3 1 1 kế hoạch sử dụng đất năm 2012

Quy hoạch nông thôn mới xã Thuận huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Quy hoạch nông thôn mới xã Thuận huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Quy hoạch - Đô thị

... số nhà 544 30 53 26 31 35 37 28 43 57 44 38 57 65 Kiên cố 12 5 15 12 19 14 15 Trong (nhà) Bán kiên cố Nhà tạm 212 207 20 18 20 14 21 15 14 12 17 12 18 20 32 13 12 13 19 11 18 25 29 21 * Nguồn: ... 4, 61 17,09 0 ,1 22 74,52 0,04 46,96 31 ,65 21 ,32 0,04 7 ,38 0 ,33 3, 21 11, 90 0,07 15 ,32 0,00 46, 43 22,74 0,00 18 ,10 1, 23 0,89 66,67 32 ,65 400,86 27,28 19 ,76 Nguồn: Kiểm đất đai năm 2 010 Đánh giá ... cầm Năm 2005 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2 010 Tốc độ tăng trưởng BQ (%) 567 412 705 4500 800 480 10 50 5540 12 50 512 12 00 610 0 12 85 524 13 0 4 6475 0,24 0,06 0 ,17 0 ,10 17 ,0 3, 1 2 ,1 2,7 24,0 4 ,3 4,2 4,2 30 ,0...
 • 94
 • 1,185
 • 2

Thực trạng hoạt động marketing cho công ty dịch vụ thương mại-bộ thương mại.DOC

Thực trạng hoạt động marketing cho công ty dịch vụ thương mại-bộ thương mại.DOC

Kế toán

... mại 19 98 19 99 13 . 025.25 4.525 14 .957 .35 6. 637 21. 910 .28 6.642 8.500.25 8 .32 0 .35 15 .268.28 2. 8 31 .55 482.55 1. 2 03 1. 0 03 60 83 3.725.25 887.25 1. 577 1. 1 01 35 12 5 5.497 2.505 1. 950 724 11 5 2 03 10 0 10 0 ... (: 0 918 .775 .36 8 Năm 19 97 Số lợng 19 98 Số lợng % 19 99 Số lợng % % Cơ cấu Tổng số cán 38 10 0 50 10 0 75 10 0 Nhân viên 12 31 ,5 20 40 28 37 ,3 Cán quản lý 18 47 ,3 15 30 17 22,7 Cán hành 21 15 30 30 40 ... Phòng 1. 227 750 32 ,5 19 ,8 2 .10 0 900 40,7 17 ,4 1. 650 594 38 13 7 1 .32 1 477 35 12 ,6 2. 015 14 0 39 2,7 1. 500 5 93 34,5 13 , 6 Nhìn vào bảng ta thấy TPHCM thị trờng tiêu thụ sản phẩm mạnh TSC Năm 19 97...
 • 66
 • 500
 • 2

Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi có số liệu tại tháng 3 năm 2005

Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi có số liệu tại tháng 3 năm 2005

Kế toán

... TK6 21( t tởng) (20 )1 23. 000.000 ( 23) 15 0.000 (24)246 .36 3, 636 4 1 23. 396 .36 3,6 TK6 21( Bàn bạc) 1 23. 396 .36 3,6 (33 a) ( 21) 150.000.000 15 0.446 .36 3,6 (33 b) ( 23) 200.000 (24)246 .36 3, 636 4 1 23. 396 .36 3,6 15 0.446 .36 3,6 ... 23. 3 51. 000 (39 ) 23. 3 51. 000 TK 3 31 (Vĩnh Long) (34 a )10 7. 915 .574,5 15 .000.000 (35 a) 71. 187. 017 ,12 18 9.4 01. 519 ,6 (36 a)5 .10 0.000 (37 a)5 .19 9.000 18 9.4 01. 5 91, 6 (5 )15 .000.000 18 9.4 01. 519 ,6 17 TK 3 31 (Mỹ Hà) TK 3 31 (Biếc ... TK 13 1 (Hà Giang) 1. 936 .000 (37 )11 .000.000 1. 936 .000 11 .000.000 1. 936 .000 SD: 14 TK 13 1 TK 333 52.000.000 57. 13 4 .12 7 (35 )45 .10 0.000 45 .10 0.000 52.000.000 (12 ) 52.000.000 57. 13 4 .12 7 (14 ) 57. 13 4 .12 7...
 • 130
 • 310
 • 0

Phương Pháp tính giá vốn thành phẩm tại công ty Dịch Vụ Thương Mại Tràng Thi

Phương Pháp tính giá vốn thành phẩm tại công ty Dịch Vụ Thương Mại Tràng Thi

Kế toán

... TK6 21( t tởng) (20 )1 23. 000.000 ( 23) 15 0.000 (24)246 .36 3, 636 4 1 23. 396 .36 3,6 TK6 21( Bàn bạc) 1 23. 396 .36 3,6 (33 a) ( 21) 150.000.000 15 0.446 .36 3,6 (33 b) ( 23) 200.000 (24)246 .36 3, 636 4 1 23. 396 .36 3,6 15 0.446 .36 3,6 ... 23. 3 51. 000 (39 ) 23. 3 51. 000 TK 3 31 (Vĩnh Long) (34 a )10 7. 915 .574,5 15 .000.000 (35 a) 71. 187. 017 ,12 18 9.4 01. 519 ,6 (36 a)5 .10 0.000 (37 a)5 .19 9.000 18 9.4 01. 5 91, 6 (5 )15 .000.000 18 9.4 01. 519 ,6 17 TK 3 31 (Mỹ Hà) TK 3 31 (Biếc ... TK 13 1 (Hà Giang) 1. 936 .000 (37 )11 .000.000 1. 936 .000 11 .000.000 1. 936 .000 SD: 14 TK 13 1 TK 333 52.000.000 57. 13 4 .12 7 (35 )45 .10 0.000 45 .10 0.000 52.000.000 (12 ) 52.000.000 57. 13 4 .12 7 (14 ) 57. 13 4 .12 7...
 • 130
 • 816
 • 2

Hoạt động sản xuất kinh doanh ở Trung tâm Dịch vụ Thương mại Dược - Mỹ phẩm - Thực trạng và giải pháp

Hoạt động sản xuất kinh doanh ở Trung tâm Dịch vụ Thương mại Dược - Mỹ phẩm - Thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... thu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 1 03 10 6 11 7,92 + 03 2, 91 11, 92 11 ,24 10 0 10 0 10 0 96,55 98 ,39 10 9 ,39 1, 84 1, 905 11 11 ,18 93, 73 92,82 92,76 Lợi nhuận trớc thuế 6,45 7, 61 8, 53 1, 16 17 ,98 0,92 12 ,08 ... đổi: 10 6 11 8, 03 10 6 - 12 0, 91 = 0,898 - 0,8767 = 0,0 213 vòng + Do doanh thu thay đổi: 11 7,92 11 8, 03 10 6 - 11 8, 03 = 0,999 - 0,898 = 0 ,10 1 vòng Nh vậy: vốn kinh doanh năm 2007 Trung Tâm giảm so với năm ... 0,876685 x 0,0 516 9= 0,04 53 Năm 2007: 11 7,92 11 8, 03 x 6 ,14 16 11 7,92 = 0,999 x 0,052 = 0,0 519 48 * Vậy doanh lợi vốn kinh doanh năm 2006 tăng lên so với năm 2005 là: (0,04 53 - 0, 032 ) =0,0 13 3 Điều ảnh...
 • 77
 • 379
 • 0

kế toán tổng hợp tại Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi

kế toán tổng hợp tại Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi

Kế toán

... hàng TK 14 2 (14 22) TK 11 1 ,11 2 ,33 6 ,33 5 ,15 4 CP chờ kc (5) CP bảo hành sản phẩm TK 33 1, 111 ,11 2 (6)CPDV mua dùng cho CPBH TK 11 1 ,11 2 ,14 1 TK 13 3 Chi phí khác tiền TK 11 1 ,11 2 ,15 2 ,33 1, 2 41 TK 33 5 (7 .1 a) ... nhập khác 30 Chuyên đề tốt nghiệp TK 911 TK 711 TK 11 1 ,11 2, 13 1 (1) Thu nhập lý nhượng bán TSCĐ TK 33 311 TK 11 1 ,11 2 ,33 8 (2) Thu tiền phạt TK 11 1 ,11 2 (3) Được tiền bồi thường TK 33 1 ,33 8 (4) Các ... TK 13 1 Nếu chưa nhận tiền TK 11 1 ,11 2, 13 1 Bán CK có lãi (3) tổng DT TK 12 1,2 21 Z gốc TK 11 1 ,11 2 TT CK ngắn hạn có lãi (4) trực tiếp TK 12 1 TK 11 1 Bán ngoại tệ có lãi (8) TK 11 1, (11 12) TK 11 1 ,11 2, 13 1 ...
 • 93
 • 441
 • 0

Thực trạng và giải pháp công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Thương Mại Hoàng Gia

Thực trạng và giải pháp công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Thương Mại Hoàng Gia

Kế toán

... TK 611 TK1 51, 152 Kết chuyển NVL Kết chuyển NVL tồn đầu kỳ TK 111 ,11 2 , 31 1 ,33 1 Trị giá NVL mua vào kỳ tồn cuối kỳ TK 111 ,11 2 ,33 1 Giảm giá hàng mua trả lại NVL cho ngời bán TK 13 3 TK 13 3 TK6 21, 6 41, 642 ... 55.426 -2. 634 -2 634 19 .284 8.804 Triệu vnđ - 19 99 2000 1. 8 01. 5 91 5.776.626 60. 416 -26 10 .970 20 01 ớctính 2005 2.872.049 3. 500.000 2.776.507 3. 900.000 56 .1 23 5 21. 652 28 15 0 13 . 1 63 4 .33 0 II/ Chức ... doanh TK154 Nguyên vật liệu thực tế nhâp kho TK 13 8 ,642 TK 338 ,7 21 Nguyên vật liệu thiếu Giá trịNVL thừa kiểm kiểm kho TK 111 ,11 2 ,33 1 TK 13 3 Giảm giá hàng mua trả lại NVL cho ngời bán 1. 15 .3. kế...
 • 70
 • 421
 • 1

Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất bao bì dịch vụ thương mại Hà Nội

Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất bao bì dịch vụ thương mại Hà Nội

Kế toán

... 15 .820.200 2 .10 9 .36 0 5.080 .36 0 277.027.920 14 . 818 .7 13 1. 975.828 4.8 03. 248 2 61. 760 .18 9 1. 112 .34 8 14 8 . 31 3 419 .36 8 22.648.4 41 1 03. 7 51. 2 61 13 . 833 .5 01 27.6 01. 819 1. 525.277.5 43 Thứ t: Đồng thời với việc ... TK 14 1, 13 8 , 33 3 TK 33 4 TK 622 (1a) (4) TK 33 83, 33 84 TK 6 41, 627, 642 (5) (1b) TK 4 31 1 (2) TK 11 1, 512 TK 4 31 1 (6) (3) Ghi chú: (1a) Tiền lơng phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất (1b) ... 54 50 43 45 48 42 46 10 43 48 43 42 43 46 47 40 51 47 47 48 48 49 46 41 Ngày tháng 11 12 CN 11 12 40 52 50 45 49 13 14 15 16 17 13 51 54 47 14 53 50 46 15 46 43 50 16 47 41 49 17 48 52 41 46 48...
 • 47
 • 515
 • 1

kế toán tổng hợp tại Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi (các nghiệp vụ, tài khoản chữ T)

kế toán tổng hợp tại Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi (các nghiệp vụ, tài khoản chữ T)

Kế toán

... ( 23) 15 0.000 (24)246 .36 3, 636 4 1 23. 396 .36 3,6 TK6 21( Bn bc) 1 23. 396 .36 3,6 (33 a) 1 23. 396 .36 3,6 ( 21) 150.000.000 15 0.446 .36 3,6 (33 b) ( 23) 200.000 (24)246 .36 3, 636 4 15 0.446 .36 3,6 18 15 0.446 .36 3,6 TK6 21( ging) (27)20.080.000 ... (35 a) 71. 187. 017 ,12 (36 a)5 .10 0.000 (37 a)5 .19 9.000 18 9.4 01. 5 91, 6 15 .000.000 18 9.4 01. 519 ,6 (5 )15 .000.000 18 9.4 01. 519 ,6 TK 3 31 (M H) TK 3 31 (Bic Lan) 16 8 .1 03. 000 (18 )1. 210 .000 (15 ) 16 8 .1 03. 000 1. 210 .000 1. 210 .000 (11 ) ... 23. 7 83. 380 TK642 23. 7 83. 380 (39 ) (25)5.000.000 (29 )12 .900.000 (30 )2.4 51. 000 (32 )3. 000.000 23. 3 51. 000 23. 7 83. 380 17 23. 3 51. 000 (39 ) 23. 3 51. 000 TK 632 TK 3 31 (Vnh Long) (34 a )10 7. 915 .574,5 (35 a) 71. 187. 017 ,12 ...
 • 133
 • 436
 • 1

Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện chính sách marketing-mix ở công ty dịch vụ - thương mại số I

Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện chính sách marketing-mix ở công ty dịch vụ - thương mại số I

Quản trị kinh doanh

... hàng *Năm 20 01 tiêu Doanh thu (Tr.đ) Nộp ngân sách (Tr.đ) Lãi trớc thuế (Tr.đ) Thu nhập NLĐ (10 00,đ) TH 2000 KH 20 01 Th 20 01 109. 919 3. 510 18 9 1, 4 73 11 6.000 4.7 23 250 1, 500 13 3 . 536 5.867 250 1, 647 ... so KH 11 5 .12 12 4 10 0 10 9.8 % so 2000 12 7.28 16 7.8 11 6.27 11 1. 81 Nh thấy năm 20 01 Công ty đạt tăng trởng cao, tất tiêu đầu đạt vợt, doanh thu tăng 15 ,12 % so với kế hoạch tăng 27,28% so với năm 2000 ... từ 39 ,4 tỷ đồng (năm1 996) lên 10 4, 919 tỷ đồng (năm 2000) tăng gấp 2,66 lần doanh thu năm 20 01 đạt 13 3 , 536 tỷ 49 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0 918 .775 .36 8 tăng gấp 3, 4...
 • 84
 • 753
 • 5

317 Thực trạng & Một số giải pháp hoàn thiện chính sách Marketing mix ở Công ty Dịch vụ - Thương mại số 1

317 Thực trạng & Một số giải pháp hoàn thiện chính sách Marketing mix ở Công ty Dịch vụ - Thương mại số 1

Quản trị kinh doanh

... số 3, số Sau tháng hoạt động (1/ 1 /19 97) xuất dấu hiệu tổ chức công ty không ổn định lại có chia tách Cuộc chia tách kéo dài suốt năm trời từ tháng năm 19 97 ngày 30 tháng 10 năm 19 99: - Ngày 15 ... thu, lợi nhuận vượt mức năm trước mà vượt mức kế hoạch đề nhiều: tốc độ tăng trưởng đạt 19 ,2%, lợi nhuận sau thuế tăng 39 ,57%, doanh thu thực đạt 10 7% Có thể nói năm 19 98, Công ty hình thành ... kim Đông Xuân Kết cung ứng 214 .10 1,5 kg sợi trị giá 9. 718 .888.459 VND -Tổ chức nguồn hàng xuất sang CHLB Nga theo chương trình mà Công ty cử cán khảo sát thị trường từ năm 19 97 Kết dã xuất 884.620...
 • 89
 • 503
 • 1

709 Thực trạng & Một số giải pháp hoàn thiện chính sách Marketing mix ở Công ty Dịch vụ - Thương mại số 1

709 Thực trạng & Một số giải pháp hoàn thiện chính sách Marketing mix ở Công ty Dịch vụ - Thương mại số 1

Kinh tế - Thương mại

... m2, m3 - Công dụng, tính năng, thị hiếu chủ đầu t về: hình dáng, kết cấu, chất lợng sản phẩm, tập quán, truyền thống sử dụng sản phẩm, tính tối u sản phẩm thời gian, không gian, điều kiện sử dụng ... hệ cung cầu đói với hàng hoá, thừa nhận giá trị giá trị sử dụng hàng hoá, chuyển giá trị sử dụng giá trị cá biệt thành giá trị giá trị sử dụng giá trị xã hội Một cách tổng quát chức thừa nhận ... t: + Thị trờng xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nớc, vốn tín dụng đầu t Nhà nớc, vốn tín dụng Nhà nớc bảo lãnh + Thị trờng xây dựng công trình sử dụng vốn viện trợ, vốn hợp tác liên...
 • 125
 • 496
 • 1

Phát triển các hình thức dịch vụ thương mại ở Việt Nam hiện nay

Phát triển các hình thức dịch vụ thương mại ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... đến năm 19 90 đạt 19 nghìn tỷ đồng, năm 19 95 đạt 12 1 nghìn tỷ đồng, năm 2000 đạt 219 nghìn tỷ đồng năm 2005 đạt 33 5 .38 3 tỉ đồng, tương đương 20, 93 tỉ USD, nhìn chung tiêu có mức tăng trưởng đặn 10 % ... lên năm qua Năm 19 86 kim ngạch xuất nhập đạt 789 triệu USD năm 19 95 đạt 5,449 tỷ USD, năm 2000 đạt khoảng 31 ,5 tỷ USD Năm 19 86 kim ngạch nhập 2 ,15 5tỷ USD, đến năm 2000 tăng lên 15 , 639 tỷ USD, năm ... quân năm 17 ,3% , xuất bình quân đầu người đạt 39 0 USD Trong đó, có mặt hàng xuất đạt từ 1 ,3 đến tỷ USD tính riêng năm 2005, xuất nước đạt 32 tỷ USD (tăng 20,7% so với năm 2004) phấn đấu năm 2006...
 • 74
 • 1,541
 • 9

Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hóa tại công ty Kho vận và dịch vụ thương mại - VINATRACO

Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hóa tại công ty Kho vận và dịch vụ thương mại - VINATRACO

Kinh tế - Thương mại

... lienhe@docs.vn Tel : 0 918 .775 .36 8 Công ớc Ham burg 19 78 công qớc liên hợp quốc vận chuyển hàng hoá đờng biển 19 78 đợc ký Hamburg vào ngày 31 /3/ 19 78 Công ớc có hiệu lực từ 1/ 11/ 1992 nhng nớc áp dụng, hầu hết ... Vacsava 19 29 điều chỉnh Công ớc đợc ký kết Vacsava(Balan) ngày 12 -10 -19 29 Ban đầu có 23 nớc ký kết nhng có 13 0 nớc giới phê chuẩn gia nhập công ớc này, Việt Nam tham gia Cônh ớc ngày 11 -10 1982 Về ... công ty tồn từ năm 19 85 đến 19 95 theo định thành lập số 212 NTQĐ I ngày 11 /11 /19 85 Đây giai đoạn phát triển mạnh mẽ công ty kể từ bắt đầu thành lập Công ty đợc thức thành lập từ năm 19 95 lấy tên...
 • 68
 • 1,485
 • 16

Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi

Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi

Kế toán

... TK 632 23. 3 51. 000 (39 ) 23. 3 51. 000 TK 3 31 (Vĩnh Long) (34 a )10 7. 915 .574,5 15 .000.000 (35 a) 71. 187. 017 ,12 18 9.4 01. 519 ,6 (36 a)5 .10 0.000 (37 a)5 .19 9.000 18 9.4 01. 5 91, 6 (5 )15 .000.000 18 9.4 01. 519 ,6 17 TK 3 31 (Mỹ ... (33 )480.267.407,8 10 7. 915 .574,5 (34 a) 480.267.407,8 71. 187. 017 ,12 (35 a) 5 .10 0.000 (36 a) 5 .19 9.520 (37 a) SD:875.246 .35 1 480.267.407,8 SD :33 7.262.896,2 15 18 9.402 .11 1,6 TK 211 TK 214 3. 6 81. 617 . 619 982 .12 0.000 ( 13 ) 11 0.000.000 ... TK 3 31 (Mỹ Hà) TK 3 31 (Biếc Lan) 16 8 .1 03. 000 (18 )1. 210 .000 (15 ) 16 8 .1 03. 000 1. 210 .000 1. 210 .000 (11 ) 1. 210 .000 16 8 .1 03. 000 TK 3 31 (Quý Dơng) (19 )60.500.000 60.500.000 TK 3 31 (Thái Hoàn) 60.500.000( 13 ) 689.000.000...
 • 130
 • 229
 • 0

Hoạt động sản xuất kinh doanh ở Trung tâm Dịch vụ Thương mại Dược - Mỹ phẩm - Thực trạng và giải pháp

Hoạt động sản xuất kinh doanh ở Trung tâm Dịch vụ Thương mại Dược - Mỹ phẩm - Thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... thu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 1 03 10 6 11 7,92 + 03 2, 91 11, 92 11 ,24 10 0 10 0 10 0 96,55 98 ,39 10 9 ,39 1, 84 1, 905 11 11 ,18 93, 73 92,82 92,76 Lợi nhuận trớc thuế 6,45 7, 61 8, 53 1, 16 17 ,98 0,92 12 ,08 ... đổi: 10 6 11 8, 03 10 6 - 12 0, 91 = 0,898 - 0,8767 = 0,0 213 vòng + Do doanh thu thay đổi: 11 7,92 11 8, 03 10 6 - 11 8, 03 = 0,999 - 0,898 = 0 ,10 1 vòng Nh vậy: vốn kinh doanh năm 2007 Trung Tâm giảm so với năm ... 0,876685 x 0,0 516 9= 0,04 53 Năm 2007: 11 7,92 11 8, 03 x 6 ,14 16 11 7,92 = 0,999 x 0,052 = 0,0 519 48 * Vậy doanh lợi vốn kinh doanh năm 2006 tăng lên so với năm 2005 là: (0,04 53 - 0, 032 ) =0,0 13 3 Điều ảnh...
 • 76
 • 326
 • 0

“Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện chính sách Marketing-mix ở Công ty Dịch vụ-Thương mại số I”.

 “Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện chính sách Marketing-mix ở Công ty Dịch vụ-Thương mại số I”.

Quản trị kinh doanh

... 49 *Năm 20 01 tiêu Doanh thu (Tr.đ) Nộp ngân sách (Tr.đ) Lãi trớc thuế (Tr.đ) Thu nhập NLĐ (10 00,đ) TH 2000 KH 20 01 Th 20 01 109. 919 3. 510 18 9 1, 4 73 11 6.000 4.7 23 250 1, 500 13 3 . 536 5.867 250 1, 647 ... so KH 11 5 .12 12 4 10 0 10 9.8 % so 2000 12 7.28 16 7.8 11 6.27 11 1. 81 Nh thấy năm 20 01 Công ty đạt tăng trởng cao, tất tiêu đầu đạt vợt, doanh thu tăng 15 ,12 % so với kế hoạch tăng 27,28% so với năm 2000 ... Sản xuất Dịch vụ Dệt) đạt doanh thu từ 39 ,4 tỷ đồng (năm1 996) lên 10 4, 919 tỷ đồng (năm 2000) tăng gấp 2,66 lần doanh thu năm 20 01 đạt 13 3 , 536 tỷ tăng gấp 3, 4 lần, số vốn không tăng thêm Công ty...
 • 83
 • 349
 • 2

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP MARKETING CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRASERCO TỚI KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG NHỮNG NĂM QUA.

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP MARKETING CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRASERCO TỚI KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG NHỮNG NĂM QUA.

Quản trị kinh doanh

... 33 7,55 13 9 ,98 4 81 ,37 67, 83 15 8,6 64 01, 98 99, 53 19 9,04 4282,62 79,66 12 87,64 272,88 11 17. 81 235 2 ,16 13 6 ,50 16 65 ,39 15 9 ,33 9,7 34 ,29 50,40 665,49 615 , 23 73, 88 832 , 31 24,07 640,20 88,20 18 ,29 511 ,12 ... 265. 038 0.567 459. 639 . 433 19 98 4.0 93. 9 61. 416 32 9.749.27 61 796.468.655 19 99 4.709.442.876 35 4.7492.7 61 1 .16 1.950 .11 5 2000 4 .12 1.555 .19 1 3. 8 63. 4 63. 8 61 258.0 91 .33 0 (Nguồn: Bảng cân đối kế toán năm 19 96 2000 ... Nhựa Tấn 21. 629,8 31 . 13 2 ,8 2,60 Trị giá Tr.USD 16 ,36 12 ,89 11 ,92 16 ,46 0,02 Tấn 2.066 1. 6 73, 3 1 . 31 2 480 40.000 Tr.USD 2,08 1 ,38 0,74 0,24 22,50 Tấn 3. 339 6,67 2. 13 0 ,9 Trị giá Tr.USD 2 ,12 1, 45 Sô...
 • 44
 • 265
 • 0

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI

Tài chính - Ngân hàng

... chức máy kế toán công ty Sơ đồ cấu tổ chức máy công ty Kế toán trưởng Kế toán toán Kế toán Ngân hàng Kế toán tổng hợp Kế toán TSCĐ Phòng kế toán Kế toán hàng hoá Kế toán phân xưởng - Kế toán trưởng: ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI Các chứng từ sổ sách áp dụng - Áp dụng chứng từ ghi sổ - Sổ 33 4, 33 8 + Bảng toán lương ... NSNN b Hình thức kế toán áp dụng công ty - Theo định Bộ Tài việc áp dụng chế độ kế toán mới, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Kinh doanh Than Hà Nội tiến hành áp dụng hình thức kế toán “chứng...
 • 7
 • 650
 • 2

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SỐ 1 TỔNG CÔNG TY DỆT MAY VIỆT NAM

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SỐ 1 TỔNG CÔNG TY DỆT MAY VIỆT NAM

Kế toán

... *Năm 20 01 CHỈ TIÊU Doanh thu (Tr.đ) Nộp ngân sách (Tr.đ) Lãi trước thuế (Tr.đ) Thu nhập NLĐ (10 00,đ) TH 2000 KH 20 01 TH 20 01 109. 919 3. 510 18 9 1, 4 73 11 6.000 4.7 23 250 1, 500 13 3 . 536 5.867 250 1, 647 ... KH 11 5 .12 12 4 10 0 10 9.8 % So 2000 12 7.28 16 7.8 11 6.27 11 1. 81 Như thấy năm 20 01 Công ty đạt tăng trưởng cao, tất tiêu đầu đạt vượt, doanh thu tăng 15 ,12 % so với kế hoạch tăng 27,28% so với năm ... Sản xuất Dịch vụ Dệt) đạt doanh thu từ 39 ,4 tỷ đồng (năm1 996) lên 10 4, 919 tỷ đồng (năm 2000) tăng gấp 2,66 lần doanh thu năm 20 01 đạt 13 3 , 536 tỷ tăng gấp 3, 4 lần, số vốn không tăng thêm Công ty...
 • 26
 • 412
 • 0

Xem thêm