bài 17 châu âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939

Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 - 1939

Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 - 1939

Lịch sử

... II Châu Âu năm 1929 1939 Cuộc khủng hoảng kinh tế giới 1929 – 1933 hậu Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh 1929 1939 Cuộc khủng hoảng kinh tế giới 1929 ... Ý, Nhật phát xít hóa máy quyền, gây chiến tranh, phân chia lại giới - Chủ nghĩa phát xít Đức đời (1933) II Châu Âu năm 1929 1939 Cuộc khủng hoảng kinh tế giới 1929 – 1933 hậu Phong trào Mặt ... Năm 1939, phong trào đấu tranh chống phát xít Tây Ban Nha thất bại * Thắng lợi mặt trận nhân dân Tây Ban Nha (tháng – 1936) H ệ th ống bài: II Châu Âu năm 1929 - 1939 Cuộc khủng hoảng kinh tế giới...
 • 16
 • 4,540
 • 9

  Giáo án Lịch Sử 8: Bài 17 :CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) pot

  Giáo án Lịch Sử 8: Bài 17 :CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) pot

  Khoa học xã hội

  ... chiến tranh giới thứ nước châu Âu kể nước thắng trận, bại trận bị suy sụp kinh tế - GV yêu cầu hs đọc SGK - Phát vấn : xã hội nước tham chiến Châu Âu hình thành mâu thuẫn nào? - Phát vấn : mâu ... - GV : đồ giới bị chia lại  châu Âu có biến đổi xuất số quốc gia sở tan vỡ đế quốc Ao – Hung thất bại Đức - Giáo viên sử dụng đồ Châu Âu sau chiến tranh  phát vấn : quốc gia ... nhận xét tình hình sản xuất công nghiệp ba nước Anh, Pháp, Đức? Hãy nêu tình hình chung nước tư châu Âu năm 1919 – 1929? định - Sản xuất công Học sinh quan nghiệp sát phục hồi phát triển nhanh chóng...
  • 4
  • 5,265
  • 5

   Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 17)CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) (tiết 2) docx

   Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 17)CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) (tiết 2) docx

   Khoa học xã hội

   ... trào cách mạng châu Âu nói riêng giới nói chung đòi hỏi có tổ chức quốc tế lãnh đạo cách mạng theo đường lối đắn - Phát vấn : quốc tế thứ lãnh đạo? Thời gian hoạt động? - Quốc tế thứ hai lãnh đạo? ... 12 /1918 Đảng Thành rơi cộng sản Đức vào tay giai cấp tư thành lập sản - Điểm hạn chế cách mạng tháng 11 /1918? - GV : cộng hòa thành lập, cụoc đấu tranh công nhân tiếp tục diễn mạnh mẽ  30/12 /1918 ... phong trào cách mạng tiếp tục diễn Đức - GV : phong trào cách mạng dâng cao mạnh mẽ Hunggari nước châu Âu khác  nhiều Đảng cộng sản thành lập : Đảng Mác lãnh đạo, thời gian 1864 – cộng sản Hunggari,...
   • 6
   • 1,310
   • 1

    bài 17 châu âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

    bài 17 châu âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

    Lịch sử

    ... ChươngII: CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1918- 1939) Tiết 26 Bài 17: CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918- 1939) Trọng tâm * Nắm nét chung châu Âu từ năm 1918- 1929 ... kinh tế giới (1929-1933) hâu khủng hoảng I.CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918- 1929 Những nét chung + Một số quốc gia đời từ tan vỡ đế quốc Áo- Hung Áo ,Ba Lan ,Nam Tư Phần Lan … + Hầu châu Âu ( nước ... cho nước thắng trận … + Cao trào cách mạng bùng nổ nước Châu Âu, thống trị giai cấp tư sản khủng hoảng ổn định… + Từ 1924-1929 nước Châu Âu vào ổn định trị kinh tế phục hồi, phát triển Than Các...
    • 18
    • 1,653
    • 5

     Tiết 26-B17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

     Tiết 26-B17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

     Lịch sử

     ... Châu âu năm 1929 - 1939 Cuộc khủng hoảng kinh tế giới (1929 1933) hậu Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít chống chiến tranh 1929 - 1939 - Phong trào đấu tranh chống chiến tranh, ... Châu âu năm 1929 - 1939 Cuộc khủng hoảng kinh tế giới (1929 1933) hậu Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít chống chiến tranh 1929 - 1939 - Phong trào đấu tranh chống chiến tranh, ... Pháp + Phát xít hoá chế độ thống trị phát động chiến tranh chia lại giới: Đức, ý, Nhật (Châu á) Ii Châu âu năm 1929 - 1939 Cuộc khủng hoảng kinh tế giới (1929 1933) hậu Khủng hoảng kinh tế tàn...
     • 20
     • 1,231
     • 1

      Bài 18.Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

      Bài 18.Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

      Lịch sử

      ... câu hỏi SGK) Làm tập 1, 2, 3- SGK, tr.95 Chuẩn bị mới: Bài 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Tình hình nước Nhật năm 1918 – 1929 Vì giới cầm quyền Nhật tiến hành chiến ... nghiệp giới (1928) - Đứng đầu giới sản xuất ôtô, dầu lửa, thép * Tài chính: Nắm 60% trữ lượng vàng giới NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ ... Nhật), đặt nhân loại đứng trước nguy chiến tranh giới Tiết 27, 18 NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) I NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỈ XX Tình hình kinh tế Tình hình...
      • 20
      • 2,391
      • 14

       Bài 18 - Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939), lớp 8

       Bài 18 - Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939), lớp 8

       Lịch sử

       ... BÀI 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I Nước Mĩ thập niên 20 kỉ XX - Sau Chiến tranh giới thứ nhất, kinh1 Sau trở nên tế Mĩ Chiến tranh giới thứ nhất, ... GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I Nước Mĩ thập niên 20 kỉ XX NƯỚC MĨ - Sau Chiến tranh giới thứ nhất, kinh tế Mĩ trở nên phồn thịnh, trung tâm công nghiệp, tài Trong nước châu ... trung tâm chiến tranh, hai tiến kĩ thuật; đẩy mạnh bóc lột đại dương bao bọc Thái Bình Dương Đại Tây Dương, công nhân, BÀI 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I Nước...
       • 6
       • 4,190
       • 27

        Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

        Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

        Lịch sử

        ... bang quận CôLumBia BÀI 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918- 1939) I - Nước Mĩ thập niên 20 kỉ XX Bài 18: NƯỚC MĨ GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI ( 1918 - 1939) I - Nước Mĩ ... nguy chiến tranh giới Bài 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918- 1939) I - Nước Mĩ thập niên 20 kỉ XX Hãy xác định vị trí,diện tích, dân số nước Mĩ? Là quốc gia nằm phía bắc Châu ... nguyên phong phú; thu nhiều lợi nhuận sau chiến tranh, đất nước không bị chiến tranh tàn phá Bài 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918- 1939) I - Nước Mĩ thập niên 20 kỉ XX - Tình...
        • 23
        • 1,313
        • 3

         Bài 13: Nước Mĩ Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918 - 1939)

         Bài 13: Nước Mĩ Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918 - 1939)

         Lịch sử

         ... TRƯỜNG • Bài dự thi: nước Mĩ hai chiến tranh giới (1918- 1939 ) • Giáo viên biên soạn:Trương Hồng Phúc Bài 13 NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918- 1939) I NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 1918- 1929 ... 1918- 1929 1) Tình hình kinh tế - Những năm 20 kỷ XX Mĩ bước vào thời kì phồn thịnh, nước giàu giới * Nguyên nhân: + Thu nhiều lợi nhuận buôn bán vũ khí chiến tranh giới thứ +Không bị chiến tranh ... sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm 48%sản lượng công nghiệp giới +Đứng đầu giới sản xuất ôtô, thép, dầu mỏ… +Năm 1929 nắm 60% dự trữ vàng giới Những hạn chế kinh tế Mĩ thời kì ? *Hạn chế + Phát...
         • 36
         • 729
         • 4

          giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

          giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

          Lịch sử

          ... em nắm tình hình chung nước tư hai chiến tranh giới Hôm nay, tìm hiểu tình hình cụ thể nước Đức khoảng thời gian Vậy, khoảng thời gian chiến tranh giới (1918 – 1939) nước Đức trải qua biến động ... hỏi: Hoàn cảnh lịch sử làm bùng nổ trào cách mạng 19181 923 cao trào cách mạng 1918 - 1923 nước Đức? ( GV đưa câu hỏi gợi mở: Cuộc chiến tranh giới thứ gây hậu tới nước Đức nào? Việt phủ Đức phải ... phát động chiến tranh để phân chia lại giới Sơ kết học -Củng cố: GV củng cố học cách nêu câu hỏi củng cố kiến thức cho học sinh Nêu ngắn gọn giai đoạn phát triển nước Đức chiến tranh giới? Chính...
          • 7
          • 5,528
          • 32

           giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

           giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

           Lịch sử

           ... trận + Mĩ nước thắng trận + Mĩ trở thành chủ nợ Châu Âu Các cường quốc Châu Âu, bị suy yếu chiến tranh Châu Âu nợ Mĩ 10 tỉ đôla Trong năm sau đó, Châu Âu cần hàng hóa Mĩ tạo điều kiện cho công nghiệp ... tranh chiến tranh Mĩ giữ thái độ trung lập buôn bán vũ khí cho hai bên tham chiến thu nhiều lợi nhuận Trong nước châu Mĩ bị chiến tranh tàn phá nặng nề Như sau - Sau chiến tranh giới thứ chiến tranh ... 1929 chiến tranh giới thứ giới thiệu vị Tình hình kinh tế trí đồ nằm vùng Bắc châu Mĩ đại dương bao bọn chiến tranh giới thứ không lan tới nước chiến tranh Mặc dù Mĩ tham chiến giai đoạn đấu tranh...
           • 14
           • 4,168
           • 32

            giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

            giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

            Lịch sử

            ... bản Trong giai đoạn hai chiến tranh giớiChâu phát triển nào? Chúng ta tìm hiểu 14 Nhật Bản hai chiến tranh giới (1918 - 1939) Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động ... Nhật tham chiến chiến tranh không lan tới nước Nhật, giống Mĩ Nhật không bị chiến tranh tàn phá, không mát chiến tranh Ngược lại chiến tranh đem lại nhiều hội cho nước Nhật - chiến tranh giới thứ ... thứ coi Cuộc chiến tranh tốt nhất” lịch sử Nhật Bản mối lợi mà Nhật thu Nhật Bản nước thứ sau Mĩ thu nhiều lợi lộc chiến tranh - Nhìn chung sau chiến tranh Nhật có - Sau chiến tranh giới thứ...
            • 13
            • 2,976
            • 20

             Lịch sử lớp 8 - CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppt

             Lịch sử lớp 8 - CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppt

             Khoa học xã hội

             ... - Sau chiến tranh giới thứ I (1914 – 1918) tình hình Châu Âu có nhiều biến động tìm hiểu nét khái quát tình hình châu Âu hai chiến tranh giới học sau I CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929 ... mạng 1918 – 1923 châu Âu? - GV nhận xét  Hậu chiến tranh giới thứ  Tác động Cách mạng tháng 10 Nga  Mâu thuẫn xã hội gay gắt nước châu - GV : cao trào cách mạng bùng nổ hầu khắp nước châu Âu ... CHUNG  Mục tiêu : Những biến đổi Châu Âu sau chiến tranh giới thứ  Nội dung : Hoạt động giáo viên Học sinh - Phát vấn : chiến tranhBài ghi Gây tai họa cho nhân giới thứ gây nên loại, 10 triệu...
             • 13
             • 1,534
             • 6

              Giáo án Lịch Sử 8: Bài 18 :NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx

              Giáo án Lịch Sử 8: Bài 18 :NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx

              Khoa học xã hội

              ... tâm nước Mỹ HS trả lời : Mỹ công nghiệp, Chiến tranh giới tham chiến muộn thương mại, tài thứ tạo cho muộn (4/1 917) , chiến quốc tế nước Mỹ hội thuận tranh không lan rộng lợi để phát triển kinh ... tư sản Mỹ Củng cố : So sánh kinh tế Mỹ hai giai đoạn : - 1918 – 1929 - 1929 – 1939 4 Bài tập : Nội dung Chính sách tác dụng khủng hoảng kinh tế Mỹ 1929 – 1939 ? ... tình hình kinh tế – xã hội sau chiến tranh Phong trào công nhân thành lập Đảng Cộng sản Mỹ Nội dung : Hoạt động giáo viên Học sinh Bài ghi GV : Dùng đồ Kinh tế : giới rõ vị trí Là trung tâm nước...
              • 6
              • 6,964
              • 7

               Giáo án Lịch Sử 8: Bài 19 :NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx

               Giáo án Lịch Sử 8: Bài 19 :NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx

               Khoa học xã hội

               ... hóa Nhật HS trả lời : lửa chiến tranh nhen nhóm Nhân loại đứng trước thảm họa chiến tranh giới Củng cố : Tình hình chung Nhật Ban hai chiến tranh giới? (Sau chiến tranh giới thứ nhất, Nhật Bản ... nét Mỹ, nhật nước thứ tình hình hai, thu nhiều kinh tế nước Nhật sau lợi nhuận không Chiến tranh giới mát thứ nhất? Chiến tranh giới thứ Nhật trở thành cường quốc châu Á, đế quốc thừa nhận Tuy vậy, ... nắm tình hình kinh tế – xã hội Chiến tranh giới thứ Nội dung : Hoạt động giáo viên Học sinh GV : Dùng đồ giới (hoặc đồ châu Á) để xác định vị trí Nhật Bản châu Á giới HS trả lời : Sau Hãy nêu...
               • 6
               • 7,138
               • 9

                Xem thêm