2004 kết hợp tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững ở việt nam thông tin chuyên đề số 6

tăng cường quản lý chi ngân sách địa phương nhằm thúc đẩy phát triển các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh quảng ninh

tăng cường quản lý chi ngân sách địa phương nhằm thúc đẩy phát triển các mục tiêu kinh tế - hội trên địa bàn tỉnh quảng ninh

Kinh tế - Quản lý

... nghiệp phát triển kinh tế - hội 1.2.5 Vai trò chi Ngân sách địa phương nghiệp phát triển kinh tế - hội địa phương Vai trò chi Ngân sách địa phương nghiệp phát triển kinh tế - hội mặt ... thành phần kinh tế khác chủ yếu sử dụng để phát triển sản xuất kinh doanh Ba là, thông qua khoản chi đầu tư phát triển, Ngân sách địa phương góp phần thúc đẩy nghiệp phát triển kinh tế - hội địa ... CQ502944 Tài công K50 26 Chuyền đề tốt nghiệp giao thông quan trọng Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ khu vực quốc tế, khu vực phát triển động kinh tế ven biển biển, có tốc tăng trưởng cao bền vững; lực...
 • 86
 • 360
 • 0
Giải pháp tăng cường quản lý chi ngân sách địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Giải pháp tăng cường quản lý chi ngân sách địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Kinh tế

... cho phát triển bền vững, ưu tiên cho chi đầu tư phát triển vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo để thúc đảy phát triển kinh tế - hội vùng này; nâng cao mức sống nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng, ... hạ tầng kinh tế - hội địa phương có cải thiện đáng kể, làm động lực thúc đẩy kinh tế - hội phát triển Văn hoá - hội quan tâm, có bước phát triển, tiến Ngân sách đầu tư cho phát triển giáo ... thành phần kinh tế khác chủ yếu sử dụng để phát triển sản xuất kinh doanh Ba là, thông qua khoản chi đầu tư phát triển, Ngân sách địa phương góp phần thúc đẩy nghiệp phát triển kinh tế - hội địa...
 • 97
 • 571
 • 2
Công bằng xã hội đối với phát triển xã hội bền vững ở Việt Nam hiện nay

Công bằng hội đối với phát triển hội bền vững Việt Nam hiện nay

Lý luận chính trị

... vấn đề công hội phát triển hội bền vững Tuy nhiên, mối quan hệ công hội phát triển hội bền vững Việt Nam việc đề xuất giải pháp phát triển hội bền vững từ góc độ thực công hội ... công hội phát triển hội bền vững, từ có biện pháp thực công hội nhằm thúc đẩy phát triển hội bền vững Việt Nam việc làm cần thiết Chính vậy, chọn vấn đề: Công hội phát triển ... vấn đề thực công hội Việt Nam năm vừa qua tác động đến phát triển hội bền vững Việt Nam để đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường việc thực công hội nhằm phát triển hội bền vững Việt Nam...
 • 91
 • 596
 • 2
Kết hợp tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiến bộ xã hội ở Việt Nam.DOC

Kết hợp tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiến bộ hội Việt Nam.DOC

Kế toán

... pháp nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế đôi với công hội, giảm bất bình đẳng thu nhập 15 CHƯƠNG 2: Thực trạng tăng trưởng bất bình đẳng thu nhập Việt Nam 2.1 Thực trạng tăng trưởng kinh tế 2.1.1 ... triệt để nhằm đem lại hiệu tốt 3.2 Các giải pháp cho tăng trưởng kinh tế, xoá đói giảm nghèo Nhằm mục tiêu đề tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến công hội bước suốt trình phát triển , ... thích tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm từ làm tăng thu nhập Tăng thu nhập kích thích tăng trưởng kinh tế tăng thu nhập làm tăng tiết kiệm, tăng đầu tư, từ tạo nên tăng trưởng kinh tế Quan điểm...
 • 56
 • 897
 • 8
Kết hợp tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiến bộ xã hội ở việt nam.pdf

Kết hợp tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiến bộ hội việt nam.pdf

Quản trị kinh doanh

... điểm tăng trưởng kinh tế, công tiến hội việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với công tiến hội Việt Nam - Tăng trưởng kinh tế đạt cao tương đối ổn định song chưa bền vững chất lượng tăng trưởng ... tăng trưởng kinh tế nước ta chủ yếu dựa vào tăng trưởng theo chiều rộng, dựa vào khai thác tài nguyên tăng trưởng chưa thực vững Kết kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến công hội Tăng trưởng ... hội phát triển Từ dẫn tới nhận thức công hội quy vấn đề công hội hội phát triển lực thực hội, nội hàm công hội phải bao hàm công công việc phân phối hội điều kiện thực hội Trong hội, ...
 • 6
 • 806
 • 5
kết hợp tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiến bộ xã hội ở Việt Nam

kết hợp tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiến bộ hội Việt Nam

Báo cáo khoa học

... điểm tăng trưởng kinh tế, công tiến hội việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với công tiến hội Việt Nam - Tăng trưởng kinh tế đạt cao tương đối ổn định song chưa bền vững chất lượng tăng trưởng ... tăng trưởng kinh tế nước ta chủ yếu dựa vào tăng trưởng theo chiều rộng, dựa vào khai thác tài nguyên tăng trưởng chưa thực vững Kết kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến công hội Tăng trưởng ... hội phát triển Từ dẫn tới nhận thức công hội quy vấn đề công hội hội phát triển lực thực hội, nội hàm công hội phải bao hàm công công việc phân phối hội điều kiện thực hội Trong hội, ...
 • 6
 • 447
 • 1
TIỂU LUẬN: VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC KẾT HỢP TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY potx

TIỂU LUẬN: VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC KẾT HỢP TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI CÔNG BẰNG HỘI NƯỚC TA HIỆN NAY potx

Báo cáo khoa học

... lại tăng trưởng kinh tế công hội biện chứng khách quan phát triển, tiến hội thời đại Tăng trưởng kinh tế sở kinh tế, giá đỡ vật chất cho công hội; thực công hội lại điều kiện hội, ... cho tăng trưởng kinh tế sang ưu tiên cho đảm bảo công hội, thực việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với công hội Chính phủ chuyển trọng tâm từ phát triển kinh tế, sang giải vấn đề hội như: ... phải hướng vào phát triển kinh tế, tạo động lực cho phát triển kinh tế Kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến công hội chủ trương chủ yếu đường lối chiến lược phát triển kinh tế - hội Đảng ta...
 • 93
 • 648
 • 0
báo cáo nghiên cứu khoa học ' kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong mô hình phát triển của việt nam ở thời kỳ đổi mới '

báo cáo nghiên cứu khoa học ' kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng hội trong mô hình phát triển của việt nam thời kỳ đổi mới '

Báo cáo khoa học

... QUYẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI TIẾN BỘ VÀ CÔNG BẰNG HỘI Kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến công hội mục tiêu "kép" phát triển nhanh, lành mạnh bền vững mà nhiều quốc gia ... tiến công hội lại trở thành động lực tinh thần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Không thể có tiến công hội sở kinh tế hiệu quả, chất lượng thấp Cũng có kinh tế tăng trưởng nhanh, có hiệu cao bền ... Kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến công hội mô hình phát triển Việt Nam thời kỳ đổi PHẠM XUÂN NAM GS.TS Viện Khoa học hội Việt Nam I ĐIỂM QUA MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN TRÊN...
 • 28
 • 675
 • 0
Đề tài:

Đề tài: " VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC KẾT HỢP TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI CÔNG BẰNG HỘI NƯỚC TA HIỆN NAY " pptx

Báo cáo khoa học

... đại Tăng trưởng kinh tế sở kinh tế, giá đỡ vật chất cho công hội; thực công hội lại điều kiện hội, động lực cho tăng trưởng kinh tế Kết hợp hài hoà tăng trưởng kinh tế công hội nguyên ... VIỆC KẾT HỢP TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI CÔNG BẰNG HỘI NƯỚC TA HIỆN NAY TRẦN THÀNH (*) Tác động qua lại tăng trưởng kinh tế công hội biện chứng khách quan phát triển, tiến hội thời đại Tăng ... cho tăng trưởng kinh tế sang ưu tiên cho đảm bảo công hội, thực việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với công hội Chính phủ chuyển trọng tâm từ phát triển kinh tế, sang giải vấn đề hội như:...
 • 14
 • 385
 • 0
Kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 -2025

Kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 -2025

Kinh tế

... u kinh ng kinh t ng nh t v i phát tri n kinh t ng kinh t phát tri n kinh t hai thu t ng có m i quan h ch t ch v i Phát tri n kinh t s li n v i s hoàn thi u, th ch kinh t nâng cao ch Mu n phát ... Nhóm Nhóm Nhóm 2010 1. 763 ,3 2. 169 ,0 1.5 46, 7 5 76, 4 1.021,8 1.450,5 1.941,1 3.823,3 2011 2.1 86, 6 2. 565 ,1 1.977,8 7 56, 5 1.334,7 1.708 ,6 2.478,7 4.791,5 2012 2.5 76, 7 2.929 ,6 2.172,3 895,3 1.572,3 ... phát tri n kinh t ph i s ng kinh t Ngân hàng th gi i cho r l i m ng kinh t g n c h t ph i có s ng cu c s ng ng kinh t n t i phát tri n kinh t Các chuyên gia c a i phát tri ng có phát tri n không...
 • 98
 • 259
 • 0
Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay

Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay

Tiến sĩ

... trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Trung Việt Nam 37 Chương KẾT HỢP TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 2.1 KINH TẾ, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾPHÁT TRIỂN KINH ... cạnh phát triển túy kinh tế Nói cách khác, khái niệm phát triển kinh tế rộng hơn, bao hàm khái niệm tăng trưởng kinh tế Như vậy, tăng trưởng kinh tếphát triển kinh tế phát triển kinh tế điều ... tố ảnh hưởng đến quy mô tốc độ tăng trưởng kinh tế số nước giới Việt Nam, bàn luận, đưa giải pháp để thúc đẩy trình tăng trưởng kinh tế Việt Nam Khi đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhiều...
 • 176
 • 364
 • 0
Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh bắc trung bộ việt nam hiện nay (TT)

Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường các tỉnh bắc trung bộ việt nam hiện nay (TT)

Tiến sĩ

... đẹp Khái niệm phát triển kinh tế rộng hơn, bao hàm khái niệm tăng trưởng kinh tế Không có tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế phát triển kinh tế điều kiện để giải vấn đề hội 2.2 Môi trường ... hệ tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế, theo nghĩa rộng tăng trưởng kinh tế phương tiện để đạt phát triển kinh tế, thân tăng trưởng lại đại lượng không hoàn hảo tiến Có thể coi tăng trưởng ... hoạch phát triển kinh tế - hội phải bảo đảm kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường; Hai là, khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lý cho tăng trưởng kinh tế; Ba là, phát triển công...
 • 27
 • 345
 • 0
tiểu luận tăng trưởng kinh tế với vấn đề phát triển bền vững ở việt nam hiện nay

tiểu luận tăng trưởng kinh tế với vấn đề phát triển bền vững việt nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... quốc tế 1.5 Mối quan hệ tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững 1.5.1 Tăng trưởng kinh tế điều kiện cần Tăng trưởng kinh tế điều kiện cần cho phát triển không đồng nghĩa với phát triển phát triển ... tiêu phát triển, muốn phát triển phải dựa đôi cánh tăng trưởng kinh tế Nhưng tăng trưởng kinh tế đôi cánh nhất, coi quan trọng cho phát triển 1.5.2 Hậu tăng trưởng phát triển bền vững Tăng trưởng ... trụ cột phát triển bền vững xác định là: Thứ nhất, bền vững mặt kinh tế, hay phát triển kinh tế bền vững phát triển nhanh an toàn, chất lượng Thứ hai, bền vững mặt hội công hội phát triển...
 • 30
 • 612
 • 5
Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường tự nhiên với sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường tự nhiên với sự phát triển bền vững Việt Nam hiện nay

Lý luận chính trị

... khỏi vấn đề hội Tăng trưởng kinh tế chưa phải phát triển kinh tế Tăng trưởng kinh tế, quan trọng điều kiện cần phát triển kinh tế Điều kiện đủ phát triển kinh tế trình tăng trưởng kinh tế phải ... tới kết 1.1.3 Mối quan hệ tăng trƣởng kinh tế phát triển kinh tế Tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế hai khái niệm hai tượng kinh tế khác có quan hệ với 15 Tăng trưởng kinh tế phát triển kinh ... loạn kinh tế, hạn chế phát triển chung kinh tế Như vậy, khái niệm phát triển kinh tế rộng khái niệm tăng trưởng kinh tế Phát triển kinh tế sở vật chất để giải vấn đề hộiphát triển kinh tế...
 • 106
 • 1,723
 • 8
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾPHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM

Quản trị kinh doanh

... CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾPHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 1.1 .Tăng trưởng kinh tế 1.1.1.Khái niệm Tăng trưởng kinh tế gia tăng giá trị phạm vi kinh tế Tăng trưởng kinh tế phản ánh nhiều ... nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu đề tài Tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững Việt Nam nhằm mục tiêu: - Làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững Việt Nam - Đánh ... muốn phát triển phải dựa đôi cánh tăng trưởng kinh tế Nhưng tăng trưởng kinh tế đôi cánh nhất, coi quan trọng cho phát triển 1.4.2 Hậu tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững 1.4.2.1 Tăng trưởng...
 • 39
 • 266
 • 1
nghiên cứu và đề xuát các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở việt nam

nghiên cứu và đề xuát các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu việt nam

Báo cáo khoa học

... KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP NHÀ NƯỚC I THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp khoa học công nghệ kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất Việt Namsố ... Khoa học công nghệ phát triển học công nghệ phát triển học công nghệ phát triển sản xuất chuối tiêu xuất sản xuất chuối tiêu xuất sản xuất chuối tiêu xuất Việt Nam Việt Nam Báo cáo hội nghị đầu ... cứu xác học: “Nghiên cứu đề định giải pháp kinh tế định giải pháp kinh tế xuất giải pháp Kinh tế thị trường phát triển sản thị trường phát triển sản thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu...
 • 316
 • 895
 • 9
TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA RỪNG HƯỚNG TỚI KINH TẾ XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA RỪNG HƯỚNG TỚI KINH TẾ XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM

Nông - Lâm - Ngư

... nơi cách quê hương có1 km Tăng cường vai trò rừng hướng tới kinh tế xanh phát triển bền vững Việt Nam 3.1 Mục tiêu chung đóng góp cho kinh tế xanh phát triển bền vững - Tăng diện tích chất lượng ... thực kế hoạch bảo vệ phát triển rừng với kế hoạch phát triển kinh tế - hội, chương trình, dự án khác địa bàn để nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực lợi ích tổng hợp kinh tế - hội, bảo vệ môi trường, ... rừng bền vững tự giám sát, đánh giá - Đào tạo đánh giá/kiểm định viên quản lý rừng bền vững chứng rừng - Xây dựng trang web chuyên san kinh tế xanh phát triển bền vững lâm nghiệp 3.4.3 Tăng cường...
 • 9
 • 487
 • 0

Xem thêm