bài 13 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939 tiết 16

bài giảng lịch sử 8 bài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

bài giảng lịch sử 8 bài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Tin học

... TRA BÀI CŨ Câu 1: Trình bày phát triển cách mạng Trung Quốc năm 1918 – 1939? Tiết 30 Bài 20: PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (1918- 1939) II.PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á (1918- 1939) ... Đại (n Độ)… Tiết 30 Bài 20: PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (1918- 1939) II.PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á (1918- 1939) 1.Tình hình chung 2.Phong trào độc lập dân tộc số nước Đông Nam ... hướng vô sản Tiết 30 Bài 20: PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (1918- 1939) II.PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á (1918- 1939) 1.Tình hình chung 2.Phong trào độc lập dân tộc số nước Đông Nam...
 • 34
 • 3,745
 • 3
LDCSVN Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập đảng cộng sản

LDCSVN Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập đảng cộng sản

Cao đẳng - Đại học

... làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta khỏi tình trạng nước nghèo, phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị ngày quan trọng khu vực giới ... toàn giới phải đoàn kết lại để đấu tranh chống kẻ thù chung Năm 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công xua tan đêm đen tối, đưa ánh sáng đến với dân tộc thuộc địa, Người định quay trở lại nước ... thấy chỗ dựa, tìm thấy nguồn sức mạnh để vươn tới đích đấu tranh giải phóng dân tộc rõ chiến thắng quyền Xô viết chủ nghĩa đế quốc giới Tại Đại hội đại biểu Đảng Xã hội Pháp lần thứ 18 (tháng...
 • 10
 • 159
 • 0
Nguyễn Xuân Hiên - Nhà hoạt động cách mạng dũng cảm Vân Tụ docx

Nguyễn Xuân Hiên - Nhà hoạt động cách mạng dũng cảm Vân Tụ docx

Khoa học xã hội

... Sau cùng, ông buộc hai tên lính phải trả tiền cho người nhà để mua nồi khác Bọn chúng không chịu, hai bên cãi vạ, xẩy xô xát, ông đá hai ngã lăn kềnh, mang súng trường bỏ Hai tên lính vội vã ... tình bị đàn áp, riêng làng Liên Trì có hai người bị thương, hai người bị bắt phong trào cách mạng sau diễn sôi liên tục Các làng có Nông hội đỏ hoạt động công khai, buổi tối thường tổ chức mít tinh ... Sau Đại hội thức Huyện đảng đầu năm 1937, ông điều lên công tác Tỉnh ủy Nghệ An Đầu năm 1939, lần sở, ông hai đồng chí lại sa vào tay giặc, bị đưa vào giam nhà tù Buôn Mê Thuột Đầu năm 1945, vừa...
 • 6
 • 337
 • 0
Báo cáo  nguyễn ái quốc với việc lựa chọn con đường cách mạng và sáng lập đảng cộng sản việt nam một số đặc điểm chủ yếu

Báo cáo nguyễn ái quốc với việc lựa chọn con đường cách mạng và sáng lập đảng cộng sản việt nam một số đặc điểm chủ yếu

Thạc sĩ - Cao học

... Quốc cầu viện; Phan Bội Châu với quan niệm “đồng văn đồng chủng” sang Nhật Bản - nước vừa chiến thắng hai chiến tranh Nhật - Trung (1894) Nhật - Nga (1905) để cầu viện cầu học Nguyễn Tất Thành ... quốc tế Hồ Chí Minh, cách mạng nước ta tạo mặt trận nhân dân giới đoàn kết ủng hộ kháng chiến Việt Nam Trên hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc nhiều nơi giới để tìm hiểu, khảo sát Người ... lược Việt Nam thập niên đầu kỷ XX, trước thất bại phong trào đấu tranh chống Pháp có người Việt Nam nước mong tìm giúp đỡ phủ nước cho nghiệp chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc: năm 1886,...
 • 7
 • 341
 • 0
Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ ngày 31.12.1944 về trước khi mua nhà đang ở thuê thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP. (Hồ sơ mua nhà và hỗ trợ theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg) ppsx

Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ ngày 31.12.1944 về trước khi mua nhà đang ở thuê thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP. (Hồ sơ mua nhà và hỗ trợ theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg) ppsx

Thủ tục hành chính

... tờ nhà (fô tô), 4.Giấy xác nhận (bản chính) Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để ... kiện để thực TTHC: Nội dung Người hoạt động cách mạng trước năm 1945 thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước, mua nhà theo Nghị định 61/CP hỗ trợ theo Quyết định 20/2000/QĐ-TTg Văn qui định ...
 • 4
 • 390
 • 0
Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước 31.12.1944 cải thiện nhà ở (Hỗ trợ 50 triệu đồng) docx

Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước 31.12.1944 cải thiện nhà ở (Hỗ trợ 50 triệu đồng) docx

Thủ tục hành chính

... mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Người hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 không thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước có ... hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 không thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước có thuê trả lại Nhà nước Văn qui định ...
 • 4
 • 271
 • 0
Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước CM Tháng 8/1945 cải thiện nhà ở (Hỗ trợ 25 triệu đồng) potx

Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước CM Tháng 8/1945 cải thiện nhà ở (Hỗ trợ 25 triệu đồng) potx

Thủ tục hành chính

... mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Cán Tiền khởi nghĩa không thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước có thuê trả lại cho Nhà nước chưa ... thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước có thuê trả lại cho Nhà nước chưa miễn giảm tiền sử dụng đất Nhà nước giao đất để làm nhà Văn qui định ...
 • 4
 • 204
 • 0
Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ ngày 31.12.1944 về trước khi mua nhà đang ở thuê thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP. (Hồ sơ mua nhà và hỗ trợ theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg) potx

Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ ngày 31.12.1944 về trước khi mua nhà đang ở thuê thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP. (Hồ sơ mua nhà và hỗ trợ theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg) potx

Thủ tục hành chính

... đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà Văn qui định Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Người hoạt động cách mạng trước năm 1945 thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước, mua nhà...
 • 4
 • 304
 • 0
Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước 31.12.1944 cải thiện nhà ở (Hỗ trợ 50 triệu đồng) ppsx

Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước 31.12.1944 cải thiện nhà ở (Hỗ trợ 50 triệu đồng) ppsx

Thủ tục hành chính

... mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Người hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 không thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước có ... hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 không thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước có thuê trả lại Nhà nước Văn qui định ...
 • 4
 • 202
 • 0
Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước CM Tháng 8/1945 cải thiện nhà ở (Hỗ trợ 25 triệu đồng) doc

Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước CM Tháng 8/1945 cải thiện nhà ở (Hỗ trợ 25 triệu đồng) doc

Thủ tục hành chính

... mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Cán Tiền khởi nghĩa không thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước có thuê trả lại cho Nhà nước chưa ... thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước có thuê trả lại cho Nhà nước chưa miễn giảm tiền sử dụng đất Nhà nước giao đất để làm nhà Văn qui định ...
 • 4
 • 260
 • 0
Cuộc đời và sự nghiệp chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những đóng góp của Người cho cách mạng Việt Nam trong suốt 79 năm hoạt động cách mạng

Cuộc đời và sự nghiệp chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những đóng góp của Người cho cách mạng Việt Nam trong suốt 79 năm hoạt động cách mạng

Khoa học xã hội

... chiến tranh: Đơn phương, Đặc biệt, Cục Việt Nam hóa chiến tranh Bác Hồ lại lần lãnh đạo nhân dân hai miền Nam Bắc đánh bại chiến lược chiến tranh Ngày 17 – – 1960, ta giành thắng lợi với phong ... động Đảng lực lượng tiến giới Công hội đỏ Sau Người trở hang Pác Pó trực tiếp lãnh đạo cách mạng Tháng – 1945 chiến tranh giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, ngày 13 – – 1945 Hồ Chí Minh ... hoàn thành cuối năm 1938 chiến tranh giới thứ hai bùng nổ đe dọa hòa bình dân tộc giới Nguyễn Ái Quốc chấp thuận Quốc tế cộng sản rời Macxcơva trở Phương Đông Hè năm1939 Nguyễn Ái Quốc đến Trung...
 • 13
 • 2,726
 • 6
Quyết định trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trần gồm: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chươ

Quyết định trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trần gồm: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chươ

Tài liệu khác

... Bước Mô tả bước Thân nhân lập khai người có công với cách mạng từ trần kèm giấy khai tử Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận vào khai Bước người; chuyển khai kèm giấy khai tử Phòng Lao động-Thương binh ... quản lý với khai, Bước giấy khai tử để hoàn chỉnh hồ sơ tuất b) Giám đốc Sở Lao động-Thương binh Xã hội định trợ cấp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy khai tử Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp Bản khai thân ... trợ cấp hàng tháng từ trần Số hồ sơ: Văn không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Mẫu số 12-TT1 - Bản khai thân nhân Thông tư số người có công với cách mạng từ trần 07/2006/TT-BLĐTBX...
 • 4
 • 1,067
 • 2
Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh

Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh

Tài liệu khác

... lao động Thương binh Xã hội ghép hồ sơ khai, giấy khai tử hoàn thiện hồ sơ định trợ cấp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy khai tử Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp Bản khai thân nhân người có công với cách mạng ... Các bước Tên bước Mô tả bước Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai tử đồng thời xác Bước nhận khai thân nhân người có công với cách mạng từ trần chuyển phòng Lao động Bước Bước ... công với cách mạng từ trần Số hồ sơ: Văn không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Mẫu số 12-TT1 - Bản khai thân nhân Thông tư số người có công với cách mạng từ trần 07/2006/TT-BLĐTBX...
 • 3
 • 516
 • 0
Tài liệu Quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày ppt

Tài liệu Quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày ppt

Tài liệu khác

... người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Số hồ sơ: Văn không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Mẫu số 8-TĐ1- Bản khai cá Thông tư số 07/2006/TT- nhân BLĐTBX ... tù đày làm khai kèm theo Bước giấy tờ Lý lịch bán bộ, lý lịch Đảng viên, hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù UBND xã xác nhận khai chuyển danh ... Lao động Thương binh Xã hội thẩm định hồ sơ Quyết dịnh trợ cấp lần Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản khai cá nhân Bản giấy tờ: Lý lịch cán bộ; lý lịch Đảng viên; hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội giấy...
 • 4
 • 400
 • 0
Tài liệu Quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 doc

Tài liệu Quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 doc

Tài liệu khác

... động kháng chiến bị địch bắt tù đày người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 Số hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Mẫu số 11 - Bản khai thân ... sơ Bản khai thân nhân đại diện người thừa kế theo pháp luật Bản giấy tờ sau: - Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày - Huân chương, Huy chương Kháng chiến; Huân chương, Huy chương Chiến thắng; ... bước Bước Mô tả bước Thân nhân đại điện thừa kế theo pháp luật làm khai UBND xã kiểm tra, đối chiếu chính, xác nhận vào Bước khai lập danh sách kèm giấy tờ gửi Phòng Lao động Thương binh Xã hội...
 • 4
 • 425
 • 0
Tài liệu Xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày pptx

Tài liệu Xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày pptx

Tài liệu khác

... Ủy ban nhân dân xã vào giấy tờ xác nhận khai Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản khai cá nhân người đề nghị chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày Bản giấy tờ: Lý ... bị tù Số hồ sơ: Văn không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Mẫu số 8-TĐ1 - Bản khai cá nhân người hoạt Thông tư số động kháng chiến bị địch bắt tù đày 07/2006/TT-BLĐTBX Yêu cầu Yêu...
 • 3
 • 617
 • 0
Tài liệu Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 ppt

Tài liệu Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 ppt

Tài liệu khác

... địch bắt tù đày - Huân chương, Huy chương Kháng chiến; Huân chương, Huy chương Chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết Bước thành tích kháng chiến - Bằng Tổ quốc ghi công̃ giấy báo tử giấy ... hồ sơ Bản khai thân nhân người đại điện thừa kế theo pháp luật đề nghị giải chế độ thân nhân: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày người hoạt động kháng chiến giải ... địch bắt tù đày - Huân chương, Huy chương Kháng chiến; Huân chương, Huy chương Chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến Bản Bằng Tổ quốc ghi công̃ giấy báo tử giấy...
 • 4
 • 634
 • 0
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài " Cuộc đời và sự nghiệp chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những đóng góp của Người cho cách mạng Việt Nam trong suốt 79 năm hoạt động cách mạng" doc

Cao đẳng - Đại học

... chiến tranh: Đơn phương, Đặc biệt, Cục Việt Nam hóa chiến tranh Bác Hồ lại lần lãnh đạo nhân dân hai miền Nam Bắc đánh bại chiến lược chiến tranh Ngày 17 – – 1960, ta giành thắng lợi với phong ... động Đảng lực lượng tiến giới Công hội đỏ Sau Người trở hang Pác Pó trực tiếp lãnh đạo cách mạng Tháng – 1945 chiến tranh giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, ngày 13 – – 1945 Hồ Chí Minh ... hoàn thành cuối năm 1938 chiến tranh giới thứ hai bùng nổ đe dọa hòa bình dân tộc giới Nguyễn Ái Quốc chấp thuận Quốc tế cộng sản rời Macxcơva trở Phương Đông Hè năm1939 Nguyễn Ái Quốc đến Trung...
 • 10
 • 1,075
 • 5
Tài liệu Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày docx

Tài liệu Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày docx

Tài liệu khác

... đày làm khai kèm theo giấy tờ Bước Lý lịch bán bộ, lý lịch Đảng viên, hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù Bước Bước UBND xã xác nhận khai chuyển ... Sở lao động Thương binh Xã hội Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản khai cá nhân người đề nghị chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày Các giấy tờ Lý lịch bán bộ, lý lịch ... tù Thành phần hồ sơ Danh sách hồ sơ đề nghị chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày Số hồ sơ: Văn không quy định Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không...
 • 3
 • 371
 • 0

Xem thêm