4tcâu 7 cho tứ diện s abc m là một điểm bất kì nằm trong tứ diện một mặt phẳng p tùy ý qua m và cắt các cạnh sa sb sc lần lượt tại đặt lần lượt là thể tích các tứ diện chứng minh rằng

phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện bố trạch - tỉnh quảng bình

phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện bố trạch - tỉnh quảng bình

Ngân hàng - Tín dụng

... đủ ph p lý phải có đầy đủ điều kiện: M c đích đầu t dự án phải phù h p với m c đích hoạt động doanh nghi p m c p có th m quyền phê duyệt; Dự án phải đợc c p có th m quyền phê duyệt - Phân tích ... trờng, so s nh s n ph m loại, v.v Phân tích hiệu dự án đem lại, tỷ suất sinh lời dự án thông qua tiêu lợi nhuận thu đợc dự án tổng m c vốn đầu t cho dự án; Phân tích giá thành s n ph m; Phân tích ... đơn vị có đủ t cách ph p nhân T cách ph p nhân đơn vị thể đầy đủ qua giấy tờ sau quan có th m quyền c p - Quyết định thành l p: Quyết định thành l p đơn vị cho ph p khẳng định đợc t cách đơn vị...
 • 63
 • 203
 • 0
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần an bình (abbank) chi nhánh thái nguyên - ĐH kinh tế và QTKD - Khoa Quản trị kinh doanh.doc

Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần an bình (abbank) chi nhánh thái nguyên - ĐH kinh tế QTKD - Khoa Quản trị kinh doanh.doc

Quản trị kinh doanh

... NHTM phát huy khả cạnh tranh s n ph mthể tính độc đáo, đa dạng s n ph m dịch vụ M t ngân hàng m tạo khác biệt riêng cho loại s n ph m s s n ph m truyền thống l m cho danh m c s n ph m trở ... lợi so s nh, lợi so s nh phát huy nhờ lợi cạnh tranh Qua quan đi m lý thuyết cạnh tranh cho thấy, cạnh tranh triệt tiêu lẫn chủ thể tham gia, m cạnh tranh động lực cho phát triển doanh nghi p Cạnh ... tài p dụng s phương ph p sau: - Phương ph p so s nh: s dụng phổ biến phân tích để xác định xu hướng, m c độ biến động tiêu phân tích Để tiến hành so s nh cần xác định vấn đề như: xác định s ...
 • 88
 • 1,079
 • 17
Đánh giá hiệu quả trong việc sử dụng người thường trong quảng cáo của pantene đối với sinh viên khoa quản trị kinh doanh khóa 42 trường đại học kinh t

Đánh giá hiệu quả trong việc sử dụng người thường trong quảng cáo của pantene đối với sinh viên khoa quản trị kinh doanh khóa 42 trường đại học kinh t

Cao đẳng - Đại học

... khỏe, m m mượt Điều tác động tích cực đến hành vi sinh viên Khi mua s n ph m sinh viên n m mục đích, mong muốn m s n ph m đem lại Yếu tró gi p tạo th m tính hiệu việc tiêu dùng s n ph m + Thông ... 23 bên cạnh đó, nh m nghiên cứu muốn t m hiểu m c tiêu mua s m khách hàng họ mua s m s n ph m Pantene Có 67. 2% sinh viên trả ời họ thường s dụng pantene cho m c đích nhu cầu cá nhân,16 sinh ... 118 sinh viên S lượng m u dự kiến 140 m u, p dụng phương ph p chọn m u ngẫu nhiên đơn giản cách s dụng phần m m Exel chọn sinh viên vào m u ngẫu nhiên theo danh s ch Phương ph p phân tích...
 • 47
 • 661
 • 0
Slide đánh giá hiệu quả trong việc sử dụng người thường trong quảng cáo của pantene đối với sinh viên khoa quản trị kinh doanh khóa 42 trường đại học kinh tế

Slide đánh giá hiệu quả trong việc sử dụng người thường trong quảng cáo của pantene đối với sinh viên khoa quản trị kinh doanh khóa 42 trường đại học kinh tế

Thương mại điện tử

... Independent Samples Test Levene 's Test for Equality of Variances F Noi Equal variances assumed dung Equal variances not hap assumed dan Sig 1.223 271 t-test for Equality of Means t df 2.138 2.0 47 ... Điều chỉnh về nội dung của chương trình quảng cáo như so s nh công  dụng trong việc s  dụng s n ph m pantene đối với các s n ph m thông  thường khác hoặc so s nh trước sau khi s  dụng s n ph m pantene KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN • ... VIÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO Independent Samples Test Levene 's Test for Equality of Variances   t-test for Equality of Means F Dien vien than thien Dien vien quyen ru Equal variances assumed...
 • 14
 • 559
 • 0
Tài liệu Đề cương môn học

Tài liệu Đề cương môn học "Quản trị quan hệ khách hàng" của trường Đại học Mở TPHCM - Khoa Quản trị kinh doanh docx

Cao đẳng - Đại học

... liệu có liên quan, nghiên cứu tình thảo luận l m t p trước tham dự l p học TÀI LIỆU HỌC T P Ch m s c khách hàng phát huy lợi cạnh tranh, Nh m tác giả Business edge, NXB Trẻ 20 07 Quản lý quan hệ khách ... có hướng dẫn: 05 PHƯƠNG PH P GIẢNG DẠY Phương ph p giảng dạy chủ yếu p dụng giảng lý thuyết, hướng dẫn l m t p kết h p với bàn luận s tượng diễn thực tế s ng Cần lưu ý m n học mang tính ứng dụng ... KHÁCH HÀNG QUA • Phần ĐIỆN THOẠI công tác ch m ch m s c khách hàng qua cách thức để tăng hiệu CÁC PHƯƠNG TIỆN KHÁC s c khách hàng thông qua Vai trò việc thực phương tiện cụ thể • Kỹ ch m s c khách...
 • 6
 • 1,855
 • 15
Ứng dụng kỹ thuật NLP để nâng cao động lực nhằm cải thiện thành tích học tập của sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh trường ĐH Kinh Tế TPHCM

Ứng dụng kỹ thuật NLP để nâng cao động lực nhằm cải thiện thành tích học tập của sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh trường ĐH Kinh Tế TPHCM

Quản trị kinh doanh

... bố S liệu khảo s t thu th p qua phương ph p điều tra chọn m u bảng hỏi vấn s u s sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh Trong phát 300 phiếu khảo s t, thu 277 phiếu, s phiếu h p lệ ... việc họ l m, trường nhiều sinh viên không l m nghành nghề Vì họ t m ki m thực tế cách l m th m Với việc l m th m có th m khoản thu nh p thu hút họ đầu nhiều thời gian cho l m th m đầu cho học ... tin m nh m nỗ lực định họ đem lại thành tích định, với thành tích họ nhận kết phần thưởng mong muốn Do để tạo động lực thúc đẩy hăng say l m việc, học t p, cần phải l m cho sinh viên thấy rõ m i...
 • 43
 • 737
 • 3
Sự hài lòng của sinh viên và giảng viên khoa Quản trị kinh doanh và khoa Công nghệ thông tin đối với công tác tổ chức đào tạo tại trường Đại học Quốc tế - ĐHQG HCM

Sự hài lòng của sinh viên giảng viên khoa Quản trị kinh doanh khoa Công nghệ thông tin đối với công tác tổ chức đào tạo tại trường Đại học Quốc tế - ĐHQG HCM

Kinh tế - Quản lý

... Phần m m SPSS 11.5 đợc s dụng để tính độ tin cậy phiếu khảo s t v xác định độ phù h p câu hỏi cấu trúc thông qua tính hệ s Cronbach Alpha Sau phần m m Quest đợc dùng để khẳng định lại phù h p ... tố Principal Component Analysis với ph p quay Varimax v đi m dừng trích yếu tố có eigenvalue l đợc s dụng cho phân tích nhân tố với 40 biến quan s t Kết ki m định Bartlett 's (Phụ lục 3) cho ... khảo s t, phần m m SPSS 11.5 đợc s dụng để tính độ tin cậy phiếu khảo s t v xác định độ phù h p câu hỏi cấu trúc thông qua tính hệ s Cronbach Alpha (xem bảng 2.5) Bảng 2.5 Hệ s Cronbach Alpha...
 • 29
 • 517
 • 0
nghiên cứu thay đổi phương pháp học tập của sinh viên khoa quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường đại học dân lập hải phòng

nghiên cứu thay đổi phương pháp học tập của sinh viên khoa quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường đại học dân lập hải phòng

Kinh tế - Quản lý

... Willingham đưa phân tích s phương ph p học t p hiệu công trình "Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology" sau [7] : ... t p 3.2.Sinh viên cần n m đƣợc p dụng cách linh hoạt phƣơng ph p học t p tích cực để đem lại hiệu cao Để l m rõ nội dung cách p dụng phương ph p học t p tích cực, phần nh m tác giả phân tích theo ... người học cần phải n m vững vận dụng cách linh hoạt phương ph p học t p hiệu vào hoạt động học t p tùy theo điều kiện cụ thể Ở gợi ý phương ph p học SQ3R phương ph p khác phương ph p phân bổ thời...
 • 58
 • 590
 • 1
Đánh giá sự hài lòng của sinh viên k43 khoa quản trị kinh doanh hệ chính quy trường đại học kinh tế huế đối với gói cước tôi là sinh viên của viettel

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên k43 khoa quản trị kinh doanh hệ chính quy trường đại học kinh tế huế đối với gói cước tôi sinh viên của viettel

Quản trị kinh doanh

... Error Mean 1 .72 113 79 6 075 1.99 113 688 065 Bảng 24: ki m định Paired Samples cho giả thuyết 37 Paired Samples Test Paired Differences 95% Confidence Interval of the Std Mean Pair Mean Lower Sig ... CSKH tot 112 878 083 2.43 CSKH tot 112 77 9 074 Bảng 30: ki m định Paired Samples cho giả thuyết Paired Samples Test Paired Differences 95% Confidence Interval of the Std Mean Pair dich vu CSKH ... luong song tot 113 668 063 2.04 song tot 113 8 17 077 Bảng 28: ki m định Paired Samples cho giả thuyết Paired Samples Test Paired Differences 95% Confidence Interval of the Std Mean Pair Mean Lower...
 • 59
 • 425
 • 3
Sự hài lòng của sinh viên và giảng viên khoa Quản trị kinh doanh và khoa Công nghệ thông tin đối với công tác tổ chức đào tạo tại trường Đại học Quốc tế

Sự hài lòng của sinh viên giảng viên khoa Quản trị kinh doanh khoa Công nghệ thông tin đối với công tác tổ chức đào tạo tại trường Đại học Quốc tế

Sư phạm

... lòng sinh viên với m i trường học t p qua m ng nghiên cứu Considering Students’ Perceptions: The Distance Education Student Satisfaction Model Sahin, I., & Shelley, M Trong nghiên tại, biến sau s ... thang đo SERVPERF g m 05 thành phần - Tin cậy (reliability): thể qua khả thực dịch vụ phù h p thời hạn từ lần - Đ p ứng (responsiveness): thể qua mong muốn, s n s ng nhân viên phục vụ cung c p dịch ... thử nghi m Sau phát thử nghi m 50 phiếu khảo s t, phần m m SPSS 11.5 s dụng để tính độ tin cậy phiếu khảo s t xác định độ phù h p câu hỏi cấu trúc thông qua tính hệ s Cronbach Alpha (xem bảng...
 • 126
 • 630
 • 1
Những đánh giá của giáo viên và sinh viên năm thứ nhất khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Hải Phòng về giáo trình kinh tế Maket Leader

Những đánh giá của giáo viên sinh viên năm thứ nhất khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Hải Phòng về giáo trình kinh tế Maket Leader

Sư phạm

... Methodology: Market Leader combines recent ideas from the world of business with a strongly task – based approach Types of Tasks and Exercises: - Grammar: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, ... exchanges in the context of business meetings, telephone calls, and discussions is a sense of purpose Users of Business English need to speak English primarily so that they can achieve more in ... indispensable part of the key stages in ESP process (see Figure 2.1) evaluation needs analysis assessment course design teaching-learning Figure 1: Stages in the ESP Process (Dudley-Evans and St...
 • 64
 • 480
 • 1
Tiêu chí ưu tiên khi lựa chọn việc làm của sinh viên khóa 51 khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Kinh tế Quốc Dân sau khi ra trường

Tiêu chí ưu tiên khi lựa chọn việc làm của sinh viên khóa 51 khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Kinh tế Quốc Dân sau khi ra trường

Kinh tế - Thương mại

... A,B,C;QTCL51) S phiếu thu 225 phiếu, sau l m tổng s phiếu cuối thu 186 phiếu, chi m x p xỉ 51 % tổng s phiếu phát Các nội dung khảo s t phiếu điều tra chia l m hai phần: - Xu hướng lựa chọn việc l m sinh ... kinh doanh mong muốn sau trường Biểu đồ 7: Địa đi m l m việc mong muốn sinh viên khóa 51 khoa Quản trị kinh doanh Đầu tiên, vị trí công việc mong muốn sau n m l m việc, chi m đa s s lựa chọn ... Quốc Dân sau trường’’ với mong muốn g p phần vào việc giải vấn đề việc l m cho sinh viên 2, Tổng quan nghiên cứu: Vấn đề việc l m, đặc biệt việc l m cho sinh viên vấn đề quan t m ngày s u rộng...
 • 37
 • 759
 • 1
CÔNG TRÌNH NCKH SINH VIÊN của TRƯỜNG đại học KINH tế  ĐHQGHN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH đề tài QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ hệ THỐNG SIÊU THỊ HAPRO

CÔNG TRÌNH NCKH SINH VIÊN của TRƯỜNG đại học KINH tế ĐHQGHN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH đề tài QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ hệ THỐNG SIÊU THỊ HAPRO

Kinh tế - Thương mại

... thị nơi m họ thường hay mua s n ph m đa dạng, dễ t m, phong cách phục vụ tốt, đầy đủ tiện nghi,… M t s người siêu thị để gi m stress sau ngày l m việc m t m i Qua biểu đồ ta thầy đa s người ... (Đức) siêu thị Big C t p đoàn Bourbon (Ph p) với m hình phân phối đại, phương ph p quản lý tiên tiến, ti m lực tài m nh tạo s c p cạnh tranh lớn hệ thống trung t m thương m i, siêu thị Việt Nam ... ứng (responsiveness): thể s n lòng nhân viên phục vụ nh m cung c p dịch vụ k p thời cho khác hàng Năng lực phục vụ (assurance): thể trình độ chuyên m n cung cách phục vụ lịch s , ni m nở với...
 • 42
 • 386
 • 1
MỐI QUAN HỆ GIỮA PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ PHONG CÁCH HỌC TẬP, TÁC ĐỘNG ĐẾN KIẾN THỨC THU NHẬN CỦA SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI TPHCM.PDF

MỐI QUAN HỆ GIỮA PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY PHONG CÁCH HỌC TẬP, TÁC ĐỘNG ĐẾN KIẾN THỨC THU NHẬN CỦA SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI TPHCM.PDF

Kinh tế

... p d ng m hình 3P (presage: tiên li u - process: trình h c t p – product: s n ph m trình h c t p) th hi n m i quan h m i quan h gi a tr i nghi m tr c ây c a sinh viên, cách ti p c n h c t p s ... (Confirmatory factor analysis) 7) Ki m nh m hình lý thuy t b ng ph nh ng ph p m hình c u trúc n tính SEM (Structural Equation Modeling) 2.4 M i quan h gi a ph ng ph p gi ng d y phong cách h c t p ... Bartlett 's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett 's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .833 1.397E3 171 000 B ng 4.6 K t qu EFA c a thang o phong cách h c t p ki n th...
 • 95
 • 318
 • 0
Chiến lược phát triển lớp quản trị kinh doanh tài năng cho khoa quản trị kinh doanh của trường đại học dân lập hải phòng

Chiến lược phát triển lớp quản trị kinh doanh tài năng cho khoa quản trị kinh doanh của trường đại học dân lập hải phòng

Tài chính - Ngân hàng

... ph m: M t s n ph m hoàn toàn S n ph m cải tiến, thay đổi hoạt động chức S n ph m ứng dụng s n ph m S n ph m cung c p th m chức S n ph m cung c p cho thị trƣờng Kết h p s n ph m với thành s n ph m ... TRIMESTER TRIMESTER TRIMESTER Business Statistics for Business Business Academic Skills ( Lý Communications (Thống kê doanh thuyết kinh doanh) ( Giao ti p nghi p) kinh doanh) YEAR Principles ... gi p đƣợc đi m mạnh đi m yếu doanh nghi p thị trƣờng s n ph m o Đi m mạnh: lực, hoạt động m doanh nghi p m nh đối thủ cạnh tranh khác Chiến lƣợc marketing phải dựa đi m mạnh doanh nghi p o Điểm...
 • 58
 • 169
 • 0
xây dựng văn hóa học đường của sinh viên khoa quản trị kinh doanh trường đại học kinh tế quốc dân

xây dựng văn hóa học đường của sinh viên khoa quản trị kinh doanh trường đại học kinh tế quốc dân

Giáo dục học

... Hà N i Marcel Lamers Msc and Marcella Bremer MscBA, 2014 OCAI Assessment http://www.ocai-online.com/about-the-Organizational-Culture-AssessmentInstrument-OCAI/OCAI-Assessment, truy c p ngày 3/4/2015 ... http://www.ocai-online.com/about-the-Organizational-CultureAssessment-Instrument-OCAI/Organizational-Culture-Types, truy c p ngày 3/4/2015 Marcel Lamers Msc and Marcella Bremer MscBA, 2014 Report - OCAI Organizational Culture Assessment Instrument http://www.ocaionline.com/products/ocai-enterprise, ... c p ngày 3/4/2015 10 Marcel Lamers Msc and Marcella Bremer MscBA, 2014 The Competing Values Framework http://www.ocai-online.com/about-the-OrganizationalCulture-Assessment-Instrument-OCAI/Competing-Values-Framework,...
 • 37
 • 388
 • 2
xây dựng văn hóa học đường của sinh viên khoa quản trị kinh doanh trường đại học kinh tế quốc dân

xây dựng văn hóa học đường của sinh viên khoa quản trị kinh doanh trường đại học kinh tế quốc dân

Giáo dục học

... t m t s gi i ph p kh c ph c: 11  V n hóa h c đ ng đ c th hi n qua trang ph c cách n m c c a sinh viên; cách giao ti p gi a sinh viên th y cô l p; cách sinh viên s ng ng x v i c nh quan xung quanh ... quy có m cao nh t (26 ,75 m) c m ch đ o c a khoa QTKD m t m t m i tr ng h c t p n ng đ ng, s ng t o; m i ng i s n s ng nh n vi c d m r i ro Các ki u v n hóa khác có s m theo sau l n l t là: V n ... Trang ph c đ p m t nhu c u hoàn toàn đáng Trang ph c có th l m cho ng i ta tr nên đ p h n, duyên dáng h n, che l p m t s m khuy t c a c th Trang ph c đ p không nh ng phù h p v i c th c a ng i m...
 • 82
 • 403
 • 0
NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Marketing

... trường quan có trách nhi m để họ phần gi p đở s m có giải ph p phù h p đồng thời đưa biện ph p nh m gi p sinh viên thích ứng tốt thời kỳ l m phát M c tiêu nghiên cứu:  T m hiểu ảnh hưởng l m phát ... viên ( s ng sinh hoạt ,ăn ,đi lại ,học t p ,…) - Đề xuất giải ph p thiết thực để phần gi m bớt khó khăn cho sinh viên VI.Phương ph p nghiên cứu: Phương ph p tổng h p lý thuyết Phương ph p phân ... học S i Gòn M c đích: t m hiểu ảnh hưởng l m phát sinh viên đưa biện ph p để hạn chế ảnh hưởng l m phát M c tiêu:  T m hiểu ảnh hưởng l m phát đến đời s ng sinh hoạt sinh viên  T m hiểu l m phát...
 • 8
 • 536
 • 6
MÔ HÌNH Cổng thông tin, diễn đàn và thư viện điện tử Đoàn khoa Quản trị kinh doanh. Tại địa chỉ: http://www.qtkdtchq.org

MÔ HÌNH Cổng thông tin, diễn đàn thư viện điện tử Đoàn khoa Quản trị kinh doanh. Tại địa chỉ: http://www.qtkdtchq.org

Tài liệu khác

... Đồn Các Ngơi Sao Doanh Nghi p - Business Stars Group – www.Bsg.vn + Chi phí trì hoạt động n m: 189.810 VNĐ/n m + Chi phí mua băng thơng(dung lượng web): 2 17. 000 VNĐ/n m + Tổng cộng n m chi: 406.810 ... diễn đàn l p hoạt động s i hẳn forum trường khác khu vực, ti p sau Góc học t p phong trào Đồn – Hội Thư viện điện tử bước đầu g p phần gi p đỡ bạn HSSV t m ki m tài liệu khóa trước phục vụ cơng ... tế nh m phục vụ cơng tác Đồn hiệu - Ti p tục bổ sung phiên nh m tối ưu hóa việc t m ki m website thơng qua trang m ng Google.com, Bing.com, facebook.com - Thành viên Ban quản trị Website phải...
 • 3
 • 420
 • 0

Xem thêm