bài 18 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939 lớp 8

Bài 18 - Nước giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939), lớp 8

Bài 18 - Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939), lớp 8

Lịch sử

... BÀI 18: NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18 – 1939) I Nước thập niên 20 kỉ XX - Sau Chiến tranh giới thứ nhất, kinh1 Sau trở nên tế Chiến tranh giới thứ nhất, ... Chính BÀI 18: NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18 – 1939) II Nước năm 1929 – 1939 - Giai đoạn 1929-1933, nước lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng mặt - Để đưa nước thoát ... nước xa chặn gạch? với người dân lao động - Nét mặt người chủ nhà? BÀI 18: NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18 – 1939) II Nước năm 1929 – 1939 NHỮNG CON SỐ VỀ NỀN KINH TẾ MĨ...
 • 6
 • 4,179
 • 27

Bài 18. Nước giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Lịch sử

... (2002) có 50 bang quận CôLumBia BÀI 18: NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18- 1939) I - Nước thập niên 20 kỉ XX Bài 18: NƯỚC GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI ( 1 9 18 - 1939) ... phong phú; thu nhiều lợi nhuận sau chiến tranh, đất nước không bị chiến tranh tàn phá Bài 18: NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18- 1939) I - Nước thập niên 20 kỉ XX - Tình hình ... người dân sức mua Nước lâm vào khủng hoảng vào thời gian nào? Bài 18: NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1 9 18- 1939) I - Nước thập niên 20 kỉ XX II - Nước năm 1929 -1939 - Khủng hoảng...
 • 23
 • 1,303
 • 3

bài giảng lịch sử 8 bài 18 nước giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

bài giảng lịch sử 8 bài 18 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Tin học

... nội dung tác dụng Chính sách mới? BÀI 19: NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18 – 1939) I/ Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ II/ Nhật Bản năm (1929 – 1939) Kinh tế Chính trị – Xã hội ... đất I/ Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ Em có nhận xét tình hình kinh tế Nhật năm 1 9 18 – 1929? I/ Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ - Nhật Bản khơng tham gia chiến tranh giới thứ nhất, thu nhiều ... Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ Lược đồ Nhật Bản I/ Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ Cho biết tình hình kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh? Trận động đất thủ Tơ-ki-ơ tháng 9/ 1923 Mạnh 8. 3 độ rich-te...
 • 28
 • 2,651
 • 1

bai 18. nuoc mi giua hai cuoc chien tranh the gioi (1919-1939)

bai 18. nuoc mi giua hai cuoc chien tranh the gioi (1919-1939)

Lịch sử

... Tiết 27- 18 NC M GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (1 9 18 1939) Bản đồ nước Tiết 27- 18 NC M GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (1 9 18 1939) I NC M TRONG THP NIấN 20 CA TH ... hội chiến tranh giới thứ *Chủ quan : - Cải tiến kỹ thuật - Sản xuất dây chuyền - Tăng cường độ lao động bóc lột công nhân Tỡnh hỡnh xó hi Tiết 27 18 NC M GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (1 9 18 1939) ... M GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (1 9 18 1939) II NC M TRONG NHNG NM 1929 - 1939 Chớnh sỏch mi ca Tng thng Ph.Ru-d-ven Ph.Ru-d-ven, Tng thng M t nm 1933 n nm 1945 Bài 18 = tiết 27 NC M GIA HAI CUC...
 • 12
 • 2,286
 • 10

Bài 18.Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 18.Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Lịch sử

... Ru-dơ-ven NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18 – 1939) I NƯỚC TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỈ XX Tình hình kinh tế Bản đồ giới NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18 – 1939) I NƯỚC ... mới: Bài 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18 - 1939) Tình hình nước Nhật năm 1 9 18 – 1929 Vì giới cầm quyền Nhật tiến hành chiến tranh xâm lược, bành trướng bên ngoài? Cuộc đấu tranh ... 48% tổng sản lượng công nghiệp giới (19 28) - Đứng đầu giới sản xuất ôtô, dầu lửa, thép * Tài chính: Nắm 60% trữ lượng vàng giới NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18 – 1939) I NƯỚC...
 • 20
 • 2,370
 • 14

Bài 13: Nước Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918 - 1939)

Bài 13: Nước Mĩ Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918 - 1939)

Lịch sử

... sử nước Đức? HỘI THI GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ CẤP TRƯỜNG • Bài dự thi: nước hai chiến tranh giới (1 9 18- 1939 ) • Giáo viên biên soạn:Trương Hồng Phúc Bài 13 NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ... (1 9 18- 1939) I NƯỚC TRONG NHỮNG NĂM 1 9 18- 1929 1) Tình hình kinh tế HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM NHÓM 1: Vì kinh tế phát triển mạnh thập niên 20 kỉ XX ? NHÓM :Biểu phát triển phồn vinh kinh tế ... I NƯỚC TRONG NHỮNG NĂM 1 9 18- 1929 1) Tình hình kinh tế - Những năm 20 kỷ XX bước vào thời kì phồn thịnh, nước giàu giới * Nguyên nhân: + Thu nhiều lợi nhuận buôn bán vũ khí chiến tranh giới...
 • 36
 • 711
 • 4

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 18 :NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 18 :NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx

Khoa học xã hội

... : Mỹ công nghiệp, Chiến tranh giới tham chiến muộn thương mại, tài thứ tạo cho muộn (4/1917), chiến quốc tế nước Mỹ hội thuận tranh không lan rộng lợi để phát triển kinh đến nước Mỹ, thu tế nào? ... tư sản Mỹ Củng cố : So sánh kinh tế Mỹ hai giai đoạn : - 1 9 18 – 1929 - 1929 – 1939 4 Bài tập : Nội dung Chính sách tác dụng khủng hoảng kinh tế Mỹ 1929 – 1939 ? ... tế – xã hội sau chiến tranh Phong trào công nhân thành lập Đảng Cộng sản Mỹ Nội dung : Hoạt động giáo viên Học sinh Bài ghi GV : Dùng đồ Kinh tế : giới rõ vị trí Là trung tâm nước Mỹ HS trả lời...
 • 6
 • 6,913
 • 7

Tiết 27. Bài 18. NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

Tiết 27. Bài 18. NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

Lịch sử

... 27 Bài 18 NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18 – 1939) I/ Nước thập niên 20 kỉ XX +Trọng tâm: TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI NƯỚC (1 9 18 – 1939) Tiết: 27 NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN ... thành lập Tiết: 27 NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18 – 1939) I/ Nước thập niên 20 kỉ XX II/ Nước năm 1929 - 1939 Tiết: 27 NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18 ... 19 28, giá ơtơ có 295 đơla mỹ ( so với 1200 đơla Mỹ năm 1909) (theo giáo khoa lịch sử trung học Singapo 19 98 trang 8) Tiết: 27 NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18 – 1939) I/ Nước Mĩ...
 • 21
 • 1,506
 • 5

Bài 18 : Nước Giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 18 : Nước Mĩ Giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Lịch sử

... Nước trở thành vua ôtô giới Năm 19 28, khoảng 1/3 số gia đình Mỹ sở hữu từ ôtô trở lên Năm 1929, Mỹ sản xuất 24 triệu ... sản xuất, giá thành ôtô ngày rẻ Năm 19 28, giá ôtô có 295 đôla mỹ ( so với 1200 đôla Mỹ năm 1909) (theo giáo khoa lịch sử trung học Singapo 19 98 trang 8) BÀI TẬP Chọn đáp án cho câu hỏi sau đây: ... Lê Nin b Minh Trị c Ru dơ ven d Oa sinh tơn Cuộc khủng hoảng kinh tế nước lĩnh vực: a.Công nghiệp b, Nông nghiệp c Thương mại d Tài Đảng cộng sản thành lập vào thời gian: a 5/1921 b 5/1922...
 • 11
 • 412
 • 2

Bài 18- Nước giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 18- Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Lịch sử

... BÀI 18 - TIẾT29: NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18- 1939) Tài Công nghiệp Nông nghiệp Nền kinh tế bị chấn động dội BÀI 18 - TIẾT29: NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18- 1939) ... GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18- 1939) 24,9% 14,3% 1933 1937 Biểu đồ thu nhập quốc dân Mĩ( 1929-1941) BÀI 18 - TIẾT29: NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18- 1939) I.NƯỚC TRONG ... CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18- 1939) Một số hình ảnh sống người lao động nước năm 1929 - 1933 Nạn nghèo đói BÀI 18 - TIẾT29: NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18- 1939) I.NƯỚC TRONG...
 • 29
 • 579
 • 1

Nước giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939)

Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939)

Lịch sử

... kinh tế nước châu Âu D Tất ý Bài 18 tiết 27 nước hai chiến tranh giới (1 9 18- 1939) I Nước thập niên 20 kỉ XX 1) Về kinh Sau chiến tranh giới thứ tế: kinh tế nào? có điểm khác với nước châu ... York năm 19 28 Hình 66 Công nhân xây dựng cao ốc Theo em hai ảnh phản ánh điều gì? Nguyên nhân khiến kinh tế phát triển mạnh sau chiến tranh? - Do tham chiến muộn, không bị chiến tranh tàn ... dân chủ tư sản Bài tập Khoanh tròn chữ đứng đầu câu trả lời Nguyên nhân khiến kinh tế phát triển mạnh sau chiến tranh giới thừ nhất? A Do tham chiến muộn, không bị chiến tranh tàn phá,...
 • 19
 • 711
 • 5

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

Lịch sử

... trước, em nắm tình hình chung nướchai chiến tranh giới Hôm nay, tìm hiểu tình hình cụ thể nước Đức khoảng thời gian Vậy, khoảng thời gian chiến tranh giới (1 9 18 – 1939) nước Đức trải qua biến động ... cách mạng 1 9 181 923 cao trào cách mạng 1 9 18 - 1923 nước Đức? ( GV đưa câu hỏi gợi mở: Cuộc chiến tranh giới thứ gây hậu tới nước Đức nào? Việt phủ Đức phải ký kết hoà với Vecxai với nước thắng ... tác động to lớn nước Đức?) - GV gọi HS trả lời, HS khác bổ sung, sau GV phân tích: Hoàn cảnh nước Đức sau chiến tranh giới thứ căng thẳng Trước hết, Đức nước bại trận, bị chiến tranh tàn phá nên...
 • 7
 • 5,491
 • 31

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

Lịch sử

... Như sau - Sau chiến tranh giới thứ chiến tranh giới thứ có nhiều lợi Chiến tranh đem đến có lợi hội vàng cho nước - Giáo viên đặt câu hỏi: Theo em nước có lợi sau chiến tranh? - Học ... tới nước chiến tranh Mặc dù tham chiến giai đoạn đấu tranh chiến tranh giữ thái độ trung lập buôn bán vũ khí cho hai bên tham chiến thu nhiều lợi nhuận Trong nước châu bị chiến tranh ... động 1: Cả lớp I Nước năm - Giáo viên dùng lược đồ giới sau 1 9 18 - 1929 chiến tranh giới thứ giới thiệu vị Tình hình kinh tế trí đồ nằm vùng Bắc châu đại dương bao bọn chiến tranh giới thứ...
 • 14
 • 4,098
 • 31

bài giảng lịch sử 11 bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

bài giảng lịch sử 11 bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Lịch sử

... CUỘC TRANH THẾ GIỚI 1 9 18 - 1939 CHIẾN Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC TRANH THẾ GIỚI 1 9 18 - 1939 Cách mạng vùng Bavie CHIẾN Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC TRANH THẾ GIỚI (1 9 18 – 1939) Công nhân ... GIỚI 1 9 18 - 1939 CHIẾN Hítle quân đội phát xít buổi duyệt binh Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC TRANH THẾ GIỚI 1 9 18 - 1939 CHIẾN Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC TRANH THẾ GIỚI 1 9 18 - 1939 CHIẾN ... nghĩa vũ trang Hăm buốc CHIẾN Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC TRANH THẾ GIỚI (1 9 18 – 1939) Hít le ( 188 9 – 1945) CHIẾN Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC TRANH THẾ GIỚI (1 9 18 – 1939) CHIẾN Nhóm 1: Chính...
 • 22
 • 1,286
 • 0

thuyết trình lịch sử - nước giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (2)

thuyết trình lịch sử - nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (2)

Giáo dục học

... nước Bài 18 Nước Mỹ hai chiến tranh giới (1 9 18 -1939) * 5/ 1921 Đảng Cộng sản Mỹ thành lập I /Nước Mỹ thập niên 20 kỷ XX 1) Tình hình kinh tế Mỹ sau chiến tranh giới thứ II /Nước Mỹ năm 1929 -1939 ... Tất ý c) Nông nghiệp Bài 18 Nước Mỹ hai chiến tranh giới (1 9 18 -1939) II /Nước Mỹ năm 1929 -1939 I /Nước Mỹ thập niên 20 kỷ XX 1) Tình hình kinh tế Mỹ sau chiến tranh giới thứ Cuộc khủng hoảng kinh ... sản Vô sản phong trào đấu tranh công nhân mỹ Bài 18 Nước Mỹ hai chiến tranh giới (1 9 18 -1939) I /Nước Mỹ thập niên 20 kỷ XX 1) Tình hình kinh tế Mỹ sau chiến tranh giới thứ - Kinh tế Mỹ phát...
 • 21
 • 356
 • 0

Xem thêm