bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

Lịch sử

... thứ coi Cuộc chiến tranh tốt nhất” lịch sử Nhật Bản mối lợi mà Nhật thu Nhật Bản nước thứ sau Mĩ thu nhiều lợi lộc chiến tranh - Nhìn chung sau chiến tranh Nhật có - Sau chiến tranh giới thứ ... Nhật tham chiến chiến tranh không lan tới nước Nhật, giống Mĩ Nhật không bị chiến tranh tàn phá, không mát chiến tranh Ngược lại chiến tranh đem lại nhiều hội cho nước Nhật - chiến tranh giới thứ ... bản Trong giai đoạn hai chiến tranh giới tư Châu phát triển nào? Chúng ta tìm hiểu 14 Nhật Bản hai chiến tranh giới (1918 - 1939) Tổ chức hoạt động dạy...
 • 13
 • 2,989
 • 20
Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Lịch sử

... NHẬT BẢN Bài 14 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Bài 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) I.Tình hình Nhật Bản năm 1918-1929 Nước Nhật năm ... sản Nhật Bản thành lập (7/1922) Bài 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) I Tình hình Nhật Bản năm 1918-1929 Nước Nhật năm 1918-1923 Nước Nhật năm 1924-1929 Bài 14 NHẬT BẢN ... đối ngoại hiếu chiến (cuối thập niên 20) Bài 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) I Tình hình Nhật Bản năm 1918-1929 Nước Nhật năm đầu sau chiến tranh Nhật Bản năm 1924-1929...
 • 30
 • 640
 • 4
bài giảng lịch sử 11 bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

bài giảng lịch sử 11 bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Lịch sử

... 11 - Bài 14: Nhật Bản hai chiến tranh giới (1918 – 1939) Tư tưởng quân phiệt Em biết võ sĩ đạo kiểu quốc gia Nhật Bản ? Nội dung I – Nhật Bản năm 1918 – 1929 Nhật Bản năm đầu sau chiến ... trướng Nhật Bản Nhật Bản đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Châu Á Thảm sát Nam Kinh 13 -12 -1937 Hai sĩ quan Nhật Bản, Toshiaki Mukai Tsuyoshi Noda thực “Kỷ lục ghê rợn” giết 100 người Cuộc đấu tranh ... máy nhà nước Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt nhân dân Nhật Bản II – Khủng hoảng kinh tế (1923 – 1933) trình quân phiệt hóa máy nhà nước Nhật Bản Khủng hoảng kinh tế Nhật Bản Nhật hoảng...
 • 13
 • 2,710
 • 0
Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Lịch sử

... 19: Nhật Bản hai chiến tranh giới (1918-1939) I NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Nhật Bản thắng trận thu nhiều lợi nhuận, thứ hai giới sau Mỹ Thành tựu đặc điểm phát triển kinh tế Nhật ... đấu tranh nhân dân Nhật sau chiến tranh giới thứ nhất?  Cuộc “Bạo động lúa gạo” bùng nổ, 10 triệu người tham gia  7-1922 : Đảng cộng sản Nhật đời, lãnh đạo phong trào cách mạng  1927: Nhật Bản ... niên 30 năm đầu 40 Các em trả lời câu hỏi trắc nghiệm sau Bài tập VIOLET Ghi nhớ I NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT II NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1929-1939 ...
 • 13
 • 3,324
 • 20
Giáo án Lịch Sử 8: Bài 19 :NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 19 :NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx

Khoa học xã hội

... họa chiến tranh giới Củng cố : Tình hình chung Nhật Ban hai chiến tranh giới? (Sau chiến tranh giới thứ nhất, Nhật Bản ổn định kinh tế thời gian ngắn rơi vào khủng hoảng Để giải khó khăn, giới ... hình hai, thu nhiều kinh tế nước Nhật sau lợi nhuận không Chiến tranh giới mát thứ nhất? Chiến tranh giới thứ Nhật trở thành cường quốc châu Á, đế quốc thừa nhận Tuy vậy, kinh tế tăng trưởng Nhật ... nghiệp Nhật xét tình hình HS : đọc tư liệu kinh tế Nhật? SGK trang 96 xem hình 70 HS trả lời : Chỉ phát triển vài Tình hình xã hội Nhật năm đầu sau chiến Bản sau Chiến tranh tranh, công nghiệp giới...
 • 6
 • 7,175
 • 9
bài giảng lịch sử 8 bài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

bài giảng lịch sử 8 bài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Tin học

... 1.Học thuộc học câu hỏi tập SGK 2.Làm tập: Lập bảng thống kê phong trào đấu tranh giành độc lập Châu 3.Chuẩn bò mới: Bài 21 chiến tranh giới thứ hai HỌC SINH KHỐI THÂN YÊU ! THÂN ÁI CHÀO CÁC EM ... áp bức, bóc lột, nhân dân In-đô-nê-xi-a nhiều lần vùng lên đấu tranh -Khi chiến tranh yêu giới lần -Phong trào nước -1926-1927 ,hai bùnghóa ,bùng nổ Gia-va, thứ khởi ng nổ cách mạng lôi hà đạo ... Ơ Tại sau chiến tranh giới thứ nhất, phong trào cách mạng Đông Nam Á phát triển mạnh ? TRẢ LỜI: -Do sách khai thác bóc lột thuộc đòa -nh hưởng của cách mạng Tháng Mười Nga Tiết 30 Bài 20: PHONG...
 • 34
 • 3,719
 • 3
bai 19: Nhat Ban giua hai cuoc chien tranh the gioi (1918 - 1939)

bai 19: Nhat Ban giua hai cuoc chien tranh the gioi (1918 - 1939)

Tư liệu khác

... cộng sản Nhật Bản đấu tranh nhân dân đạt nhng kết ? A Làm thất bại âm mưu phát xít hóa đất nước giới cầm quyền Nhật Bản B Làm chậm lại trỡnh phát xít hóa C Thu hút số binh lính tham gia đấu tranh ... v mnh m hn Mối quan hệ Việt- Nhật Th tng Phan Vn Khi thm Nht thỏng nm 2004 Hi m Vit Nam - Nht Bn ngy 2-7-2005 Tháng 11 nm 2006, theo lời mời tân thủ tướng Nhật Bản Abe, thủ tướng Chính phủ nước ... Trang phc Ki - mụ - nụ Lc nc Nht Tit 28: Bi 19 Nht Bn gia hai cuc chin tranh th gii (1918 - 1939) ng t Tokyo (9.1923) Mnh 8.3 rich-te, lm 143 000 ngi cht Th ụ Tụkyụ sau trn ng t Cõu hi: Trong nhng...
 • 21
 • 865
 • 1
Bài 16 Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 16 Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Lịch sử

... Nội dung I – Nhật Bản năm 1918 – 1929 (đọc thêm) Nhật Bản năm đầu sau chiến tranh giới (1918 – 1923) Nhật Bản năm ổn định (1924 – 1929) II – Khủng hoảng kinh ... Nhật đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Đặc điểm trình quân Quốc, biến thành bàn đạp máy nhà nước Á phiệt hóa để công Châu Nhật lửa chiến tranh Châu Á - Nhật Bản thực trở thành lò Bản? Cuộc đấu tranh ... trình quân phiệt hóa máy nhà nước Nhật Bản Khủng hoảng kinh tế Nhật Bản Quá trình quân phiệt hóa máy nhà nước Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt nhân dân Nhật Bản II KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 1929-1933...
 • 8
 • 466
 • 1
Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Lịch sử

... BÀI 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) Nêu giai đoạn phát triển nước Mĩ hai chiến tranh giới 1918-1939 Nội dung tác dụng sách Ru-dơ-ven? Tình hình Nhật Bản năm ... 2 .Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 nguyên nhân trình phát xít hóa Nhật Bản? I .Nhật Bản năm 1918-1929 Nhật Bản năm đầu sau chiến tranh (1918-1923) • Kinh tế: -Sau chiến tranh giới thứ , Nhật Bản ... phiệt hóa, Nhật đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa + Năm 1931 đánh chiếm Đông Bắc Trung Quốc, biến thành bàn đạp để công Châu Á  Từ thập niên 30 kỉ XX, Nhật Bản trở thành lò lửa chiến tranh...
 • 22
 • 1,881
 • 7
Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Lịch sử

... nước giới? Hỏi 2: Em cho biết ý nghĩa hình ảnh này? Trả lời 1: Là đất nước Nhật Bản Trả lời : Đó trang phục Nhật Bản TIẾT 28 BÀI 19: I Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ - Nhật Bản nước thứ hai ... làm 143 000 người chết Mạnh 8.3 độ rich-te, làm 143 000 người chết H: Qua hình ảnh cho em hiểu xã hội Nhật Bản sau chiến tranh giới th ứ nhất? - Những khó khăn sau chiến tranh làm bùng nổ đấu tranh ... nhiều lợi nhuận không bị mát sau chiến tranh - Kinh tế Nhật Bản phát triển vài năm đầu sau chiến tranh Cụ thể: Trong vòng năm (1 914- 1919), sản lượng công nghiệp Nhật Bản tăng gấp lần Nhiều công ty...
 • 23
 • 1,091
 • 2
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppt

NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppt

Khoa học xã hội

... Cuộc khủng hoảng kinh tế giới tác động mạnh mẽ đến nước Nhật, để thoát khỏi khủng hoảng giới quân phiệt Nhật phát xít hóa máy nhà nước biến nước Nhật trở thành lò lữa chiến tranh châu ... với chiến tranh xâm lược - Cùng với việc quân phiệt hóa máy nhà nước Nhật Bản tăng cường chạy đua vũ trang đẩy mạnh xâm lược Trung Quốc Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt nhân dân Nhật Bản ... nhà nước - Để khắc phục hậu khủng hoảng giới cầm quyền Nhật Bản chủ trương quân phiệt hóa máy nhà nước - Đặc điểm trình quân phiệt hóa Nhật Bản là: + Nhật Bản có sẵn chế độ chuyên chế Thiên Hoàng...
 • 7
 • 1,169
 • 3
Lịch sử lớp 8 - NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) potx

Lịch sử lớp 8 - NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) potx

Khoa học xã hội

... Á) - Tranh ảnh Nhật Bản hai hiến tranh giới III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Giới thiệu : Trong trước, tìm hiểu nước tư châu Âu nước Mỹ hai chiến tranh giới Hôm nay, tìm hiểu nước tư châu Á, Nhật Bản ... 1939 Bài : MỤC1 : NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT  Mục tiêu : Học sinh nắm tình hình kinh tế – xã hội Nhật sau Chiến tranh giới thứ  Nội dung : Hoạt động giáo viên Học sinh Bài ghi ... chung Nhật Ban hai chiến tranh giới? (Sau chiến tranh giới thứ nhất, Nhật Bản ổn định kinh tế thời gian ngắn rơi vào khủng hoảng Để giải khó khăn, giới cầm quyền phát xít hóa quyền tiến hành chiến...
 • 8
 • 1,130
 • 2
nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Lịch sử

... TRA BÀI CŨ Câu hỏi: Em nêu nội dung sách Tổng thống Ru–dơ–ven? NHẬT BẢN Bài 14 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) I Nhật Bản năm 1918 – 1929 Nhật Bản năm đầu sau chiến tranh ... đông Nhật - Nhật Bản thực trở thành lò lửa chiến tranh châu Á Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt nhân dân Nhật Bản - Trong năm 30 kỉ XIX, đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt nhân dân Nhật ... khủng Nhật tiến hành quân phiệt hóa máy nhà nước đưa đất nước Nhật Bản trở thành lò lửa chiến tranh châu giới * Luyện tâp Câu Em tìm điểm giống khác nước Mĩ Nhật thập niên đầu sau Chiến tranh giới...
 • 37
 • 994
 • 0
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) pdf

NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) pdf

Cao đẳng - Đại học

... sĩ quan Nhật tham gia NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI I NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 1918-1929 Tình hình kinh tế - Những năm 20 kỷ XX Mĩ bước vào thời kỳ phồn thịnh, nước giàu giới - Nguyên ... với chiến tranh xâm lược - Cùng với việc quân phiệt hóa máy nhà nước Nhật Bản tăng cường chạy đua vũ trang đẩy mạnh xâm lược Trung Quốc Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt nhân dân Nhật Bản ... nhà nước - Để khắc phục hậu khủng hoảng giới cầm quyền Nhật Bản chủ trương quân phiệt hóa máy nhà nước - Đặc điểm trình quân phiệt hóa Nhật Bản là: + Nhật Bản có sẵn chế độ chuyên chế Thiên Hoàng...
 • 5
 • 1,038
 • 2
thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (2)

thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (2)

Giáo dục học

... GIỚI GIỮA TRANH • I- NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT • 1.Tình hình kinh tế Hãy nêu nét tình hình kinh tế Nhật sau chiến trang giới thứ nhất? Thu nhiều lợi , không bò thiệt hại nhiều Nhật ... TRA BÀI CŨ Nêu nội dung sách Tác dụng ? Giải nạn thất nghiệp phục hồi phát triển kinh tế Phục hưng công nghiệp, nông nghiệp ngân hàng đặt kiểm soát nhà nước BÀI 19:NHẬT BẢN HAI CUỘC CHIẾN THẾ GIỚI ... thiệt hại nhiều Nhật Bản trở thành cường quốc Châu Á Em nêu thành tựu kinh tế Nhật? Qua có nhận xét tình hình kinh tế Nhật sau chiến tranh? Chỉ phát triển vài năm đầu sau chiến tranh Công nghiệp...
 • 19
 • 535
 • 0
thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (3)

thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (3)

Giáo dục học

... 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Động đất Tokyo, Yokohama (9.1923) Tiết 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Mạnh 8.3 độ rich-te, làm 143 ... người chết Tiết 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Mạnh 8.3 độ rich-te, làm 143 000 người chết Tiết 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Hậu ... Bµi 14 : NhËt b¶n gi÷a hai cc chiÕn tranh thÕ giíi (1918 - 1939) Tiết 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) • Quan sát bảng thống kê em nhận xét tình hình kinh tế Nhật Bản...
 • 26
 • 409
 • 0
thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (4)

thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (4)

Giáo dục học

... 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Động đất Tokyo, Yokohama (9.1923) Tiết 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Mạnh 8.3 độ rich-te, làm 143 ... người chết Tiết 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Mạnh 8.3 độ rich-te, làm 143 000 người chết Tiết 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Hậu ... Bµi 14 : NhËt b¶n gi÷a hai cc chiÕn tranh thÕ giíi (1918 - 1939) Tiết 28, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) • Quan sát bảng thống kê em nhận xét tình hình kinh tế Nhật Bản...
 • 28
 • 526
 • 0
thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (5)

thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (5)

Giáo dục học

... Tiết 27, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) I Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ Tiết 27, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) • Quan sát bảng thống ... TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) I Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ II Nhật Bản năm 1929-1939 Tiết 27, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) • Chủ nghóa phát xít Tiết 27, 19 NHẬT ... người chết Tiết 27, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Mạnh 8.3 độ rich-te, làm 143 000 người chết Tiết 27, 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Hậu...
 • 29
 • 482
 • 0
thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

thuyết trình lịch sử - nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Giáo dục học

... 0978056611 0978056611 CHNG III: CHU GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII ( 1918-1939 ) TIT 28 - BI 19 : NHT BN GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII ( 1918-1939 ) I Nht Bn sau chin tranh th gii th nht: Hóy nờu nhng ... BN GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII ( 1918-1939 ) I Nht Bn sau chin tranh th gii th nht -L nc th hai (sau M) thu c nhiu li, nht l v kinh t Em cú nhn xột gỡ v tỡnh hỡnh phỏt -Nhng sau chin tranh, ... tranh? 0978056611 CHNG III: CHU GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII ( 1918-1939 ) TIT 28 - BI 19 : NHT BN GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII ( 1918-1939 ) I Nht Bn sau chin tranh th gii th nht Qua nhng hỡnh...
 • 32
 • 714
 • 0
Nhật Bản giữa hai cuoc chien tranh the giới

Nhật Bản giữa hai cuoc chien tranh the giới

Lịch sử

... 143 000 người chết Hậu trận động đất Động đất Nhật Bản năm 2009 Bài NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ I 19: NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1929 – 1939) NHẤT I NHẬT BẢN SAU CHIẾN ... xít Nhật Qn Nhật chiếm Mãn Châu 1931 Đức – Nhật ký Hiệp ước (1936) Phim Nhật Bản xâm lược Trung Quốc Bài 19: NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1929 – 1939) I NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH ... gì? Bài 19: NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1929 – 1939) I NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT II NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1929-1939 * Cuộc khủng hoảng kinh tế giới 1929 -1933:...
 • 39
 • 272
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25