bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp và rôma

HYLAP ROMA

HYLAP  ROMA

Lịch sử

... Rôma cổ đại Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương TâyHi Lạp Rôma Văn hoá cổ đại Hi Lạp Rôma Lịch chữ viết Xêda Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương TâyHi Lạp Rôma Tiết 3: Văn hoá cổ đại Hi Lạp Rôma ... lý Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương TâyHi Lạp Rôma Tiết 3: Văn hoá cổ đại Hi Lạp Rôma Lịch chữ viết Sự đời khoa học Văn học -Thần thoại -Thơ -Kịch Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương TâyHi ... Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương TâyHi Lạp Rôma Văn hoá cổ đại Hi Lạp Rôma Mục đích học: HS cần nắm: - Những thành tựu văn hoá Hi Lạp Rôma cổ đại - Nguyên nhân phát triển văn hoá Hi Lạp Rôma...
 • 15
 • 776
 • 1

hồ sơ dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn lịch sử lớp 10 tiết 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tâyhi lạp rôma (tiếp theo)

hồ sơ dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn lịch sử lớp 10  tiết 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây – hi lạp và rôma (tiếp theo)

Trung học cơ sở - phổ thông

... yếu quốc gia cổ đại phương Tây ngành gì? - Thủ công thương nghiệp đường biển Lao động chủ yếu Hi Lạp – Rô ma cổ đại là? - Nô lệ Nêu vấn đề Nội dung Các quốc gia cổ đại phương Các quốc gia cổ đại ... Lạp Rôma thời cổ đại lại đạt thành tựu rực rỡ vậy; so sánh phát triển văn hóa quốc gia cổ đại phương Đông với quốc gia Hi Lạp Rôma cổ đại; đánh giá đóng góp văn hóa Hi Lạp Rôma cổ đại nhân loại ... nhân, phiếu học tập nhóm - Học sinh: đọc kĩ 4: Các quốc gia cổ đại phương TâyHi Lạp Rôma (SGK), tìm hi u Pitago, Talét, Ơclit, Ácsimét, sử thi Hi Lạp, nhà triết học, sử học, y học Hi Lạp, Rô...
 • 44
 • 2,952
 • 9

Bài 4. các QUỐC GIA cổ đại PHƯƠNG tây – HY lạp RÔMA

Bài 4. các QUỐC GIA cổ đại PHƯƠNG tây – HY lạp và RÔMA

Lịch sử

... Cả lớp cá nhân  Thiên nhiên đời sống người GV gợi lại quốc gia cổ đại phương Đông hình thành sớm nhờ điều kiện tự nhiên a.Thiªn nhiªn thuận lợi Còn điều kiện tự nhiên quốc gia Địa Trung Hải ... Trên sở đó, Hy Lạp Rôma phát triển cao kinh tế xã hội làm sở cho văn hoá rực rỡ Để hi u điều kiện tự nhiên chi phối phát triển kinh tế xã hội quốc gia cổ đại Hy lạp, Rôma nào? Thế thị quốc? Sự hình ... hoá tiêu biểu cư dân cổ đại Hy lạp, Rôma để lại cho loài người? So sánh với quốc gia cổ đại phương Đông? Chúng ta tìm hi u học hôm để trả lời cho vấn đề Tổ chức hoạt động lớp Các hoạt động thầy...
 • 6
 • 1,361
 • 1

bài giảng lịch sử 10 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây - hi lạp rô ma

bài giảng lịch sử 10 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây - hi lạp và rô ma

Tin học

... CỦNG CỐ BÀI HỌC Lập bảng theo mẫu sau: Nội dung Các quốc gia Cổ đại Phương Đông Các quốc gia Cổ đại Hy Lạp Rô-ma Vị trí đời Ven sông lớn châu Á, Phi Ven bờ biển Địa Trung Hải Điều kiện tự nhiên ... công xã quý tộc giai cấp chính: chủ nô nô lệ Nhà nước chuyên chế cổ đại Nhà nước dân chủ chủ nô SƯU TẦM TÀI LIỆU, TRANH ẢNH VỀ CÁC THÀNH TỰU VĂN HÓA CỦA CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY ... TRA BÀI CŨ Em trình bày thành tựu toán học văn hóa phương Đông cổ đại? Thiên nhiên đời sống người a Điều kiện tự nhiên Quan sát lược đồ kết hợp với SGK em cho biết điều kiện tự nhiên quốc gia...
 • 40
 • 5,256
 • 2

bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hy Lạp Rôma

bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hy Lạp và Rôma

Lịch sử

... Thể chế dân chủ cổ đại văn hoá thế? * Bài tập Lập bảng so sánh đặc điểm phát triển quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây ( Hy Lạp, Rô-ma ) theo mẫu sau: Đặc điểm Điều kiện tự nhiên Kinh tế Xã ... 1 Thiên nhiên đời sống người a Điều kiện tự nhiên: - Địa hình: Ven Điều kiện tự biển Địa Trung Hải, nhiều đảo: nhiên + Thuân lợi: quốc gia cổ đại biển- nhiều hải cảng, giao thông Địa ... Pê-ri-clét (49 5? -42 9 Tcn) Văn hóa cổ đại Hy Lạp, Rô-ma a Lịch chữ viết: * Lịch: Tính năm So với chữ viết cưhọ định 365 ngày 1 /4, nên tháng 30 3 1phương dân cổ đại ngày, riêng Người Hy Lạp Rô-...
 • 9
 • 569
 • 2

giáo án tích hợp tiết 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp rô ma

giáo án tích hợp tiết 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp và rô ma

Lịch sử

... Các quốc gia Nội dung Các quốc gia cổ đại phương Tây Các quốc gia cổ đại phương Đông Thời gian đời TNK IV TCN Kinh tế chủ yếu Nông nghiệp Thể chế trị Chuyên chế cổ đại Thành tựu ... loại? * Nhóm 3 ,4: Những đặc điểm văn học, nghệ thuật Hi LạpRôma cổ đại? Văn hóa cổ đại Hi Lạp Rôma 3.1 sở hình thành 3.2 Thành tựu 3.3 Những giá trị văn hóa Hi LạpRôma cổ đại • • • • Đặt ... văn hóa Hi Lạp Rôma cổ đại Văn hóa cổ đại Hi Lạp Rôma 3.1 sở hình thành - Kinh tế: Em nhắc lại + Công cụ đồ sắt đặc điểm king tế, + hội thủ quốc gia cổ đại xãSản xuất công thương nghiệp đường...
 • 58
 • 1,502
 • 2

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây: Hy - lạp Rô - ma

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây: Hy - lạp và Rô - ma

Lịch sử

... Bài (Tiếp) Nội dung học , Văn hóa cổ đại Hi Lạp Rô ma a, Lịch chữ viết b, Sự đời khoa học c, Văn học d, Nghệ thuật Nhiệm vụ : Tìm hi u thành tựu văn hóa cư dân Hi lạp - Rôma cổ đại , ý ... trình nghệ thuật Hi lạp , Rô ma mà em biết ? Hi lạp Hi lạp Rô ma Trả hỏi Em nghệ nghệ thuật Câu lời : :Chủ yếunhận xét thuật tạc tượng thần nghệ thuật xây cổ đại ? Hi lạp , Rôma dựng đền thờ ... cầu , biết vẽ đồ giới Bài (Tiếp) , Văn hóa cổ đại Hi lạp Rô ma c, Văn học : Câu hỏi : Thời kỳ cổ đại phương Đông , người Ai cập , Lưỡng hà loại văn học Câu hỏi : Đến thời Hi lạp Rô ma văn học...
 • 12
 • 12,470
 • 54

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây: Hy - lạp Rô - ma

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây: Hy - lạp và Rô - ma

Lịch sử

... PHÁT TRIỂN CỦA THỊ QUỐC LÀ : A-Nông dân công xã B-Nô lệ C-Công dân tự D-Câu A B sai 3)VĂN HÓA CỔ ĐẠI HY-LẠP –RÔ-MA Hi lạp cổ đại a) Lòch sử & chữ viết * Lòch: + Họ tính năm 365 ngày 1 \4 ... viết : +Là cống hi n lớn lao • cư dân Đòa Trung Hải cho văn minh nhân loại b)Sự đời khoa học: -Những hi u biết khoa học người Hy -Lạp, Rô-ma cổ đại thực khoa học : +Họ vượt lên việc ghi chép giải ... cao *Các nhà khoa học tiếng : +Toán :Tales, Pytagore ,Euclide, Archimede Thales Pythagore Euclide Archimede +Sử: Herodotus, Tu-xi-đít,Ta-xít +Đòa :Xtra-bôn HERODOTUS C ) VĂN HỌC : -Ở Hy -lạp :văn...
 • 36
 • 4,698
 • 17

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây Hy Lạp La Mã

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây Hy Lạp và La Mã

Lịch sử

... kiện tự nhiên phát triển kinh tế phương Tây Nền kinh tế nước vùng Địa Trung Hải (Hy Lạp La Mã) phát triển mau lẹ công cụ sắt xuất mở trình độ kỹ thuật cao toàn diện Đế quốc La Mã Hy Lạp cổ đại Hephaestus ... Tượng nô lệ da đen Hy Lạp Hình vẽ chợ buôn bán nô lệ (La Mã) Thuyền buôn Hy Lạp cổ đại (phục chế) - Các nhà buôn nhiều vốn thường dùng thuyền lớn để chở hàng hóa - Mỗi thị quốc đồng tiền riêng ... Dyonyus Thủ công nghiệp – nhiều mỏ : sắt, đồng, bạc, vàng, đất sét Rừng nhiều gỗ quý – Xuất nhiều xưởng thủ công chuyên sản xuất mặt hàng với quy mô lớn : xưởng đóng tàu biển đại, khai thác...
 • 126
 • 1,678
 • 1

skkn vận dụng nguyên tắc dạy học liên môn trong dạy mục 6 văn hoá cổ đại hi lạp- rôma trong bài các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp rô ma

skkn vận dụng nguyên tắc dạy học liên môn trong dạy mục 6 văn hoá cổ đại hi lạp- rôma trong bài các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp và rô ma

Báo cáo khoa học

... cổ đại Hi Lạp- Rôma Các quốc gia cổ đại phơng Tây Hi lạp Rô Ma (tiết 3) Qua đề tài muốn làm rõ vấn đề: - Những t liệu liên môn cần thiết dạy tiết bài: Các quốc gia cổ đại phơng Tây Hi lạp Rô ... thiên văn học ngời Phơng Tây cổ đại? + ý nghĩa hi u biết thiên văn học ngời Phơng Tây cổ đại? Sau HS trình bày, Gv nhấn mạnh: hi u biết thiên văn học ngời Phơng Tây cổ đại sở khoa học, sở tính ... thuật Hi Lạp Rôma để đa đánh giá Phát triển kỹ khai thác tranh ảnh III Kết luận: Trang 12 Vận dụng nguyên tắc dạy học liên môn học lịch sử, cụ thể Các quốc gia cổ đại Phơng Tây Hi lạp Rôma (tiết...
 • 14
 • 1,252
 • 8

skkn vận dụng nguyên tắc dạy học liên môn trong dạy mục 6 văn hoá cổ đại hi lạp- rôma trong bài các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp rô ma

skkn vận dụng nguyên tắc dạy học liên môn trong dạy mục 6 văn hoá cổ đại hi lạp- rôma trong bài các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp và rô ma

Báo cáo khoa học

... Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi lạp Rô Ma (tiết 3) Qua đề tài muốn làm rõ vấn đề: - Những tư liệu liên môn cần thiết dạy tiết bài: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi lạp Rô ma - Phương pháp vận ... tiêu biểu thiên văn học người Phương Tây cổ đại? + Ý nghĩa hi u biết thiên văn học người Phương Tây cổ đại? Sau HS trình bày, Gv nhấn mạnh: hi u biết thiên văn học người Phương Tây cổ đại sở ... thiên văn học người Phương Đông cổ đại, sau dẫn dắt: nhờ kinh nghiệm biển kế thừa hi u biết thiên văn học người Phương Đông cổ đại, mà người Phương Tây cổ đại nâng hi u biết thiên văn học lên cao...
 • 18
 • 973
 • 2

Tiết 5,6: Các quốc gia cổ đại phương Tây-Hi Lạp Rô-Ma

Tiết 5,6: Các quốc gia cổ đại phương Tây-Hi Lạp và Rô-Ma

Lịch sử

... CỦA CÁC QUỐC GIA ĐỊA TRUNG HẢI? • 2.HÃY GIẢI THÍCH THỊ QUỐC LÀ GÌ ? Đế quốc HY LẠP thời ALEXANDRE Các quốc gia cổ đại Đòa Trung Hải : Hi lạp- Roma Hi lạpRôma Hi lạp cổ đại Hải cảng Pirê (Hi Lạp) â ... 2: XÃ HỘI CỔ ĐẠI Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY -HI LẠP RÔ-MA Lịch sử gắn liền với ngành khoa học khác hay khơng ? ? • KIỂM TRA BÀI CŨ: • 1.ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN THUẬN LI KHÓ KHĂN ... Lạp) â Các quốc gia cổ đại Đòa Trung Hải : Hi lạp- Roma Hải cảng Pirê (Hi Lạp) â Thò quốc Xã hội chiếm nô Chủ nô Người bình dân Nô lệ Nêu thành tựu lòch chữ viết người Rô-ma & Hy Lạp? 3- Văn hoá cổ đại...
 • 53
 • 5,169
 • 16

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY – HY LẠP RÔMA - Giáo án lịch sử lớp 9 pptx

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY – HY LẠP VÀ RÔMA - Giáo án lịch sử lớp 9 pptx

Khoa học xã hội

... vào chỗ chấm: - Các quốc gia cổ đãi phương Đông hình thành - Thời gian hình thành Nhà nước quốc gia cổ đại phương Đông - Đặc điểm kinh tế quốc gia cổ đại phương Đông - Giai cấp xã hội ... phát triển mặt quốc gia cổ đại Địa Trung Hải - Biết khai thác nội dung tranh ảnh II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Bản đồ quốc gia cổ đại - Tranh ảnh số công trình nghệ thuật giới cổ đại - Phần mềm ... tự nhiên chi phối phát triển kinh tế xã hội quốc gia cổ đại Hy lạp, Rôma nào? Thế thị quốc? Sự hình thành thể chế Nhà nước dân chủ cộng hoà sao? Những thành tựu văn hoá tiêu biểu cư dân cổ đại...
 • 15
 • 1,561
 • 3

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY – HY LẠP RÔMA pot

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY – HY LẠP VÀ RÔMA pot

Khoa học xã hội

... vào chỗ chấm: - Các quốc gia cổ đãi phương Đông hình thành - Thời gian hình thành Nhà nước quốc gia cổ đại phương Đông - Đặc điểm kinh tế quốc gia cổ đại phương Đông - Giai cấp xã hội ... phát triển mặt quốc gia cổ đại Địa Trung Hải - Biết khai thác nội dung tranh ảnh II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Bản đồ quốc gia cổ đại - Tranh ảnh số công trình nghệ thuật giới cổ đại - Phần mềm ... tự nhiên chi phối phát triển kinh tế xã hội quốc gia cổ đại Hy lạp, Rôma nào? Thế thị quốc? Sự hình thành thể chế Nhà nước dân chủ cộng hoà sao? Những thành tựu văn hoá tiêu biểu cư dân cổ đại...
 • 15
 • 1,137
 • 0

Lịch sử các quốc gia cổ đại phương tây Hi lạp rô ma (giáo án lịch sử )

Lịch sử các quốc gia cổ đại phương tây Hi lạp và rô ma (giáo án lịch sử )

Lịch sử

... chất dân chủ Hi lạp Rơma ? Đây dân chủ chủ nơ Tuy nhiên bước phát triển cao so với thể chế trị quốc gia cổ đại phương Đơng Bài tập củng cố Lập bảng so sánh theo mẫu sau: Nội dung Thời gian hình ... Pi-rê (Hi Lạp) hàng hóa -tiền tệ sớm xuất Đồng tiền cổ Hy Lạp Đồng tiền cổ Rơ-ma Thị quốc Địa Trung Hải * Ngun nhân đời: Đất đai phân tán nhỏ Cư dân sống nghề TC TN nên hình thành thị quốc * ... dầu ơlưu + Thủ cơng nghiệp: làm đồ gốm, chế tác kim loại, nhiều xưởng TC quy mơ lớn THỦ CƠNG NGHIỆP Bình gốm cổ Hy Lạp Xưởng chế biến dầu liu Nam Italia Vò gốm cổ Hy Lạp b, Hoạt động kinh...
 • 38
 • 1,593
 • 11

Các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp rô ma

Các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp và rô ma

Lịch sử

... ĐỜI CỦA CÁC QUỐC GIA ĐỊA TRUNG HẢI? • 2.HÃY GIẢI THÍCH THỊ QUỐC LÀ GÌ ? Các quốc gia cổ đại Đòa Trung Hải : Hi lạp- Roma Hi lạpRôma Hi lạp cổ đại Hải cảng Pirê (Hi Lạp) â Các quốc gia cổ đại Đòa ... 2: XÃ HỘI CỔ ĐẠI Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY -HI LẠP RÔ-MA Lịch sử gắn liền với ngành khoa học khác hay khơng ? ? • KIỂM TRA BÀI CŨ: • 1.ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN THUẬN LI KHÓ KHĂN ... Trung Hải : Hi lạp- Roma Hải cảng Pirê (Hi Lạp) â Thò quốc Xã hội chiếm nô Chủ nô Người bình dân Nô lệ Nêu thành tựu lòch chữ viết người Rô-ma & Hy Lạp? 3- Văn hoá cổ đại Hy lạpRôma a– Lòch...
 • 21
 • 385
 • 0

Cấu tạo SGK lịch sử bậc THPT của cộng hòa Pháp khả năng vận dụng vào Việt Nam qua nội dung: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp Rô ma

Cấu tạo SGK lịch sử bậc THPT của cộng hòa Pháp và khả năng vận dụng vào Việt Nam qua nội dung: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp và Rô ma

Khoa học xã hội

... Chương 2: SO SÁNH CẤU TẠO BÀI “CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY - HI LẠP RÔMA” TRONG SGK THPT CỦA PHÁP VIỆT NAM So sánh cấu tạo Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rôma SGK THPT Pháp Việt ... 2.1 Khái quát vị trí Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô ma” khóa trình lịch sử giới SGK Pháp Việt Nam 2.1.1 Khái quát vị trí Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô ma” khóa trình ... 40 40 nước Thị quốc (Thành bang); cuối giới thiệu thành tựu văn hóa cổ đại Hy Lạp Rô ma 2.2 Cấu tạo Các quốc gia cổ đại phương Tây- Hiy Lạp Rôma SGK lịch sử THPT Pháp Việt Nam 2.2.1 Phần “Bài...
 • 206
 • 278
 • 0

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Lịch sử

... Rôma cổ đại Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương TâyHi Lạp Rôma Văn hoá cổ đại Hi Lạp Rôma Lịch chữ viết Xêda Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương TâyHi Lạp Rôma Tiết 3: Văn hoá cổ đại Hi Lạp Rôma ... lý Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương TâyHi Lạp Rôma Tiết 3: Văn hoá cổ đại Hi Lạp Rôma Lịch chữ viết Sự đời khoa học Văn học -Thần thoại -Thơ -Kịch Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương TâyHi ... Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương TâyHi Lạp Rôma Văn hoá cổ đại Hi Lạp Rôma Mục đích học: HS cần nắm: - Những thành tựu văn hoá Hi Lạp Rôma cổ đại - Nguyên nhân phát triển văn hoá Hi Lạp Rôma...
 • 15
 • 3,214
 • 15

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Lịch sử

... PHÁT TRIỂN CỦA THỊ QUỐC LÀ : A-Nông dân công xã B-Nô lệ C-Công dân tự D-Câu A B sai 3)VĂN HÓA CỔ ĐẠI HY-LẠP –RÔ-MA Hi lạp cổ đại a) Lòch sử & chữ viết * Lòch: + Họ tính năm 365 ngày 1 \4 ... viết : +Là cống hi n lớn lao • cư dân Đòa Trung Hải cho văn minh nhân loại b)Sự đời khoa học: -Những hi u biết khoa học người Hy -Lạp, Rô-ma cổ đại thực khoa học : +Họ vượt lên việc ghi chép giải ... cao *Các nhà khoa học tiếng : +Toán :Tales, Pytagore ,Euclide, Archimede Thales Pythagore Euclide Archimede +Sử: Herodotus, Tu-xi-đít,Ta-xít +Đòa :Xtra-bôn HERODOTUS C ) VĂN HỌC : -Ở Hy -lạp :văn...
 • 36
 • 1,256
 • 4

bài 4 các quốc gia cổ đại phương Tây

bài 4 các quốc gia cổ đại phương Tây

Lịch sử

... cư dân phương Đông cổ đại ngày Trả lời : Hi u biết cư dân Địa Trung Hải Trái Đất lịch tiến nhiều so với cư dân phương Đông cổ đại gần với hi u biết ngày Bài (Tiếp) , Văn hóa cổ đại Hi lạp Rô ... Văn học d, Nghệ thuật Nhiệm vụ : Tìm hi u thành tựu văn hóa cư dân Hi lạp - Rôma cổ đại , ý nghĩa tác dụng thành tựu văn hóa sống người ngày Bài (Tiếp) , Văn hóa cổ đại Hi lạp Rô ma a, Lịch chữ ... trình nghệ thuật Hi lạp , Rô ma mà em biết ? Hi lạp Hi lạp Rô ma Trả hỏi Em nghệ nghệ thuật Câu lời : :Chủ yếunhận xét thuật tạc tượng thần nghệ thuật xây cổ đại ? Hi lạp , Rôma dựng đền thờ...
 • 13
 • 1,070
 • 3

Xem thêm