bài 5 các quốc gia cổ đại phương tây

Bài 5: Các quốc gia cổ đại Phương Tây

Bài 5: Các quốc gia cổ đại Phương Tây

Lịch sử

... BÀI CŨ1. Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ?2. Xã hội phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? + Đ g mồ ố 1. Học các câu hỏi cuối bài. 2. Chuẩn bị bài: “ Văn ... ổ ạ ạ ồ ữgiai c p nào?ấ- Ch nô s ng r t sung s ng.ủ ố ấ ướ - Các qu c gia này bán cho L ng Hà, Ai C p ố ưỡ ậnh ng s n ph m:ữ ả ẩ+ Luy n kimệ Câu 1: Các qu c gia c đ i ph ng Tây xu t hi ... lũng.ẽ ữ 1. S HÌNH THÀNH CÁC Qu C GIA C Ự Ố ỔĐ I PH NG TÂYẠ ƯƠ Giáo viên dạy:LÊ HỒ TƯỜNG VICHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINHĐẾN VỚI BUỔI HỌC NGÀY HÔM NAY ! - Th i gian hình thành: Kho ng đ u...
 • 27
 • 2,322
 • 10

Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Lịch sử

... Lạp và Rô- ma cổ đại GV: Đoàn Thị Thu Hải-Trường THCS Vũ Hữu- Bình Giang-Hải Dương CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂYTiết 5 - Bài 5: 1. Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây + Khoảng ... kÐm nhÊt trong x· héi CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂYTiết 5 - Bài 5: 1. Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây 2. Xã hội cổ đại Hi Lạp và Rô-ma gồm những giai cấp nào?3. Chế độ chiếm ... Hải cảng Pi-rê (Hi Lạp) CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂYTiết 5 - Bài 5: 1. Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây - Khoảng đầu thiên niên kỷ I TCN, quốc gia Hy Lp v Rụ -ma hỡnh thnh...
 • 21
 • 791
 • 1

bài 5: các quốc gia cổ đại phương tây

bài 5: các quốc gia cổ đại phương tây

Lịch sử

... TCNCâu 2: Kể tên các quốc gia cổ đại phương Tây: A. Ai Cập, Lưỡng Hà. B. Ấn Độ, Trung Quốc. C.Hi Lạp, Rô ma D. Rôma, Ai CậpCâu 3: Nền tảng kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Tây là gìA. Nông ... i nghĩa.ạ ệ ở - Các qu c gia này hình thành nh ng vùng đ i, ố ở ữ ồnúi đá vôi xen k là nh ng thung lũng.ẽ ữ Câu 1: Các quốc gia cổ đại phương Tây xuất hiện vào khoảng thời gian nào:A. Xuất ... 8: Ở các quốc gia cổ đại phương Tây, giai cấp chủ nô sống sung sướng, nhàn hạ dựa trên:A. Thành quả lao động do chủ nô làm ra.B. Sự bóc lột sức lao động của nô lệ.C. Sự đóng góp của các tầng...
 • 27
 • 530
 • 1

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây: Hy - lạp và Rô - ma

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây: Hy - lạp và Rô - ma

Lịch sử

... hỏi : HÃy kể tên các công trình nghệ thuật Hi lạp , Rô ma mà em biết ?Hi lạpHi lạp3 , Văn hóa cổ đại Hi lạp Rô ma Bài 4 (Tiếp) Rô ma Nội dung bài học 3 , Văn hóa cổ đại Hi Lạp Rô ... Hải với cư dân phương Đông cổ đại và ngày nay Bài 4(Tiếp)Trả lời : Hiểu biết của cư dân Địa Trung Hải về Trái Đất và lịch đà tiến bộ hơn rất nhiều so với cư dân phương Đông cổ đại và đà rất ... La MÃVí dô : I =1 ; II = 2 V= 5 ; X = 10 ; L = 50 ; C = 100 ; D = 50 0 ; M = 1000MDCLI = 3 , Văn hóa cổ đại Hi lạp Rô ma Bài 4 (Tiếp)a, Lịch và chữ viết 1 651 c, Văn học : Câu hỏi : Đến...
 • 12
 • 12,470
 • 54

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây: Hy - lạp và Rô - ma

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây: Hy - lạp và Rô - ma

Lịch sử

... HÓA CỔ ĐẠI HY-LẠP –RÔ-MA b)Sự ra đời của khoa học: -Những hiểu biết khoa học của người Hy-Lạp,Rô-ma cổ đại thực sự là khoa học vì : +Họ đã vượt lên trên việc ghi chép và giải các bài ... C-Đất vùng trung du ,hơi khô D-Tất cả đều sai Thần VenusTHẦN VENUS Hi lạp cổ đại 3)THỊ QUỐC GỒM CÓ: A-Một pháo đài và chung quanh là vùng dân cư B-Thành thị với một vùng đất ... giá trị khái quát hóa cao *Các nhà khoa học nổi tiếng là : +Toaùn :Tales, Pytagore ,Euclide, Archimede CÂU HỎI KIỂM TRA BÀI CŨCÂU HỎI KIỂM TRA BÀI CŨ a) Lịch sử & chữ...
 • 36
 • 4,698
 • 17

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Lịch sử

... Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rôma6. Văn hoá cổ đại Hi Lạp và Rôma1. Lịch và chữ viếtXêda Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và RômaTiết 3: Văn hoá cổ ... Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rôma 6. Văn hoá cổ đại Hi Lạp và RômaMục đích bài học: HS cần nắm: - Những thành tựu văn hoá Hi Lạp và Rôma cổ đại - Nguyên ... 69,5m, rộng 30,5m ,xung quanh nội điện là hành lang cột gồm 46 cột lớn bằng đá cẩm thạch. - Kiến trúc Hôme Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và RômaTiết 3: Văn hoá cổ đại...
 • 15
 • 3,214
 • 15

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Lịch sử

... trên việc ghi chép và giải các bài toán riêng biệt +Họ đã để lại những định lí,định đe àcó giá trị khái quát hóa cao BÀI 4CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂYHy-Lạp vaø Roâ ma(tieáp ... VENUS Archimede Hi lạp cổ đại TƯNG VỆ NỮ THÀNH MI-LÔ b)Sự ra đời của khoa học: -Những hiểu biết khoa học của người Hy-Lạp,Rô-ma cổ đại thực sự là khoa học vì : +Họ ... KIỂM TRA BÀI CŨCÂU HỎI KIỂM TRA BÀI CŨ 2)NHỮNG CỐNG HIẾN CỦA TRƯỜNG PHÁI PYTAGORAS A-Cách tính số pi B-Bảng phân loại tuần hoàn C-Bảng nhân ,hệ thống số thập phân và định lí về các cạnh...
 • 36
 • 1,256
 • 4

bài 4 các quốc gia cổ đại phương Tây

bài 4 các quốc gia cổ đại phương Tây

Lịch sử

... Hải với cư dân phương Đông cổ đại và ngày nay Bài 4(Tiếp)Trả lời : Hiểu biết của cư dân Địa Trung Hải về Trái Đất và lịch đà tiến bộ hơn rất nhiều so với cư dân phương Đông cổ đại và đà rất ... La MÃVí dô : I =1 ; II = 2 V= 5 ; X = 10 ; L = 50 ; C = 100 ; D = 50 0 ; M = 1000MDCLI = 3 , Văn hóa cổ đại Hi lạp Rô ma Bài 4 (Tiếp)a, Lịch và chữ viết 1 651 n h oN a t e nt P i ... thú ở đâu ?A Hắc hải , Ai cập , B lưỡng hà , C Trung quốc , D Khắp vùng Địa Trung Hải Câu 5 : Phần lớn lÃnh thổ của các nước phương Tây cổ đại là gì ?A Đồng bằng , B Núi và cao nguyên , C Cao...
 • 13
 • 1,070
 • 3

Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Tây (t1)

Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Tây (t1)

Lịch sử

... của các quốc gia Hi Lạp và Rô-ma Các quốc gia cổ đại P. Đông và P .Tây Câu hỏi:1. Điều kiện tự nhiên ở khu vựa Địa Trung Hải những thuận lợi và khó khăn gì cho sự hình thành các quốc gia cổ ... M A RÔ MA CỔ ĐẠI Học xong tiết học này, các em cần: 1. Biết được điều kiện tự nhiên và đặc trưng kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Tây: Hi Lạp và Rô-ma.2. Hiểu ... thị quốc? 2. Vì sao gọi là thị quốc? Đặc điểm của thị quốc ở khu vực Địa Trung Hải?3. Tính chất dân chủ của thị quốc được biểu hiện như thế nào?4. Bản chất đích thực của thị quốc? Giai...
 • 10
 • 1,243
 • 6

Xem thêm