIÊN QUAN đến sự DỊCH CHUYỂN của ẢNH

DÙNG PHƯƠNG PHÁP đồ THỊ để xác ĐỊNH các TÍNH CHẤT của ẢNH tạo bởi THẤU KÍNH MỎNG và vận DỤNG GIẢI một số bài tập LIÊN QUAN đến sự DỊCH CHUYỂN của ẢNH

Vật lý

... TB (t 5- 6) im yu, kộm(di 5) Ln hs( %) hs(11,11%) 7hs ( 19, 4%) 25hs( 69, 4%) Ln hs (22,22%) 15 hs (41,6%) 10 hs(27,7%) 3hs(8,3%) IV.KT LUN: Trong sut quỏ trỡnh ging dy t trng, l mt giỏo viờn tr giu ... o, cựng chiu hay ngc chiu vt, ln hn hay nh hn vt).Vỡ vy hc sinh thng khú nh, lỳng tỳng gii bi - Trong chng trỡnh vt lớ 11 ch xột trng hp vt tht ( d > 0) df f - Cụng thc thu kớnh: d ' = d f ; ... kớnh mi thu c nh rừ nột -8- Sỏng kin kinh nghim vt lý GV: Lờ Hi Anh c) Vt c nh, thu kớnh xa vt: Trong khong 15 cm d < 20 cm ; d tng , khong cỏch gia vt v nh ( L) gim nờn mn dch li gn vt Khi d...
 • 14
 • 1,834
 • 4
skkn phân tích lực trên hình vẽ để giải các bài tập liên quan đến máy cơ ròng rọc ở chương trình vật lý thcs

skkn phân tích lực trên hình vẽ để giải các bài tập liên quan đến máy ròng rọc ở chương trình vật lý thcs

Giáo dục học

... thực A=Fk.s’ =5.16 10-2 = 0 ,9( N) Bài tập tương tự: Bài 1: Vật A mắc vào hệ ròng rọc hình vật A nhúng vào nước biết VA = 0,4.10-3 m3 Tính lực kéo đầu B để A đứng yên Bài 2: Cũng yêu cầu ta mở rộng ... hay Fk = = 2 Bài 2. (bài tập tương tự) Vật A khối lượng m = 1(Kg), thể tích V = 0,2.10-3 m3 vắt qua ròng rọc tập Tính lực kéo đầu B để vật A đứng yên nhúng vật A ngập nước III CÁC BÀI TẬP KẾT ...  T1 =2PB  PA =2PB  mA = 2mB B PA PB Bài tập tương tự: Bài 1: Cho hệ hình vẽ Tính khối lượng vật M để hệ H.13 cân bằng, với khối lượng ván m = 20(kg) Bài 2: Một người đứng tâm ván treo vào...
 • 11
 • 1,579
 • 2
Dùng phương pháp đồ thị để xác định các tính chất của ảnh tạo bởi thấu kính mỏng và vận dụng giải một số bài tập liên quan đến sự dịch chuyển của ảnh_SKKN Vật lý THPT

Dùng phương pháp đồ thị để xác định các tính chất của ảnh tạo bởi thấu kính mỏng và vận dụng giải một số bài tập liên quan đến sự dịch chuyển của ảnh_SKKN Vật lý THPT

Giáo dục học

... TB (t 5- 6) im yu, kộm(di 5) Ln hs( %) hs(11,11%) 7hs ( 19, 4%) 25hs( 69, 4%) Ln hs (22,22%) 15 hs (41,6%) 10 hs(27,7%) 3hs(8,3%) IV.KT LUN: Trong sut quỏ trỡnh ging dy t trng, l mt giỏo viờn tr giu ... o, cựng chiu hay ngc chiu vt, ln hn hay nh hn vt).Vỡ vy hc sinh thng khú nh, lỳng tỳng gii bi - Trong chng trỡnh vt lớ 11 ch xột trng hp vt tht ( d > 0) df f - Cụng thc thu kớnh: d ' = d f ; ... kớnh mi thu c nh rừ nột -8- Sỏng kin kinh nghim vt lý GV: Lờ Hi Anh c) Vt c nh, thu kớnh xa vt: Trong khong 15 cm d < 20 cm ; d tng , khong cỏch gia vt v nh ( L) gim nờn mn dch li gn vt Khi d...
 • 14
 • 2,837
 • 12
HƯỚNG dẫn học SINH GIẢI NHANH các bài tập LIÊN QUAN đến sắt và hợp CHẤT của sắt

HƯỚNG dẫn học SINH GIẢI NHANH các bài tập LIÊN QUAN đến sắt và hợp CHẤT của sắt

Báo cáo khoa học

... tủa trắng, khơng tan axit dư Kim loại M là: A Cu B Mg C Fe D Zn Giá trị m là: A 20 ,97 g B 13 ,98 g C 20,79g D 13,89g Dạng khử khơng hồn tồn Fe2O3 sau cho sản phẩm phản ứng với chất oxi hóa mạnh HNO3 ... = 56 x − y y Vậy cơng thức qui đổi Fe 6O7 nFe = O7 0,1 = 0, 025(mol ) 3.6 − 2.7 MX = 0,025.448= 11,2 g (A đúng) C MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Để m g sắt ngồi khơng khí thời gian hỗn hợp rắn ... 17 Bài Đốt cháy m gam sắt ngồi khơng khí sau thời gian thu 5,04 gam hỗn hợp X gồm sắt oxit sắt Hòa tan hỗn hợp X HNO lỗng dư thu 0,784 lít khí(đktc) gồm NO NO2 tỉ khối so với H2 19 Tính m? Bài...
 • 20
 • 376
 • 0
Tạo hứng thú học toán lớp 10 trung học phổ thông thông qua vận dụng các bài tập liên quan đến môn học khác và các bài toán thực tế

Tạo hứng thú học toán lớp 10 trung học phổ thông thông qua vận dụng các bài tập liên quan đến môn học khác và các bài toán thực tế

Trung học cơ sở - phổ thông

... lai vào thời gian x Qua biểu đồ, hãy: a) Tìm tập xác định hàm số nêu; b) Tìm giá trị f(2002), g( 199 9), h(2000) nêu ý nghĩa chúng; c) Tính hiệu h(2002) – h( 199 9) nêu ý nghĩa 199 8 199 9 2000 2001 ... trọng khái niệm hàm hàm số trường hợp đặc biệt khái niệm Theo nhà toán học, Khui–sin khái niệm khác phản ánh tượng thực khách quan cách trực tiếp cụ thể khái niệm tương quan hàm, không khái niệm ... g(x) y = h(x) : D = { 199 8; 199 9; 2000; 2001; 2002} b) f(2002) = 620000 (con); g( 199 9) = 380000 (con); h(2000) = 100000 (con) Năm 2002 sản lượng trang trại 620000 vịt, năm 199 9 sản lượng 380000 gà;...
 • 57
 • 805
 • 2
Góp phần giáo dục môi trường cho học sinh thông qua hệ thống bài tập liên quan đến bài tập thực tế về bảo vệ môi trường chương halogen, chương oxi  lưu huỳnh lớp 10 nâng cao

Góp phần giáo dục môi trường cho học sinh thông qua hệ thống bài tập liên quan đến bài tập thực tế về bảo vệ môi trường chương halogen, chương oxi lưu huỳnh lớp 10 nâng cao

Khoa học xã hội

... đen =>Đáp án là: C Bài tập 4: Bạc để lâu không khí bị hoá đen, nguyên nhân do: A) Trong không khí chứa lợng SO2 32 B) Trong không khí chứa N2 C) Trong không khí chứa O2 D) Trong không khí chứa lợng ... 2,0648.10-5 (mol) 39 => Hàm lợng H2S không khí là: 2,0648.10-5 34 = 19, 5.10-6(g) H2S/ 1(g) không khí 30.1,2 =>Hàm lợng H2S không khí 19, 5.10-3mg/1g không khí =>Đáp án là: B Bài tập 21: Cho không khí ... CH2SO4 = 10 98 ( g ) = 49. 10-6 (g/l) = 49 mg/m3 2(l ) =>Nồng độ H2SO4 không khí vợt giới hạn cho phép Đáp án là: B * Bài tập tự luận: Bài tập 1: Các chất freon gây tợng lỗ thủng ozon chế phân...
 • 86
 • 1,188
 • 8
Góp phần giáo dục môi trường cho học sinh thông qua hệ thống bài tập liên quan đến thực tế về bảo vệ môi trường chương nitơ  photpho lớp11 nâng cao

Góp phần giáo dục môi trường cho học sinh thông qua hệ thống bài tập liên quan đến thực tế về bảo vệ môi trường chương nitơ photpho lớp11 nâng cao

Khoa học xã hội

... trình trồng phát triển giáo dục - đào tạo bảo vệ MT ( 199 1- 199 5) 23 Trong "Kế hoạch hành động quốc gia MT phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 199 6-2000", GDMT ghi nhận phận cấu thành Đặc biệt gần ... BVMT………………………………………… 29 1.4.1 Phương pháp tiếp cận……………………………………………… 29 1.4.2 Phương pháp thực nghiệm………………………………………… 29 1.4.3 Sử dụng tập liên quan đến thực tiễn giáo dục BVMT… 29 CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG BÀI TẬP ... đẩy nước D Cách Hướng dẫn: dNH3 /không khí = 17/ 29 < ⇒ Khí NH3 nhẹ không khí NH3 tan mạnh nước ⇒ Phải thu phương pháp đẩy không khí khỏi bình để sấp ⇒ Chọn đáp án B Bài tập 8: Chất sau dùng làm "bột...
 • 54
 • 783
 • 4

Xem thêm