bài 4 tin học và công nghệ thông tin

cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tế

cân bằng tổng quát hiệu quả kinh tế

Cao đẳng - Đại học

... Ub 30 Công hiệu Các hàm số phúc lợi xã hội sử dụng để mô tả trọng số cụ thể áp dụng cho độ thỏa dụng cá nhân để đònh điều mà xã hội mong muốn • Hàm số phúc lợi xã hội CôngCông phụ thuộc vào ... hướng-về-thò-trường Công Cạnh tranh hoàn hảo Cân cạnh tranh dẫn tới kết cục hiệu Pareto công không Chapter 31 Công hiệu • Những điểm đường giới hạn có hiệu Pareto – OA & OB phân phối hoàn toàn bất công có ... Chapter 44 Hiệu thò trường đầu • Hiệu thò trường xuất lượng – – Phân bổ ngân sách người tiêu dùng MRS= PC PF Công ty tối đa hóa lợi nhuận PF = MCF & PC = MCC – MCC PC MRT = = = MRS MCF PF Chapter 45 ...
 • 50
 • 920
 • 1
Công tác lưu trữ tài liệu điện tử và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa công nghệ và tổ chức

Công tác lưu trữ tài liệu điện tử sự phụ thuộc lẫn nhau giữa công nghệ tổ chức

Lịch sử

... thiết kế hệ thống Người sử dụng, người thiết kế chuyên gia công nghệ thông tin tìm kiếm dẫn lãnh đạo việc làm cách để kết hợp công nghệ thông tin với yêu cầu chung quan, tổ chức làm để xác định vai ... phụ thuộc vào người sử dụng cuối để xác định yêu cầu hệ thống mà họ thiết kế Người sử dụng cuối thường tìm kiếm lời khuyên hay tham khảo ý kiến chuyên gia công nghệ thông tin khả công nghệ giá ... Lược dịch từ “Cẩm nang quản lý tài liệu điện tử” trình công việc hay nhiệm vụ cụ thể Đôi khi, máy tính sử dụng trước hết công cụ sản xuất cá nhân người sử dụng cuối có quyền kiểm soát...
 • 2
 • 685
 • 4
Tài liệu Qui mô và thời điểm đầu tư- Sự phụ thuộc lẫn nhau của các dự án docx

Tài liệu Qui mô thời điểm đầu tư- Sự phụ thuộc lẫn nhau của các dự án docx

Quản lý dự án

... Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-2007 Thẩm định dự án Bài giảng 12 Qui mơ dự án Nhu Cầu Thời gian Qui mơ dự án NPV r% NPV Max MIRR MARR Stối ưu Qui mô ... mô MNPV Cao Hào Thi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-2007 Thẩm định dự án Bài giảng 12 Qui mơ dự án TẠI QUI MƠ TỐI ƯU NPV Max NPV(gia số) = IRR (gia số) = MARR Qui mơ dự ... NCF(Sm) Cao Hào Thi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-2007 Thẩm định dự án Bài giảng 12 Qui mơ dự án NPV IRR Gia số Gia số NCF(S2 - S1) + > MARR NCF(S3 – S2) + > MARR + >...
 • 11
 • 395
 • 0
Báo cáo

Báo cáo "Các khía cạnh phát triển của trẻ Độc lập phụ thuộc lẫn nhau trong kinh nghiệm phát triển của trẻ em " potx

Báo cáo khoa học

... universal development Annual Review of Psychology, 54, 46 1 49 0 Greenfield, P M., & Suzuki, L K (1998) Culture and human development: Implications for parenting, education, pediatrics, and mental health ... lập phụ thuộc lẫn trẻ Thêm vào đó, đứng quan điểm phát triển xuất trẻ tham gia vào hoạt động văn hóa (Rogoff, 2003), phân tích kết luận quan sát trẻ chúng tham gia vào hoạt động văn hóa đa dạng ... mắt hành động” (Miller & Goodnow, 1995, trang 7) Do đó, phần tích tham gia trẻ vào hoạt động văn hóa cung cấp thông tin hình thành hành vi độc lập phụ thuộc lẫn trẻ Hơn thế, ý nghĩa khái niệm văn...
 • 10
 • 296
 • 0
Trắc nghiệm Chương 3 Phụ thuộc lẫn nhau và Lợi tức thu được từ thương mại pdf

Trắc nghiệm Chương 3 Phụ thuộc lẫn nhau Lợi tức thu được từ thương mại pdf

Cao đẳng - Đại học

... TYPE: PHẦN M: khó: 64 Với thông tin bảng, chi phí hội giỏ cho Missouri a / birdhouse b / birdhouse c birdhouse d / birdhouses Đáp án: b / birdhouse TYPE: PHẦN M: khó: 65 Với thông tin bảng, chi phí ... 30 đơn vị lúa mì d 40 đơn vị ngô 40 đơn vị lúa mì Đáp án: b 20 đơn vị ngô 20 đơn vị lúa mì TYPE: PHẦN M: khó: 148 Giả sử công nhân Radioland sản xuất đài phát truyền hình năm, công nhân Teeveeland ... mạch b 40 0 giạ ngô 500 giạ lúa mạch c 350 giạ ngô 40 0 giạ lúa mạch d Sẽ gia tăng 71 Đáp án: c 350 giạ ngô 40 0 giạ lúa mạch TYPE: PHẦN M: khó: 152 Giả sử công nhân Cornland phát triển 40 giạ ngô...
 • 16
 • 316
 • 2
Bài giảng kinh tế học đại cương_Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại pot

Bài giảng kinh tế học đại cương_Sự phụ thuộc lẫn nhau lợi ích từ thương mại pot

Cao đẳng - Đại học

... hàng sản xuất 48 Thịt Khoai tây Thịt Khoai tây 12h/kg 3h/kg 4kg 16kg Người chăn nuôi 2,4h/kg 6h/kg 20kg 8kg Người trồng trọt - Giả sử công nghệ cho phép chuyển đổi việc sản xuất từ hàng hoá sang ... lợi so sánh Số cần thiết để sản xuất kg Lượng hàng sản xuất 48 Thịt Khoai tây Thịt Khoai tây 16h/kg 4h/kg 3kg 12kg Người chăn nuôi 2,4h/kg 3h/kg 20kg 16kg Người trồng trọt  Một người có lợi tuyệt ... người làm việc 48 giờ/tuần: trồng khoai tây, chăn nuôi gia súc hai Bảng sau thể khả sản xuất người 2 Đường giới hạn khả sản xuất (tiếp) Số cần thiết để sản xuất kg Lượng hàng sản xuất 48 Thịt Khoai...
 • 24
 • 1,800
 • 16
Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính

Pháp luật vê thành lập hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính

Luật

... tài 1 .4 Khái quát công ty cho thuê tài 1 .4. 1 Giới thiệu loại hình công ty cho thuê tài Công ty cho thuê tài thành lập hoạt động theo pháp luật tổ chức tín dụng Trong trình phát triển, công ty ... 13 công ty Cho thuê tài hoạt động công ty trực thuộc NHTM, công 8/2007, trang 31 VÕ Đình Toàn, ty thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần, công ty độc lập có vốn đầu tư nước ngoài, Trường Đại học ... thức công ty trách nhiệm hữu hạn Vấn đề đặt pháp luật quy định cho phép công ty cho thuê tài liên doanh công ty cho thuê tài 100% vốn nước tồn hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn mà hình thức công...
 • 74
 • 525
 • 0
Mối quan hệ và sự tác động lẫn nhau giữa xã hội và tự nhiên phụ thuộc vào nhận thức và vận dụng quy luật tự nhiên và quy luật xã hội trong hoạt động thực tiễn

Mối quan hệ sự tác động lẫn nhau giữa xã hội tự nhiên phụ thuộc vào nhận thức vận dụng quy luật tự nhiên quy luật xã hội trong hoạt động thực tiễn

Báo cáo khoa học

... triển công cụ sản xuất định; chẳng hạn, văn minh nông nghiệp đợc đặc trng công cụ sản xuất kim loại thủ công, văn minh công nghiệp - công cụ sản xuất máy móc-cơ khí, văn minh trí tệ công nghệ ... động , số 103 ngày 13 /4/ 03, số 112 ngày 22 /4/ 2003 Báo Tiền Phong 12/2/2003 Báo Khoa học đời sống, số 20 ngày 31/3/2003 Báo Hà nội ,ra ngày 9 /4/ 2003 10.Báo Phụ nữ Việt Nam số 44 ngày 23/6/2003 16 ... riêng thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động công nghiệp giao thông vận tải hàng năm thải khoảng 1100 bụi, 25 chì, 42 00 CO ; Hà Nội, vào năm 1996 -1997, xung quanh khu công nghiệp Thợng Đình, Minh Khai...
 • 16
 • 919
 • 4
Sự đấu tranh chuyển hoá, bài trừ, phủ định lẫn nhau giữa các mặt trong thế giới khách quan

Sự đấu tranh chuyển hoá, bài trừ, phủ định lẫn nhau giữa các mặt trong thế giới khách quan

Lý luận chính trị

... trọng, thể tích chất cách mạng công đổi Việt Nam phấn đấu xây dựng nớc ta trở thành quốc gia công nghiệp hoá, đại hoá, dân giầu, nớc mạnh, xã hội công văn minh Công nghiệp đại hoá đất nớc chủ ... -1 Giáo trình triết học Mác Lênin tập ( Nhà xuất trị quốc gia) Tạp chí triết học số 1(101) tháng năm 1998 Tạp chí triết học số 1(107) tháng năm 1999 Tạp chí triết học số 3(103) tháng năm ... đờng công nghiệp hoá, đại hoá, việc bớc đầu sử dụng thị trờng nh công cụ, phơng thức, thực tếđã đem lại kêt tích cực phơng diện thực tiễn phơng diện nhận thức Mỗi hành trang có ý nghĩa mà công...
 • 22
 • 567
 • 0
Đề Thi Thử Đại Học Khối A Toán 2013 Trường Phú Trạch - Lần 1 potx

Đề Thi Thử Đại Học Khối A Toán 2013 Trường Phú Trạch - Lần 1 potx

Cao đẳng - Đại học

... t : a 4( x y z ) 4x 4y 4z ( )3 ( )3 ( )3 ( x y z) 16 x y z x yz x y z b c a a b c 4x 4y 4z ,b ,c Thỡ ta cú : v x y z x yz x y z ab bc ca bc a a (b c)2 4bc nờn ... 0,25 6 4s inx 4sin x 4sin x dx d (cos x) = :I= 2cos x 2cos2 x 0 0,25 4( 1 cos x) cos x d (cos x) d (cos x) cos x 2cos x x t t t=cosx ,i cn ; x t ú ta www.Vuihoc24h.vn - Kờnh ... thng d qua tõm I v nhn AC (4; 2) lm vecto phỏp tuyn cú dng :2x+y=0.Ta ca 0,25 x2 y 2x y B,D l nghim h : x y Gii h trờn ta cú :B(0 ;0) ;D(2 ;4) 0,25 www.Vuihoc24h.vn - Kờnh h c t p Online...
 • 7
 • 310
 • 0
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " Từ mô hình tăng trưởng phụ thuộc vào đầu tư công đến sự tích lũy rủi ro kinh tế vĩ mô ở Việt Nam " pdf

Báo cáo khoa học

... 2007 2008 40 ,9 19,3 15,5 41 ,5 19,0 15,8 46 ,5 17,3 17,9 41 ,5 14, 1 14, 6 QI 37 ,4 18 ,4 12,7 6,1 6,7 11,3 12,8 6,2 Đơn vị tính: % 2009 QII QIII QIV 44 ,1 41 ,8 42 ,7 19,3 15,1 17,3 15,0 16 ,4 14, 5 9,7 10,3 ... lai 2002 31,3 23,9 7 ,4 33,2 21,5 11,7 2 ,4 -4, 3 -1,9 2003 30,6 23,3 7,3 35 ,4 20,8 14, 7 2,5 -7 ,4 -4, 8 20 04 32 23,6 8 ,4 35,5 22,9 12,6 0,7 -4, 2 - 3,5 2005 34, 5 26,7 7,8 35,6 24, 1 11,5 2,6 -3,7 -1,1 ... 79,26 91, 04 2008 84, 30 68 ,45 97,60 89,11 108,92 84, 35 93,80 82,63 92,13 2009 84, 87 66,56 102 ,48 89,30 107,96 65, 14 85,95 77,91 91,39 100,00 1 04, 57 105, 24 105,68 100,13 96,29 93,02 85, 84 76 ,40 76,63...
 • 29
 • 353
 • 0
Một số khía cạnh cơ bản của mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa thương mại và môi trường

Một số khía cạnh cơ bản của mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa thương mại môi trường

Kinh tế - Thương mại

... 14 17 7.5 12 15 10 18 22 5 5 10 SL TL 36 45 SL TL SL TL 14 17.5 10 26 32 22 27 30 37 28 35 26 32 34 42 26 32 22 27.5 12 15 34 42.5 16 20 14 17.5 24 30 20 25 10 12.5 10 24 30 14 17.5 28 35 14 ... thiết bị có công nghệ tiên tiến (kết hợp xem xét với yêu cầu công nghệ xanh) Hạn chế nhập thiết bị, công nghệ trung gian, nhằm ngăn chặn dòng thiết bị - công nghệ cũ lạc hậu nhập vào nước ta ... động công nghệ Tự hóa thương mại khuyến khích chuyển giao công nghệ sản xuất Các doanh nghiệp ngày trọng đến việc đầu tư công nghệ sạch, tiên tiến, gần gũi với môi trường Việc tích cực cải tiến công...
 • 34
 • 1,142
 • 6
GIỚI THIỆU về THỎA THUẬN THỪA NHẬN lẫn NHAU về NGHỀ DU LỊCH TRONG ASEAN

GIỚI THIỆU về THỎA THUẬN THỪA NHẬN lẫn NHAU về NGHỀ DU LỊCH TRONG ASEAN

Du lịch

... kiện thuận lợi cho dịch chuyển người lao động nhờ vào chứng văn công nhận toàn khu vực Tăng cường áp dụng chương trình giáo dục đào tạo dựa vào lực Ghi nhận kỹ người lao động ngành du lịch Hoàn ... dành cho chương trình phát triển đào tạo Đào tạo/đánh giá dựa lực học viên để chuẩn bị nhân lực cho ngành Các chứng dựa vào công việc phân chia theo nhóm nghề lao động chung Có hội trở thành ... Nẵng Hà Nội năm 2013 • Hơn 200 đào tạo viên VTOS giới thiệu thông qua Hội thảo • Thông qua hội thảo Giới thiệu khái niệm MRA-TP cho 40 0 đại biểu đến từ sở đào tạo, khối nhà nước doanh nghiệp Kai...
 • 14
 • 1,215
 • 0
Thực trạng và một số kiến nghị về thương hiệu và giải pháp cho thuỷ sản (cá da trơn) Việt Nam trên thị trường Mỹ và thị trường quốc tế

Thực trạng một số kiến nghị về thương hiệu giải pháp cho thuỷ sản (cá da trơn) Việt Nam trên thị trường Mỹ thị trường quốc tế

Quản trị kinh doanh

... 280 -42 0 ngày Để thắng kiện, công ty nớc bị kiện phá giá phải chứng minh đợc (1) không bán phá giá, (2) không gây thiệt hại đe doạ gây thiệt hại cho ngành công nghiệp Thông thờng công ty nớc đợc công ... Việt Nam xuất vào Mỹ tăng nhanh, ảnh hởng trực tiếp tới lợi nhuận nhà nuôi cá nheo Mỹ Vì vậy, từ cuối năm 2000, qua d luận phơng tiện thông tin đại chúng, CFA cố tình đa thông tin sai lệch để ... hội cọ xát, học hỏi, tiếp thu khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến bạn, để bớc hoàn thiện sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh hàng hoá Việt Nam thị trờng quốc tế Với mục đích thâm nhập vào thị trờng...
 • 33
 • 504
 • 1
Nêu và lý giải những điểm khác nhau về điều kiện và hậu quả pháp lý của việc nhận nuôi con nuôi trong chương nuôi con nuôi theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và Luật nuôi con nuôi năm 2010

Nêu lý giải những điểm khác nhau về điều kiện hậu quả pháp lý của việc nhận nuôi con nuôi trong chương nuôi con nuôi theo Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 Luật nuôi con nuôi năm 2010

Khoa học xã hội

... chí Nhà nước thể qua việc công nhận (hay không công nhận) việc nuôi nuôi, thông qua thủ tục đăng kí việc nuôi nuôi (hay từ chối việc đăng kí nuôi nuôi) Việc nuôi nuôi công nhận quan nhà nước có ... nuôi cho gia đình Do điều kiện học tập trình độ huyện miền núi nhiều hạn chế nên ông Bình muốn đổi dân tộc cho An theo dân tộc mẹ nuôi dể có điểm ưu tiên vào đại học học trường chuyên nghiệp Tuy ... Đảng Nhà nước ta công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Tinh thần Luật nuôi nuôi tiến hành nguyên tắc nhân đạo lợi ích tốt trẻ em, hài hòa với tinh thần Công ước La hay...
 • 12
 • 1,409
 • 2
Nghiên cứu hệ thống quản lý bán vé xem phim

Nghiên cứu hệ thống quản lý bán vé xem phim

Công nghệ thông tin

... byte Ngày mua vé xem date B kí tự byte phim Tổng 24 byte 2 .4. 2 Biểu đồ trình tự chức hủy vé: Ban Ve : NhanVien Lich Chieu Ve Chon Gui Gui Kiem tra tinh trang ve True / False Danh sach lich chieu ... Gui thong tin buoi chieu Liet ke ve Danh sach ghe Chon ghe Hien cac ghe da chon Hien tong tien Chon huy ve Gui cac so ghe can huy va thong tin buoi chieu Gui cac so ghe can huy va thong tin buoi ... LamLai() HuyVe() LietKeVe() KTTTVe() HienLichChieu() Lịch chiếu thường có dạng sau : 2 .4 Biểu đồ trình tự: 2 .4. 1 Biểu đồ trình tự chức bán vé Tên thuộc Code Vé (Code = Ve) Diễn giải tính Id vé Id_ve...
 • 10
 • 5,964
 • 211
Phân tích và thiết kế Website bán vé xem phim có hỗ trợ đặt vé online.

Phân tích thiết kế Website bán vé xem phim có hỗ trợ đặt vé online.

Quản trị kinh doanh

... đặt vé online 18  Usecase xem thông tin thành viên: Hình - Usecase xem thông tin Thành viên xem cập nhật thông tin thành viên Bên cạnh đó, thành viên xem thông tin hủy vé online mà đặt  Usecase ... dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào đời sống kinh tế làm tăng cao tốc độ ứng dụng số lượng người làm việc trực tiếp Internet Cùng với hạ tầng CNTT đầu tư nhiều để sẵn sàng cho ứng dụng tin học ... cần nhập thông tin cần cập nhật phòng textbox hình Sau click nút “Cập nhật”  Nếu Admin cập nhật thông tin mà Admin cập nhật lưu vào sở liệu Màn hình tự động hiển thị lại danh sách thông tin phòng...
 • 96
 • 1,789
 • 28
Tài liệu Thủ tục bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, chấm dứt hợp đồng với người được thuê làm kế toán trưởng ppt

Tài liệu Thủ tục bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, chấm dứt hợp đồng với người được thuê làm kế toán trưởng ppt

Tài liệu khác

... sơ: Phòng tổ chức cán quan cấp trực tiếp quản lý tiếp nhận thẩm định hồ sơ (văn chứng chỉ, trình công tác, lý lịch cá nhân, ) sau chuyển lãnh đạo đơn vị phê duyệt * Bước 3: Ra định chập thuận:...
 • 3
 • 1,191
 • 3

Xem thêm