bài 13 bảo mật thông tin trong các hệ csdl

Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL

Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL

Tin học

... trị còn giải pháp nào khác để bảo mật thông tin ?- Mã hóa thông tin và nén dữ liệu.* Thông thường để bảo mật thông tin, người quản trị có các cách mã hóa thông tin như thế nào?- Mã hóa theo ... dùng;- Mã hóa thông tin và nén dữ liệu;- Lưu biên bản. 1. Nhiệm vụ bảo mật: - Ngăn chặn các truy nhập không được phép;- Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng;- Đảm bảo thông tin không bị ... truy cập hệ thống ? - Sử dụng mật khẩu; - Chữ kí điện tử; - Nhận dạng dấu vân tay, giọng nói, hoặc nhận dạng con ngươi.* Để hệ quản trị CSDL có những chức năng bảo mật thông tin, người...
 • 15
 • 3,294
 • 8
Bai 13 Bao mat thong tin trong cac he CSDL

Bai 13 Bao mat thong tin trong cac he CSDL

Tin học

... ngoài việc giảm dung lượng còn tăngtính bảo mật thông tin. 3. Mã hóa thông tin và nén dữ liệu- Trong chương trình lớp 10 chúng ta đãđề cập đến mã hóa thông tin theo nguyêntắc vòng tròn thay mỗi ... dungGV: Ngoài việc bảo mật bằng phânquyền cũng như việc người truy cập chấphành đúng chủ trương chính sách thì cònmột giải pháp nữa để bảo mật thông tin đó là mã hóa thông tin. Khi chúng ta ... chế nhận dạng có thể phứctạp hơn.+ Hệ QTCSDL cung cấp cho ngườidùng cách thay đổi mật khẩu, tăngcường khả năng bảo vệ mật khẩuHoạt động 3: Mã hoá thông tin và nén DL (10 phút)Hoạt động của...
 • 4
 • 2,031
 • 7
Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Tin học

... - Hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu để tăng cường khả năng bảo mật Bài 13 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu HÃy nêu các giải pháp bảo mật hệ ... thông tin và nén dữ liệu3. MÃ hoá thông tin và nén dữ liệuNgoài việc bảo mật bằng phân quyền, người quản trị còn giải pháp nào để bảo mật thông tin? ã MÃ hoá thông tin Để bảo mật thông tin, ... những chức năng bảo mật thông tin, người quản trị CSDL cần cung cấp những gì?ã Bảng phân quyền truy cập cho hệ quản trị CSDL ã Phương tiện cho người dùng để hệ quản trị CSDL nhận biết đúng được...
 • 9
 • 18,952
 • 145
 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Quản trị mạng

... yêu cầu chung:• Bảo mật là những vấn dề chung của các hệ CSDLcác hệ thống khác.• Giúp chho học sinh hiểu được tại sao phải bảo mật thông tin trong các hệ CSDL: • Ngăn chặn các truy cập không ... công ty. Vì thế, cần phải bảo mật CSDL. Bảo mật là vấn đề chung cho cả hệ CSDL và những hệ thống khác.nhập điểm cập nhật các thông tin khác cho hệ CSDL. - Các cách thức hệ thống sử dụng nhận ... quyền truy cập:Mã HS Các điểm số Các thông tin khácK10 Đ Đ KK11 Đ Đ KK12 Đ Đ KGiáo viênĐ Đ ĐNgười Quản trịĐSBX ĐSBX ĐSBX Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệuGiảng...
 • 7
 • 66,258
 • 294
Ứng dụng mã hóa và bảo mật thông tin trong các hệ thống thương mại điện tử, giao dịch chứng khoán

Ứng dụng mã hóa và bảo mật thông tin trong các hệ thống thương mại điện tử, giao dịch chứng khoán

Công nghệ thông tin

... – T012825ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DESTiếp theo, ta lập bảng các trị trong tám mảng bộ đếm cho mỗi cặp. Ta sẽ minh họa thủ tục với các mảng đếm cho J1 từ cặp đầu tiên. Trong cặp này, ... s(2).Rows(2).Item(9) = 1NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DESS310 13 13107610904 13 14990638634159156385100712114 13 8115125214714123111251141110521514281712 ... mã DES là có 248 NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES trong đó 26 là số ký tự trong bảng chữ cái La tinh, một cách tương tự cũng có thể định nghĩa cho một bảng chữ...
 • 104
 • 1,888
 • 0
Bai 13.bao mat thong tin

Bai 13.bao mat thong tin

Tin học

... cường tính bảo mật thông tin. Ví dụ: thay 1 d y ký tự bằng 1 ký tự ÃAAAAABBBBBBCCCCCCC= 5A6B7C83.1. Phân quyền Ví dụ. Giải pháp để bảo mật thông tin. Nhận dạng người dùng: mật khẩu.Có ... Có ý thức khi sử dụng. Để bảo mật thông tin cần phải có thành phần nào và cô ng việ c gì?104. MÃ hoá thông tin và nén DL. M hoá để giảm khả năng rò rỉ thông tin. ÃNén dữ liệu để giảm ... cho hệ QTCSDL- Phương tiện cho người dùng để hệ QTCSDL nhận biết đúng được họ.Người dùng muốn truy cập hệ thống cần phải khai báo những gì ? Tên người dùng Mật khẩu. Chú ý: Hệ QTCSDL...
 • 12
 • 774
 • 5
Bài 13. Bảo mật thông tin

Bài 13. Bảo mật thông tin

Tin học

... trình xử lí. Bảo mật trong cơ sở dữ liệu là: BÀI 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆUhoc_sinh1•••- Đảm bảo thông tin không bị mất hoặc thay đổi ngoài ý muốn Bảo mật trong cơ sở ... BÀI 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU- Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử lí Bảo mật trong cơ sở dữ liệu là: Thời gian: 2 tiết BÀI 13. BẢO MẬT THÔNG TIN ... hÖ CSDL C¸c lo¹i kiÕn tróc cña hÖ CSDL Bµi 13. B¶o mËt th«ng tin trong c¸c hÖ CSDL Bµi 13. B¶o mËt th«ng tin trong c¸c hÖ CSDL CHƯƠNG 4. KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT HỆ CSDL BI 13. BO MT THễNG TIN TRONG...
 • 19
 • 591
 • 2
Bài 13 (Bảo mật thông tin)

Bài 13 (Bảo mật thông tin)

Tin học

... ban hành các chủ trương, chính sách, điều luật cụ thể quy định về bảo mật. Có các giải pháp tốt về phần cứng và phần mềm để bảo mật thông tin, bảo vệ hệ thống.Người dùng có các quy định, ... được các mục tiêu trên phải có các chính sách của chủ sở hữu thông tin và ý thức của người dùng.hoc_sinh1ããã 3. MÃ hoá thông tin và nén dữ liệuLàm thế nào để bảo vệ thông tin? MÃ hoá thông ... cập, thường là thông qua User Name và Password.Tuỳ theo vai trò khác nhau của người dùng mà họ được cấp quyền khác nhau để khai thác CSDL. Bảo mật trong hệ CSDL là :- Ngăn chặn các truy cập...
 • 7
 • 862
 • 6
Nghiên cứu một số giải pháp an toàn và bảo mật thông tin trong các giao dịch thương mại điện tử

Nghiên cứu một số giải pháp an toàn và bảo mật thông tin trong các giao dịch thương mại điện tử

Thạc sĩ - Cao học

... số giải pháp an toàn và bảo mật thông tin trong các giao dịch thương mại điện tử” với mục đích là nghiên cứu các kỹ thuật và xây dựng ứng dụng minh họa đảm bảo cho các giao dịch điện tử. Nội ... triển khai và đảm bảo an toàn trong các giao dịch. Đưa ra giải pháp an toàn trên cơ sở mã hóa các thông tin. Hoàn thành quá trình nghiên cứu một số giải pháp bảo mật và chứng thực các giao dịch, ... 1HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG NGUYỄN MINH QUANG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ...
 • 11
 • 1,845
 • 0
Xây dựng thư viện các hàm mã hoá phục vụ bảo mật thông tin trong mô hình ClientServe

Xây dựng thư viện các hàm mã hoá phục vụ bảo mật thông tin trong mô hình ClientServe

Công nghệ thông tin

... (CFB, CBC)  Các hệ mật mã đối xứng và công khai  Các cách thám mã 1. Khái niệm cơ bản. -Bản rõ (plaintext or cleartext) Chứa các xâu ký tự gốc, thông tin trong bản rõ là thông tin cần mã ... ), trong đó N là số modulo. 3. Một số tính chất của hệ RSA  Trong các hệ mật mã RSA, một bản tin có thể được mã hoá trong thời gian tuyến tính. Đối với các bản tin dài, độ dài của các ... trình bày trong chương này  Khái niệm hệ mật mã RSA  Phân phối khoá công kkai trong RSA  Độ an toàn của hệ RSA  Một số tính chất của hệ RSA 1. Khái niệm hệ mật mã RSA Khái niệm hệ mật mã...
 • 74
 • 757
 • 1
Luận văn: Các vấn đề bảo mật thông tin trong TMĐT và giải pháp docx

Luận văn: Các vấn đề bảo mật thông tin trong TMĐT và giải pháp docx

Công nghệ thông tin

... nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin trong TMĐT và giải pháp Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 48 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin trong ... cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin trong TMĐT và giải pháp Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 47 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin trong TMĐT và ... tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin trong TMĐT và giải pháp Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 46 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin trong TMĐT và...
 • 51
 • 661
 • 1

Xem thêm