200 bài hệ phương trình có lời giải chi tiết năm 2015

200 bài hệ PHƯƠNG TRÌNH lời GIẢI CHI TIẾT

200 bài hệ PHƯƠNG TRÌNH có lời GIẢI CHI TIẾT

Toán học

... tập 200 bài tập về Hệ phương trình lời giải chi tiết năm 2015 Lưu hành nội bộ!- Tổng quát ta hệ sau: a nmpx qybxc nmpx qydy= ++= ++ Bài 9: Giải hệ phương trình ... = + Giải 14Chủ biên: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyển tập 200 bài tập về Hệ phương trình lời giải chi tiết năm 2015 Lưu hành nội bộ! Bài 4: Giải hệ phương trình 1 ... caotua5lg3@gmail.com Tuyển tập 200 bài tập về Hệ phương trình lời giải chi tiết năm 2015 Lưu hành nội bộ!Chú ý.: Hệ phương trình này thể thế theo phương pháp sau: Hệ ( )222222 226...
 • 132
 • 9,439
 • 50

TUYỂN TẬP 50 BÀI TẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG TRÌNH LỜI GIẢI CHI TIẾT VÀ BÌNH LUẬN NĂM 2014

TUYỂN TẬP 50 BÀI TẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG TRÌNH CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT VÀ BÌNH LUẬN NĂM 2014

Toán học

... y)(x + 2y)  x = -y hoặc x + 2y = 8. 50 BÀI PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH – THÀY DŨNG – 0902920389 BÀI TẬP TỔNG HỢP PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH Bài 1:        ... ). Bài 20:                 50 BÀI PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH – THÀY DŨNG – 0902920389  Với x    ta x  và phương trình ... 3x2 + 4x – 3 = 4x  . Đặt    = t. Ta có: 3x2 + t2 = 4xt. 50 BÀI PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH – THÀY DŨNG – 0902920389 Phương trình 1  (x2 + 1)(x2 – y) = 0. Do đó y = x2....
 • 8
 • 2,153
 • 37

Tuyển tập các bài toán tích phân(Có lời giải chi tiết)

Tuyển tập các bài toán tích phân(Có lời giải chi tiết)

Tư liệu khác

... dx;x−=∫b/x440J (3x e )dx.= −∫ Giải: a/ Ta có: 222111 2 2I dx ln | x | (ln2 1) (ln1 2) ln2 1.x xx   = − = + = + − + = − ÷ ÷  ∫b/ Ta có: 4x2403J x 4e (24 4e) ... x cosx dxπ+∫ Giải: ( )( )( )2222 20 0xsinxsinx xsinx x cosx dx= xsinxd xsinx =22 80π πππ+ =∫ ∫Câu 38: Tính :( )( )+ ++ +∫21202x 3x 3 dxx 3x 2 Giải: ( )( )+ ... +∫ Giải: ( )( )( )224e e2 2 21 1x lnxeeI x ln x 2x lnx x dx= x ln x.d x lnx dx= =12 2= +∫ ∫Câu 44: Tính : π+ + ÷+ ∫2sinx0cosx sinxcosxe sin2x dx2 sinx Giải: π+...
 • 30
 • 23,782
 • 170

Bài tập lượng giác lời giải chi tiết

Bài tập lượng giác có lời giải chi tiết

Toán học

... II. BÀI TẬP VÍ DỤ VỀ HÀM LƯỢNG GIÁC NGƯỢC 2 CHƯƠNG 5 : PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC I. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẢN 3 BÀI TP T LUYN 13 II. CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH ...  Khi , ta có:   MC LC TẬP 2 : PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CHƯƠNG ... MC 107 BÀI TP T LUYN 127 d. A THAM S 131 BÀI TP T LUYN 148 CHƯƠNG 6 : HỆ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 154 I. TÓM TẮT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG GẶP 154 II. CÁC BÀI TẬP...
 • 200
 • 6,556
 • 5

200 bài toán khảo sát kèm lời giải chi tiết

200 bài toán khảo sát kèm lời giải chi tiết

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... · Hàm số cực đại, cực tiểu Û phương trình y0¢= 2 nghiệm phân biệt. · Hoành độ xx12, của các điểm cực trị là các nghiệm của phương trình y0¢=. · Để viết phương trình đường ... xxd12-= thành xxxxd221212()4+-= (2) · Sử dụng định lí Viet đưa (2) thành phương trình theo m. · Giải phương trình, so với điều kiện (1) để chọn nghiệm. 4. Tìm điều kiện để hàm số axbxcyaddxe2(2),(,0)++=¹+ ... kiện để hàm số cực đại, cực tiểu. – Viết phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực đại, cực tiểu. – Giải điều kiện: kpkptan1-=+a. (Đặc biệt nếu d º Ox, thì giải điều kiện:...
 • 85
 • 492
 • 0

Bài tập kế toán ( lời giải chi tiết ) pptx

Bài tập kế toán ( có lời giải chi tiết ) pptx

Kế toán - Kiểm toán

... 100.000 + 200. 000 TK 911: 1.945.300.000 Phương pháp LIFO: Nợ TK 621: 67.460.000 Có TK 152 (A): 61.100.000 = 500 x 62 .200 + 500 x 60.000 Có TK 152 (B): 6.360.000 = 300 x 21 .200 Phương ... Bài giải 1. Ngày 15/06 Nợ TK 214: 152.000.000 Nợ TK 811: 6.400.000 Có TK 211: 158.400.000 Nợ TK 811: 3.400.000 Có TK 334: 2.000.000 Có TK 338: 380.000 Có TK 153: 420.000 Có ... TK 642: 1 .200. 000 Nợ TK 133: 200. 000 Có TK 331: 2 .200. 000 12. Nợ TK 641: 1.000.000 Có TK 532: 1.000.000 13. Nợ TK 642: 700.000 Có TK 351: 700.000 Kết chuyển toàn bộ chi phí họat...
 • 45
 • 5,127
 • 122

Bài tập Môn luật lời giải chi tiết

Bài tập Môn luật có lời giải chi tiết

Tài chính doanh nghiệp

... khoản chi ngân sách phải được quan thẩm quyền cho phép mới được thực hiện trong năm 2005 và chỉ trong thời gian chỉnh lý quyết toán và hạch toán quyết toán vào chi ngân sách năm 2004 .c. ... pháp góp phần giải quyết bội chi NSNN. SAI. Khoản 2 Điều 8 Luật NS năm 2002 quy định: “Bội chi ngân sách nhà nước được bù đắp bằng nguồn vay trong nước và ngoài nước. Vay bù đắp bội chi ngân sách ... vụ của mình. Câu 32: Khoản thu điều tiết chỉ ở cấp NS Tỉnh và Xã. SAI. ở ngân sách các cấp địa phương, Khoản 1 Điều 4 và Khoản 4 điều 26 Luật NS năm 2002 quy định: “Ngân sách nhà nước...
 • 14
 • 1,054
 • 2

BÀI TẬP ĐƯỜNG TRÒN LỜI GIẢI CHI TIẾT

BÀI TẬP ĐƯỜNG TRÒN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Lớp 10

... Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, lập phương trình đường thẳng d đi qua điểm A(1; 2) và cắt đường tròn (C) phương trình x y2 2( 2) ( 1) 25− + + = theo một dây cung độ dài bằng l ... phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x y2 21+ = và phương trình: x y m x my2 2–2( 1) 4 –5 0+ + + = (1). Chứng minh rằng phương trình (1) là phương trình của đường tròn với mọi m. Gọi các đường ... điểm M nằm trên đường tròn (T) phương trình: x y2 2( 2) ( 1) 20− + − =.Mặt khác, điểm M nằm trên đường thẳng ∆, nên tọa độ của M nghiệm đúng hệ phương trình: x yx y2 2( 2) ( 1) 20...
 • 15
 • 17,466
 • 35

100 bài bất ĐẲNG THỨC lời GIẢI CHI TIẾT

100 bài bất ĐẲNG THỨC có lời GIẢI CHI TIẾT

Toán học

... tích và tìm tòi lời giải Tuyển tập 100 bài tập về Bất đẳng thức lời giải chi tiết năm 2015 Lưu hành nội bộ! 37 Chủ biên: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Ta có: VT (2) = ...  Bài 26: Cho x,y,z>0 và x+y+z =6 . Chứng minh rằng 1 1 18 8 8 4 4 4x y z x y z       Giải Tuyển tập 100 bài tập về Bất đẳng thức lời giải chi tiết năm 2015 Lưu ... yx  z y, suy ra x = y = z. Thay y = x vào phương trình thứ nhất ta được : Tuyển tập 100 bài tập về Bất đẳng thức lời giải chi tiết năm 2015 Lưu hành nội bộ! 19 Chủ biên: Cao...
 • 56
 • 6,447
 • 19

101 bài tập sinh học lời giải chi tiết 2015

101 bài tập sinh học có lời giải chi tiết 2015

Sinh học

... 70% Tuyển tập 101 bài tập Sinh học lời giải chi tiết năm 2015 Lưu hành nội bộ! 30 Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Email:lthtrang.nhombs2015@gmail.com Giải a) Kiu gen (3): ... phn x 2100.4= 200 Vy tn s  4000 200 x 100% = 5% Tuyển tập 101 bài tập Sinh học lời giải chi tiết năm 2015 Lưu hành nội bộ! 24 Chủ ...  Tuyển tập 101 bài tập Sinh học lời giải chi tiết năm 2015 Lưu hành nội bộ! 10 Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Email:lthtrang.nhombs2015@gmail.com Bài 14:  mng...
 • 71
 • 6,750
 • 43

100 bài tập kế toán lời giải chi tiết

100 bài tập kế toán có lời giải chi tiết

Kế toán - Kiểm toán

... khẩu của 200 chi c điều hòa là: (200 x 300 + 1 .200) x 18.500 = 1.132 .200. 000đ• Thuế nhập khẩu tính cho 200 chi c điều hòa là:1.132 .200. 000 x 35% = 396.270.000đ• Thuế TTĐB tính cho 200 chi c điều ... suất thuế TTĐB của thuốc lá là 45%, của điều hòa là 15%. Thuế NK là 35%, tỷ giá 18.500đ/USD Bài giải '*;&@_-F(*(((}S;&@_F(*(((;'!(*(((;F)JG((*(((*(((V-F(*(((}S.U"6+,W8-70V-O((%=6^VJ-V%&VNDG*<'G*'N!*!<F$(<F$('(((*F((((*'<(=+xx(((*O((*<(((*!(((*F(((*(((*'!=x)MFO(()MF'(((*'<××+=32!'$'!'*<'!*< ... 8yWd6^;0aO!$F)G35Q}]%;".6^5f?\[8,=;&]=UU#%;%=?dQ#="6\„Ub@/ Bài giải: g"G(((@%.U"6+JG(((;GNF(((;($'J''!F(((((:f-'F((@ƒJ(5f-'O(("6^5fJ'O((;F$!F;'D(((;'$FJ!MDG!F(((:V-'O(("6^5fVJ2'O((;F$!F;'D(((L!MDG!F(((3;($!JODNNF(((:V-!D!F.UVJ!D!F;!M!F((E2'L($!3;($!J'!NDMONF(:V6^@&"A'O((-"6^QR%;"!D!F"6^VJODNNF(((EGM((;!D!FJN!D<!'ON$F:-'O((-"6^5f+...
 • 22
 • 923
 • 4

Tổng hợp 200 Bài tập phân tích Và đầu tư chứng khoán lời giải chi tiết

Tổng hợp 200 Bài tập phân tích Và đầu tư chứng khoán có lời giải chi tiết

Cao đẳng - Đại học

... 8,4% (lÃi suất dài hạn để chi t khấu). Bạn hÃy viết 3 công thức để định giá TP trên. Lời giải: 18/1 /2002 18/1 /2006 18/1 /2007 18/7 /2008 18/1 72009 18/7/2010 30/5 /2007 T1 = 12ng; T2 = 28ng; ... 18/1 /2002 . Giám đốc của bạn đang có ý đồ bán chúng vào ngày hôm bạn làm bài thi (năm nay không phải năm nhuận 23/3 /2007 ). Biết rằng F = 100.000đ; C = 7.4%; Mác = 10 năm; lÃi suất dài hạn để chi t ... giáo dục mệnh giá là 500.000đ. Thời gian đáo hạn là 5 năm, lÃi suất gộp là 40%/5 năm còn 2 năm nữa đáo hạn đang bán ở giá 350.000đ, lÃi suất tiết kiệm dài hạn 2 năm đang là 8% /năm. Trên...
 • 91
 • 10,249
 • 42

Xem thêm