bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Lịch sử

... hoàng gia bị đuổi khỏi chốn cung đình”  Bia đá khắc luật Ha- mura- bi - Luật Ha- mu- ra- bi luật xuất quốc gia cổ đại phương Đông bảo vệ quyền lợi giai cấp thống trị Vua đồ nhà nước cổ đại phương ... nhà nước cổ đại phương Đông: Qúy tộc( quan lại)  Sơ Nông dân Nô lệ G ÍN U C Ú Ä C Câu 1:Nêu tên quốc gia cổ đại phương Đông: a Ai Cập, Rôma, Ấn Độ , Trung Quốc b Trung Quốc, Ấn Độ , Lưỡ ng Hà, ... 2: Đặc điểm quốc gia cổ đại phương Đông gì: a Hình thành bán đảo b Hình thành châu thổ sông lớn c Lấy nông nghiệp làm sở chủ yếu d Câu b, c d Câu 3: Những nhà nước xuất vào thời gian nào: a ...
 • 33
 • 3,046
 • 8

Bài 4: Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Đông

Bài 4: Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Đông

Lịch sử

... phương H:Hãy lược đồ quốc gia cổ đại H:Xã hội cổ đại phương Đông tầng lớp ?Kể tên tầng lớp ? GV:nhấn mạnh nội dung học 5.Dặn dò:Học cũ theo câu hỏi cuối SGK, chuẩn bò 5 :các quốc gia cổ đại ... Độ phận tăng lữ đông, họ tham gia vào trò, quyền hành lớn … GV:Liên hệ tổ chức nhà nước ta Củng cố: Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm tầng lớp nào? - Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm tầng ... HS đọc H:Kinh tế quốc gia cổ đại gì? Ai người chủ yếu tạo cải vật chất nươi sống xã hội? -nông nghiệp -nông dân GV:phân tích thêm H:Ngoài Q tộc nông dân ,xã hội cổ đại phương Đông tầng lớp nào?...
 • 3
 • 4,748
 • 12

Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Lịch sử

... nước sao? Bài 4: Tiết 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 1 /Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành đâu từ bao giờ? Xác định thời gian, địa điểm đời tên quốc gia cổ đại phương Lưỡng Hà Đông? Ai ... nổ Bài 4: Tiết 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 1 /Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành đâu từ bao giờ? 2/Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm tầng lớp nào? 3/ Nhà nước chuyên chế cổ đại phương ... Bài 4: Tiết 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Trọng tâm: 1/ Thời gian hình thành quốc gia cổ đại phương Đông, tên quốc gia 2/ Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm Tầng lớp...
 • 8
 • 1,350
 • 1

Tài liệu bài 4- Các quốc gia cổ đại phương đông

Tài liệu bài 4- Các quốc gia cổ đại phương đông

Lịch sử

... Bài4 CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐƠNG 1- Các quốc qua cổ đại phương Đơng hình thành đâu từ ? Đọc sách giáo khoa tiểu mục Lược đồ quốc gia cổ đại Quan sát lược đồ À CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG ... ,các quốc gia :Ấn Độ , Lưỡng Hà,Ai Cập ,Trung Quốc hình thành lưu vực dòng sơng lớn Đọc tên quốc gia tên sơng hình thành quốc gia ? À CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Bài3 CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ... GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Bài3 CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐƠNG 1- Các quốc qua cổ đại phương Đơng hình thành đâu từ ? Các quốc gia cổ đại phương đơng hình thành đâu,vào thời gian ? - Cuối thiên niên...
 • 13
 • 974
 • 5

bài giảng lịch sử 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông

bài giảng lịch sử 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông

Lịch sử

... Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây Địa hình A Ten Nho Chanh Cây ô-liu Cam Lá ô-liu Tiết Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại ... cổ Hy Lạp Đồng tiền cổ Rô-ma Tiết Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Xã hội cổ đại Hy Lạp, Rô-ma gồm giai cấp nào? - Chủ nô - Nô lệ Tiết Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Chế độ chiếm hữu nô lệ ... Xã hội chiếm hữu nô lệ xã hội giai cấp bản: chủ nô nô lệ CỦNG CỐ BÀI HỌC Lập bảng theo mẫu sau: Nội dung Các quốc gia Cổ đại Phương Đông Các quốc gia Cổ đại Hy Lạp Rô-ma Vị trí đời Ven sông...
 • 20
 • 914
 • 0

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Lịch sử

... tối cổ? Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG I.CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG ĐÃ ĐƯC HÌNH THÀNH Ở ĐÂU VÀ TỪ BAO GIỜ? Em xác đònh vò trí quốc gia cổ đại phương Đông lược đồ? • Sự đời quốc gia ... CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG BAO GỒM NHỮNG TẦNG LỚP NÀO? THẢO LUẬN NHÓM (3’): Vẽ sơ đồ tầng lớp xã hội cổ đại phương Đông nêu vò cửa tầng lớp? Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG I.CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI ... thuộc bài+ Trả lời câu hỏi SGK + Soạn Các quốc gia cổ đại phương Tây” + Xác đinh vò trí quốc gia cổ đại phương Tây lược đồ + Thời gian hình thành quốc gia cổ đại phương Tây + Xã hội cổ đại phương...
 • 20
 • 594
 • 0

BAi 4. Cac quoc gia co dai phuong Dong

BAi 4. Cac quoc gia co dai phuong Dong

Lịch sử

... Xã hội cổ đại Phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? * Nông dân * Quý tộc * Nô lệ Tiết 4. Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Các quốc gia cổ đại phương Đông Sơ đồ nhà ... tên quốc gia cổ đại phương Đông: a Ai Cập, Rôma, Ấn Độ, Trung Quốc b Trung Quốc, Ấn Độ, Lưỡng Hà, Ai Cập c Hi Lạp, Rôma, Ấn Độ, Lưỡng Hà d Hi Lạp, Rôma, Ấn Độ, Ai Cập Câu 2: Đặc điểm quốc gia cổ ... cho Quý tộc Nông dân thu hoạch lúa Tiết 4. Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Các quốc gia cổ đại phương Giai cấp quý tộc sống nào? Đông được hình thành ở đâu và từ bao...
 • 36
 • 504
 • 0

Giáo án lịch sử 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông

Giáo án lịch sử 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông

Lịch sử

... quyền tối cao vua Củng cố: a Kể tên quốc gia cổ đại Phương Đông? b Xã hội cổ đại Phương Đông tầng lớp? Kể tên tầng lớp đó? c Vua quốc gia cổ đại Phương Đông quyền hành nào? Hướng dẫn học ... chế cổ đại GV: Nô lệ dậy, giai cấp thống phương đông: trị làm để ổn định XH? - Sơ đồ nhà nước cổ đại phương - Gv cho hs quan sát hình SGK đông: HĐ3: Tìm hiểu nhà nước chuyên chế cổ đại phương đông ... sản xuất nông dân phải làm gì? HS: Nhân dân làm thủy lợi GV: Các quốc gia cổ đại phương đông đời thời gian nào? - Các quốc gia cổ đại hình thành lưu vực sông lớn Sông Nin Ai cập ; Sông Ơ-phơ-rát,...
 • 3
 • 807
 • 1

Bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông (2)

Bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông (2)

Mẫu Slide - Template

... phương Đông Tiết - Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành đâu từ bao giờ? Lược đồ: Các quốc gia cổ đại phương Đông Tiết - Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG ... giai cấp Tiết - Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành đâu từ bao giờ? Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm tầng lớp nào? Nhà nước chuyên chế cổ đại phương ... nước đời Tiết - Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành đâu từ bao giờ? Nhà nước cổ đại phương Đông * sở hình thành * Địa điểm, thời gian xuất - Ở Ai...
 • 39
 • 337
 • 0

Bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông (5)

Bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông (5)

Mẫu Slide - Template

... đại Phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông Bài ( Tiết 4) CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Sơ đồ nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông ... tên quốc gia cổ đại phương Đông: a Ai Cập, Rôma, Ấn Độ, Trung Quốc b Trung Quốc, Ấn Độ, Lưỡng Hà, Ai Cập c Hi Lạp, Rôma, Ấn Độ, Lưỡng Hà d Hi Lạp, Rôma, Ấn Độ, Ai Cập Câu 2: Đặc điểm quốc gia cổ ... bỏ trốn, người hoàng gia bị đuổi khỏi chốn cung đình” Bia đá khắc luật Ha- mu- ra- bi Bài ( Tiết 4) CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành...
 • 31
 • 158
 • 0

Bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông (6)

Bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông (6)

Mẫu Slide - Template

... TIẾT BÀI CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG SỰ HÌNH THÀNH CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI NHÀ NƯỚC VĂN HOÁ TIẾT BÀI CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Các quốc gia cổ đại phương ... hội … TIẾT BÀI CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành đâu từ ? 2.Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm tầng lớp nào? Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông - Bộ ... hành họ sao? TIẾT BÀI CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành đâu từ ? 2.Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm tầng lớp nào? Xã hội cổ đại phương Đông gồm tầng...
 • 24
 • 216
 • 0

Bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông

Bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông

Mẫu Slide - Template

... Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành đâu từ ? Hãy xác định tên quốc gia cổ đại phương Đông, hình thành lưu vực dòng sông lớn lược đồ.? Lược đồ: Các quốc ... tìm hiểu xem xã hội cổ đại phương đông tầng lớp nào? Tiết Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành đâu từ bao giờ? Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm tầng ... hội cổ đại phương Đông tầng lớp ? Địa vị quyền hành họ sao? Tiết Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành đâu từ bao giờ? 2.Xã hội cổ đại phương Đông...
 • 21
 • 201
 • 0

Bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông

Bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông

Mẫu Slide - Template

... –MÉT(570-632) THÁNH ALA MÔ-HA-MET KINH KORAN • -Năm 610,ông bắt đầu truyền đạo Mecca • -năm 632 ,Đại hội Hồi giáo họp thành Mecca • -Vương triều thành lập,tên là: • Vương triềuOmeiad(661-750).Kinh ... 2.NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA NỀN VĂN MINH Ả RẬP 2.1:TÔN GIÁO MÔHAMET THÁNH ALA KINH KORAN:30 QUYỂN,1 14 CHƯƠNG,6236 TIẾT TIN THIÊN SỨ TIN CHÂN THÁNH TIN KINH ĐIỂN LỤC TÍN TIN SỨ GIẢ TIN KIẾP SAU TIN ... biêt ghép cây,tạo giống cay từ sớm -Về y học: họ biết chữa bệnh ngoại khoa, nội khoa nhãn khoa 3 .4: giáo dục: • -Có ba trung tâm giáo dục Bagdad, Cairo Codoba CAIRO Cảm ơn người theo dõi,xin chào...
 • 22
 • 386
 • 3

Bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông (2)

Bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông (2)

Mẫu Slide - Template

... hội nguyên thủy tan rã Nhà nước giai cấp đời Tiết Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành đâu từ ? * Tên quốc gia cổ đại Ai Cập (sông Nin) Lưỡng Hà ( ... Ơphơ-rat Ti-gơrơ Ấn Độ ( sông Ấn Sông Hằng) Trung Quốc ( Hoàng Hà Trường Giang) Tiết Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành đâu từ ? * Ngành kinh tế chính: ... trung ương đến địa phương gồm toàn quý tộc d) Tất a, b, c, Hướng dẫn nhà -Học thuộc cũ xem lại lược đồ quốc gia cổ đại phương Đông - Đọc trước xem lược đồ quốc gia cổ đại phương Tây ...
 • 21
 • 239
 • 0

Bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông

Bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông

Mẫu Slide - Template

... Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 1 .Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành đâu tự bao giờ? HS quan sát lược đồ giới cổ thấy hình thành quốc gia cổ đại phương Đông Lược đồ giới cổ đại ... phút): Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành nào? HS làm theo mẫu sau: Tên quốc gia cổ đại phương Đông Thời gian hình thành Điều kiện địa hình Nghề HS ghi Tên quốc gia cổ đại phương Đông Gồm ... đồ nhà nước cổ đại phương Đông? Sơ đồ nhà nước cổ đại phương Đông Vua ↓ Quý tộc ↓ Nông dân ↓ Nô lệ CỦNG CỐ Em điền vào ô trống kiện quốc gia cổ đại phương Đông Tên quốc gia Thời gian hình thành...
 • 19
 • 286
 • 1

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây: Hy - lạp và Rô - ma

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây: Hy - lạp và Rô - ma

Lịch sử

... với cư dân phương Đông cổ đại ngày Trả lời : Hiểu biết cư dân Địa Trung Hải Trái Đất lịch tiến nhiều so với cư dân phương Đông cổ đại gần với hiểu biết ngày Bài (Tiếp) , Văn hóa cổ đại Hi lạp ... : Ptô lê mê biết trái đất hình cầu , biết vẽ đồ giới Bài (Tiếp) , Văn hóa cổ đại Hi lạp Rô ma c, Văn học : Câu hỏi : Thời kỳ cổ đại phương Đông , người Ai cập , Lưỡng hà loại văn học Câu hỏi ... Bài (Tiếp) Nội dung học , Văn hóa cổ đại Hi Lạp Rô ma a, Lịch chữ viết b, Sự đời khoa học c, Văn học d, Nghệ thuật Nhiệm vụ : Tìm hiểu thành tựu văn hóa cư dân Hi lạp - Rôma cổ đại , ý...
 • 12
 • 12,462
 • 54

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây: Hy - lạp và Rô - ma

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây: Hy - lạp và Rô - ma

Lịch sử

... TRIỂN CỦA THỊ QUỐC LÀ : A-Nông dân công xã B-Nô lệ C-Công dân tự D-Câu A B sai 3)VĂN HÓA CỔ ĐẠI HY-LẠP –RÔ-MA Hi lạp cổ đại a) Lòch sử & chữ viết * Lòch: + Họ tính năm 365 ngày 1 \4 ngày từ đònh ... biết khoa học người Hy-Lạp,Rô-ma cổ đại thực khoa học : +Họ vượt lên việc ghi chép giải toán riêng biệt +Họ để lại đònh lí,đònh đe àcó giá trò khái quát hóa cao *Các nhà khoa học tiếng : +Toán ... bắt D-Đánh cá 3)THỊ QUỐC GỒM CÓ: A-Một pháo đài chung quanh vùng dân cư B-Thành thò với vùng đất đai trồng trọt xung quanh C-Nhiều thành thò với liên kết thành bang D-Câu B C 4) NHỮNG NGƯỜI ĐẢM...
 • 36
 • 4,697
 • 17

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Lịch sử

... Lạp Rôma cổ đại Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp Rôma Văn hoá cổ đại Hi Lạp Rôma Lịch chữ viết Xêda Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp Rôma Tiết 3: Văn hoá cổ đại Hi Lạp ... d Địa lý Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp Rôma Tiết 3: Văn hoá cổ đại Hi Lạp Rôma Lịch chữ viết Sự đời khoa học Văn học -Thần thoại -Thơ -Kịch Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây ... Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp Rôma Văn hoá cổ đại Hi Lạp Rôma Mục đích học: HS cần nắm: - Những thành tựu văn hoá Hi Lạp Rôma cổ đại - Nguyên nhân phát...
 • 15
 • 3,214
 • 15

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Lịch sử

... TRIỂN CỦA THỊ QUỐC LÀ : A-Nông dân công xã B-Nô lệ C-Công dân tự D-Câu A B sai 3)VĂN HÓA CỔ ĐẠI HY-LẠP –RÔ-MA Hi lạp cổ đại a) Lòch sử & chữ viết * Lòch: + Họ tính năm 365 ngày 1 \4 ngày từ đònh ... biết khoa học người Hy-Lạp,Rô-ma cổ đại thực khoa học : +Họ vượt lên việc ghi chép giải toán riêng biệt +Họ để lại đònh lí,đònh đe àcó giá trò khái quát hóa cao *Các nhà khoa học tiếng : +Toán ... bắt D-Đánh cá 3)THỊ QUỐC GỒM CÓ: A-Một pháo đài chung quanh vùng dân cư B-Thành thò với vùng đất đai trồng trọt xung quanh C-Nhiều thành thò với liên kết thành bang D-Câu B C 4) NHỮNG NGƯỜI ĐẢM...
 • 36
 • 1,254
 • 4

Xem thêm