80 bài voa song ngữ anh việt

bài luận song ngữ anh việt

bài luận song ngữ anh việt

Anh ngữ phổ thông

... (adi): gây tai hại, có hại 11 compete (v): đua tranh, ganh đua, cạnh tranh 12 intention (n): ý định, mục đích The rights and duties of a citizen Bài mẫu Almost every modern state, especially a ... an toàn Thế nhiên xe chạy hết tốc lực vượt qua xe Anh đoán xe gây tai nạn Sau tim bắt đầu đập nhanh Chẳng bao lâu, xe chạy khuất dạng Nhưng anh với tôi dịp nhìn thấy tai nạn tồi tệ, thế, lát ... nhiên, khoa học giúp người tạo nhiều vũ khí giết người chiến tranh Ngày nhiều quốc gia cạnh tranh với sản xuất trang thiết bi chiến tranh Nhưng trường hợp lỗi lầm không thuộc khoa học mà thuộc người...
 • 85
 • 4,801
 • 71
Tài liệu Cách viết một bài báo kỹ thuật (Tài liệu song ngữ Anh-Việt) ppt

Tài liệu Cách viết một bài báo kỹ thuật (Tài liệu song ngữ Anh-Việt) ppt

Cao đẳng - Đại học

... textbooks and journal articles Cần hạn chế sai sót tả, ngữ pháp, chấm câu Điều đặc biệt quan trọng báo kỹ thuật sử dụng thành ngữ thuật ngữ khoa học Sử dụng không dẫn đến hiểu sai tượng khó tiếp ... vấn đề chắn người khác mong đợi giải pháp tối ưu bạn Nó mô tả cách cụ thể những người trước làm, Bài báo nên nói rõ vấn đề phức tạp (và giải pháp) sai sót không nhìn thấy (và cách phòng tránh) ... cách cho biết bạn rút điều từ việc nghiên cứu Phần kết luận nên phân tích, diễn dịch, giải thích tranh luận Bạn khẳng định lý The conclusion should be separate from the results The conclusion is...
 • 13
 • 4,554
 • 26
Tổng hợp Basel, Song ngữ Anh - Việt

Tổng hợp Basel, Song ngữ Anh - Việt

Ngân hàng - Tín dụng

... hữu tìm thấy “Hướng dẫn OECD quản trị doanh nghiệp Doanh nghiệp Nhà nước”, tháng 10 năm 2005, có www.oecd.org/dataoecd/46/51/3 4803 211.pdf Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: ... doanh chức khác, thúc đẩy đối thoại rủi ro công ty, đảm bảo nhân phận kinh doanh hiểu tầm quan trọng quản lý rủi ro phận quản lý rủi ro hiểu cách mà phận kinh doanh hoạt động Bản dịch Song ngữ ... tăng trưởng doanh thu tăng tính phức tạp việc kinh doanh, hoạt động, mở rộng địa bàn kinh doanh, hoạt động mua bán sáp nhập giới thiệu sản phẩm phận kinh doanh Chiến lược kinh doanh việc xem xét...
 • 68
 • 5,358
 • 55
Hệ thống tài khoản kế toán Song ngữ Anh- Việt

Hệ thống tài khoản kế toán Song ngữ Anh- Việt

Kế toán - Kiểm toán

... fixed assets Loại 5: DOANH THU REVENUE Doanh thu bán hàng cung Sales cấp dịch vụ 67 511 5111 Doanh thu bán hàng hóa 5112 Doanh thu bán thành phẩm Finished product sale 5113 Doanh thu cung cấp dịch ... Doanh thu trợ cấp, trợ giá Subsidization sale 5117 Doanh thu kinh doanh bất động Investment real estate sale sản đầu tư 68 512 Goods sale Doanh thu bán hàng nội Internal gross sales 5121 Doanh ... 5121 Doanh thu bán hàng hoá Goods sale 5122 Doanh thu bán thành phẩm Finished product sale 5123 Doanh thu cung cấp dịch vụ Services sale 69 515 Doanh thu hoạt động tài Financial activities income...
 • 7
 • 4,004
 • 76
Nghiên cứu và cài đặt bộ gán nhãn từ loại cho song ngữ Anh-Việt

Nghiên cứu và cài đặt bộ gán nhãn từ loại cho song ngữ Anh-Việt

Thạc sĩ - Cao học

... 3-1: Cây cú pháp ngữ liệu 43 Hình 3-2: Sơ đồ hoạt động mô hình gán nhãn từ loại ngữ liệu song ngữ Anh- Việt 55 K H TN Hình 3-4: Mô hình huấn luyện cho nhãn tiếng Anh 60 Hình ... nhãn cho tiếng Anh ngữ liệu song ngữ Anh- Việt 61 Hình 4-1: Sơ gán nhãn cho mô hình kết hợp 71 -Ð H Hình 4-2: Sơ đồ mô hình gán nhãn sử dụng thông tin tiếng Việt .72 K ho ... loại cho câu tiếng Anh Sau đó, dựa H mối liên kết từ tiếng Anh tiếng Việt để ánh xạ từ loại từ tiếng K Anh sang cho từ tiếng Việt Từ đó, xây dụng ngữ liệu -Ð H từ loại cho tiếng Việt 1.3 Các vấn...
 • 113
 • 1,020
 • 3
Hệ thống tài khoản kế toán song ngữ Anh- Việt.doc

Hệ thống tài khoản kế toán song ngữ Anh- Việt.doc

Kế toán

... fixed assets Loại 5: DOANH THU REVENUE Doanh thu bán hàng cung Sales cấp dịch vụ 67 511 5111 Doanh thu bán hàng hóa 5112 Doanh thu bán thành phẩm Finished product sale 5113 Doanh thu cung cấp dịch ... Doanh thu trợ cấp, trợ giá Subsidization sale 5117 Doanh thu kinh doanh bất động Investment real estate sale sản đầu tư 68 512 Goods sale Doanh thu bán hàng nội Internal gross sales 5121 Doanh ... 5121 Doanh thu bán hàng hoá Goods sale 5122 Doanh thu bán thành phẩm Finished product sale 5123 Doanh thu cung cấp dịch vụ Services sale 69 515 Doanh thu hoạt động tài Financial activities income...
 • 7
 • 1,257
 • 28
Tuyển tập truyện ngắn song ngữ anh việt

Tuyển tập truyện ngắn song ngữ anh việt

Anh ngữ phổ thông

... song ngữ" hay "nghệ thuật sống", nội dung sưu tầm từ Internet Bạn bắt gặp xuất loạt sách Cửa sổ tâm hồn Nhà xuất Trẻ liên kết với báo Tuổi Trẻ Tôn trọng nguyên tắc chuyển ngữ tác giả, tiếng Việt ... Việt giữ nguyên đăng sách báo, điều giúp bạn học Anh ngữ nắm nguyên tắc dịch “cái thần” người dịch, chuyển ngữ linh động phù hợp mà nguyên tiếng Anh đọc đọc lại bạn không nắm kịp Vì dịch sưu tầm ... Tổng thống ký tên giùm anh vào cuối thư thêm vào dòng chữ: "Viết thay cho trai bà - Abraham Lincoln." Người lính trẻ nhìn vào thư, anh thật ngạc nhiên đọc thấy tên người giúp anh thực nguyện vọng...
 • 13
 • 18,053
 • 49
NGHIÊN CỨU VÀ CÀI ĐẶT BỘ GÁN NHÃN TỪ LOẠI CHO SONG NGỮ ANH VIỆT

NGHIÊN CỨU VÀ CÀI ĐẶT BỘ GÁN NHÃN TỪ LOẠI CHO SONG NGỮ ANH VIỆT

Công nghệ thông tin

... 3-1: Cây cú pháp ngữ liệu 43 Hình 3-2: Sơ đồ hoạt động mô hình gán nhãn từ loại ngữ liệu song ngữ Anh- Việt 55 K H TN Hình 3-4: Mô hình huấn luyện cho nhãn tiếng Anh 60 Hình ... nhãn cho tiếng Anh ngữ liệu song ngữ Anh- Việt 61 Hình 4-1: Sơ gán nhãn cho mô hình kết hợp 71 -Ð H Hình 4-2: Sơ đồ mô hình gán nhãn sử dụng thông tin tiếng Việt .72 K ho ... loại cho câu tiếng Anh Sau đó, dựa H mối liên kết từ tiếng Anh tiếng Việt để ánh xạ từ loại từ tiếng K Anh sang cho từ tiếng Việt Từ đó, xây dụng ngữ liệu -Ð H từ loại cho tiếng Việt 1.3 Các vấn...
 • 113
 • 620
 • 1

Xem thêm