2thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phương nam

Luận văn Thạc sĩ Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

Luận văn Thạc sĩ Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

Kinh tế

... 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .7 1.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .7 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Mục tiêu công tác quản trị rủi ro tín dụng ... NHTMCP Phương Nam số NHTM giảm NHNN thắt chặt tiền tệ 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng giai ... Tình hìnnh vận dụng hiệp ước Basel quản trị rủi ro tín dụng NHTMCP Phương Nam 52 2.2.2.6 Đánh giá hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam 54...
 • 116
 • 1,588
 • 7
Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C1

Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C1

Kế toán - Kiểm toán

... trình bày Thư QL Lưu ý : Các rủi ro trọng yếu phát trình kiểm tra hệ thống KSNB tổng hợp vào biểu A910 – Tổng hợp kế hoạch kiểm toán Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm ... tưởng vào hệ thống KSNB chu trình bán hàng, phải thu thu tiền ngăn ngừa, phát kịp thời sai sót trọng yếu KTV tin tưởng vào hệ thống KSNB chu trình bán hàng, phải thu thu tiền ngăn ngừa, phát ... vấn đề phải đưa vào Thư QL thư giải trình BGĐ liên quan đến điểm yếu hệ thống KSNB chu trình bán hàng, phải thu thu tiền Y Y Y hài lòng với kết kiểm tra hay không? (Y/ N) Tham chiếu Thực kiểm...
 • 2
 • 790
 • 11
Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C2

Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C2

Kế toán - Kiểm toán

... trình bày Thư QL Lưu ý : Các rủi ro trọng yếu phát trình kiểm tra hệ thống KSNB tổng hợp vào biểu A910 – Tổng hợp kế hoạch kiểm toán Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm ... tưởng vào hệ thống KSNB chu trình mua hàng, phải trả trả tiền ngăn ngừa, phát kịp thời sai sót trọng yếu KTV tin tưởng vào hệ thống KSNB chu trình mua hàng, phải trả trả tiền ngăn ngừa, phát ... vấn đề phải đưa vào Thư QL thư giải trình BGĐ liên quan đến điểm yếu hệ thống KSNB chu trình mua hàng, phải trả trả tiền Y Y Y hài lòng với kết kiểm tra hay không? (Y/ N) Tham chiếu Thực kiểm...
 • 2
 • 640
 • 8
Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C3

Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C3

Kế toán - Kiểm toán

... trình bày Thư QL Lưu ý : Các rủi ro trọng yếu phát trình kiểm tra hệ thống KSNB tổng hợp vào biểu A910 – Tổng hợp kế hoạch kiểm toán Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm ... tưởng vào hệ thống KSNB chu trình HTK, tính giá thành giá vốn ngăn ngừa, phát kịp thời sai sót trọng yếu KTV tin tưởng vào hệ thống KSNB chu trình HTK, tính giá thành giá vốn ngăn ngừa, phát ... vấn đề phải đưa vào Thư QL thư giải trình BGĐ liên quan đến điểm yếu hệ thống KSNB chu trình HTK, tính giá thành giá vốn Y Y Y hài lòng với kết kiểm tra hay không? (Y/ N) Tham chiếu Thực kiểm...
 • 2
 • 709
 • 6
Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C4

Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C4

Kế toán - Kiểm toán

... trình bày Thư QL Lưu ý : Các rủi ro trọng yếu phát trình kiểm tra hệ thống KSNB tổng hợp vào biểu A910 – Tổng hợp kế hoạch kiểm toán Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm...
 • 2
 • 689
 • 10
Sử dụng bảng câu hỏi điều tra trong đánh giá sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ

Sử dụng bảng câu hỏi điều tra trong đánh giá sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ

Kinh tế - Thương mại

... cổ phần: Lợi tức cổ phần ghi sổ đợc phê chuẩn đắn không? Lợi tức cổ phần đợc ghi nhận đầy đủ không? Lợi tức cổ phần đợc định giá không? (căn vào số lãi chia cho cổ phiếu số lợng cổ ... Ban quản lý Nó ảnh hởng tới ý thức, tâm lý hoạt động nhân viên Đó phơng thức điều hành công ty (Ban quản lý táo bạo, chấp nhận rủi ro mục tiêu lợi nhuận hay thận trọng, dè dặt, chắn, rủi ro thấp ... giá giá trị sử dụng nó, điều dẫn đến kết luận kiểm toán sai lầm Thứ ba, theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400 Đánh giá rủi ro kiểm soát nội bộ, hệ thống kiểm soát nội đơn vị khách hàng thờng...
 • 38
 • 6,225
 • 36
Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ

Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ

Quản lý nhà nước

... kiểm soát chi tiết sửa đổi đánh giá sơ rủi ro kiểm soát tiến hành thêm kiểm tra chi tiết số liệu Rủi ro kiểm toán Rủi ro sai sót đáng kể Rủi ro tiềm tàng Rủi ro kiêm soát ( H ) Bằng chứng Kiểm toán ... kiểm toán chi tiết số liệu theo dự tính (có nghĩa trờng hợp số lợng thủ tục kiểm tra chi tiết tối thiểu) Rủi ro kiểm toán Rủi ro sai sót đáng kể Rủi ro cố hữu Rủi ro kiêm soát ( L/M) Bằng chứng Kiểm ... BằNG CHứNG kiểm toán EURO - TAP VIET Rủi ro kiểm toán Rủi ro sai sót đáng kể Rủi ro tiềm tàng Rủi ro kiểm soát (L/M) Bằng chứng kiểm toán chi tiết số liệu Thủ...
 • 104
 • 992
 • 1
BẢNG TÓM TẮT “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐỂ KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ KHÁCH HÀNG” pptx

BẢNG TÓM TẮT “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐỂ KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ KHÁCH HÀNG” pptx

Báo cáo khoa học

... walk-through 13 Đánh giá sơ rủi ro kiểm soát 13 2.1 Nghiên cứu thông tin thu thập qua việc tìm hiểu 14 2.2 Xác định sai sót tiềm tàng thủ tục kiểm soát chủ yếu 14 2.3 Đánh giá sơ rủi ro kiểm ... chép hàng bán bị trả lại, hay bị hư hỏng 19 3.2.2 Đối với hàng tồn kho giá vốn hàng bán 19 3.2.2.1 Kiểm tra mẫu nghiệp vụ mua hàng 19 3.2.2.2 Kiểm tra hệ thống sổ kế toánchi tiết 19 3.3 Trong ... nghiệm hoạt động kiểm soát ứng dụng 21 Đánh giá lại rủi ro kiểm soát điều chỉnh thử nghiệm dự kiến 22 CHƯƠNG III: CÁC THỦ TỤC KIỂM TRA KIỂM THỐNG SOÁT NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY A&C I Các thủ...
 • 5
 • 308
 • 0
Sử dụng bảng câu hỏi điều tra trong đánh giá sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ

Sử dụng bảng câu hỏi điều tra trong đánh giá sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ

Kế toán

... Eighth Edition Jack C Robertson, Ph.D., CPA, CFE ACCA study text BPP Publishing June 2000 Chun mc Kim toỏn Vit Nam số 400 ỏnh giỏ ri ro v kim toỏn ni b. Chun mc Kim toỏn Vit Nam số 610 S dng t ... giỏ thớch hp ca ri ro kim soỏt nh hng n ri ro phỏt hin t ú nh hng n quyt nh s lng bng chng kim toỏn cn thu thp Cú k hoch thit k cỏc cuc kho sỏt thớch hp 1.2 ỏnh giỏ s b ri ro kim soỏt: Theo Chun ... soỏt: Theo Chun mc kim toỏn Vit Nam số 400 ỏnh giỏ ri ro v kim soỏt ni b, quy nh: Sau hiu c h thng k toỏn v kim soỏt ni b, kim toỏn viờn phi thc hin ỏnh giỏ ban u v ri ro kim soỏt theo cỏc c s dn...
 • 42
 • 2,610
 • 12
Hệ thống kiểm soát nội bộ và tầm quan trộng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty.doc.DOC

Hệ thống kiểm soát nội bộ và tầm quan trộng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty.doc.DOC

Kế toán

... Mỗi ngời sử dụng máy tính cần tài khoản ngời sử dụng mật Các phần mềm sử dụng nên đợc thiết kế theo cách mà ngời sử dụng cụ thể đợc trao quyền sử dụng phần tất phần mềm, tiếp cận phần toàn hồ ... -Mỗi ngời sử dụng máy tính cần tài khoản ngời sử dụng mật Các phần mềm sử dụng nên đợc thiết kế theo cách mà ngời sử dụng cụ thể đợc trao quyền sử dụng phần tất phần mềm, tiếp cận phần toàn hồ ... Hiện xuất số phần mềm phục vụ cho trình quản lý luân chuyển chứng từ nghiệp vụ, nhiên phần mềm thờng đợc sử dụng ngành ngân hàng, thân INTRACO, trình lập luân chuyển chứng từ, bảo quản quản lý quy...
 • 52
 • 6,283
 • 76
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty xi măng Việt Nam.doc.DOC

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty xi măng Việt Nam.doc.DOC

Kế toán

... đồng đồng quản trị quản trị Phòng Phòng đầu tư đầu tư xây xây dựng dựng Chủ Chủ tịch hội tịch hội đồng đồng quản trị quản trị Kế toán Kế toán TSCĐ TSCĐ Lưu trữ Lưu trữ bảo quản bảo quản chứng ... Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Bộ phận kiểm toán Bộ phận kiểm toán nội nội Tổng giám đốc Tổng giám đốc Cán bộ, quản lý Cán bộ, quản lý trung gian trung gian Cán quản lý cấp Cán quản lý cấp ... nội trực thuộc hội đồng quản trị mà trực tiếp chịu đạo ban kiểm soát Mô hình 1: mô hình máy kiểm toán nội trực thuộc hội đồng quản trị 20 Hội đồng quản Hội đồng quản trị trị Ban kiểm soát Ban kiểm...
 • 60
 • 3,641
 • 87
Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính.DOC

Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính.DOC

Kế toán

... đánh giá rủi ro kiểm soát khách hàng Từ thông tin thu bước trên, với xét đoán nghề nghiệp mình, KTV đánh giá rủi ro kiểm soát cho khoản mục Đánh giá rủi ro kiểm soát Để đánh giá rủi ro kiểm soát ... Còn khách hàng thường niên cần cập nhật thông tin khách hàng sử dụng mẫu đánh giá lại rủi ro khách hàng Tuy nhiên, khách hàng thường khác qui mô lĩnh vực hoạt động nên đánh giá rủi ro vài ... GVHD: GS TS NGUYỄN QUANG QUYNH Khách hàng áp dụng sách kế toán mang tính chất “bảo thủ” “nóng vội”… Rủi ro mức thấp: khách hàng biểu Cùng với việc đánh giá rủi ro liên quan đến việc chấp nhận hợp...
 • 46
 • 2,755
 • 26
Các phương pháp mô tả Hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC

Các phương pháp mô tả Hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC

Kế toán

... đồng quản trị Uỷ ban kiểm toán Hội đồng quản trị gồm thành viên nội bộ, thành viên làm việc uỷ ban kiểm toán Hiện xem xét bổ sung thành viên bên vào Hội đồng quản trị Uỷ ban kiểm toán Tính ... Ngời phụ trách sổ sách kế toán đồng thời chuyển kê hàng tháng Ngân hàng dới dạng cha mở cho nhà quản lý, Mr.Dale chỉnh hợp kê hàng tháng Ngân hàng với số liệu đơn vị, so sánh ngày tháng số tiền ... lý nghiệp cụ hàng ngày John định mua máy vi tính phần mềm kế toán để sử dụng Mật mã gốc dùng đợc phần mềm Chỉ P, C John đợc quyền tiếp cận máy vi tính tập tin máy Ngời chủ quản lý xem xét...
 • 33
 • 3,132
 • 40
Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC

Kế toán

... 12 Rủi ro phát Rủi ro phát tỷ lệ nghịch với mức độ rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát Khi rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát đợc đánh giá cao rủi ro phát đợc đánh giá mức thấp để giảm rủi ro kiểm ... đa mức độ rủi ro kiểm soát thích hợp đợc sử dụng Trong kiểm toán báo cáo tài việc đánh giá rủi ro kiểm soát ảnh hởng trực tiếp đến việc xác định phép thử nghiệm áp dụng Nếu rủi ro kiểm soát ... phụ khoản phải thu hàng ngày Những khách hàng bị gửi lại ngân hàng (*) đợc Ellis giao cho ngời quản lý ông William Dale ông theo dõi ký thác Ellis chuyển kê hàng tháng ngân hàng dới dạng cha mở...
 • 40
 • 12,764
 • 41
Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp (2).DOC

Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp (2).DOC

Kế toán

... mà khách hàng sử dụng máy tính kiểm toán viên lập kế hoạch làm giảm mức đánh giá rủi ro kiểm soát Sơ đồ: Kiểm soát môi trường xử lý liệu điện tử HOÁT ĐỒNG KIỂM SOÁT TRONG HỆ THỐNG MÁY TÍNH 24 ... báo cáo tài chính, báo cacó kế toán quản trị gồm: - Kiểm tra xác nhận tính kịp thời, đầy đủ, khách quan, tính tin cậy báo cáo tài chính; báo cáo kế toán quản trị trước (Tổng) Giám đốc ký duyệt ... toán Chủ tịch Hội đồng quản trị, (Tổng) Giám đốc định Riêng báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị đính kèm báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị trước lưu hành * Phúc...
 • 34
 • 2,068
 • 6
Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp .DOC

Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp .DOC

Kế toán

... mà khách hàng sử dụng máy tính kiểm toán viên lập kế hoạch làm giảm mức đánh giá rủi ro kiểm soát Sơ đồ: Kiểm soát môi trường xử lý liệu điện tử HOÁT ĐỒNG KIỂM SOÁT TRONG HỆ THỐNG MÁY TÍNH 24 ... báo cáo tài chính, báo cacó kế toán quản trị gồm: - Kiểm tra xác nhận tính kịp thời, đầy đủ, khách quan, tính tin cậy báo cáo tài chính; báo cáo kế toán quản trị trước (Tổng) Giám đốc ký duyệt ... toán Chủ tịch Hội đồng quản trị, (Tổng) Giám đốc định Riêng báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị đính kèm báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị trước lưu hành * Phúc...
 • 34
 • 2,219
 • 6
Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (2).doc

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... mang tính quản trị, đề cập vấn đề liên quan đến BCTC, lĩnh vực hoạt động tính tuân thủ Báo cáo COSO 1992 gồm phần: Phần 1: dành cho nhà quản lý, phần cung cấp nhìn tổng quát KSNB mức độ cao Phần ... tiền kế hoạch: giai đoạn khảo sát khách hàng, nhận định rủi ro hoạt động kinh doanh họ, xem xét tính liêm ban quản trị, yêu cầu khách hàng đánh giá mức độ rủi ro nhận lời mời kiểm toán để lập kế ... tích - Hội đồng quản trị uỷ ban kiểm toán Ở số quốc gia Mỹ, công ty cổ phần quy mô lớn thường thành lập Uỷ ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, gồm thành viên Hội đồng quản trị không tham...
 • 117
 • 3,210
 • 24
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ.doc

SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ.doc

Tài chính - Ngân hàng

... đến kết kinh doanh ngân hàngRủi ro ngoại hối: Rủi ro phát sinh biến động tỷ giá xuất trạng thái hối đoái mở kinh doanh ngoại tệ • Rủi ro khoản: Rủi ro phát sinh ngân hàng không đủ khả đáp ... Hội đồng quản trị Ban giám đốc nhận trình bày, báo cáo định kỳ tình hình rủi ro, tuân thủ ngoại lệ rủi ro, báo cáo thực trạng rủi ro 21 22 Ersnt & Young (2003) Hội thảo rủi ro ngân hàng vai trò ... khoản mục tiền nơi dễ xảy rủi ro, gian lận, biện pháp kiểm soát kịp thời gây tổn thất lớn Ngân hàng VCB Việt Nam Ngân hàng hàng đầu Việt Nam (là Ngân hàng lớn Việt Nam năm 2008), ảnh hưởng...
 • 86
 • 2,103
 • 23
Các khía cạnh hệ thống kiểm soát nội bộ.docx

Các khía cạnh hệ thống kiểm soát nội bộ.docx

Quản trị kinh doanh

... “giá trị tin thần” doanh nghiệp (ngoài giá trị khác giá trị vật chất giá trị thương hiệu) - VHDN mà người ta sờ mà cảm nhận mà Tuy nhiên, cảm nhận văn hoá doanh nghiệp cảm nhận sắc đẹp => mang tính ... HTKSNB & ISO - Rủi ro chất lượng : Chất lượng sản phẩm không cam kết với khách hàng (VD : CLSP không ổn định, hay CLSP thấp mức mà DN cam kết với khách hàng, …) - ISO “hệ thống quản lý chất lượng” ... sản phẩm cam kết với khách hàng ISO phục vụ cho doanh nghiệp hay doanh nghiệp làm “nô lệ” cho ISO? HTKSNB & ISO : - ISO & rủi ro chất lượng sản phẩm - HTKSNB & tất rủi ro doanh nghệp HTKSNB & ISO...
 • 7
 • 879
 • 10
Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nhiệp.pdf

Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nhiệp.pdf

Quản trị kinh doanh

... RỦI RO Các dạng rủi ro DN Căn vào nguồn gốc phát sinh, ta phân loại rủi ro sau : - Rủi ro từ môi tường bên DN (hay gọi rủi ro kinh doanh) - Rủi ro từ bên doanh nghiệp +Rủi ro hoạt động +Rủi ro ... người (Payroll Slip) - Phiếu chi/Lệnh chi lương qua ngân hàng Rủi ro quy trình Ba nhóm rủi ro quy trình : - Rủi ro xác định mức lương - Rủi ro tính lương - Rủi ro chi trả lương - Rủi ro ghi nhận ... tiền lương - Trong quy trình tiền lương, rủi ro xác định mức lương rủi ro xác xuất xảy cao rủi ro xảy hậu rủi ro lớn - Nhóm rủi ro tính lương : + Rủi ro cập nhật liệu nhân : + rủi ro chấm công...
 • 56
 • 688
 • 5

Xem thêm