bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại từ giữa thế kỉ xvi đến năm 1917

bài 14 ôn tập lịch sử thế giới

bài 14 ôn tập lịch sử thế giới

Lịch sử

... ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (từ kỉ XVI đến năm 1917) I- Những kiện lịch sử THỜI GIAN - 1566 16401688 1775 – 1783 1789 1794 SỰ KIỆN ... NỘI DUNG CHỦ YẾU Bài 1,2 Các CMTS Qua 13 học lịch sử cận đại giới, nêu nội dung chủ yếu Mốc bắt đầu lịch sử giới cận đại kiện ? • A Cách mạng Hà Lan kỉ XVI • B Cách mạng Anh kỉ XVII • C Chiến ... nước Những hình ảnh kênh chữ nói đến nội dung lịch sử cận đại gì? Thuộc nào? II- NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU Bài 1,2 Các CMTS Chủ nghĩa xác lập phạm vi Bài giới Bài 6,12 Một số nước phát triển kinh...
 • 28
 • 809
 • 3
Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

Khoa học xã hội

... dung chủ yếu - Mục tiêu: tìm hiểu nội dung lịch sử giới cận đại thông qua hệ thống câu hỏi nêu trọng tâm - Nội dung: + Giáo viên: nêu câu hỏi, phân công học sinh theo nhóm, tổ hệ thống, kết luận ... chất, sơ lược diễn biến, kết cục) Hoạt động 3: Bài tập thực hành - Mục tiêu: Giúp em hệ thống lại kiến thức bản, trọng tâm chương trình lịch sử giới cận đại - Nội dung: + Giáo viên: Soạn câu hỏi trắc ... Hắc-măng, sửa đổi đôi chút ranh giới khu vực Trung Kỳ 1884-1913 Khởi nghĩa Yên Thế Tan rã 1885 Hàm Nghi “Chiếu Cần Được ủng hộ, hưởng ứng sôi Vương” kéo dài đến cuối kỷ XIX 1904 Hội tân thành Không...
 • 5
 • 14,432
 • 18
bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Lịch sử

... năm 1917 a Diễn biến Ngày 23/2 (8/3 /1917) : vạn nữ công nhân biểu tình Pê-tơ-rô-grát Tình hình nước Nga trước cách mạng Cách mạng tháng Hai năm 1917 a Diễn biến Ngày 23/2 (8/3 /1917) : vạn nữ công ... tế xã hội nước Nga vào đầu kỉ XX ? Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I – HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 Tình hình nước Nga trước ... đất cho nông dân.” (Trích truyền đơn kêu gọi đấu tranh Ban chấp hành Đảng Pê-tơ-rô-grát ngày 14 -2 -1917) Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921)...
 • 23
 • 1,216
 • 0
bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử

... Bài 14 ƠN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917 ) I Những kiện lịch sử Bảng thống kê kiện lịch sử giới cận đại THỜI GIAN - 1566 16401688 ... thời mới- thời lịch sử giới đại III.BÀI TẬP THỰC HÀNH Em chọn năm kiện tiêu biểu lịch sử giới cận đại giải thích sao? - Cách mạng sản Hà Lan: mở đầu lịch sử giới cận đại - Cách mạng ... nghĩa xã gìphong kiến nghĩa - lịch sửTư lật đổ đại độ khoa vơ sản chủ Giai đoạn phát minh vào năm kỉ XVIII ? Máy móc xuất.? giới nghĩa Nhà nướctột cùngđầu tiên giới ? CK C Á C H M Ạ N G T H...
 • 42
 • 847
 • 1
bai 14 on tap lich su the gioi

bai 14 on tap lich su the gioi

Lịch sử

... ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (từ giữaNhữngkỉ XVIlịch sử năm 1917) I- kiện đến THỜI GIAN - 1566 16401688 1775 – 1783 1789 1794 SỰ KIỆN ... học lịch sử cận đại giới, nêu nội dung chủ yếu Mốc bắt đầu lịch sử giới cận đại kiện ? • A Cách mạng Hà Lan kỉ XVI • B Cách mạng Anh kỉ XVII • C Chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mĩ kỉ ... nước Những hình ảnh kênh chữ nói đến nội dung lịch sử cận đại gì? Thuộc nào? II- NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU Bài 1,2 Các CMTS Chủ nghĩa xác lập phạm vi Bài giới Bài 6,12 Một số nước phát triển kinh...
 • 28
 • 399
 • 0
Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

Lịch sử

... Bài 18 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917- 1945) GV ... Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917- 1945) II NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917- 1945) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH ... (1917- 1945) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917- 1945) II NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917- 1945) Qua việc hệ thống...
 • 27
 • 4,968
 • 15
giáo án bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

Lịch sử

... thức lịch sử giới đại - Trước hết GV dẫn: Trong gần 3o năm 1917( 1917-1945) 1945 nhiều kiện lịch sử diễn toàn giới Trong số có kiện tác động, ảnh hưởng to lớn đến lịch sử giới Chúng ta ôn tập kiện ... to lớn, đồng thời nhận thức nội dung lịch sử giới đại nhiệm vụ qua học hôm Trên sở đó, em cần biết đánh giá mối liên hệ lịch sử giới lịch sử Việt Nam thời kỳ 1917 - 1945 Tổ chức hoạt động dạy học ... giới đại 1917- 1945 mà giáo viên chuẩn bị từ trước - Hs tham khảo bảng thống kê giáo viên, đóng góp thêm ý kiến dựa vào làm sở học tập phần sau (tức phần II: nội dung lịch sử giới đại) Niê n đại...
 • 18
 • 10,379
 • 58
giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

Lịch sử

... cố: Hệ thống hóa vấn đề học - Bài tập: Câu Nội dung lịch sử giới cận đại lên vấn đề nào? Câu2 Lập bảng so sánh hệ thống kiến thức cách mạng sản từ kỷ XVII – XVIII Câu Phong trào giải phóng ... (qua tuyên ngôn Đảng cộng nước lớn Âu - Mĩ vào năm 1850 - 1870, tiến sản…) khoa học - kỹ thuật vào cuối - Lập niên biểu phong trào công nhân giới từ kỷ XIX - đầu kỷ XX việc đầu kỷ XIX đến đầu kỷ ... động Về Phong trào công nhân giới -GV đặt câu hỏi cho lớp làm việc Sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản gì? - Chủ nghĩa xã hội khoa học đời điều kiện b Sự phát triển chủ nghĩa lịch sử nào? Nêu số nguyên...
 • 8
 • 12,091
 • 61
Bài 23 : Ôn tập lịch sử thế giới

Bài 23 : Ôn tập lịch sử thế giới

Lịch sử

... Xô, nước đồng nhân tiến giới Mật mã Mảnh ghép NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH Bảng 1: Về nước Nga, Liên Xô Thời gian kiện 2 -1917 Cách mạng dân chủ sản Nga thắng lợi 7-11 -1917 Cách mạng xã hội chủ ... Đây phận cách mạng giới chĩa vào chủ nghĩa đế quốc Tại chọn khủng hoảng kinh tế giới 1929-1933 kiện chính? Vì khủng hoảng kinh tế giới, dẫn đến hậu quả: Chủ nghĩa phát xít đời giới, đe dọa an ninh ... (Phần từ năm 1917 đến 1945) Cách tiến hành : tổ chức thi   Luật thi : phần có câu hỏi, đội tuỳ chọn câu,đội...
 • 26
 • 932
 • 1
Sử 10- Bài 12:ÔN TẬP: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀTRUNG ĐẠI . pptx

Sử 10- Bài 12:ÔN TẬP: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀTRUNG ĐẠI . pptx

Tài liệu khác

... Phương Đông cổ đại - Điều kiện thiên nhiên thuận lợi: đất ven sông phì nhiêu, xã hội có giai cấp và nhà nước hình thành sớm - Kinh tế: nông nghiệp, thủ công nghiệp, buôn bán ... nhất), nông dân công xã, nô lệ - Chính trị: chế độ quân chủ chuyên chế Nông nghiệp phương đông b.Phương Tây cổ đại - Điều kiện thiên nhiên: vùng ven biển,… - Kinh tế: thủ công nghiệp, ... phong kiến (trung đại) - Các quốc gia phương Đông chuyển sang chế độ phong kiến từ những thế kỉ cuối trước Công nguyên, đến thế kỉ XVII-XIX rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm...
 • 4
 • 4,197
 • 23
Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP lịch sử thế giới cổ đại. ppt

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP lịch sử thế giới cổ đại. ppt

Khoa học xã hội

... dần từ kỉ I TCN đến kỉ V theo thể chế quân chủ, đứng đầu 6/ Những thành tựu văn hóa vua thời cổ đại GV: Những thành tựu văn hoá quốc gia cổ đại phương Đông gì? HS trả lời * Phương Đông - Tìm lịch ... phát triển người loài người + Sự xuất quốc gia cổ đại phát triển + Những thành tựu văn hoá lớn lịch sử giới cổ đại - Sau GV dùng đồ Lịch sử giới cổ đưa HS vào vấn đề TG Hoạt Động GV-HSø NỘI ... THIẾT BỊ DẠY HỌC - Lược đồ Lịch sử giới cổ đại - Tranh ảnh công trình nghệ thuật C/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1/ Kiểm tra cũ : ( TG) 2/ Bài GV: Cần khái quát kiến thức lịch sử phát triển xã hội loài...
 • 14
 • 1,101
 • 0
bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử

... bi 11/11/1918 Đức tuyên chiến với Nga 28/7/1 914 Anh tuyên chiến với Đức 1/8/1 914 Mỹ nhảy vào chiến Đức đầu hàng không ĐK 4/8/1 914 2/4 /1917 Tên nước Năm giành độc lập Ha- i- ti 1822 Mê- hi- cô ... suất lao năm 60 công nghiệp động tăng TK XVIII 2/1848 Tuyên ngôn - Là văn kiện có tính chất cương Đảng Cộng lĩnh CNXH Sản Quốc tế thứ - Truyền bá chủ nghĩa Mác 28/9/ thành phong trào công nhân ... xâm lược ba nước Đông Dương cuối TK XIX - đầu TK XX : A - Biểu tinh thần đoàn kết ba nước Đông Dương B – Còn mang tính chất tự phát sỹ phu yêu nước hay nông dân lãnh đạo C - Sử dụng bạo lực cách...
 • 20
 • 7,362
 • 0
bài giảng lịch sử 11 bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

bài giảng lịch sử 11 bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

Lịch sử

... ƠN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I II III Nội dung chủ yếu lịch sử giới đại Những vấn đề yếu lịch sử giới đại từ 1917 – 1945 a Chủ nghĩa xã hội xác lập nước ... Bước chuyển biến cách mạng giới từ sau Cách mạng tháng Mười c Chủ nghĩa không hệ thống toàn giới Xu phát triển lịch sử giới đại BÀI TẬP Trong kiện lịch sử từ 1917 đến 1945, em chọn kiện tiêu ... Đây bom nguyên lịch sử gì ? BACK 25-10 -1917 Tấn cơng Cung điện mùa Đơng Đây hình ảnh lịch sử gì ? BACK Đại hội Xô viết toàn tập họp tháng 10 /1917? Lênin triệu Nga lần II (25-10 -1917) BACK ...
 • 17
 • 2,932
 • 0
bài giảng lịch sử 8 bài 23 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

bài giảng lịch sử 8 bài 23 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Tin học

... BÀI CŨ: Trình bày nội dung Hiệp ước Nhâm Tuất 1862 Vì nhà Nguyễn ký Hiệp ước đó? Bài 24 CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 (tt) Tiết 37:II CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM ... PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 Kháng chiến Đà Nẵng ba tỉnh miền Đông Nam a Ở Đà Nẵng: Nghĩa binh Phan Gia Vĩnh phối hợp với quân triều đình công Pháp GIA ĐỊNH b Ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì: Năm ... CHỐNG PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 Kháng chiến Đà Nẵng ba tỉnh miền Đông Nam a Ở Đà Nẵng: Nghĩa binh Phan Gia Vĩnh phối hợp với quân triều dình công Pháp b Ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì: Năm 1859...
 • 27
 • 5,441
 • 1
bài giảng lịch sử 10 bài 12 ôn tập - lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

bài giảng lịch sử 10 bài 12 ôn tập - lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Lịch sử

... Tây Nhận xét: XH phương đông THỜI GIAN XÃ HỘI KINH TẾ Đầu CN  XIX XH phương tây TK V  XVII - Địa chủ -nông dân - L chúa - nông nô - Công xã nông thôn - Lãnh địa - Nông nghiệp - Lãnh địa khép ... KIẾN Quý tộc Địa chủ Nông dân cx Nông dân giàu Nông dân tự canh Nông dân nghèo ND lĩnh canh Xã hội phong kiến phương Đông Người Giécman Xâm lược Lãnh chúa chiếm đất Lãnh địa Nông nô Xã hội phong ... ĐỒ SAU: BẦY NGƯỜI NT THỜI CÔNG XÃ THỊ TỘC Triệu năm Vạn năm 6000 năm -Ng.Tinh khôn - Ng.Hiện đại -Dao, lao, cung - Liềm, hái - NG.Tối cổ GIAN CÔNG - Đá, cuội CỤ ĐIỀU - Săn bắt, HL KIỆN - Sống...
 • 35
 • 1,605
 • 0
SKKN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỂ DẠY BÀI 23- ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

SKKN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỂ DẠY BÀI 23- ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

Giáo dục học

... "ôn tập" ,Và đối tượng thể nghiệm lần đem lại cho nhiều tâm đắc 23 - Ôn tập lịch sử giới đại( 1917- 1945) Chương trình lớp B Nhận thức mới- giải pháp I Nhận thức Một số điểm cần ý - Bài 23- Ôn tập ... nghiệm sử dụng thiết kế hệ thống câu hỏi tập để dạy 23 - ôn tập lịch sử giới đại ( 1917 - 1945) chương trình lịch sử lớp Dù thân nhận thấy có số thành công định, song đề tài tránh khỏi hạn chế, ... , tập trắc nghiệm, sơ đồ bảng biểu, câu hỏi nêu vấn đề để gây hứng thú, lôi học sinh tham gia tiến trình học cáh sôi hào hứng - Dù áp dụng phương pháp dạy Bài 23- Ôn tập lịch sử giới đại (1917...
 • 13
 • 1,682
 • 1
GIÁO ÁN CHI TIẾT LỊCH SỬ 11 BÀI 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (19171945)

GIÁO ÁN CHI TIẾT LỊCH SỬ 11 BÀI 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (19171945)

Lịch sử

... đại? - GV dẫn: Trong gần 30 năm 1917 - 1945 nhiều kiện lịch sử diễn toàn giới Trong số có kiện tác động, ảnh hưởng to lớn đến lịch sử giới Chúng ta ôn tập kiện lịch sử theo bảng thống kê - GV ... giá mối liên hệ lịch sử giới lịch sử Việt Nam thời kỳ 1917 - 1945 Tổ chức dạy và học bài mới Kiến thức cần Hoạt động thầy - trò nắm I Những kiến thức lịch sử giới đại (1917 1945) Hoạt ... thống kê kiện lịch sử giới đại 1917 - 1945 mà GV chuẩn bị từ trước - HS: tham khảo bảng thống kê GV, đóng góp thêm ý kiến dựa vào làm sở học tập phần sau (tức nội dung lịch sử giới đại) Sự kiện...
 • 6
 • 11,478
 • 78
Bài 20 Nâng cao: Ôn tập lịch sử thế giới từ nguyên thuỷ đến trung đại.

Bài 20 Nâng cao: Ôn tập lịch sử thế giới từ nguyên thuỷ đến trung đại.

Tư liệu khác

... đẳng  Không có áp bóc lột 2 – Xã hội cổ đại Banchấp VUA Quý tộc Chủ nô Nông dân công xã Nô lệ Nô lệ Nông nghiệp Thương nghiệp Thủ công nghiệp Thủ công nghiệp Xây dựng Nông nghiệp Thủ công Đồ ... đó? Phương Đông sớm điều kiện tự nhiên thuận lợi Kinh tế phương Đông chủ yếu nông nghiệp Kinh tế Hy lạp Rô ma: chủ yếu thủ công thương nghiệp  Do nhu cầu trị thuỷ công xã nông thôn tồn Nhà nước ... 3 – Xã hội phong kiến + Xã hội phong kiến phương Đông Quý tộc Nông dân công xã Quan lại địa chủ Nông dân giàu Nông dân tự canh Nông dân nghèo Nông dân lĩnh canh Xã hội phong kiến + Xã hội phong...
 • 12
 • 1,031
 • 8
Nâng cao kỹ năng củng cố kiến thức, hệ thống hoá và khái quát hoá qua bài Ôn tập Lịch sử thế giới cận đại

Nâng cao kỹ năng củng cố kiến thức, hệ thống hoá và khái quát hoá qua bài Ôn tập Lịch sử thế giới cận đại

Giáo dục học

... thật tốt Ôn tập Lịch sử giới cận đại (Từ kỷ XVI đến năm 1917) A Lập kế hoạch Yêu cầu học sinh: Trớc tiến hành giảng dạy, giáo viên cho học sinh dựa vào kiến thức phần lịch sử giới cận đại yêu ... sinh: ôn tập , tìm kiện Lịch sử giới từ kỷ XVI đến năm 1917 b Giáo viên chia lớp theo nhóm (tổ) yêu cầu học sinh hoàn thành trớc lúc dạy học ôn tập Nhóm 1: Lập niên biểu cách mạng t sản thời cận đại ... trào công nhân, phong trào cộng sản từ cuối kỉ XVIII đến đầu kỉ XX Từ trình bày học sinh giáo viên củng cố có bảng sau: Bảng 4: Niên biểu phong trào công nhân từ cuối kỉ XVIII đến đầu kỉ XX Thời...
 • 24
 • 470
 • 0
SKKN nâng cao kỹ năng củng cố kiến thức, hệ thống hóa và khái quát hóa qua bài Ôn tập Lịch sử thế giới cận đại

SKKN nâng cao kỹ năng củng cố kiến thức, hệ thống hóa và khái quát hóa qua bài Ôn tập Lịch sử thế giới cận đại

Giáo dục học

... tro cng sn t cui th k XVIII n u th k XX T s trỡnh by ca hc sinh giỏo viờn cng c cú bng sau: Bng 4: Niờn biu phong tro cụng nhõn t cui th k XVIII n u th k XX THI GIAN Cui XVIII th S KIN k Phong ... thc ca cỏc bi cung cp kin thc mi trc ú thỡ phi thc hin tht tt bi ễn Lch s th gii cn i (T th k XVI n nm 1917) A LP K HOCH Yờu cu i vi hc sinh: Trc tin hnh ging dy, giỏo viờn cho hc sinh da vo kin ... v nhng yờu cu sau: a i vi tt c hc sinh: ụn , tỡm cỏc s kin chớnh ca Lch s th gii t gia th k XVI n nm 1917 b Giỏo viờn chia lp theo nhúm (t) v yờu cu hc sinh hon thnh trc lỳc dy hc bi ụn Nhúm 1:...
 • 35
 • 341
 • 0

Xem thêm