6 1 1 kế hoạch sử dụng đất năm 2012

Đề thi học sinh giỏi trường môn vật lý THPT chuyên nguyễn đình chiểu

Đề thi học sinh giỏi trường môn vật lý THPT chuyên nguyễn đình chiểu

Trung học cơ sở - phổ thông

... = 1, 36 Câu : (Phương án thí nghiệm – điểm) Cho dụng cụ sau : Nguồn điện chiều V ; Một ( 01) máy đo điện đa (có điện trở r ≠ 0) ; Bóng đèn có hiệu điện định mức 2,5 V ; Biến trở RB ; Điện trở R1 ... điện đa (có điện trở r ≠ 0) ; Bóng đèn có hiệu điện định mức 2,5 V ; Biến trở RB ; Điện trở R1 = 10 Ω ; Một hộp điện trở mẫu R2 Hãy nêu phương án thí nghiệm xác định cường độ dòng điện định mức...
 • 2
 • 1,866
 • 12

Tài liệu Đề thi và đáp án chuyên ly thi học sinh giỏi Lý Tự Trọng pdf

Tài liệu Đề thi và đáp án chuyên ly thi học sinh giỏi Lý Tự Trọng pdf

Toán học

... P  (1 )    yz zx xy Theo bất đẳng thức Cauchy: x3 yz 1    x yz 12 18 y3 zx 1    y (1 ) zx 12 18 z3 xy 1    z xy 12 18 Cộng vế theo vế bất đẳng thức ta được: do(2) 1 1 P  ... LONG NĂM HỌC : 2005 – 20 06 *********** ĐÁP ÁN MÔN TOÁN Bài 1. (Đại số – điểm) Cho hai đa thức P(x)= xn + a1xn -1 + a2xn-2 + …+ an-1x + an, với a i   ,a i { 1,  2, ,  20 06} ,i  1, n Q(x) = x20 06 ... hàm số f (x)    với x   ,1 ta có: 4  4 x 2ln 2ln 2ln 1 1  f '(x)    ln   x  f '(x)  x   2.ln x   ,1 (2) 4 4 4  44 (1 ) 1  11  + Mặt khác với i  2, n hàm...
 • 6
 • 470
 • 0

Tài liệu Đề thi và đáp án chuyên lý thi học sinh giỏi Bến Tre ppt

Tài liệu Đề thi và đáp án chuyên lý thi học sinh giỏi Bến Tre ppt

Toán học

... (2) : 20 06 = f (1) + f(2005) = 2f (1) + f(2004) =  20 06 f (1)  Vậy f (1) = f( -1) = -1 (0,25 đ ) (5) Xét trường hợp x  , x   1, ta có  f( x x 1 )  f( )  f( )  f (1)  x 1 x 1 x 1  f( ... xyz 1 x.4y  x.4y .16 z p dụng bất đẳng thức cô-si ta có : x.4y  x.4y .16 z  x  4y x  4y  16 z Do T  x  x  4y x  4y  16 z 4   (x  y  z)  12 3 Dấu xãy Vậy max T    x  4y   4y  16 z ... f(x  1)   f(x)  1   x  (x  1) (x  1) 2 (7) (8) (1, 00 đ ) (0,50 đ )  (6) ,(7),(8)  x2 1   f(x)  1    1  f(x)  (x  1)  x  (x  1) 2  Suy : f(x)  x  Vậy f(x) =    1 ...
 • 7
 • 381
 • 1

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi Chuyên,Trà Vinh docx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi Chuyên,Trà Vinh docx

Toán học

... ( 1) i 1[ f ( x i )  f ( x i 1 )]  ( 1) i 1 Cộng vế theo vế ta có (a  1) x i a2 n 1  ( 1) i 1[ f (x i )  f (x i 1 )]  i 1 f ( x )  ( 1) n f ( x n )  a 1 ( x  x   ( 1) n x n 1 ... n )  x1  a a2   1    a 1   n 1    (a  1) 1    a   = x1   (a  2)(2a  1)   a     0,5đ n 1    (a  1) 1    a   Vậy f (x1 )  ( 1) f (x n )  x1   (a ... , , ( 1)    a  1  a  1  a 1 u  1, q   n 2 0,5đ lập thành cấp số nhân với a , có (n – 1) số hạng a 1 0,5đ n 1    1  a    a 1   a 1  Nên (3)  f ( x )  ( 1) n...
 • 10
 • 293
 • 1

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2011 - 2012 môn Toán lớp chuyên pptx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2011 - 2012 môn Toán lớp chuyên pptx

Toán học

... b·   b b 1 9  b    3, dấu đẳng thức xảy b  2 b 16 16  16   c·    c    2, dấu đẳng thức xảy c  c c 4 c  3a b c Cộng ba bất đẳng thức chiều, thu      8 (1) 4 a 2b c ... 3q  9. 31  q  q  3q  q  3, q  31 0,5 Vậy  p , q    3, 3 ,  31, 3 ,  3, 31  2,0 điểm A B I1 H K I3 E D L I2 C F Giả sử tiếp tuyến qua H song song với CD đường tròn  I1  cắt ... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2 011 -2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN ——————————— I LƯU Ý CHUNG: - Hướng dẫn chấm trình...
 • 4
 • 601
 • 4

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2011 - 2012 môn Toán Lớp chuyên docx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2011 - 2012 môn Toán Lớp chuyên docx

Toán học

... abc 32 84 24 (1)   (2)   (3)  (4)   a  b  c       40 hay ab bc ca abc 26 78 3D    40 bc ca 1 1 Mặt khác, từ giả thiết suy   Do ca 12 bc 1 13 11 7 12 1 40  3D  26   78   ... p 1 ước ( p  1) p    ( 1) p  k C k p k  p   C p  1 p k 2  1 p k 1  k 2  p Do số hạng  C  1 k p pk 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 cho un  v(q  1)   ( p  1) ·( p  1) v ... 0,5 1, 0 điểm Xét hàm số f  x   ln x với x   0 ;1 Theo định lí Lagrange tồn c  cho: f 1  f      x  ln1  ln x  1  x 1 x c   x x  f ' c   x     x ;1 0,25 0,5 1 ...
 • 5
 • 447
 • 3

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Toán chuyên pptx

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Toán chuyên pptx

Toán học

... (1) 2n -1 2n 2 (2n -1) 12 32 52 (2n -1) A2 = ì ì ìì ì < ì ì ìì ì (2n) 2 - - - (2n) -1 t A = ì ì ì ì ì = ị A= 32 52 (2n -1) ì ì ìì ìì = 3.5 5 .6 (2n -1) (2n +1) 2n +1 2n -1 ì ì ìì ì < , " n ẻ Z+ 2n 2n +1 ... (Tho k m < ) 16 Vy vi m= - tho yờu cu bi toỏn 16 (2) D'= 0,25 0,25 ỡ ù ù x = 2m + ù ù m+ + Gii h phng trỡnh ta c: ù (m 1) ù ù y= m ù ù m+ ù ợ 0,75 + Ta cú: 2m +1 =2m +1 m +1 m y= =1m +1 m +1 x= 0,5 ... giao im: 1 - x = - x+m 2 x -2x+4m=0 0,25 (P) ct d ti hai im phõn bit D ' > 1- 4m > m < Theo gi thit ta cú: 3x1 + 5x = 3 (1 + D ') + 5 (1- D ') = (Vỡ x1 >x ) 0,25 0,25 9 D ' = 1- 4m = 4...
 • 4
 • 373
 • 0

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Ngữ văn lớp chuyên doc

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Ngữ văn lớp chuyên doc

Cao đẳng - Đại học

... LỚP 10 THPT Khóa ngày 21 tháng năm 2 010 MÔN THI: NGỮ VĂN HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: ( 2.0 điểm) - Yêu cầu cần đạt: Thí sinh câu đoạn văn liên kết với nội dung hình thức * Liên kết nội dung: - Liên kết ... chẽ học vấn việc đọc sách (0,5 điểm) - Liên kết logic: câu đọan văn xếp hợp lí theo trình tự, nêu ý chủ đề trước, lí giải ý chủ đề sau (0,5 điểm) * Liên kết hình thức: - Phép lặp từ ngữ: Học vấn, ... kĩ năng: - Chỉ cần trình bày ngắn gọn, không cần viết thành văn - Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, sử dụng từ ngữ xác, giàu hình ảnh b Yêu cầu kiến thức: Thí sinh cảm nhận, trình bày nhiều cách khác...
 • 6
 • 722
 • 4

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Đăk Nông năm học 2011 - 2012 môn tiếng Anh lớp chuyên ppt

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Đăk Nông năm học 2011 - 2012 môn tiếng Anh lớp chuyên ppt

Anh ngữ phổ thông

... were they A even though D would B will be built 10 D would visit 11 B increasingly 12 D has learnt/ was 13 C whom 14 A However 15 B took care of B READING: Read the passage carefully and make ... ; Số báo danh: Giám thị 1: ; Giám thị 2: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Khóa ngày 22 tháng năm 2 011 MÔN THI: TIẾNG ANH (CHUYÊN) ... questions.(2 marks) 16 What should you bring if you are invited to someone’house in America for dinner? 17 We / I should bring a gift.( such as a bunch of flowers or a box of chocolates) 18 Why shouldn’t...
 • 6
 • 284
 • 0

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Đăk Nông năm học 2011 - 2012 môn Vật lý chuyên pot

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Đăk Nông năm học 2011 - 2012 môn Vật lý chuyên pot

Cao đẳng - Đại học

... 60 0C  Δt1 + Δt2 = 60 (1) Mặt khác Qthu = Qtỏa  m.c.Δt1 = m1.c.Δt2  7m 1. c.Δt1 = m1.c.Δt2  7Δt1 = Δt2 (2) Thay (2) vào (1)  8Δt1 = 60  Δt1 = 7,50C a (R1) nt (R2) nt (R3) nt (R4) RAB = R1 ... THỨC t1= H NG D N CH M MÔN V T LÍ Khóa ngày 22 tháng n m 2 011 MÔN THI: V T LÝ 0,5điểm s 2v1 s Câu 1: t2 = v  v3 (2,0điểm) vtb= 0,5điểm s = 61 ,5km/h t1  t 1, 0điểm a Vì nước lạnh tăng 10 0C nên ... lạnh tăng 10 0C nên nước nóng giảm 60 0C Qthu = Qtỏa  m2.c .10 = m 1. c .60  1, 0điểm m2  m1 b Khối lượng hỗn hợp thu m = m1 + m2 = 7m1 Câu 2: Hỗn hợp tăng thêm Δt10C, nước nóng giảm Δt20C (2,0điểm)...
 • 3
 • 599
 • 1

Chuyên đề bồi dưỡng đề thi toán, toán học lớp 9, , đề thi lớp 9 ,đề thi học sinh giỏi, học sinh giỏi lớp 9 pdf

Chuyên đề bồi dưỡng đề thi toán, toán học lớp 9, , đề thi lớp 9 ,đề thi học sinh giỏi, học sinh giỏi lớp 9 pdf

Toán học

... n n -1 n n -1 15 So sỏnh 311 1 vi 17 14 Gii: Ta cú : 311 1 < 3 211 = (25 )11 = 255 (1) 14 14 14 56 Mt khỏc ta cú : 17 16 = (2 ) = (2) 55 56 11 14 Rừ rng < nờn t (1) v (2) ta suy : 31 < 17 16 Tỡm ... aaaa = 10 00a + 10 0a + 10 a + a = 11 11a = 10 1 .11 .1 => a = số N = 11 11 Các ớc số là: 11 10 1 Tỡm tt c cỏc s nguyờn t p v q cho cỏc s 7p + q v pq + 11 cng l s nguyờn t Gii: Nu pq + 11 l s nguyờn ... = 1 965 q + 210 T (1) suy q ch cú th bng 5, 6, Vi q = thỡ A = 1 965 .5 + 210 = 10 035 Vi q = thỡ A = 1 965 .6 + 210 = 12 000 Vi q = thỡ A = 1 965 .7 + 210 = 13 965 Vy cỏc s phi tỡm l: 10 035, 12 000, 13 965 ...
 • 81
 • 763
 • 9

Đề thi học sinh giỏi vật lý chuyên vĩnh phúc

Đề thi học sinh giỏi vật lý chuyên vĩnh phúc

Vật lý

... − P1 )S = Mg = (P2 − P1 )S  P2' = P' + P 1 (2) 0,25 Từ phương trình trạng thái phần pittông: ’ ’ P1V1 = P1 V1 ' P2' V1' = 1+ P' V1 V → P1 = P1 suy ra: V1 ' 0,25 V1' = ; V1 Do: V1+V2 = V1 +V2 ... ngăn V1 P1V1 + P1V1 ln A = A1 + A2 = Mgh + P1V1ln ' = V1 (mỗi biểu thức công 0,25 điểm) 7   Q = A + ΔU =  + ln ÷P1V1 2  a (1, 5 điểm) Gọi d = OS L S S’ d d’ Sơ đồ tạo ảnh: S G d1 d1’ S1 L ... (1) 7,5d 3d => d’’= 0,75d -10  d’’- d3’ = 15 => 0, 562 5d2 - 1, 125dh +25h - 10 d - 10 0 = (2) Từ (1) (2) => d = 11 , 76 cm , d = 20 cm (nhận) => h = 11 ,88 cm, h = 30 cm Điều kiện ảnh thật d3 > f = 10 ...
 • 6
 • 3,075
 • 34

TỔNG HỢP CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC VÀ CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI

TỔNG HỢP CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC VÀ CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI

Hóa học

... 10 -5M, [OH-] = 10 -9M Mg 1; Y = 10 -7,24 ' = 10 8,7 10 -7,24 = 10 1, 46 [Mg2+]' = 6, 74 .10 -3 M = 10 -2 ,17 M = [Mg2+] [MgY2-] = 10 -2,49M [Y4-]'= 10 -1, 776M [Y4-] = 10 -1, 7 76 10 -7,24 = 10 -9,0 16 ... [HY3-] = 10 10,95 .10 -9,0 16 . 10 -5 = 10 -3, 066 (M) [H2Y2-] = 10 -1, 7 96 (M) [H3Y-] = 10 -4,0 36 (M) [H4Y] = 10 -7 ,1 26 (M) b) Trờng hợp pH = Mg = 1; Y = 10 -4,024 ' = 10 8,7 10 -4,024 = 10 4 ,67 6 Coi [Mg2+]' ... + K4 -1 [Y4-].[H+] + K4 -1. K3 -1 [Y4-].[H+]2+ K4 -1. K3 -1. K2 -1 [Y4-].[H+]3 + K4 -1. K3 -1. K2 -1 K1 -1. [Y4-].[H+]4 4 -1 = [Y ] (1+ K4 [H+] + K4 -1. K3 -1. [H+]2 + K4 -1. K3 -1. K2 -1. [H+]3+ K4 -1. K3 -1. K2 -1 K1 -1. [H+]4...
 • 73
 • 1,075
 • 2

Đề Thi Học Sinh Giỏi HOÁ 12 - Tỉnh Vĩnh Phúc - Khối Chuyên [2009 - 2010] doc

Đề Thi Học Sinh Giỏi HOÁ 12 - Tỉnh Vĩnh Phúc - Khối Chuyên [2009 - 2010] doc

Hóa học - Dầu khí

... bình tăng 10 % nên số mol khí sau phản ứng 1, 1 lần số mol trước phản ứng 0,2 – 2x + x + 0,4 + 3x = 1, 1.0 ,6 x = 0,03 mol Vậy trạng thái cân thành phần số mol khí 0, 0 ,14 mol NH3 ( 21, 21% ); 0,03 ... = G1 + G2 E = E1 + E E = -0,035V b Ta có 2Fe2+ - 2e Fe2+ + 2e 3Fe2+ G4 = lgK= K= G5 + 2Fe3+ Fe 0,5 G5 G1 Fe + 2Fe3+ G4 G1 =2F E - 2F E1 = 2,430F ΔG F 2,430 =×2,430= = - 40 2,3RT 2,3RT 0, 06 Fe3+ ... Câu Fe2+ + 2e (1 điểm) Fe3+ +e KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2009-2 010 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: HOÁ HỌC (Dành cho học sinh THPT CHUYÊN) Fe có E = - 0,44V Nội dung G1 = -2F E1 Fe2+ có E =...
 • 5
 • 494
 • 5

tuyển tập các đề thi học sinh giỏi tỉnh, huyện và tuyển sinh vào chuyên hóa

tuyển tập các đề thi học sinh giỏi tỉnh, huyện và tuyển sinh vào chuyên hóa

Hóa học

... TAgCl = 1 ,6 10 -10 Khi 10 0g NaHSO4 vo 10 0g dd K2CO3 thỡ thu c 19 8,9g hn hp Nu 10 0g dd K2CO3 vo 10 0g dd NaHSO4 thỡ thu 19 7,8g hn hp Mt khỏc nu thờm 50g dd NaHSO4 vo 10 0g dd K2CO3 thỡ thu c 15 0g ... l: m - 60 (g) 0,5 0 ,15 m 10 0 = 18 m = 360 (g) m 60 m NaOH = 0 ,15 . 360 = 54g - Khi lng dd NaOH sau lm bay hi nc l: 360 60 = 300 (g) 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 - PTHH: x x 0,5x 0,5 0,5 0,5 (1) (mol) ... 0,75 1 H v tờn thớ sinh S bỏo danh Giỏm th 1: Giỏm th 2: x + a = 0 ,12 216 x + 56y + 16 0 a = 29, 28 40x + 80a = 6, Gii h phng trỡnh ta c : x = 0,08 ; a = 0,04 ; y =0 ,1 ỏp s : VSO2 = (0 ,15 -0,02+0,08).22,4...
 • 63
 • 993
 • 0

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI ĐBSCL Năm học 2010 – 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU docx

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI ĐBSCL Năm học 2010 – 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU docx

Cao đẳng - Đại học

... Answer : A 11 D 21 D B 12 B 22 B D 13 A 23 A C 14 D 24 A C 15 B 25 B D C 16 D 17 D 26 B 27 A B 18 B 28 C C 10 A 19 C 20 B 29 D 30 C B Word form : (1m) In developing nations, the (1) _ of food ... inequality 14 A should B will C might D would 15 A etiquette B behavior C eating D dating Answer : B A D C D A B A C 10 D 11 B 12 C 13 C 14 D 15 A 11 IV WRITING : A Sentence transformation : (1 m) ... recognition ( 1m) D B A B III READING : A C A E D C C F C C B B 10 D C B C A A D A B B D C B A D C D A B A C 10 D 11 B 12 C 13 C 14 D 15 A IV WRITING : A Sentence transformation : (1 m) I Finish...
 • 18
 • 441
 • 2

Xem thêm