3 tác giả giới thiệu khái quát về viễn thông sơn la và thực trạng triển khai dịch vụ cskh cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cskh mà viễn thông sơn la đã triển khai

một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại viễn thông sơn la

một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại viễn thông sơn la

Kinh tế - Quản lý

... NÂNG CAO CHấT LƯợNG DịCH Vụ CHĂM SóC KHáCH HàNG TạI VIễN THÔNG SƠN LA Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp Hà nội, năm 20 13 i TểM TT LUN VN Dch v CSKH cú vai trũ rt quan trng vic nõng cao ... 148,470 1 43, 6 83 209 ,37 8 224,422 94,6 63 142 ,34 2 139 ,074 214,7 23 221,271 7,425 6,128 4,609 -5 ,34 5 3, 151 Ngun: Phũng KHKD - Vin thụng Sn La Bng 3. 4: Tc tng trng thuờ bao ti Vin thụng Sn La giai on ... VƯƠNG CƯờNG NÂNG CAO CHấT LƯợNG DịCH Vụ CHĂM SóC KHáCH HàNG TạI VIễN THÔNG SƠN LA Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS TRầN VIệT LÂM Hà nội, năm 20 13 LI CAM...
 • 127
 • 645
 • 5
thảo luận kinh tế doanh nghiệp thương mại PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU THỤ BÁNH TRUNG THU CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO KINH ĐÔ TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC giai đoạn(2011-2014)

thảo luận kinh tế doanh nghiệp thương mại PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU THỤ BÁNH TRUNG THU CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO KINH ĐÔ TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC giai đoạn(2011-2014)

Kinh tế - Thương mại

... chọn Cúp vàng “Thương hiệu vàng an toàn vệ sinh thực phẩm” .Giải thưởng “Doanh nghiệp ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM) xuất sắc.Danh hiệu: “Hàng Việt Nam chất lượng cao 14 ... góp xuất sắc cho nghiệp giáo dục” .Giải thưởng “Thương hiệu uy tín – sản phẩm dịch vụ chất lượng vàng” người tiêu dùng bình chọn, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức .Giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt ... vấn đề an toàn thực phẩm chất lượng niềm tin vào sản phẩm nước giúp Kinh đô đứng vững trở thành thương hiệu người Việt tin dùng 17 2.2 .Chất lượng hàng hóa bao gói: Ảnh hưởng Chất lượng hàng hóa...
 • 30
 • 758
 • 1
thực trạng và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến việc chăm sóc răng miệng của học sinh lớp 5 trường tiểu học tiên dương, đông an, hà nội

thực trạng các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến việc chăm sóc răng miệng của học sinh lớp 5 trường tiểu học tiên dương, đông an, hà nội

Y khoa - Dược

... 17 cách kh 2.6.1 Sai s 17 2.6.2 Cách kh 17 BÀN LU 3. 1 Y ãh nhân kh 18 18 3. 2 S êng c 20 3. 3 Vi 21 3. 4 Ki 23 25 3. 6 Th 3. 7 ... Bi th Bi ki 31 31 ki 32 32 ành c 33 ên quan gi 33 ên quan gi ình v ành c tr 34 Bi 35 M B ãh t n ch às gây m ày Ngoài b ch êm màng tim, viêm c huy ... S 66 138 204 % 32 .4% 67.6% 100.0% cha m T 34 B 3. 8 T Tác 38 61 37 .7% 62 .3% 100.0% S 54 89 1 43 % 37 .8% 62.2% 100.0% S 77 127 204 % T 23 % c S 37 .7% 62 .3% 100.0% cha m T T ên th th ùb ìt t ày có...
 • 41
 • 447
 • 0
Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của Việt Nam

Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... 1995 19 83 424,4 115,16 117,27 1996 1989 530 ,1 100,25 124,91 1997 30 03 868,4 151,06 1 63, 82 1998 35 53 891 ,3 118 ,32 102,64 1999 37 93 1016 106,75 1 13, 99 2000 4550 1012 119,96 99,60 2001 35 00 730 76.92 ... độ phát triển liên hoàn (%) (triệu USD) Sản lợng Kim ngạch 1991 1420 290 100 100 1991 1624 30 4,6 114 ,37 105, 03 1992 1 033 234 ,5 63 76,99 19 93 1950 417,7 188,77 178,12 1994 1722 36 1,9 88 ,3 86,64 ... dependent var 4689 .35 8 S.E of regression 667.2056 Akaike info criterion 13. 15721 Sum squared resid 4451 633 Schwarz criterion 13. 238 03 Log likelihood - 93. 97051 F-statistic 533 .37 56 Durbin-Watson...
 • 80
 • 1,796
 • 11
Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của Việt Nam

Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... - ) (1) (2) (3) (4) (5) 1991 32 0 226 245 75 20 1991 287 191 224 63 1992 290 227 234 56 19 93 280 214 233 47 1994 268 211 230 38 1995 295 230 265 30 1996 33 8 250 31 4 24 1997 36 2 285 34 2 20 1998 ... 1624 30 4,6 114 ,37 105, 03 1992 1 033 234 ,5 63 76,99 19 93 1950 417,7 188,77 178,12 1994 1722 36 1,9 88 ,3 86,64 1995 19 83 424,4 115,16 117,27 1996 1989 530 ,1 100,25 124,91 1997 30 03 868,4 151,06 1 63, 82 ... 151,06 1 63, 82 1998 35 53 891 ,3 118 ,32 102,64 1999 37 93 1016 106,75 1 13, 99 2000 4550 1012 119,96 99,60 2001 35 00 730 76.92 72. 13 246.48 251.72 1991/2001 Nguồn :Niên Giám Thống Kê 2000 (và đối chiếu với...
 • 79
 • 1,719
 • 5
các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện

các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện

Kinh tế - Thương mại

... dụng phơng pháp phân tích thống kê kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm 1.Phơng phơng pháp hồi qui tơng quan 1.1 Các giả thiết xây dựng mô hình hồi quy Giả thiết 1 :Các biến giải thích ... pháp thống kê sau: * Phơng pháp hồi quy tơng quan Phân tích hồi quy tơng quan phơng pháp thống kê nghiên cứu mối liên hệ biến phụ thuộc( biến đợc giải thích) với hay nhiều biến độc lập(biến giải ... biến động tiêu từ có kế hoạch phát triển hợp lý cho doanh nghiệp Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 17 Lê Thế Cờng Thống kê 42 3. 3.2.Chỉ tiêu lợi nhuận 3. 3.2.1 .Khái niệm nội dung tiêu lợi nhuận Lợi...
 • 119
 • 1,779
 • 5
CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM

CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM"

Kinh tế - Thương mại

... 114 ,37 105, 03 1992 1 033 234 ,5 63 76,99 19 93 1950 417,7 188,77 178,12 1994 1722 36 1,9 88 ,3 86,64 1995 19 83 424,4 115,16 117,27 1996 1989 530 ,1 100,25 124,91 1997 30 03 868,4 151,06 1 63, 82 1998 35 53 ... - ) (1) (2) (3) (4) (5) 1991 32 0 226 245 75 20 1991 287 191 224 63 1992 290 227 234 56 19 93 280 214 233 47 1994 268 211 230 38 1995 295 230 265 30 1996 33 8 250 31 4 24 1997 36 2 285 34 2 20 1998 ... dependent var 4689 .35 8 S.E of regression 667.2056 Akaike info criterion 13. 15721 Sum squared resid 4451 633 Schwarz criterion 13. 238 03 Log likelihood - 93. 97051 F-statistic 533 .37 56 Durbin-Watson...
 • 79
 • 372
 • 0
các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của việt nam

các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của việt nam

Kinh tế - Quản lý

... - ) (1) (2) (3) (4) (5) 1991 32 0 226 245 75 1991 287 191 224 63 1992 290 227 234 56 18 19 93 280 214 233 47 1994 268 211 230 38 1995 295 230 265 30 1996 33 8 250 31 4 24 1997 36 2 285 34 2 20 1998 ... 1624 30 4,6 114 ,37 105, 03 1992 1 033 234 ,5 63 76,99 19 93 1950 417,7 188,77 178,12 1994 1722 36 1,9 88 ,3 86,64 1995 19 83 424,4 115,16 117,27 1996 1989 530 ,1 100,25 124,91 1997 30 03 868,4 151,06 1 63, 82 ... Đ/USD1 285 x 11,2 = 31 92 249 x 12,5 = 31 12,5 271 ,32 x 13 = 35 27,1 III Lợi nhuận xuất gạo ( hiệu kinh doanh = II - I ) 406,84 251 ,33 266,4 IV Số lợng gạo xuất năm (ngàn ) 30 03 35 53 37 93 V Lợi nhuận xuất...
 • 72
 • 405
 • 0
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bán lẻ và mối quan hệ với sự thỏa mãn, lòng trung thành khách hàng của Hệ thống Siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bán lẻ mối quan hệ với sự thỏa mãn, lòng trung thành khách hàng của Hệ thống Siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế

... 111 5.582 000 Tin c y 32 8 037 36 1 8.758 000 38 9 2.572 N ng l c ph c v 124 036 145 3. 4 83 001 37 8 2.646 T 066 028 102 2 .34 5 019 34 8 2.875 30 2 041 33 9 7 .39 8 000 31 3 3. 192 ng tác nhân viên Chính sách ... TC3 16.456 8 .39 6 0.761 0. 830 TC4 16. 538 7.817 0.604 0.868 TC5 Alpha: 0.869 16.629 6.9 73 0.714 0.842 TT1 26.769 25.4 03 0. 831 0.909 TT2 26.869 28 .34 6 0.860 0.905 TT3 26 .37 1 30 .007 0.784 0.9 13 TT4 ... Alpha: 0.924 32 Gi i quy t v n GQ1 7 .32 2 6.067 0.898 0.885 GQ2 7.149 6.817 0.906 0.892 GQ3 7. 231 5.889 0.827 0.951 CS1 19.671 13. 3 53 0. 530 0.797 CS2 19.776 11.658 0. 633 0.774 CS3 19.298 13. 697 0.795...
 • 114
 • 466
 • 2
Xác định các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến phân bố, tái sinh tự nhiên loài Pơ mu tại vườn quốc gia Chưyangsin, tỉnh Đắc lắc

Xác định các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến phân bố, tái sinh tự nhiên loài Pơ mu tại vườn quốc gia Chưyangsin, tỉnh Đắc lắc

Nông - Lâm - Ngư

... nghiên cứu 34 3. 3 Phƣơng pháp nghiên cứu 34 3. 3.1 Phương pháp luận nghiên cứu : 34 3. 3.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể .35 Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN ... cứu 31 Chƣơng 3: MỤC TIÊU - NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3. 1 Mục tiêu nghiên cứu 34 3. 1.1 Mục tiêu tổng quát : 34 3. 1.2 Mục tiêu cụ thể: 34 3. 2 Nội ... gỗ Cây tái sinh 1195 0215527 137 9498 1195 0216167 137 9 434 139 6 0218486 136 4 536 11 15 138 2 0217717 136 5428 12 1214 02265 13 137 5167 1211 0220750 137 4802 0 Phương pháp điều tra thu thập số liệu...
 • 102
 • 934
 • 4
16 Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán

16 Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán

Quản trị kinh doanh

... 52 3. 2 Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ CTCK thị trường chứng khoán Tp HCM thông qua khảo sát 53 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực phục vụ, mức độ tin cậy đồng cảm 53 3.2.2 Giải pháp ... giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán thị trường chứng khoán TP HCM - Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ CTCK CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Dịch vụ, chất lượng dịch vụ ... 19 ] giới thiệu, xác định chất lượng dịch vụ cách đo lường chất lượng dịch 13 vụ cảm nhận (thay đo chất lượng cảm nhận lẫn kỳ vọng SERVQUAL) Hai ông cho chất lượng dịch vụ phản ánh tốt chất lượng...
 • 103
 • 1,001
 • 0
NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHÓAN

NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHÓAN

Thạc sĩ - Cao học

... 52 3. 2 Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ CTCK thị trường chứng khoán Tp HCM thông qua khảo sát 53 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực phục vụ, mức độ tin cậy đồng cảm 53 3.2.2 Giải pháp ... giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán thị trường chứng khoán TP HCM - Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ CTCK CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Dịch vụ, chất lượng dịch vụ ... 19 ] giới thiệu, xác định chất lượng dịch vụ cách đo lường chất lượng dịch 13 vụ cảm nhận (thay đo chất lượng cảm nhận lẫn kỳ vọng SERVQUAL) Hai ông cho chất lượng dịch vụ phản ánh tốt chất lượng...
 • 103
 • 1,795
 • 3
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI CẦN THƠ

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI CẦN THƠ

Công nghệ - Môi trường

... 0,595 0 ,33 6 0,076 1,8 13 0, 939 3, 498 Yếu tố đáp ứng 0,999 0 ,34 9 0,004 2,715 1 ,37 0 5 ,38 1 Yếu tố phục vụ 1,415 0 ,34 7 0,000 4,117 2,084 8, 130 Yếu tố đồng cảm 0,215 0 ,34 5 0, 534 1, 239 0, 630 2, 437 Yếu ... với thực tế, yếu tố phục vụ thể qua trình độ chuyên môn thái độ nhân viên du khách, hạt nhân chất lượng dịch vụ Để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch công ty du lịch cần quan tâm đến công tác ... tư sở hạ tầng vui chơi giải trí cho du khách Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái Cần Thơ Để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái Cần...
 • 7
 • 2,020
 • 15
bài 41 các nhan tố vật lý ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của VSV

bài 41 các nhan tố vật lý ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của VSV

Sinh học

... hóa (tia X, γ): Tác dụng phá hủy AND vi sinh vật - Bức xạ không ion hóa (tia tử ngoại): Tác dụng kìm hãm dịch vi sinh vật Ứng dụng: - Tẩy uế khử trùng bề mặt dịch thể, chất lỏng - Khử trùng ... tượng sinhVSV nhưtới dưỡngnày các số vi khuẩn loại: 85-1100 thuộc vàtố đa chất yếu … hưởng nào? C H H Ể U H Y Ể T N C H N O C Á Ấ V Ậ H T C Á H Y Ấ T O T CÂU1 CÂU5 CÂU2 CÂU6 CÂU3 CÂU7 CÂU4 CÂU8 ... trường nước có nồng độ chất hòa tan cao nồng độ nội bào:Nước bị rút bên tế bào, sinh trưởng bị kìm hãm * Môi trường có nồng độ chất hòa tan thấp: nước từ bên xâm nhập vào tế bào Hình 5: Hiện...
 • 27
 • 934
 • 2
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ prudential việt nam trên địa bàn thành phố đà nẵng

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ prudential việt nam trên địa bàn thành phố đà nẵng

Quản trị kinh doanh

... NAM 4 .3. 1 Các gi i pháp: 4 .3. 1.1 Đào t o nh m gia tăng m c ñ thành th o c a nhân viên/ ñ i lý BH - Nâng cao s lư ng ch t lư ng c a m ng lư i ñ i lý BH - Gia tăng d ch v h tr sau bán hàng 4 .3. 1.2 ... Thanh Khê, H i Châu, Liên Chi u, C m L , Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn 2.4 .3 Phương pháp thu th p d li u Tr c ti p thông qua b ng câu h i – 200 b ng 2.4.5 Phương pháp x lý s li u S d ng ph n m m SPSS 16.0 ... PRUVN thông qua phương pháp mô t CHƯƠNG PHÂN TÍCH K T QU NGHIÊN C U Như b ng bi u k t qu ñã ñư c trình bày t i ph l c c a báo cáo lu n văn th c, tác gi rút ñư c k t qu sau: 3. 1 MÔ T M U 3. 1.1...
 • 14
 • 903
 • 2
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG THỪA THIÊN HUẾ pdf

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG THỪA THIÊN HUẾ pdf

Báo cáo khoa học

... bảo liên quan đến cam kết thực dịch vụ quan trọng Bên cạnh đó, yếu tố phản hồi tin cậy có ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Để nâng cao chất lượng dịch vụ Internet, Viễn thông Thừa Thiên Huế cần ... 7,517 TC2 9,64 9,119 TC3 10, 03 7,9 43 TC4 9, 73 8,4 63 PHẢN HỒI: Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,766 PH1 12,40 11,896 PH2 12,44 12 ,33 9 PH3 12,47 11,591 PH4 12 ,39 13, 7 63 PH5 12,29 13, 640 ĐẢM BẢO: Hệ số ... khách hàng chất lượng dịch vụ Điều phù hợp với bối cảnh kinh doanh dịch vụ Internet Bên cạnh đảm bảo chất lượng mạng mức độ nhanh chóng xử lý cố có tác động quan trọng đến đánh giá chất lượng người...
 • 10
 • 1,713
 • 22
Luận văn:Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng pot

Luận văn:Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng pot

Quản trị kinh doanh

... NAM 4 .3. 1 Các gi i pháp: 4 .3. 1.1 Đào t o nh m gia tăng m c ñ thành th o c a nhân viên/ ñ i lý BH - Nâng cao s lư ng ch t lư ng c a m ng lư i ñ i lý BH - Gia tăng d ch v h tr sau bán hàng 4 .3. 1.2 ... Thanh Khê, H i Châu, Liên Chi u, C m L , Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn 2.4 .3 Phương pháp thu th p d li u Tr c ti p thông qua b ng câu h i – 200 b ng 2.4.5 Phương pháp x lý s li u S d ng ph n m m SPSS 16.0 ... PRUVN thông qua phương pháp mô t CHƯƠNG PHÂN TÍCH K T QU NGHIÊN C U Như b ng bi u k t qu ñã ñư c trình bày t i ph l c c a báo cáo lu n văn th c, tác gi rút ñư c k t qu sau: 3. 1 MÔ T M U 3. 1.1...
 • 14
 • 977
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose