6 1 3 kế hoạch sử dụng đất năm 2014

Đề thi học sinh giỏi trường môn vật lý THPT chuyên nguyễn đình chiểu

Đề thi học sinh giỏi trường môn vật lý THPT chuyên nguyễn đình chiểu

Trung học cơ sở - phổ thông

... cự thấu kính thấu kính phân kỳ với a = 35 ,30 cm ; b = 3, 00 cm c = 1, 36 Câu : (Phương án thí nghiệm – điểm) Cho dụng cụ sau : Nguồn điện chiều V ; Một ( 01) máy đo điện đa (có điện trở r ≠ 0) ; ... điện đa (có điện trở r ≠ 0) ; Bóng đèn có hiệu điện định mức 2,5 V ; Biến trở RB ; Điện trở R1 = 10 Ω ; Một hộp điện trở mẫu R2 Hãy nêu phương án thí nghiệm xác định cường độ dòng điện định...
 • 2
 • 1,867
 • 12

Tài liệu Đề thi và đáp án chuyên ly thi học sinh giỏi Lý Tự Trọng pdf

Tài liệu Đề thi và đáp án chuyên ly thi học sinh giỏi Lý Tự Trọng pdf

Toán học

... A.tg3B  tg A.tg B x  y x3 y3 z3 Giả thiết toán trở thành P  (1 )    yz zx xy Theo bất đẳng thức Cauchy: x3 yz 1    x yz 12 18 y3 zx 1    y (1 ) zx 12 18 z3 xy 1    z xy 12 ...  (1) (1 ) x 1 1  + Xét hàm số f (x)    với x   ,1 ta có: 4  4 x 2ln 2ln 2ln 1 1  f '(x)    ln   x  f '(x)  x   2.ln x   ,1 (2) 4 4 4  44 (1 ) 1  11 ... được:  1 1  2(Sa  Sb  Sc  Sd )  3V       Ra Rb Rc Rd  3V 1 1 r 2      Ra Rb Rc Rd 3V r Mặt khác theo bất đẳng thức Cauchy:  1 1   (R a  R b  R c  R d )       16 Ra...
 • 6
 • 470
 • 0

Tài liệu Đề thi và đáp án chuyên lý thi học sinh giỏi Bến Tre ppt

Tài liệu Đề thi và đáp án chuyên lý thi học sinh giỏi Bến Tre ppt

Toán học

... khác số b , b3 ,… b 13 Giả sử b1 nguyên tố với 12 số c1 , c2 ,….c9 c1 nguyên tố với số khác số c , c3 ,……c9 Giả sử d1 , d2 , ……d5 d1 nguyên tố với số d , d3 ,d4 , d5 Giả sử d1 nguyên tố với ... (2) : 20 06 = f (1) + f(2005) = 2f (1) + f(2004) =  20 06 f (1)  Vậy f (1) = f( -1) = -1 (0,25 đ ) (5) Xét trường hợp x  , x   1, ta có  f( x x 1 )  f( )  f( )  f (1)  x 1 x 1 x 1  f( ... xyz 1 x.4y  x.4y .16 z p dụng bất đẳng thức cô-si ta có : x.4y  x.4y .16 z  x  4y x  4y  16 z Do T  x  x  4y x  4y  16 z 4   (x  y  z)  12 3 Dấu xãy Vậy max T    x  4y   4y  16 z...
 • 7
 • 382
 • 1

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi Chuyên,Trà Vinh docx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi Chuyên,Trà Vinh docx

Toán học

... ( 1) i 1[ f ( x i )  f ( x i 1 )]  ( 1) i 1 Cộng vế theo vế ta có (a  1) x i a2 n 1  ( 1) i 1[ f (x i )  f (x i 1 )]  i 1 f ( x )  ( 1) n f ( x n )  a 1 ( x  x   ( 1) n x n 1 ... n )  x1  a a2   1    a 1   n 1    (a  1) 1    a   = x1   (a  2)(2a  1)   a     0,5đ n 1    (a  1) 1    a   Vậy f (x1 )  ( 1) f (x n )  x1   (a ... , , ( 1)    a  1  a  1  a 1 u  1, q   n 2 0,5đ lập thành cấp số nhân với a , có (n – 1) số hạng a 1 0,5đ n 1    1  a    a 1   a 1  Nên (3)  f ( x )  ( 1) n...
 • 10
 • 293
 • 1

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2011 - 2012 môn Toán lớp chuyên pptx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2011 - 2012 môn Toán lớp chuyên pptx

Toán học

... 4q  3q  9. 31  q  q  3q  q  3, q  31 0,5 Vậy  p , q    3, 3 ,  31 , 3 ,  3, 31  2,0 điểm A B I1 H K I3 E D L I2 C F Giả sử tiếp tuyến qua H song song với CD đường tròn  I1  ... x x y  (2 y  3)  (2 x  3) (2 y  3) y x (2 x  3) Do (2 x  3) 0,5 x y  (2 y  3)  (2 x  3) (2 x  3) y x 0,5 0,5 Suy (1)  x(2 x  3)  y (2 y  3)  ( x  y)(2 x  y  3)   x  y thay ... bất đẳng thức AM-GM, ta có 4 3 4 a   a·    a    3, dấu đẳng thức xảy a  a a 4 a b 9  b·   b b 1 9  b    3, dấu đẳng thức xảy b  2 b 16 16  16   c·    c    2, dấu...
 • 4
 • 601
 • 4

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2011 - 2012 môn Toán Lớp chuyên docx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2011 - 2012 môn Toán Lớp chuyên docx

Toán học

... abc abc 32 84 24 (1)   (2)   (3)  (4)   a  b  c       40 hay ab bc ca abc 26 78 3D    40 bc ca 1 1 Mặt khác, từ giả thiết suy   Do ca 12 bc 1 13 11 7 12 1 40  3D  26   78 ... có a b ab a b    3 · ·  3, dấu “=” xảy   ab ab ab b c bc b c    3 · ·  3, dấu “=” xảy   bc bc bc (1) (2) c a 12 c a 12 c a 12    3 · ·  3, dấu “=” xảy   (3) ca ca ca a b c 24 ... 39  3D  D bc ca 12 12 Dấu đẳng thức xảy a  3, b  2, c  12 1 Vậy, giá trị nhỏ biểu thức D , đạt a  3, b  2, c  12 2,0 điểm p  Với n  số nguyên tố p thỏa mãn Với  n  (2  1) n  1 ...
 • 5
 • 447
 • 3

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Toán chuyên pptx

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Toán chuyên pptx

Toán học

... (1) 2n -1 2n 2 (2n -1) 12 32 52 (2n -1) A2 = ì ì ìì ì < ì ì ìì ì (2n) 2 - - - (2n) -1 t A = ì ì ì ì ì = ị A= 32 52 (2n -1) ì ì ìì ìì = 3. 5 5 .6 (2n -1) (2n +1) 2n +1 2n -1 ì ì ìì ì < , " n ẻ Z+ 2n 2n +1 ... (Tho k m < ) 16 Vy vi m= - tho yờu cu bi toỏn 16 (2) D'= 0,25 0,25 ỡ ù ù x = 2m + ù ù m+ + Gii h phng trỡnh ta c: ù (m 1) ù ù y= m ù ù m+ ù ợ 0,75 + Ta cú: 2m +1 =2m +1 m +1 m y= =1m +1 m +1 x= 0,5 ... giao im: 1 - x = - x+m 2 x -2x+4m=0 0,25 (P) ct d ti hai im phõn bit D ' > 1- 4m > m < Theo gi thit ta cú: 3x1 + 5x = 3 (1 + D ') + 5 (1- D ') = (Vỡ x1 >x ) 0,25 0,25 9 D ' = 1- 4m = 4...
 • 4
 • 373
 • 0

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Ngữ văn lớp chuyên doc

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Ngữ văn lớp chuyên doc

Cao đẳng - Đại học

... LỚP 10 THPT Khóa ngày 21 tháng năm 2 010 MÔN THI: NGỮ VĂN HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: ( 2.0 điểm) - Yêu cầu cần đạt: Thí sinh câu đoạn văn liên kết với nội dung hình thức * Liên kết nội dung: - Liên kết ... thuật - Sắp xếp câu, liên kết đoạn văn hợp lí - Bố cục rõ ràng, mạch lạc liên hệ chưa sâu sắc, mắc đến lỗi diễn đạt * Điểm 4: - Bài viết trình bày 2 /3 ý - Sắp xếp liên kết câu văn hợp lí - Trình ... kĩ năng: - Chỉ cần trình bày ngắn gọn, không cần viết thành văn - Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, sử dụng từ ngữ xác, giàu hình ảnh b Yêu cầu kiến thức: Thí sinh cảm nhận, trình bày nhiều cách khác...
 • 6
 • 723
 • 4

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Đăk Nông năm học 2011 - 2012 môn tiếng Anh lớp chuyên ppt

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Đăk Nông năm học 2011 - 2012 môn tiếng Anh lớp chuyên ppt

Anh ngữ phổ thông

... word in capital letters. (1 mark) 31 unsuccessfully 32 interested 33 difficulties 34 musician 35 watching Complete the following sentences using the words given. (1 mark) 36 Can you tell me the country ... were they A even though D would B will be built 10 D would visit 11 B increasingly 12 D has learnt/ was 13 C whom 14 A However 15 B took care of B READING: Read the passage carefully and make ... ………………………………………………………………………………………………….…………… 35 How many hours a week you spend……………………………………….TV? (WATCH) ………………………………………………………………………………………………….…………… Complete the following sentences using the words given. (1 mark) 36 Can / tell...
 • 6
 • 284
 • 0

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Đăk Nông năm học 2011 - 2012 môn Vật lý chuyên pot

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Đăk Nông năm học 2011 - 2012 môn Vật lý chuyên pot

Cao đẳng - Đại học

... 60 0C  Δt1 + Δt2 = 60 (1) Mặt khác Qthu = Qtỏa  m.c.Δt1 = m1.c.Δt2  7m 1. c.Δt1 = m1.c.Δt2  7Δt1 = Δt2 (2) Thay (2) vào (1)  8Δt1 = 60  Δt1 = 7,50C a (R1) nt (R2) nt (R3) nt (R4) RAB = R1 ... (3, 0điểm) (R1) nt (R2 // R3 // R4) R 234 = 0,5 điểm R2 = Ω R2 RAB = R1 + R 234 = 20 Ω  U 60  I  AB   A RAB 20 A I 234  R3 R1 B 0,25điểm R4 U2 = U 234 = I 234 .R 234 = 3. 5 = 15 V U 15   1A R2 15 d ... R3 + R4 = 60 Ω 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm U 60 I  I  AB   1A RAB 60 0,5 điểm b (R1) nt (R2) RAB = R1 + R2 = 30 Ω I2  I  0,5 điểm 0,5 điểm U AB 60   A R AB 30 c Vẽ lại mạch điện Câu 3: (3, 0điểm)...
 • 3
 • 599
 • 1

Chuyên đề bồi dưỡng đề thi toán, toán học lớp 9, , đề thi lớp 9 ,đề thi học sinh giỏi, học sinh giỏi lớp 9 pdf

Chuyên đề bồi dưỡng đề thi toán, toán học lớp 9, , đề thi lớp 9 ,đề thi học sinh giỏi, học sinh giỏi lớp 9 pdf

Toán học

... hỡnh v, ta thy cú 24 tam giỏc: 12 3 ( 13 2, 2 31 , 2 13 , 3 21, 31 2 ) 234 (2 43, 34 2, 32 4, 432 , 4 23) 3 41 ( 31 4 , 4 31 , 4 13 , 14 3, 13 4) 412 (4 21, 12 4, 14 2, 214 , 2 41) 4 .3 =6 2 .1 Vỡ ta thy cú cỏch chn nh th nht ... n n -1 n n -1 15 So sỏnh 31 1 1 vi 17 14 Gii: Ta cú : 31 1 1 < 3 211 = (25 )11 = 255 (1) 14 14 14 56 Mt khỏc ta cú : 17 16 = (2 ) = (2) 55 56 11 14 Rừ rng < nờn t (1) v (2) ta suy : 31 < 17 16 Tỡm ... + 4.8. 16 + 8. 16 . 32 1. 2.4 + 1. 2.4.2.2.2 + 1. 2.4.4.4.4 + 1. 2.4.8.8.8 = 3. 4 + 2 .6. 8 + 4 .12 . 16 + 8.24 .32 1. 3. 4 + 1. 3. 4.2.2.2 + 1. 3. 4.4.4.4 + 1. 3. 4.8.8.8 1. 2.4 (1 + 23 + + 83 ) = = 1. 3. 4 (1 + 23 + +...
 • 81
 • 763
 • 9

Đề thi học sinh giỏi vật lý chuyên vĩnh phúc

Đề thi học sinh giỏi vật lý chuyên vĩnh phúc

Vật lý

... − P1 )S = Mg = (P2 − P1 )S  P2' = P' + P 1 (2) 0,25 Từ phương trình trạng thái phần pittông: ’ ’ P1V1 = P1 V1 ' P2' V1' = 1+ P' V1 V → P1 = P1 suy ra: V1 ' 0,25 V1' = ; V1 Do: V1+V2 = V1 +V2 ... = 20 /3 => 2d2 - 4dh +10 0h - 60 d - 200 = Khi có nước: S LCP S’ L S’’ d d’ d’’ S Ta có d’ = G d1 d1’ S1 LCP d2 S d2’ d3 L d3’ (1) 7,5d 3d => d’’= 0,75d -10  d’’- d3’ = 15 => 0, 562 5d2 - 1, 125dh ... tăng nội khí: ΔU = nR ( T2 − T1 ) = 3nRT1 = 3P1V1 - Công mà khí sinh dùng để tăng pittông sinh công cho khí ngăn V1 P1V1 + P1V1 ln A = A1 + A2 = Mgh + P1V1ln ' = V1 (mỗi biểu thức công 0,25 điểm)...
 • 6
 • 3,076
 • 34

TỔNG HỢP CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC VÀ CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI

TỔNG HỢP CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC VÀ CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI

Hóa học

... (M) [HY3-] = 10 10,95 .10 -9,0 16 . 10 -5 = 10 -3, 066 (M) [H2Y2-] = 10 -1, 7 96 (M) [H3Y-] = 10 -4,0 36 (M) [H4Y] = 10 -7 ,1 26 (M) b) Trờng hợp pH = Mg = 1; Y = 10 -4,024 ' = 10 8,7 10 -4,024 = 10 4 ,67 6 Coi ... [Ag+] ( + [NH3] + 2.[NH3]2 + 1/ 2Ag+) = [Ag+] ( + 10 3, 2 -3 + 10 7 -6 + 10 -6, 8) = 12 ,6 [Ag+] T' = S2 = 12 ,6. [Ag+].[Cl-] = 12 ,6 TAgCl = 12 ,6. 10 -10 S = 12 ,6. 10 10 = 3, 55 .10 -5 mol/l IV Kết tủa phân ... (1) , (2), (3) , (4) : = k1.k2.k3.k4 = 1 06, 56 Từ (1) ta có [Cd(NH3)]2+ = 1[ Cd2+].[NH3] = 10 2, 51. 10-5 .10 -1 = 10 -3, 49 (M) = 3, 2 .10 -4 (M) Tơng tự: [Cd(NH3)2]2+ = 2,9 .10 -3( M) [Cd(NH3 )3] 2+ = 5,9 .10 -3...
 • 73
 • 1,075
 • 2

Đề Thi Học Sinh Giỏi HOÁ 12 - Tỉnh Vĩnh Phúc - Khối Chuyên [2009 - 2010] doc

Đề Thi Học Sinh Giỏi HOÁ 12 - Tỉnh Vĩnh Phúc - Khối Chuyên [2009 - 2010] doc

Hóa học - Dầu khí

... Fe3+ + 3e Fe có E G3 = -3F E3 0 G3 = G1 + G2 E = E1 + E E = -0, 035 V b Ta có 2Fe2+ - 2e Fe2+ + 2e 3Fe2+ G4 = lgK= K= G5 + 2Fe3+ Fe 0,5 G5 G1 Fe + 2Fe3+ G4 G1 =2F E - 2F E1 = 2, 430 F ΔG F 2, 430 ... 23, 5 gam kết tủa vàng => Trong dd(N) dư [Ag(NH3)2]NO3 , kết tủa vàng AgI Phản ứng: [Ag(NH3)2]NO3 + 2HI AgI + NH4NO3 + NH4I (2) (2) => Số mol [Ag(NH3)2]NO3 dư = Số mol AgI = 23, 5/ 235 = 0,1mol => ... [Ag(NH3)2]NO3 pư = 0,5 - 0 ,1 = 0,4 mol => Trong Q chứa 0,04 .10 8 = 43, 2 gam Ag = mQ Vậy Q chứa Ag Vậy X anđêhít, X chất khí nên X HCHO CH3CHO + Nếu CH3CHO 2Ag => nAg = 2nCH3CHO = 2 .3 44 0,5đ 0 , 13 6...
 • 5
 • 494
 • 5

tuyển tập các đề thi học sinh giỏi tỉnh, huyện và tuyển sinh vào chuyên hóa

tuyển tập các đề thi học sinh giỏi tỉnh, huyện và tuyển sinh vào chuyên hóa

Hóa học

... nguyờn t: H = 1; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31 ; S = 32 ; Cl = 35 ,5; K = 39 ; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64 ; Zn = 65 ; Ag = 10 8; Ba = 13 7 Thớ sinh ... cc ng dd NH3 d FeCl3 + 3NH3 + 3H2O Fe(OH )3 + 3NH4Cl AlCl3 + 3NH3 + 3H2O Al(OH )3 + 3NH4Cl - Lc tỏch Fe(OH )3, Al(OH )3 cụ cn dd rụỡ nung núng nhit cao tỏch c BaCl2 to NH4Cl NH3 + HCl - Cho ... l: m - 60 (g) 0,5 0 ,15 m 10 0 = 18 m = 36 0 (g) m 60 m NaOH = 0 ,15 . 36 0 = 54g - Khi lng dd NaOH sau lm bay hi nc l: 36 0 60 = 30 0 (g) 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 - PTHH: x x 0,5x 0,5 0,5 0,5 (1) (mol)...
 • 63
 • 994
 • 0

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI ĐBSCL Năm học 2010 – 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU docx

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI ĐBSCL Năm học 2010 – 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU docx

Cao đẳng - Đại học

... Answer : A 11 D 21 D B 12 B 22 B D 13 A 23 A C 14 D 24 A C 15 B 25 B D C 16 D 17 D 26 B 27 A B 18 B 28 C C 10 A 19 C 20 B 29 D 30 C B Word form : (1m) In developing nations, the (1) _ of food ... inequality 14 A should B will C might D would 15 A etiquette B behavior C eating D dating Answer : B A D C D A B A C 10 D 11 B 12 C 13 C 14 D 15 A 11 IV WRITING : A Sentence transformation : (1 m) ... users is aged between 31 and 50 They made up 41% in 19 98, falling slightly to 37 % in 2000 When combined with the 16 - 30 age group, over 94% of users in 19 98 were between 16 and 50 However this...
 • 18
 • 441
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25