3 một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế thừa thiên huế

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát Hải quanCục Hải quan TP. Hà Nội

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát Hải quan ở Cục Hải quan TP. Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... Quan Cục Hải quan TPHN (năm 1999 theo quy định theo quy trình thi hành thu thu mới) 30 Năm Loại 1995 (USD) 1996 (USD) 1997 (USD) thuSố 39 1.004.702 731 .760.000 610 .35 0.000 thu Thu xuất 137 .254.472 ... - Nắm vững phương pháp chuyển đổi * Nội dung : Việc tính thu , thông báo thu , thu thu thực theo qui định luật thu xuất -nhập thu khác có liên quan - Căn vào kết kiểm tra, số lượng, trọng lượng ... với công tác quản xuất nhập Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra giám sát hoạt động xuất nhập Cục Hải quan Hà Nội năm từ 1995 - 1999 Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm...
 • 82
 • 535
 • 1

"Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát Hải quanCục Hải quan TP. Hà Nội"

Kinh tế - Thương mại

... - Nắm vững phơng pháp chuyển đổi * Nội dung : Việc tính thu , thông báo thu , thu thu thực theo qui định luật thu xuất -nhập thu khác có liên quan 14 - Căn vào kết kiểm tra, số lợng, trọng lợng ... 1.092.450.492.570 thu Thu xuất 137 .254.472 56.165.158 23. 7 93. 760 8 .38 6.190.580 425.608.202.425 Thu nhập 2 53. 750. 230 675.594.842 586.206.240 718.401. 038 .567 666.842.490.045 (Nguồn tổng hợp báo cáo Cục Hải ... khăn đặc biệt công tác quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động xuất nhập Phải thừa nhận rằng, ngành Hải quan có nỗ lực lớn công tác quản hàng xuất nhập nh công tác thu thu xuất nhập khẩu, chống...
 • 78
 • 310
 • 0

một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát hải quancục hải quan tp. hà nội

một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát hải quan ở cục hải quan tp. hà nội

Kinh tế - Quản lý

... - Nắm vững phơng pháp chuyển đổi * Nội dung : Việc tính thu , thông báo thu , thu thu thực theo qui định luật thu xuất -nhập thu khác có liên quan - Căn vào kết kiểm tra, số lợng, trọng lợng ... 1.092.450.492.570 thu Thu xuất 137 .254.472 56.165.158 23. 7 93. 760 8 .38 6.190.580 425.608.202.425 Thu nhập 2 53. 750. 230 675.594.842 586.206.240 718.401. 038 .567 666.842.490.045 (Nguồn tổng hợp báo cáo Cục Hải ... khăn đặc biệt công tác quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động xuất nhập Phải thừa nhận rằng, ngành Hải quan có nỗ lực lớn công tác quản hàng xuất nhập nh công tác thu thu xuất nhập khẩu, chống...
 • 69
 • 251
 • 0

một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát hải quancục hải quan tp. hà nội

một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát hải quan ở cục hải quan tp. hà nội

Kinh tế - Quản lý

... - Nắm vững phương pháp chuyển đổi * Nội dung : Việc tính thu , thông báo thu , thu thu thực theo qui định luật thu xuất -nhập thu khác có liên quan - Căn vào kết kiểm tra, số lượng, trọng lượng ... Thu thu Hải quan Bộ phận thu - Tự kê khai - Kiểm tra hồ - Nộp thu kết kiểm hoá tính toán đối chiếu - Tự tính thu - Phân loại hồ Người khai báo Hải quan số thu phải nộp, theo luật thu ... Quan Cục Hải quan TPHN (năm 1999 theo quy định theo quy trình thi hành thu thu mới) 37 Năm Loại 1995 (USD) 1996 (USD) 1997 (USD) thuSố thu Thu xuất 1998 1999 (VND) (VND) 39 1.004.702 731 .760.000...
 • 101
 • 258
 • 0

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát Hải quanCục Hải quan TP.Hà Nội

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát Hải quan ở Cục Hải quan TP.Hà Nội

Chủ nghĩa xã hội khoa học

... số giải pháp nhỏ để thực tốt công tác * Các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thu thu xuất nhập Sửa đổi hoàn thiện hệ thống sách thu xuất nhập Hiện biểu thu xuất nhập hành qui định thu ... gia công tác này; lãnh đạo Cục cần phải nghiêm minh, dứt khoát xử vi phạm công tác tra, kiểm tra phát đợc 3. 1.5 Một số giải pháp hoàn thiện kiểm tra thu thu xuất nhập tăng cờng công tác chống ... công tác Hải quan nên công tác thu thu xuất nhập công tác chống buôn lậu gian lận thơng mại đợc Cục Hải quan trọng đợc đặt thành hai quan cụ thể để quản lĩnh vực Song điều kiện nay, hai công...
 • 20
 • 477
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá tại chi nhánh thương mại hoàn kiếm – công ty cổ phần XNK lương thực thực phẩm hà nội

Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá tại chi nhánh thương mại hoàn kiếm – công ty cổ phần XNK lương thực thực phẩm hà nội

Cao đẳng - Đại học

... Nm20 03 Nm 2004 Tng doanh thu 21.121 23. 411 27. 232 30 .804 Giỏ 18.4 53 21.266 23. 969 27.256 1.2 03 1 .34 1 1. 535 1.710 Hiu qu 1.465 1.657 1.728 1. 838 - Lng 735 804 828 9 03 - LN trc thu 730 8 53 900 935 ... 2002 Nm 20 03 Nm 2004 Vn nh nc 2.780 3. 102 3. 341 3. 520 Doanh thu thun 21.121 23. 411 27. 232 30 .804 Giỏ 18.4 53 21.266 23. 969 27.256 Chi phớ lu thụng 1.2 03 1 .34 1 1. 535 1.710 Lng 735 804 828 9 03 Li nhun ... mại Hoàn Kiếm năm 2004 so với năm 20 03 tốt NẫP NGN SCH Biu n v tớnh: Tr. Ch tiờu Nm 2001 Nm 2002 Nm 20 03 Nm 2004 Thu VAT 152 167 178 189 Thu TNDN 21 26 35 43 Thu 13 17 18 21 Thu t 65 82 89 94 Thu...
 • 53
 • 124
 • 0

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản Ngân sách Nhà nước huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu.docx

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Ngân sách Nhà nước huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu.docx

Quản trị kinh doanh

... sau: 14 3. 1 Về thu ngân sách: Nguồn thu Ngân sách cấp huyện bao gồm: 3. 1.1 Các nguồn thu ngân sách địa phương hưởng 100%: + Thu Nhà đất + Thu môn + Thu chuyển quyền sử dụng đất + Thu sử dụng ... phương + Các khoản thu khác theo quy định pháp luật 3. 1.2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: + Thu giá trị gia tăng (Không kể hàng hoá nhập khẩu) + Thu thu nhập doanh nghiệp 3. 1 .3 Thu bổ sung ... chúng nhân dân Trước yêu cầu đòi hỏi đổi chế quản kinh tế đứng trước thực trạng công tác quản thu, chi ngân sách huyện, cần thiết phải có biện pháp nhằm tăng cường công tác quản thu, ...
 • 85
 • 1,451
 • 14

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên.doc

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên.doc

Quản trị kinh doanh

... số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty xuất nhập Thái Nguyên Nội dung báo cáo gồm phần Phần Một: luận chung công tác quản hoạt động tiêu thụ sản ... hải có sách hợp - Các nhân tố khác + Chính sách quản vĩ mô nhà nớc Các sách thu , luật pháp, sách bảo trợ, sách thơng mại nhà nớc sản xuất kinh doanh tiêu dùng nhân tố tác động mạnh mẽ ... Tình hình công tác tổ chức quản hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Phần Ba: Một số phơng hớng nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ Tài liệu tham khảo Báo cáo kết tiêu thụ công ty Giáo trình quản trị...
 • 40
 • 424
 • 0

Một số Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản NSNN cấp phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Một số Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý NSNN cấp phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Kinh tế - Thương mại

... thu NS phờng hởng theo tỉ lệ điều tiết - Thu nhà đất 2000 Số thu Tỉ trọng (%) - 3. 545 - - Thu nông nghiệp - Thu TTĐB - Kế hoạch Thực Số thu Tỉ trọng (%) Số thu Tỉ trọng (%) 100 3. 044 100 3. 398 ... thấp nh thu nhà đất, thu chuyển quyền sử dụng đất, Một số khoản thu giao cho phờng thu nhng lại không đợc hởng điều tiết nh thu môn bài, thu công thơng nghiệp, Điều mặt làm giảm nguồn thu ngân ... đến số thu khoản thu thu nhà đất (trung bình chiếm 90% tổng thu ngân sách phờng) Các phờng địa bàn Quận thực tốt công tác quản thu thu nhà đất, tổ chức thực vợt dự toán năm, góp phần tăng thu...
 • 69
 • 552
 • 3

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.doc

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.doc

Kinh tế - Thương mại

... tạo điều phối bố trí cán quản sử dụng ODA Đào tạo lại bồi dỡng lực lợng cán quản lý, điều phối sử dụng ODA biện pháp quan trọng nhằm hoàn thiện công tác điều phối, quản sử dụng ODA Cần phải ... đến kế hoạch đầu t phát triển CHƯƠNG III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản sử dụng oda I/Kinh ng hiệm quản sử dụng ODA rút đợc từ số nớc 19 Lịch sử nớc giới chứng minh rõ ... Cơ cấu nhà tài trợ cho Việt Nam: - Nhật Bản: 30 % - WB : 23% - ADB : 17% - Các nớc tổ chức quốc tế khác: 30 % 3, Đánh giá hiệu công tác thu hút, quản sử dụng ODA Thực nghị Bộ trị, thời gian qua,...
 • 28
 • 628
 • 0

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản Ngân sách Nhà nước huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Ngân sách Nhà nước huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu

Quản trị kinh doanh

... 2004 3, 7 03. 4 3, 000.0 2, 933 .0 49,065.0 48, 939 .4 445.0 442.1 27,4 13. 0 27,412.4 3, 160.0 3, 159.0 435 .0 431 .4 475.0 4 73. 0 1,245.0 1,240 .3 4,282.0 1, 130 .0 52.0 4,250.1 1,126.0 51.0 1,800.0 1,792.0 1 ,30 0.0 ... % 110.0 27 33 .2 107 % 39 .6 1 13 % 60.0 61 37 3.7 162 % 1,186.1 198 % 1,289.0 1,1 2,890.0 110 % 2 ,34 9.9 114 % 1 ,30 0.0 1 ,3 II 49 Thu chuyn quyn s dng t Thu khỏc ngõn sỏch Thu li qun qua Ngõn ... % 73, 1 93. 0 73 32.4 32 .4 100 % 137 .0 137 .0 100 % 1,157.0 1,1 11, 231 .0 11,8 03. 7 105 % 7,9 53. 0 9,159.2 115 % 10,052.0 10 53, 295.4 53, 868.1 101 % 66,012.0 67,218.2 102 % 84,402.0 84 (Ngun 2 ,3) 50...
 • 76
 • 1,044
 • 4

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản hoạt động tiêu thụ sản phẩm.doc

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm.doc

Kinh tế - Thương mại

... số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty xuất nhập Thái Nguyên” Nội dung báo cáo gồm phần Phần Một: luận chung công tác quản hoạt động tiêu thụ sản ... hải có sách hợp - Các nhân tố khác + Chính sách quản vĩ mô nhà nước Các sách thu , luật pháp, sách bảo trợ, sách thương mại nhà nước sản xuất kinh doanh tiêu dùng nhân tố tác động mạnh mẽ ... TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU I Đặc điểm tình hình chung Công ty Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty Xuất Nhập Khẩu...
 • 46
 • 404
 • 0

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận Ba Đình

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận Ba Đình

Kinh tế - Thương mại

... Quản Đô thị Chuyên đề tốt nghiệp 39 GVHD: TS Nguyễn Hữu Đoàn - Số công trình xây dựng không phép 73 công trinh: xử 37 công trình, có phép 17 công trình, chưa xử 19 công trình.Tỷ lệ công ... mô hình quản lĩnh vực CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN QUY HOẠCH VÀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BA ĐÌNH Sinh viên: Vũ Minh Đức Lớp: Kinh tế Quản Đô thị ... GVHD: TS Nguyễn Hữu Đoàn III Nguyên nhân dẫn đến thực trạng quản quy hoạch cấp phép xây dựng 3. 1 Nguyên nhân chủ quan Một là, máy quản Nhà nước công tác quản quy hoạch cấp phép xây dựng hoạt...
 • 57
 • 715
 • 6

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho giáo dục Tiểu học và THCS ở huyện Từ Liêm

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho giáo dục Tiểu học và THCS ở huyện Từ Liêm

Kinh tế - Thương mại

... 69.471,57 70.0 63, 8 100,8 39 .8 23, 4 105 ,3 43. 520,4 44.9 13, 1 1 03, 2 9.127,4 9 .31 9,1 102,1 11. 231 ,3 11.107,8 98,9 95 ,3 5.100 4.548,72 89,19 5.410 ,37 4.928,85 91,1 116 ,3 6.745,8 6.7 93, 1 100,7 9 .30 9,5 9.114,05 ... cho nhân 32 .8 73, 3 34 .418,4 102.1 37 .36 8,1 39 .8 23, 16 106,5 44,851,2 44.914,1 100.12 100 Tiền lương 21.010,9 21.746 ,3 1 03, 5 22.086,4 24.869 ,3 112,6 27.474,4 28.628,4 104,2 101 Tiền công 940. 23 ... bộc lộ nhiều hạn chế bất hợp đặc biệt công tác quản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước Vì vậy, việc chọn đề tàiMột số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản chi thường xuyên ngân sách...
 • 86
 • 1,589
 • 16

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản và sử dụng nguồn ODA

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn ODA

... tạo điều phối bố trí cán quản sử dụng ODA Đào tạo lại bồi dỡng lực lợng cán quản lý, điều phối sử dụng ODA biện pháp quan trọng nhằm hoàn thiện công tác điều phối, quản sử dụng ODA Cần phải ... đến kế hoạch đầu t phát triển CHƯƠNG III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản sử dụng oda I/Kinh ng hiệm quản sử dụng ODA rút đợc từ số nớc 19 Lịch sử nớc giới chứng minh rõ ... Cơ cấu nhà tài trợ cho Việt Nam: - Nhật Bản: 30 % - WB : 23% - ADB : 17% - Các nớc tổ chức quốc tế khác: 30 % 3, Đánh giá hiệu công tác thu hút, quản sử dụng ODA Thực nghị Bộ trị, thời gian qua,...
 • 28
 • 415
 • 1

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... tạo điều phối bố trí cán quản sử dụng ODA Đào tạo lại bồi dưỡng lực lượng cán quản lý, điều phối sử dụng ODA biện pháp quan trọng nhằm hoàn thiện công tác điều phối, quản sử dụng ODA Cần ... hoạch đầu tư phát triển 19 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN VÀ SỬ DỤNG ODA I/Kinh ng hiệm quản sử dụng ODA rút từ số nước Lịch sử nước giới chứng minh rõ ... Cơ cấu nhà tài trợ cho Việt Nam: - Nhật Bản: 30 % - WB : 23% - ADB : 17% - Các nước tổ chức quốc tế khác: 30 % 3, Đánh giá hiệu công tác thu hút, quản sử dụng ODA Thực nghị Bộ trị, thời gian qua,...
 • 29
 • 423
 • 0

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... tạo điều phối bố trí cán quản sử dụng ODA Đào tạo lại bồi dưỡng lực lượng cán quản lý, điều phối sử dụng ODA biện pháp quan trọng nhằm hoàn thiện công tác điều phối, quản sử dụng ODA Cần ... hoạch đầu tư phát triển 19 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN VÀ SỬ DỤNG ODA I/Kinh ng hiệm quản sử dụng ODA rút từ số nước Lịch sử nước giới chứng minh rõ ... Cơ cấu nhà tài trợ cho Việt Nam: - Nhật Bản: 30 % - WB : 23% - ADB : 17% - Các nước tổ chức quốc tế khác: 30 % 3, Đánh giá hiệu công tác thu hút, quản sử dụng ODA Thực nghị Bộ trị, thời gian qua,...
 • 29
 • 499
 • 0

Xem thêm