8 nghiên cứu các giải pháp quản lý hoạt động nuôi trồng và khai thác ven biển tỉnh sóc trăng

Nghiên cứu các giải pháp quản lý hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản ven biển tỉnh sóc trăng

Nghiên cứu các giải pháp quản hoạt động nuôi trồng khai thác thủy sản ven biển tỉnh sóc trăng

Tiến sĩ

... trạng các hoạt động dịch vụ liên quan đến hoạt động thủy sản ven biển; d) Kiểm nghiệm các mô hình nuôi trồng khai thác thủy sản; e) Đề xuất các giải pháp quản phát triển bền vững các ... chức chính sách quản ngành thủy sản Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; b) Điều tra đánh giá hiện trạng các hoạt động nuôi trồng thủy sản khai thác thủy sản ven biển; c) Điều tra phân ... chức chính sách quản ngành thủy sản tỉnh Sóc Trăng a) Về cơ cấu tổ chức quản thủy sản của tỉnh Sóc Trăng Trƣớc đây các tỉnh có thế mạnh về thủy sản, đặc biệt là các tỉnh ven biển...
 • 234
 • 654
 • 1
 Nghiên cứu các giải pháp quản lý côn trùng trong khu bảo tồn thiên nhiên rừng Sến - Tam Quy - Hà Trung - Thanh Hóa

Nghiên cứu các giải pháp quản côn trùng trong khu bảo tồn thiên nhiên rừng Sến - Tam Quy - Hà Trung - Thanh Hóa

Nông - Lâm - Ngư

... pháp cho khâu nghiên cứu cơ bản về côn trùng ở KBTTN rừng Sến Tam Quy cũng nh cho hệ thống các khu rừng đặc dụng của cả nớc. Do vậy, nghiên cứu hệ côn trùng đề xuất những giải pháp quản ... phối hợp các biện pháp quản rừng nh chặt vệ sinh rừng, vận chuyển nhanh sản phẩm khai thác phơng pháp sinh học nh sử dụng hổ trùng ăn thịt Rhizophogus nhập nội, chăm sóc thả vào rừng. ... phú. Đó là các nghiên cứu cơ bản về sinh học, sinh thái học của các loài sâu, bệnh hại các biện pháp phòng trừ trong đó có những nghiên cứu về côn trùng có ích, nấm có ích, biện pháp sử dụng...
 • 101
 • 1,143
 • 7
Nghiên cứu các giải pháp quản lý côn trùng trong khu bảo tồn thiên nhiên rừng sến Tam Quy - Hà Trung- Thanh Hóa

Nghiên cứu các giải pháp quản côn trùng trong khu bảo tồn thiên nhiên rừng sến Tam Quy - Hà Trung- Thanh Hóa

Nông - Lâm - Ngư

... xuất một số giải pháp quản côn trùng KBTTN rừng Sến Tam Quy. Đánh giá thực trạng các giải pháp quản sử dụng tài nguyên rừng ở khu vực nghiên cứu. Đề xuất các giải pháp quản côn trùng. ... nghiên cứu Đề xuất các giải pháp quản côn trùng 43sâu hại khác chúng tôi đà kế thừa kết quả nghiên cứu về đặc tính sinh vật học của chúng để đa ra các giải pháp quản thích hợp. Các ... gồm xử mẫu vật xử số liệu điều tra Phơng pháp xử mẫu vật Có 2 phơng pháp xử mẫu vật cơ bản là: Phơng pháp xử mẫu vật khô phơng pháp xử mẫu vật ớt. Các loại sâu trởng...
 • 101
 • 931
 • 2
Nghiên cứu các giải pháp quản lý công trùng trong khu bảo tồn thiên nhiên Rưng Sến Tam Quy, Hà Trung, Thanh Hóa

Nghiên cứu các giải pháp quản công trùng trong khu bảo tồn thiên nhiên Rưng Sến Tam Quy, Hà Trung, Thanh Hóa

Thạc sĩ - Cao học

... gồm xử mẫu vật xử số liệu điều tra Phơng pháp xử mẫu vật Có 2 phơng pháp xử mẫu vật cơ bản là: Phơng pháp xử mẫu vật khô phơng pháp xử mẫu vật ớt. Các loại sâu trởng ... Trong khu vực nghiên cứu ngoài cây Sến còn có các đối tợng cây khác 4phát triển); Nghiên cứu, thực nghiệm (Trồng Sến dới các độ tàn che khác nhau, nghiên cứu tái sinh Sến, trồng Sến dới ... học của các loài sâu, bệnh hại các biện pháp phòng trừ trong đó có những nghiên cứu về côn trùng có ích, nấm có ích, biện pháp sử dụng côn trùng vi sinh vật có ích theo hớng quản sâu...
 • 101
 • 449
 • 0
Báo cáo khoa học : Nghiên cứu các giải pháp quản lý phát triển bền vững tài nguyên nước lưu vực sông

Báo cáo khoa học : Nghiên cứu các giải pháp quản phát triển bền vững tài nguyên nước lưu vực sông

Báo cáo khoa học

... nhằm đánh giá những vấn đề còn tồn tại đề xuất những giải pháp hợp lý. Các giải pháp quản tổng hợp sẽ giúp cácquan Nhà nước các địa phương quản tài nguyên nước theo ngành, theo ... các tháng 4 đến 7, 8; Vùng Tây Trường Sơn hạn thường xảy ra vào tháng 11 - 3, hạn nặng vào khoảng các tháng 12 - 2; Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp quản phát triển bền vững ... đã thành lập đưa vào hoạt động 10 tổ chức quản lưu vực sông, trong đó bao gồm 04 Ban Quản quy hoạch lưu vực sông, 02 Tiểu Bản Quản quy hoạch lưu vực, 02 Hội đồng Quản lưu vực sông;...
 • 212
 • 914
 • 4
Các giải pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành tại trường cao đẳng xây dựng nam định nhằm nâng cao chất lượng tay nghề cho học sinh sinh viên

Các giải pháp quản hoạt động dạy học thực hành tại trường cao đẳng xây dựng nam định nhằm nâng cao chất lượng tay nghề cho học sinh sinh viên

Khoa học xã hội

... đích nghiên cứu Đề xuất các giải pháp quản hoạt động dạy học thực hành tại trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tay nghề cho học sinh . 3. Nhiệm vụ nghiên cứu ... thực trạng về quản hoạt động dạy học thực hành tại trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định, từ đó tìm ra những nguyên nhân 3.3. Đề xuất các giải pháp trong công tác quản hoạt động dạy học thực ... sát thực trạng về quản hoạt động dạy học thực hành tại trường cao đẳng Xây dựng Nam Định, từ đó tìm ra những nguyên nhân. Đề xuất các giải pháp trong công tác quản hoạt động dạy học thực...
 • 8
 • 569
 • 1
Nghiên cứu các giải pháp công nghệ phân tán dữ liệu và ứng dụng quản lý nhân sự phân tán trong cơ quan nhà nước lào

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ phân tán dữ liệu ứng dụng quản nhân sự phân tán trongquan nhà nước lào

Thạc sĩ - Cao học

... tán, các phương pháp thiết kế, các vấn đề thiết kế, các phương pháp phân mảnh, phân b cho cỏc mnh. ã Chng 3, trỡnh by v bài toán, các mô hình các yêu cầu quản của hệ thống quản nhân ... TOÁN QUẢN NHÂN SỰ Ở LÀO 3.1 Bài toán quản nhân sự của Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Để áp dụng những thuyết đã nghiên cứu áp dụng vào việc Tin học hoá quản nhân ... tin của các hoạt động xã hội kinh tế ngày càng cao. Yêu cầu tổ chức các hệ xử phân tán là yêu cầu bức thiết. Vậy, để hiểu thêm về vấn đề này em chọn đề tài Nghiên cứu các giải pháp công...
 • 27
 • 725
 • 0
Nghiên cứu các giải pháp hợp lý khai thác các mỏ đá lộ thiên ở việt nam

Nghiên cứu các giải pháp hợp khai thác các mỏ đá lộ thiên ở việt nam

Báo cáo khoa học

... công nghệ thiết bị khai thác phù hợp với từng loại mỏ. Lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp với các mỏ khai thác đá là một giải pháp tăng cường quản nhà nước trong hoạt động khai thác đá ... công nghệ khai thác đá bằng phương pháp lộ thiên. - Xây dựng các tiêu chí để phân loại làm cơ sở cho công tác quản các hoạt động khai thác mỏ đá lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý. - ... khoáng sản nói chung công tác quản hoạt động khai thác khoáng sản nói riêng (bao gồm cả công tác quản lý kỹ thuật khai thác mỏ) thì việc quy định phân loại quy mô khai thác khoáng sản cho...
 • 99
 • 1,522
 • 3
Nghiên cứu các giải pháp hợp lý để tận thu dầu trong cát kết mioxen hạ, mỏ bạch hổ

Nghiên cứu các giải pháp hợp để tận thu dầu trong cát kết mioxen hạ, mỏ bạch hổ

Tiến sĩ

... ch,  v lý, khoan khai thác  xây d t quan c s thuy các phng pháp khai thác hi t cho  t nghiên c. Phân tích tình tr khai thác s d các công c phân ...  3. Phương pháp nghiên cứu  gi quy các nhi v trên, công tác nghiên c  ti hành theo các h phng pháp sau: - Phương pháp thư mục: t h phân tích các tài li ... báo khai thác, s b  giá hi qu khai thác cho các gi pháp ng thu h d cho  t Mioxen h, m B H. 4. Các luận điểm bảo vệ Trên c s các k qu nghiên...
 • 134
 • 357
 • 0
Thực trạng và giải pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông huyên Cần Đước, tỉnh Long An

Thực trạng giải pháp quản hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông huyên Cần Đước, tỉnh Long An

Quản trị kinh doanh

... Đước, tỉnh Long An. 3. Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động quản lí ở trường THPT. 3.2 Đối tượng nghiên cứu Thực trạng giải pháp quản lí HĐDH ở các trường ... Đước, tỉnh Long An. 5.3 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lí HĐDH ở các trường THPT. 6. Giới hạn đề tài Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quảnhoạt động dạy ... luận thực tiễn trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Thực trạng giải pháp quảnhoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Cần Đước, tỉnh Long An”. 2. Mục đích nghiên...
 • 128
 • 4,140
 • 6

Xem thêm