3giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về hợp đồng dân sự vô hiệu

Một số kiến nghị về phương hướng hoàn thiện các quy định củapháp luật về trình tự, thủ tục đình công

Một số kiến nghị về phương hướng hoàn thiện các quy định củapháp luật về trình tự, thủ tục đình công

Luật

... luận định xử lý NSDLĐ sai tương ứng quy n lợi NLĐ bị xử lý kỷ luật trái pháp luật Ngồi ra, NLĐ hưởng quy n lợi tương tự trường hợp NSDLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật quy định ... với hợp đồng lao động có thỏa thuận thời hạn hợp đồng năm tức hợp đồng hết hạn vào tháng 6/2006 Đây loại hợp đồng xác định thời hạn, theo điểm b khoản Điều 27 BLLĐ: “ Hợp đồng lao động xác định ... không ký tiếp hợp đồng lao động Như vậy, theo quy định pháp luật, hợp đồng xác định thời hạn giao kết anh H công ty bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh trở thành hợp đồng lao động không xác định thời...
 • 18
 • 140
 • 0

Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới – những kinh nghiệm đối với việt nam

Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới – những kinh nghiệm đối với việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... hợp đồng theo mẫu của pháp luật Việt Nam Phần 3: Kế t luâ ̣n CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO MẪU 1.1 KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ: Hợp đồng chế định quan trọng của pháp luật ... kết hợp đồng Hợp đồng dân các quy định pháp luật hợp đồng dân coi tảng, khuôn mẫu để xây dựng loại hợp đồng thương mại – kinh tế khác Vì vậy, đặc điểm của hợp đồng dân đặc điểm của loại hợp ... dụ như: hợp đồng đã đăng ký theo quy định pháp luật, nội dung của hợp đồng có phần quy định Hợp đồng đã đăng ký tại… theo quy định của Luật bảo vệ người tiêu dùng 2010”; tất hợp đồng theo...
 • 24
 • 977
 • 12

Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dân sự hiệu

Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dân sự vô hiệu

Luật

... hiệu bị nhầm lẫn”;  Quy định Điều 410 Hợp đồng dân hiệu (hợp đồng phụ bị hiệu hiệu hợp đồng hợp đồng bị hiệu hiệu hợp đồng phụ);  Quy định Điều 411 Hợp đồng dân hiệu ... chia hợp đồng dân hiệu thành loại:  Hợp đồng dân hiệu tuyệt đối  Hợp đồng dân hiệu tương đối c Căn vào mức độ hiệu Theo cách phân loại hợp đồng dân hiệu chia thành loại:  Hợp đồng ... chung hợp đồng dân hiệu Khái niệm hợp đồng dân hiệu Điều 388 Bộ luật Dân 2005 (BLDS 2005) định nghĩa Hợp đồng dân sự sau: Hợp đồng dân sự thoả thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quy n...
 • 16
 • 796
 • 0

Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dân sự hiệu

Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dân sự vô hiệu

Luật

... hiệu bị nhầm lẫn”;  Quy định Điều 410 Hợp đồng dân hiệu (hợp đồng phụ bị hiệu hiệu hợp đồng hợp đồng bị hiệu hiệu hợp đồng phụ);  Quy định Điều 411 Hợp đồng dân hiệu ... chia hợp đồng dân hiệu thành loại:  Hợp đồng dân hiệu tuyệt đối  Hợp đồng dân hiệu tương đối c Căn vào mức độ hiệu Theo cách phân loại hợp đồng dân hiệu chia thành loại:  Hợp đồng ... chung hợp đồng dân hiệu Khái niệm hợp đồng dân hiệu Điều 388 Bộ luật Dân 2005 (BLDS 2005) định nghĩa Hợp đồng dân sự sau: Hợp đồng dân sự thoả thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quy n...
 • 16
 • 1,000
 • 1

một số vấn đề về hợp đồng dân sự hiệu – thực trạng và hướng hoàn thiện

một số vấn đề về hợp đồng dân sự vô hiệu – thực trạng và hướng hoàn thiện

Thạc sĩ - Cao học

... Chương 1: Lý luận chung hợp đồng dân hiệu Chương 2: Thực tiễn giải số trường hợp hợp đồng dân hiệu Chương 3: Giải pháp hồn thiện quy định pháp luật hợp đồng dân hiệu Reference DANH MỤC ... giải số trường hợp HĐDS hiệu đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật việc xử lý HĐDS hiệu Phương pháp nghiên cứu Đề tài vận dụng phương pháp phân tích để khía cạnh khác quy định pháp luật, qua nêu ... cảnh pháp luật giới hợp đồng Đây sở trì tính ổn định quan hệ dân giao lưu dân Để pháp luật công nhận bảo vệ quy n, lợi ích hợp pháp bên hợp đồng phải tuân thủ số điều kiện định - điều kiện có hiệu...
 • 11
 • 749
 • 4

Hợp đồng dân sự hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự hiệu

Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Luật

... luận hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu 1.1 Hợp đồng dân hiệu 1.1.1 Khái niệm hợp đồng dân hiệu 1.1.2 Phân loại hợp đồng dân hiệu 20 1.2.Hậu pháphợp đồng dân hiệu ... HỢP ĐỒNG DÂN SỰ HIỆU 1.1 HỢP ĐỒNG DÂN SỰ HIỆU 1.1.1 Khái niệm hợp đồng dân hiệu Hợp đồng dân hiệu thuật ngữ sử dụng phổ biến khoa học pháppháp luật hợp đồng Trong chế định hợp ... luận hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu  Chương - Hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu theo quy định pháp luật Việt Nam hành  Chương - Thực tiễn áp dụng pháp...
 • 113
 • 1,482
 • 3

Một số vấn đề về hợp đồng dân sự hiệu - thực trạng và hướng hoàn thiện

Một số vấn đề về hợp đồng dân sự vô hiệu - thực trạng và hướng hoàn thiện

Luật

... CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ HIỆU 1.1 Khái niệm hợp đồng dân hiệu 1.1.1 Khái niệm hợp đồng dân tác động hợp đồng dân quan hệ pháp luật dân 1.1.2 Hiệu lực hợp đồng dân việc hiệu hợp đồng dân ... chung hợp đồng dân hiệu Chương 2: Thực tiễn giải số trường hợp hợp đồng dân hiệu Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng dân hiệu 13 Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG DÂN ... GIẢI QUY T MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP HỢP 53 ĐỒNG DÂN SỰ HIỆU 2.1 Khái qt tình hình hợp đồng dân hiệu 53 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng dân hiệu số trường hợp 54 2.2.1 Hợp đồng dân hiệu...
 • 132
 • 1,723
 • 4

Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới - những kinh nghiệm đối với Việt Nam

Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới - những kinh nghiệm đối với Việt Nam

Luật

... SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO MẪU 1.1 KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ: Hợp đồng chế định quan trọng pháp luật dân phương tiện pháp lý để thỏa mãn quy n, lợi ích hợp pháp chủ thể xã hội ... thẩm quy n xem xét, định tuyên bố hiệu Trên sở địnhhiệu lực Tòa án, Hợp đồng thức bị hiệu Xuất phát từ quy định pháp luật hành, giao kết Hợp đồng, để tránh rủi ro pháp lý từ việc Hợp đồng ... luật Dân 2005, nhà làm luật đưa định nghĩa Hợp đồng dân sự thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quy n, nghĩa vụ dân sự. ” Định nghĩa thể đầy đủ đặc điểm hợp đồng dân nói riêng hợp đồng...
 • 103
 • 1,267
 • 10

Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về hợp đồng dân sự hiệu. (8điểm)

Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về hợp đồng dân sự vô hiệu. (8điểm)

Luật

... nguyện - hiệu vi phạm hình thức II Các quy định pháp luật hợp đồng dân hiệu theo Bộ luật Dân 2005 Các trường hợp hợp đồng dân hiệu a, Hợp đồng hiệu vi phạm điều cấm pháp luật, trái ... quy định pháp luật hợp đồng dân hiệu Yêu cầu đặt việc hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng dân hiệu Đảm bảo tôn trọng tự ý chí hợp đồng Tự hợp đồng hiểu tham gia quan hệ hợp đồng, bên ... B NỘI DUNG I Hợp đồng dân hiệu Khái niệm hợp đồng .2 Khái niệm hợp đồng dân hiệu 3 Mục đích quy định hợp đồng dân hiệu 4 Phân loại hợp đồng dân hiệu .5...
 • 25
 • 369
 • 0

Hợp đồng dân sự hiệu và hậu quả pháp lí của hợp đồng dân sự hiệu

Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lí của hợp đồng dân sự vô hiệu

Luật dân sự

... Bộ luật áp dụng hợp đồng hiệu. ” Vậy thấy quy định hợp đồng hiệu áp dụng giống giao dịch dân hiệu Mà theo quy định Điều 127 BLDS 2005 quy định: “Giao dịch dân khơng có điều kiện quy định ... với hợp đồng dân Có thể nói hợp đồng dân hợp đồng kinh tế cặp song sinh.Vì thực tế có nhiều trường hợp hợp đồng hợp đồng kinh tế hay hợp đồng dân Để phân biệt hai loại hợp đồng phải xác định ... Để quy định pháp luật bao trùm tồn hợp đồng dân xảy thực tế, Điều 388 BLDS 2005 quy định: Hợp đồng dân sự thoả thuận bên việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quy n nghĩa vụ dân sự. ” Như hợp đồng dân...
 • 16
 • 358
 • 0

Khái niệm về hợp đồng dân sự hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự hiệu

Khái niệm về hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Luật dân sự

... lực quy định Điều 122 BLDS Đây không coi khái niệm hợp đồng dân hiệu theo nghĩa khái niệm ta chưa thấy nêu lên chất đặc điểm hợp đồng dân hiệu hợp đồng dân hiệu loại hợp đồngpháp luật ... bảo vệ quy n lợi  Thứ sáu: Người thứ ba tình hợp đồng dân hiệu Hợp đồng dân bị hiệu gây thiệt hai cho người thứ ba, pháp luật dânquy định để bảo vệ người thứ ba hợp đồng dân hiệu ... 2.2 Hợp đồng dân hiệu không đáp ứng yêu cầu nội dung hợp đồng: nội dung hợp đồng trái pháp luật đạo đức xã hội Hợp đồng dân hiệu vi phạm điều cấm pháp luật trái đạo đức xã hội, dựa theo quy...
 • 24
 • 499
 • 1

Hợp đồng dân sự hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự hiệu

Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Luật dân sự

... hành vi - Hợp đồng hiệu khơng tn thủ quy định hình thức - Hợp đồng hiệu đối tượng không thực - Sự hiệu hợp đồng hợp đồng phụ III Các trường hợp hợp đồng dân hiệu Hợp đồng hiệu người ... Khoản Điều 410 BLDS quy định: Các quy định giao dịch dân hiệu từ Điều 127 đến Điều 138 Bộ luật áp dụng hợp đồng hiệu B HỢP ĐỒNG DÂN SỰ HIỆU I Khái niệm hợp đồng dân hiệu Theo Từ điển ... lại áp dụng hợp đồng chuyển nhượng quy n sử dụng đất hiệu KẾT LUẬN Hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu nội dung quan trọng luật dân Các quy định BLDS năm 2005 quy định cụ thể,...
 • 21
 • 575
 • 0

Bài tập học kỳ Dân sự 1 - Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự hiệu

Bài tập học kỳ Dân sự 1 - Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Tư liệu khác

... 1.1- Khái niệm Khái niệm hợp đồng dân phải xem xét nhiều góc độ khác ...
 • 2
 • 288
 • 1

TIỂU LUẬN Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự hiệu

TIỂU LUẬN Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Kinh tế chính trị

... khác chia hợp đồng hiệu thành hai loại hợp đồng hiệu tuyệt đối hợp đồng hiệu tương đối  Hợp đồng hiệu tuyệt đối hợp đồng bị coi hiệuHợp đồng hiệu tương đối trở nên hiệu có ... hợp đồng điều kiện có hiệu lực hợp đồng, trường hợp pháp luậtquy định mà hình thức hợp đồng không phù hợp với quy định pháp luật hợp đồng bị hiệu Theo quy định Điều 401 BLDS 2005 hợp đồng ... dứt hợp đồng Page 12 Hậu pháphợp đồng dân hiệu Như vậy, hậu pháphợp đồng hiệu hệ pháp lý phát sinh, thay đổi, chấm dứt theo quy định pháp luật trường hợp hợp đồng hiệu 2.2 Hậu pháp...
 • 32
 • 986
 • 1

Hợp đồng dân sự hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự hiệu

Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Quản trị kinh doanh

... luận hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu Ch-ơng - Hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu theo quy định pháp luật Việt Nam hành Ch-ơng - Thực tiễn áp dụng pháp luật ... Hợp đồng dân hiệu 1.1.1 Khái niệm hợp đồng dân hiệu Hợp đồng dân hiệulà thuật ngữ đ-ợc sử dụng phổ biến khoa học pháppháp luật hợp đồng Trong chế định hợp đồng dân sự, hợp đồng dân ... luật hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu - Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật vấn đề Ch-ơng Một số vấn đề lý luận hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu...
 • 13
 • 223
 • 0

Hợp đồng dân sự hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự hiệu

Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Luật

... luận hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu  Chương - Hợp đồng dân hiệu hậu pháphợp đồng dân hiệu theo quy định pháp luật Việt Nam hành  Chương - Thực tiễn áp dụng pháp ... HỢP ĐỒNG DÂN SỰ HIỆU 1.1 HỢP ĐỒNG DÂN SỰ HIỆU 1.1.1 Khái niệm hợp đồng dân hiệu Hợp đồng dân hiệu thuật ngữ sử dụng phổ biến khoa học pháppháp luật hợp đồng Trong chế định hợp ... 60 hợp pháp luậtquy định 2.4 Một số quy định khác hợp đồng dân hiệu hậu 61 pháphợp đồng dân hiệu 2.4.1 Hợp đồng dân hiệu phần 61 2.4.2 Bảo vệ người thứ ba tình trường hợp hợp đồng...
 • 111
 • 780
 • 2

luận văn hoàn thiện các quy định của luật pháp

luận văn hoàn thiện các quy định của luật pháp

Luật

... hủy bỏ hợp đồng quy định Điều 425 Bộ luật dân sửa đổi năm 2005 Về nguyên tắc, hậu pháphợp đồng bị hủy bỏ giống hợp đồng hiệu Trong trường hợp này, quy định khách hàng phải chịu hậu pháp ... nghiệp có quy n hủy hợp đồng trả lại cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm đóng hợp đồnghiệu lực chưa đủ năm, trả giá trị hoàn lại hợp đồng hợp đồnghiệu lực năm trở lên Quy định bộc lé ... giải ước hợp đồnghiệu lực từ năm trở lên không với chất hợp đồng bị hủy bỏ quy định Bộ luật dân * Cần có hướng dẫn quy định cụ thể vấn đề nghĩa vụ cung cấp thơng tin giải thích hợp đồng bảo...
 • 13
 • 179
 • 0

Báo cáo "Sự cần thiết và hướng hoàn thiện các quy định của luật hình sự về bảo vệ trẻ em " docx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... vi ph m t i Th ba, s b t c p c a h th ng quy ph m pháp lu t hình s v b o v tr em th hi n ch : Các văn b n hư ng d n, gi i thích c a quan có th m quy n v quy nh c a BLHS có liên quan n i tư ng b ... chưa chu n xác, th m chí có nh ng hư ng d n trái v i quy nh c a BLHS.(5) Hư ng hoàn thi n quy nh c a lu t hình s v b o v tr em Hoàn thi n quy nh c a lu t hình s v b o v tr em yêu c u c a th c ... quan có th m quy n c n ban hành văn b n hư ng d n, gi i thích s a i nh ng hư ng d n không phù h p quy nh c a lu t hình s Vi t Nam v b o v tr em có tính kh thi H th ng hoàn ch nh quy nh c a lu...
 • 6
 • 412
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008