bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Lịch sử

... I NƯỚC ĐỨC TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929 Nước Đức cao trào cách mạng 1918 - 1923 a) Nước Đức sau chiến tranh - Sau chiến tranh giới thứ nhất, Đức nước bại trận bị Hoàn cảnh chiến tranh tàn ... nghiêm trọng nước Đức - Cách mạng DCTS bùng nổ, CH Vai-ma thiết lập sau chiến - Tháng 6/1919, Hoà ước Véc-xai kí kết => Đức phải tranh chịu điều kiện nặng nề, trở nên kiệt quệ rối loạn giới thứ chưa ... sử nước Đức => Chủ nghĩa phát xít thắng Đức Nước Đức năm 1933 - 1939 - Trong thời kì cầm quyền (1933 – 1939), Hít-le thực sách phản động:  Chính trị + Thiết lập chuyên độc tài khủng bố công khai...
 • 9
 • 2,466
 • 37

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

Lịch sử

... em nắm tình hình chung nướchai chiến tranh giới Hôm nay, tìm hiểu tình hình cụ thể nước Đức khoảng thời gian Vậy, khoảng thời gian chiến tranh giới (1918 – 1939) nước Đức trải qua biến động ... nhân: Nước Đức cao - GV đặt câu hỏi: Hoàn cảnh lịch sử làm bùng nổ trào cách mạng 19181923 cao trào cách mạng 1918 - 1923 nước Đức? ( GV đưa câu hỏi gợi mở: Cuộc chiến tranh giới thứ gây hậu tới nước ... nước Đức nào? Việt phủ Đức phải ký kết hoà với Vecxai với nước thắng trận gây tác động to lớn nước Đức? ) - GV gọi HS trả lời, HS khác bổ sung, sau GV phân tích: Hoàn cảnh nước Đức sau chiến tranh...
 • 7
 • 5,481
 • 31

Bài 18.Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 18.Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Lịch sử

... Ru-dơ-ven NƯỚCGIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỈ XX Tình hình kinh tế Bản đồ giới NƯỚCGIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I NƯỚC ... mới: Bài 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Tình hình nước Nhật năm 1918 – 1929 Vì giới cầm quyền Nhật tiến hành chiến tranh xâm lược, bành trướng bên ngoài? Cuộc đấu tranh ... nghiệp giới (1928) - Đứng đầu giới sản xuất ôtô, dầu lửa, thép * Tài chính: Nắm 60% trữ lượng vàng giới NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ...
 • 20
 • 2,366
 • 14

bai 18. nuoc mi giua hai cuoc chien tranh the gioi (1919-1939)

bai 18. nuoc mi giua hai cuoc chien tranh the gioi (1919-1939)

Lịch sử

... Tiết 27- 18 NC M GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (1918 1939) Bản đồ nước mĩ Tiết 27- 18 NC M GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (1918 1939) I NC M TRONG THP NIấN 20 CA ... quan: - Nhờ hội chiến tranh giới thứ *Chủ quan : - Cải tiến kỹ thuật - Sản xuất dây chuyền - Tăng cường độ lao động bóc lột công nhân Tỡnh hỡnh xó hi Tiết 27 18 NC M GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII ... M GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (1918 1939) II NC M TRONG NHNG NM 1929 - 1939 Chớnh sỏch mi ca Tng thng Ph.Ru-d-ven Ph.Ru-d-ven, Tng thng M t nm 1933 n nm 1945 Bài 18 = tiết 27 NC M GIA HAI CUC...
 • 12
 • 2,280
 • 10

Tiết 27. Bài 18. NƯỚCGIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

Tiết 27. Bài 18. NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

Lịch sử

... 27 NƯỚCGIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I/ Nước Mĩ thập niên 20 kỉ XX II/ Nước Mĩ năm 1929 - 1939 Tiết: 27 NƯỚCGIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I/ Nước ... 27 Bài 18 NƯỚCGIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I/ Nước Mĩ thập niên 20 kỉ XX +Trọng tâm: TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI NƯỚC MĨ (1918 – 1939) Tiết: 27 NƯỚCGIỮA HAI CUỘC CHIẾN ... triển giới * Ngun nhân: cải tiến kĩ thuật, thực phương pháp sản xuất dây chuyền, tăng cường độ lao động bóc lột cơng nhân Tiết: 27 NƯỚCGIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I/ Nước...
 • 21
 • 1,498
 • 5

Bài 18 - Nướcgiữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939), lớp 8

Bài 18 - Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939), lớp 8

Lịch sử

... BÀI 18: NƯỚCGIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I Nước Mĩ thập niên 20 kỉ XX - Sau Chiến tranh giới thứ nhất, kinh1 Sau trở nên tế Mĩ Chiến tranh giới thứ nhất, ... Những giới ngành kinh tế khác bị tác Vị trí ngành nghiệp ô tô? động ngành côngcông nghiệp Số Mĩ giới (ôtô, dầu lửa, ) BÀI 18: NƯỚCGIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I Nước Mĩ ... hành Chính BÀI 18: NƯỚCGIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) II Nước Mĩ năm 1929 – 1939 - Giai đoạn 1929-1933, nước Mĩ lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng mặt - Để đưa nước Mĩ...
 • 6
 • 4,169
 • 27

Bai 13. Nuoc Mi giua hai cuoc chien tranh the gioi

Bai 13. Nuoc Mi giua hai cuoc chien tranh the gioi

Lịch sử

... chế tạo máy kéo sợi chạy sức nước Ác-crai-tơ Máy kéo sợi chạy sức nước Ét-mơn Các-rai Máy dệt chạy sức nước 1784: Giêm Oát hoàn thiện máy nước Giêm Oát Máy nước Động nước Giêm Oát Xti-phen-xơn ... sắt nước Anh Tàu thủy chạy nước Jonh Fitch chế tạo th¶o luËn nhãm Nhãm Tìm hiểu cách mạng công nghiệp nước Pháp về: Thời gian, thành tựu, ý nghĩa? Nhãm Tìm hiểu cách mạng công nghiệp nước Đức ... nghiệp nước Đức về: Thời gian, thành tựu, ý nghĩa Máy móc sử dụng nông nghiệp Nước Anh kỷ XVII Nước Anh đầu kỷ XIX Hai giai cấp xã hội tư Giai cấp Tư sản công nghiệp Giai cấp vô sản công nghiệp...
 • 23
 • 691
 • 1

Nước Đức giữa hai cuộc chien tranh the giói

Nước Đức giữa hai cuộc chien tranh the giói

Lịch sử

... đấu tranh Châu Âu đời Quốc tế Cộng Sản? Tiết 13 Bài 12: Nước Đức hai chiến tranh giới (1918-1939) • Mục tiêu học: • Sau học viên học xong yêu cầu trình nét khái quát giai đoạn phát triển nước Đức ... Sau chiến tranh - Sau chiến tranh giới I, Đức nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng Đọc SGK Tiền giấy làm cho biết: - Tháng 6/ 1919, Hoà ước Véc-xai Oasingtơn Hoàn cảnh nước Đức sau ... nhân Đức lại phải phát xít hoá máy, mưu đồ Hít-le • Những nét Đức kinh tế, ngoại giao thời kỳ Phát xít cầm quyền I Nước Đức năm (1818-1929) 1 .Nước Đức cao trào cách mạng 1918-1929 a) Nước Đức...
 • 8
 • 538
 • 2

Bài 18. Nướcgiữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Lịch sử

... quận CôLumBia BÀI 18: NƯỚCGIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) I - Nước Mĩ thập niên 20 kỉ XX Bài 18: NƯỚCGiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI ( 1918 - 1939) I - Nước Mĩ thập ... nguyên phong phú; thu nhiều lợi nhuận sau chiến tranh, đất nước không bị chiến tranh tàn phá Bài 18: NƯỚCGIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) I - Nước Mĩ thập niên 20 kỉ XX - Tình hình ... mới: Bài 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) - Tình hình nước Nhật năm 1918 – 1929 - Vì giới cầm quyền Nhật tiến hành chiến tranh xâm lược, bành trướng bên ngoài? - Cuộc...
 • 23
 • 1,300
 • 3

BÀI 13: NƯỚCGIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

BÀI 13:  NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

Lịch sử

... luận, phân mỏ ) tích: + Đất nước chiến tranh không ảnh hưởng đến,mà -Nguyên nhân: hưởng lợi từ chiến tranh TGT1( bán hàng, vũ khí +Chiến tranh giới thứ sau chiến tranh, tổn thất CT không đáng ... động nước Mĩ) Phong trào đấu tranh tầng lớp ND nổ toàn nước Mĩ +CT-XH: , hàng chục triệu người thất nghiệp, Các mâu thuẫn xã hội trở lên gay gắt, phong trào đấu tranh tầng lớp nhân dân lan rộng nước ... hiếu chiến xâm lược chủ nghĩa phát xít giềng thận thiện nhằm cải thiện quan hệ với nước Mĩ Latinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô (11/1933) Trước nguy chủ nghĩa phát xít chiến tranh giới...
 • 5
 • 7,047
 • 27

Bài 13: NướcGiữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918 - 1939)

Bài 13: Nước Mĩ Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918 - 1939)

Lịch sử

... sử nước Đức? HỘI THI GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ CẤP TRƯỜNG • Bài dự thi: nướchai chiến tranh giới (1918-1939 ) • Giáo viên biên soạn:Trương Hồng Phúc Bài 13 NƯỚCGIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ... I NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 1918-1929 1) Tình hình kinh tế - Những năm 20 kỷ XX Mĩ bước vào thời kì phồn thịnh, nước giàu giới * Nguyên nhân: + Thu nhiều lợi nhuận buôn bán vũ khí chiến tranh giới ... thứ +Không bị chiến tranh tàn phá +Cải tiến kĩ thuật, mở rộng sản xuất *Biểu phát triển kinh tế Mĩ: +Năm 1929 sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm 48%sản lượng công nghiệp giới +Đứng đầu giới sản xuất...
 • 36
 • 708
 • 4

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

Lịch sử

... tới nước chiến tranh Mặc dù Mĩ tham chiến giai đoạn đấu tranh chiến tranh Mĩ giữ thái độ trung lập buôn bán vũ khí cho hai bên tham chiến thu nhiều lợi nhuận Trong nước châu Mĩ bị chiến tranh ... Như sau - Sau chiến tranh giới thứ chiến tranh giới thứ Mĩ có nhiều lợi Chiến tranh đem đến Mĩ có lợi hội vàng cho nước Mĩ - Giáo viên đặt câu hỏi: Theo em nước Mĩ có lợi sau chiến tranh? - Học ... 1: Cả lớp I Nước Mĩ năm - Giáo viên dùng lược đồ giới sau 1918 - 1929 chiến tranh giới thứ giới thiệu vị Tình hình kinh tế trí đồ nằm vùng Bắc châu Mĩ đại dương bao bọn chiến tranh giới thứ không...
 • 14
 • 4,088
 • 31

Bài 18 : NướcGiữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 18 : Nước Mĩ Giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Lịch sử

... Nước Mĩ trở thành vua ôtô giới Năm 1928, khoảng 1/3 số gia đình Mỹ sở hữu từ ôtô trở lên Năm 1929, Mỹ sản xuất ... thành ôtô ngày rẻ Năm 1928, giá ôtô có 295 đôla mỹ ( so với 120 0 đôla Mỹ năm 1909) (theo giáo khoa lịch sử trung học Singapo 1998 trang 8) BÀI TẬP Chọn đáp án cho câu hỏi sau đây: 1.Nhân vật gắn ... gắn liền với “chính sách mới” năm 1932: a Lê Nin b Minh Trị c Ru dơ ven d Oa sinh tơn Cuộc khủng hoảng kinh tế nước Mĩ lĩnh vực: a.Công nghiệp b, Nông nghiệp c Thương mại d Tài Đảng cộng sản Mĩ...
 • 11
 • 407
 • 2

Xem thêm