bài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1929 1939

Tiểu luận kế toán thuế quy định kê khai thuế hiện nay tạo thuận lợi và khó khăn gì trong công tác kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Tiểu luận kế toán thuế quy định kê khai thuế hiện nay tạo thuận lợi và khó khăn gì trong công tác kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Kinh tế - Thương mại

... khai phải có Bảng giải trình đính kèm b Hồ sơ khai thuế Hồ sơ khai thuế TTĐB bao gồm tờ khai thuế TTĐB bảng kê có liên quan làm để NNT khai thuế, tính thuế TTĐB với quan thuế Cụ thể sau: Tờ khai ... thời hạn kê khai theo quy định NNT lập nộp tờ khai thay cho tờ khai cũ gửi quan thuế Tờ khai thay phải ghi rõ thay cho tờ khai gửi quan thuế ngày, tháng, năm + Nếu thời hạn kê khai theo quy định ... 5- 199 8 Quốc hội thông qua Luật thuế tiêu thụ đặc Page biệt có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1- 1- 199 9 thay Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 199 0 hai đạo luật sửa đổi, bổ sung ban hành năm 199 3...
 • 46
 • 828
 • 1
Đối tượng chịu thuế, các trường hợp hàng hóa không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt , cách tính thuế

Đối tượng chịu thuế, các trường hợp hàng hóa không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt , cách tính thuế

Kinh tế - Thương mại

... tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập + Thuế nhập - 3.800 đ Đối với rượu chai, bia chai tính thuế TTĐB không trừ giá trị vỏ chai Đối với hàng hoá gia công: Giá tính thuế TTĐB giá bán chưa có thuế ... Như vậy, mức thuế phải hàng thay nhập Chúng ta có hai mâu thuẫn: - thứ nhất, muốn có công nghiệp ôtô lại triển khai công nghệ lắp ráp; - thứ hai, sách bảo hộ công nghiệp ôtô lại áp dụng cho lắp ... liệu khai đúng, sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Nơi nhận tờ khai: Ngày tháng năm - Cơ quan thuế: Thay mặt sở: - Địa chỉ: (Ký tên, đóng dấu) _ - Ngày quan thuế nhận tờ khai:...
 • 14
 • 681
 • 1
Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Tài liệu khác

... nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng, quà biếu; hàng hóa cảnh mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hóa chuyển khẩu; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, thực tái xuất thời hạn nộp ... vào khu phi thuế quan sử dụng khu phi thuế quan, hàng hoá mua bán khu phi thuế quan với nhau, trừ hai loại hàng hóa sau: hàng hóa đưa vào khu áp dụng quy chế khu phi thuế quan có dân cư sinh sống, ... tiêu thụ đặc biệt Cơ sở kinh doanh có tàu bay, du thuyền nhập chuyển đổi mục đích nêu phải kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với quan hải quan theo hướng dẫn Bộ Tài thủ tục hải quan; kiểm tra...
 • 4
 • 330
 • 0
ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ, CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ, CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Tài chính thuế

... trường hợp đặc biệt * Đối với hàng hoá: - Đối với rượu, bia chai bán theo giá có vỏ chai giá tính thuế TTĐB không trừ giá trị vỏ chai - Đối với bia hộp (bia lon), giá tính thuế TTĐB xác định ... sản xuất mặt hàng rượu đóng chai, số thuế TTĐB nguyên liệu đầu vào 50.000.000 đồng Với số nguyên liệu doanh nghiệp sản xuất 10.000 chai rượu, kỳ tiêu thụ 7.000 chai rượu Doanh nghiệp tập hợp ... kê khai nộp thuế TTĐB theo quy định pháp luật hành Để quản lý chặt chẽ đối tượng hàng hoá xuất nộp thuế TTĐB, tránh thất thu thuế TTĐB Luật thuế TTĐB hành quy định: hàng tháng định kỳ kê khai...
 • 22
 • 401
 • 0
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG THUỐC LÁ VÀ BIA RƯỢU NHẬP KHẨU

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG THUỐC LÁ VÀ BIA RƯỢU NHẬP KHẨU

Kinh tế - Quản lý

... số 21 /199 8/TT-BTM ngày 24 tháng 12 năm 199 8 Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Quy chế cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205 /199 8/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 199 8 ... thuế phải khai xác, trung thực, đầy đủ nội dung tờ khai thuế (theo mẫu Bộ Tài quy định) nộp đủ loại chứng từ, tài liệu quy định hồ sơ khai thuế với quan Hải quan * Hồ sơ khai thuế Hồ sơ khai thuế ... gia tăng số 02 /199 7/QH9 ngày 10/5 /199 7; Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11 ngày 17/06/2003 sửa đổi bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng số 02 /199 7/QH9 ngày 10/5 /199 7; Luật sửa đổi,...
 • 50
 • 1,350
 • 2
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG doc

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG doc

Cao đẳng - Đại học

... từ 40 độ trở lên b) Rượu từ 20 độ đến 40 độ c) Rượu 20 độ, rượu hoa quả, rượu thuốc Bia a) Bia chai, bia hộp b) Bia hơi, bia tươi - Năm 2006-2007 - Từ năm 2008 ễ tụ a) ễ tụ từ chỗ ngồi trở xuống ... tái hợp chế phẩm khác dùng để pha chế xăng Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống Bài lỏ Thuế suất (%) 65 55 65 65 30 20 75 30 40 50 30 15 10 15 40 II Vàng mó, hàng mó Dịch vụ Kinh...
 • 4
 • 377
 • 0
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ1062016QH13

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ1062016QH13

Tài liệu khác

... quy định Luật đầu tư không bảo đảm trì đủ điều kiện kinh doanh trình hoạt động; b) Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản cấp phép từ ngày 01 tháng năm 2016 dự án đầu tư sản xuất sản phẩm ... đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất không vi phạm pháp luật thuế, hải quan thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định Luật quản lý thuế.” ... với trường hợp người nộp thuế quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế thời hạn không mười hai tháng, kể từ ngày bắt đầu thời hạn cưỡng chế thuế Việc nộp dần tiền nợ thuế xem xét sở đề nghị...
 • 7
 • 241
 • 0
Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt và Quản lý thuế số 106/2016/QH13

Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt và Quản lý thuế số 106/2016/QH13

Tư liệu khác

... quy định Luật đầu tư không bảo đảm trì đủ điều kiện kinh doanh trình hoạt động; b) Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản cấp phép từ ngày 01 tháng năm 2016 dự án đầu tư sản xuất sản phẩm ... tra sau người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất không vi phạm pháp luật thuế, hải quan thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định Luật quản lý thuế.” ... thuế trường hợp người nộp thuế quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế thời hạn không mười hai tháng, kể từ ngày bắt đầu thời hạn cưỡng chế thuế Việc nộp dần tiền nợ thuế xem xét sở đề nghị...
 • 7
 • 162
 • 0
nghiên cứu, phân tích , làm rõ một số vấn đề về Thuế Tiêu thụ đặc biệt và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

nghiên cứu, phân tích , làm rõ một số vấn đề về Thuế Tiêu thụ đặc biệt và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tài chính - Ngân hàng

... ĐĂNG KÝ KÊ KHAI, NỘP QUYẾT TOÁN TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT: 1.THỦ TỤC ĐĂNG KÍ KÊ KHAI:  Cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế TTĐB phải kê khai thuế TTĐB hàng tháng nôp tờ khai thuế cho ... hàng kí gởi, sỏ sản xuất phải kê khai nộp thuế TTĐB cho toàn số hàng hóa sở sản xuất đăng kí kê khai nộp thuế TTĐB cho toàn số hàng hóa sở sản xất dăng kí kê khai nộp thuế Các chi nhánh ,cửa hàng,cở ... doanh phải kê khai gởi tờ khai thuế theo qui định cho quan thuế biết  Đối với trường hợp sở sản xuất bán hàng thông qua chi nhánh, sở trực thuộc địa phương (tỉnh, thành phố) thi kê khai hóa đơn...
 • 23
 • 1,683
 • 4
phân tích các nguyên tắc đánh thuế và việc vận dụng nguyên tắc này trong Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt

phân tích các nguyên tắc đánh thuế và việc vận dụng nguyên tắc này trong Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt

Kinh tế - Thương mại

... thuế phải đảm bảo dễ hiểu, đạt hiệu Nguyên tắc gồm hai nội dung, thứ loại thuế phải đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu cho đối tượng có tính ổn định Thứ hai, hệ thống thuế phải tổ chức cho chi phí quản lý ... 40 độ thuế suất 30%, rượu 20 độ, rượu thuốc, rượu hoa thuế suất 20% nay, Luật Thuế TTĐB quy định hai mức thuế suất 25% rượu 20 độ 45% (từ ngày 1/1/2013 50%) rượu từ 20 độ trở lên Đối với mặt hàng ... xác định số thuế TTĐB phải nộp khâu sản xuất (khoản Điều 8) Như đảm bảo cho người sản xuất chịu hai lần thuế TTĐB sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu chịu thuế TTĐB Kết luận Qua việc phân tích nguyên...
 • 4
 • 1,640
 • 22
Thực tiễn áp dụng pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt và ý kiến pháp lý nhằm khắc phục”.

Thực tiễn áp dụng pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt và ý kiến pháp lý nhằm khắc phục”.

Kinh tế - Thương mại

... lon Đối với bia chai giá tính thuế giá bán sở sản xuất thực tế đại phận sở sản xuất bia áp dụng sách đổi vỏ chai, từ giá tính thuế thực chất bia chai không bao gồm giá trị vỏ chai Để thực mục ... 4.1.1.1 Khai thuế trường hợp người nộp thuế tự tính thuế Chủ thể nộp thuế tiêu thụ đặc biệt có nghĩa vụ khai thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp hồ sơ khai thuế ... khai thuế theo tháng Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa dịch vụ sản xuất nước gồm: tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, bảng kê hóa đơn bán hàng, dịch vụ chịu thuế bảng kê thuế tiêu thụ đặc...
 • 12
 • 2,405
 • 5
Kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Quản lý nhà nước

... kê khai có nhiều chứng từ phải lập Bảng kê chi tiết sau tập hợp vào bảng kê khai chung theo mặt hàng làm kê khai tính thuế tiêu thụ đặc biệt + Đơn giá vỏ chai mua vào theo thực tế mua kỳ kê khai, ... kê khai có nhiều chứng từ phải lập Bảng kê chi tiết sau tập hợp vào bảng kê khai chung theo mặt hàng làm kê khai tính thuế tiêu thụ đặc biệt + Đơn giá vỏ chai mua vào theo thực tế mua kỳ kê khai, ... NK b/ Kê khai thuế : Cơ sở NK hàng hóa phảI kê khai nộp tờ khai HH nhập theo lần NK với kê khai thuế NK với quan hảI quan c/ Nộp thuế : Cơ sở phảI nộp thuế TTĐB theo lần NK nơI kê khai nộp thuế...
 • 3
 • 380
 • 0
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Tư liệu khác

... Rượu từ 40 độ trở lên b) Rượu từ 20 độ đến 40 độ c) Rượu 20 độ, rượu hoa d) Rượu thuốc Bia a) Bia chai, bia hộp, bia tươi b) Bia Ô tô a) Ô tô từ chỗ ngồi trở xuống b) Ô tô từ đến 15 chỗ ngồi c) Ô ... tái hợp chế phẩm khác dùng để pha chế xăng Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống Bài Vàng mã, hàng mã Dịch vụ Kinh doanh vũ trường, mát-xa, ka-ra-ô-kê Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi ... 25 tháng tiếp theo;” 5- Bổ sung khoản vào Điều 11 sau: “4 Chính phủ quy định cụ thể thủ tục kê khai, nộp thuế phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm sở kinh...
 • 3
 • 438
 • 0

Xem thêm