20 câu hỏi ôn thi công chức có đáp án

Các câu hỏi ôn thi công chức và đáp án (ngành giáo dục)

Các câu hỏi ôn thi công chứcđáp án (ngành giáo dục)

Tài liệu khác

... tiền mà quan, tổ chức bồi thường cho người bị thi t hại theo quy định Nhà nước Câu Những việc cán bộ, công chức không làm: - Cán bộ, công chức không chây lười công tác, trốn tránh trách nhiệm ... công chức thông báo trực tiếp cho cán bộ, công chức biết; cán công chức quyền phát biểu ý kiến với Thủ trưởng trực tiếp đánh giá định kỳ hàng năm Đánh giá định kỳ hàng năm đưa vào hồ sơ cán ... công tác + Quan hệ phối hợp công tác Tập thể nơi cán bộ, công chức làm việc tham gia góp ý kiến vào tự nhận xét công tác Thủ trưởng trực tiếp cán bộ, công chức ghi đánh giá định kỳ hàng ănm cán...
 • 63
 • 10,588
 • 33
bộ câu hỏi ôn thi công chức và đáp án môn quản lý nhà nước

bộ câu hỏi ôn thi công chứcđáp án môn quản lý nhà nước

Tài liệu khác

... điều động, phân công công tác quan, tổ chức thẩm quyền Ngoài ra, để nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức Cán bộ, công chức phải tuân theo: Những việc cán công chức không làm” đươc quy ... c.T CÂU 6: Nâng cao ý thức trách nhiện cán bộ, công chức: - Cán bộ, công chức công dân Việt Nam biên chế hưởng lương từ NSNN Cán bộ, công chức công bộc nhân dân, chòu giám sát nhân dân, phải không ... luyện phẩm chất, đạo đức , học tập nâng cao trình độ lực công tác để thực tốt nhiệm vụ, công vụ giao Cán bộ, công chức việc thực quy đònh liên quan cuả Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực...
 • 21
 • 2,603
 • 5
71 câu hỏi ôn thi Công pháp có đáp an

71 câu hỏi ôn thi Công pháp đáp an

Cao đẳng - Đại học

... làm sáng tỏ nội dung quy phạm LQT  Phán Tòa án công lý quốc tế - Trong đời sống quốc tế, tồn nhiều loại tòa án khác như: Tòa án công lý quốc tế Liên hợp quốc, Tòa án nhân quyền Châu Âu, Tòa án ... quán quốc tế Trong điều 38(1) Quy chế tòa án công lý quốc tế đưa trật tự áp dụng nguồn LQT, theo điều ước áp dụng trước sau đến tập quán Điều không tạo bất hợp lý, tòa án Page 30 Câu hỏi ôn ... lập thi t lập Page 42 Câu hỏi ôn tập mối quan hệ với quốc gia nào, quyên tự tham gia vào tổ chức quốc tế khu vực phổ cập ) * Thế can thi p vào công việc nội quốc gia khác? Việc can thi p vào công...
 • 131
 • 3,830
 • 17
Bộ đề 60 câu hỏi ôn thi CÔNG PHÁP có đáp án

Bộ đề 60 câu hỏi ôn thi CÔNG PHÁP đáp án

Cao đẳng - Đại học

... việc cụ thể Phương pháp công nhận - Minh thị: công nhận rõ ràng, công khai văn - Mặc thị: công nhận ngầm - Công nhận riêng lẻ công nhận tập thể Hệ pháp lý công nhận quốc tế - Thi t lập quan hệ ngoại ... Thông qua việc công nhận bên công nhận thể ý muốn thi t lập quan hệ bình thường, ổn định với thành viên nhiều lĩnh vực khác đời sống quốc tế Thể loại - Công nhận quốc gia - Công nhận phủ - Công ... định hiệu lực văn pháp luật quốc gia công nhận lãnh thổ bên công nhận - Tạo điều kiện để án, định tòa án, trọng tài… bên công nhận giá trị lãnh thổ bên công nhận Phân tích quy phạm pháp Luật...
 • 76
 • 772
 • 2
Các câu hỏi ôn thi công chức có lời giải

Các câu hỏi ôn thi công chức lời giải

Tài liệu khác

... iu khon ngh nh 09 /200 7/NĐ-CP ngy 15/01 /200 7 sa i b sung mt s iu ca ngh nh 117 /200 3/NĐ-CP ngy 10/10 /200 3 u tiờn thi tuyn nh sau: u tiờn thi tuyn: Cỏc trng hp sau õy c u tiờn thi tuyn : Anh hựng ... phỏi Cn c vo yờu cu nhim v, cụng v, c quan cú thm quyn qun lý cụng chc c cụng chc bit phỏi n lm vic cú thi hn mt c quan, t chc, n v khỏc Thi hn c bit phỏi mi ln khụng quỏ ba nm Vic c bit phỏi ... d tuyn v tham d k thi; Thnh lp Ban coi thi, Ban chm thi, Ban phỏch; T chc thu phớ d tuyn v chi tiờu theo quy nh; T chc thi tuyn hoc xột tuyn theo ỳng quy ch; Ch o v t chc chm thi theo ỳng quy...
 • 26
 • 9,105
 • 66
Câu hỏi ôn thi công chức ( có lời giải)

Câu hỏi ôn thi công chức ( lời giải)

Tài liệu khác

... quản lý cán bộ, công chức quyền biệt phái cán b ộ, công chức đến làm việc thời hạn quan, tổ chức khác theo yêu cầu nhiệm vụ, công v ụ Cán bộ, công chức biệt phái chịu phân công công tác ... bộ, công ch ức; 11 Chỉ đạo, tổ chức giải khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức. " Câu 8: Bầu cử tuyển dụng cán bộ, công chức quy định nào? Cán công chức nghĩa vụ Nêu pháp lệnh mà cán công chức ... cán công chức? Trả lời: A Từ điều 15 đến Điều 20, Chương III, Pháp lệnh cán công chức năm 200 3 quy định việc CBCC không làm nh sau: Điều 15 Cán bộ, công chức không chây lười công tác, trốn tránh...
 • 10
 • 899
 • 1
Câu hỏi ôn thi công chức ( có lời giải)

Câu hỏi ôn thi công chức ( lời giải)

Quản lý nhà nước

... iu khon ngh nh 09 /200 7/NĐ-CP ngy 15/01 /200 7 sa i b sung mt s iu ca ngh nh 117 /200 3/NĐ-CP ngy 10/10 /200 3 u tiờn thi tuyn nh sau: u tiờn thi tuyn: Cỏc trng hp sau õy c u tiờn thi tuyn : Anh hựng ... phỏi Cn c vo yờu cu nhim v, cụng v, c quan cú thm quyn qun lý cụng chc c cụng chc bit phỏi n lm vic cú thi hn mt c quan, t chc, n v khỏc Thi hn c bit phỏi mi ln khụng quỏ ba nm Vic c bit phỏi ... d tuyn v tham d k thi; Thnh lp Ban coi thi, Ban chm thi, Ban phỏch; T chc thu phớ d tuyn v chi tiờu theo quy nh; T chc thi tuyn hoc xột tuyn theo ỳng quy ch; Ch o v t chc chm thi theo ỳng quy...
 • 87
 • 411
 • 1
600 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI CÔNG CHỨC -CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ PHÁP VÀ TÌM LỖI SAI)

600 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI CÔNG CHỨC -CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ PHÁP VÀ TÌM LỖI SAI)

Anh ngữ phổ thông

... c is whistling d are whistling > a 200 One of the golf clubs in the corner of the room at this moment a stand b stands c is standing d are standing > c 201 One of the rooms an air conditioner ... > b 202 Everyone of the clerks punch the time clock a has b have c has to d have to > c 203 Each of his assistants the telephone a answer b answers c is answering d are answering > b 204 ... I think you should tolerant of other people’s weaknesses a think b should tolerant c other d weaknesses > b 16 The cost of living has increasing so much that he finds it difficult to live within...
 • 199
 • 1,335
 • 3
Tài liệu Câu hỏi ôn thi lịch sử có đáp án docx

Tài liệu Câu hỏi ôn thi lịch sử đáp án docx

Cao đẳng - Đại học

... + 1 920, công nhân Sài Gòn – Ch L n thành l p Công h i, Tôn ð c Th ng ñ ng ñ u + 1922, công nhân viên ch c s công thương B c Kì ñòi ngh ch nh t tr lương + 1924, nhi u cu c bãi công c a công ... trào ñ u tranh c a công nông c nư c o Tháng 2/1930 bãi công c a công nhân ñ n ñi n cao su Phú Ri ng Hà N i, ngày 22/02 treo c ñ , búa li m o Tháng tháng cu c ñ u tranh c a công nhân nhà máy ... bãi công c a th máy xư ng Ba Son b Giai ño n 1925 - 1929 : - T năm 1926 ñ n năm 1927 : Liên ti p n nhi u cu c bãi công c a công nhân viên ch c h c sinh h c ngh L n nh t cu c bãi công c a công...
 • 51
 • 1,005
 • 2
CÂU HỎI ÔN THI LỊCH SỬ CÓ ĐÁP ÁN

CÂU HỎI ÔN THI LỊCH SỬ ĐÁP ÁN

Lịch sử

... + 1 920, công nhân Sài Gòn – Ch L n thành l p Công h i, Tôn ð c Th ng ñ ng ñ u + 1922, công nhân viên ch c s công thương B c Kì ñòi ngh ch nh t tr lương + 1924, nhi u cu c bãi công c a công ... trào ñ u tranh c a công nông c nư c o Tháng 2/1930 bãi công c a công nhân ñ n ñi n cao su Phú Ri ng Hà N i, ngày 22/02 treo c ñ , búa li m o Tháng tháng cu c ñ u tranh c a công nhân nhà máy ... bãi công c a th máy xư ng Ba Son b Giai ño n 1925 - 1929 : - T năm 1926 ñ n năm 1927 : Liên ti p n nhi u cu c bãi công c a công nhân viên ch c h c sinh h c ngh L n nh t cu c bãi công c a công...
 • 51
 • 2,966
 • 5
15 CÂU HỎI ÔN THI MÁC LÊNIN CÓ ĐÁP ÁN

15 CÂU HỎI ÔN THI MÁC LÊNIN ĐÁP ÁN

Cao đẳng - Đại học

... nắm số cổ phiếu khống chế mà chi phối công ty gốc hay "công ty mẹ", qua công ty mẹ chi phối công ty phụ thuộc hay "công ty con", công ty lại chi phối "công ty cháu" v.v Bởi vậy, với số tư định, ... trực tiếp gián tiếp vận hành công cụ sản xuất tính công nghiệp + Về địa vị giai cấp công nhân quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa: hko6ng tư liệu sản xuất nên giai cấp công nhân phải bán sức lao ... tiền thông thường vận động theo công thức: H - T - H’ Tiền với tư cách tư vận động theo công thức: T - H - T’ Bất tiền vận động theo công thức T - H - T chuyển hoá thành tư - So sánh công thức...
 • 58
 • 4,272
 • 27
Câu hỏi ôn thi đường lối có đáp án

Câu hỏi ôn thi đường lối đáp án

Tài liệu khác

... chủ nghĩa Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý sở phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp nông nghiệp nước thành cấu công - nông nghiệp; vừa xây dựng kinh ... cấp công nhân Việt Nam trẻ chiếm 1% dân số, trình độ văn hoá kỹ thuật thấp - Đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam: Ngoài đặc điểm chung với giai cấp công nhân giới giai cấp công nhân Việt Nam ... tiêu dùng; việc xây dựng phát triển công nghiệp nặng giai đoạn cần làm mức độ, vừa sức, nhằm phục vụ thi t thực, hiệu cho nông nghiệp công nghiệp nhẹ + Đánh giá đường lối: Đường lối CNH giai...
 • 18
 • 426
 • 1
Tổng hợp các câu hỏi ôn thi công chức môn kiến thức chung có đáp án đầy đủ, chi tiết

Tổng hợp các câu hỏi ôn thi công chức môn kiến thức chung đáp án đầy đủ, chi tiết

Đại cương

... tổ chức h động cách hợp lý khoa học 2.2 Nội dung ng tắc : a) Tính công khai : Công khai nghĩa thành viên công sở phải biết rõ công việc nhóm toàn công sở nói chung Việc công khai hóa công ... tổ chức h động cách hợp lý khoa học 2.2 Nội dung ng tắc : a) Tính công khai : Công khai nghĩa thành viên công sở phải biết rõ công việc nhóm toàn công sở nói chung Việc công khai hóa công ... q lý NN nhiều chức năng, số chức Hãy trình bày nguyên tắc, yêu cầu đổi hoạt động công sở NN đánh giá hiệu hoạt động công sở 1.KN Công sở nơi giao tiếp với công dân, nơi tổ chức công việc...
 • 59
 • 10,611
 • 25
Tuyển tập câu hỏi ôn thi công chức tiếng anh năm 2015 có đáp án

Tuyển tập câu hỏi ôn thi công chức tiếng anh năm 2015 đáp án

Quản lý nhà nước

... denied d reported > a 22 People used to think that heavy things always faster than light things a fall b collapsed c destroyed d fell d 23 There’s nothing I like more than for a brisk walk ... buy everything she wants a such b so c so much d so many c 19 It’s time they promotion, in my view a get b got c will get d have got > b 20 Galileo was for his study of how things fall ... letter in it c 37 She is not doing in the garden, just walking about the place a anything b nothing c something d a few > a 38 ……………… recent times, the discipline of biology has expanded rapidly...
 • 451
 • 7,873
 • 18
Câu hỏi ôn thi công chức

Câu hỏi ôn thi công chức

Tài liệu khác

... cú thm quyn quy nh Câu 4: Quy định quản lý cán bộ, công chức pháp lệnh cán công chức? Khen thởng cán công chức? 10 A Quy định quản lý cán bộ, công chức pháp lệnh cán công chức? Từ điều 33 đến ... ngũ công chức (theo lĩnh vực theo đơn vị trực thuộc); 6.1.2 Công tác tuyển dụng công chức; 6.1.3- Công tác nâng ngạch công chức; 6.1.4 Công tác khen thởng - kỷ luật công chức; 6.1.5 Công tác đánh ... tuyển kỳ thi tuyển công chức lần đồng chí thấy hàng năm cần phải đánh giá công chức không? Nếu nêu mục đích, cứ, trình tự đánh giá công chức? * Nếu trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức lần...
 • 66
 • 540
 • 0
Đáp án câu hỏi ôn thi công chức bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đáp án câu hỏi ôn thi công chức bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo hiểm

... theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động thời hạn từ đủ ba tháng trở lên; b) Cán bộ, công chức, viên chức; c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an; d) Sĩ quan, quân ... theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động thời hạn từ đủ ba tháng trở lên; b) Cán bộ, công chức, viên chức; c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an; d) Sĩ quan, quân ... theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động thời hạn từ đủ ba tháng trở lên; b) Cán bộ, công chức, viên chức; c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an; d) Sĩ quan, quân...
 • 34
 • 1,286
 • 0
67 trang câu hỏi ôn thi công chức

67 trang câu hỏi ôn thi công chức

Luật

... tiền mà quan, tổ chức bồi thường cho người bị thi t hại theo quy định Nhà nước Câu Những việc cán bộ, công chức không làm: - Cán bộ, công chức không chây lười công tác, trốn tránh trách nhiệm ... công chức thông báo trực tiếp cho cán bộ, công chức biết; cán công chức quyền phát biểu ý kiến với Thủ trưởng trực tiếp đánh giá định kỳ hàng năm Đánh giá định kỳ hàng năm đưa vào hồ sơ cán ... công tác + Quan hệ phối hợp công tác Tập thể nơi cán bộ, công chức làm việc tham gia góp ý kiến vào tự nhận xét công tác Thủ trưởng trực tiếp cán bộ, công chức ghi đánh giá định kỳ hàng ănm cán...
 • 67
 • 1,563
 • 1
BỘ CÂU HỎI ÔN THI CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ

BỘ CÂU HỎI ÔN THI CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ

Quản lý nhà nước

... ng i u ki n ăng ký nhân viên i lý thu là: a Là công dân Vi t Nam b Là công dân nư c c Là công dân Vi t Nam công dân nư c d Là công dân Vi t Nam công dân nư c c phép sinh s ng t i Vi t Nam th i ... óng góp t thi n S thu TNCN ông X ph i n p tháng 3 /201 2 bao nhiêu? a 1.000.000 ng b 2.000.000 ng c 5.000.000 ng d S khác Câu Ông C cá nhân không cư trú theo Lu t thu TNCN, tháng 4 /201 2 ông C ti ... doanh ghi rõ t l góp v n c a ông A: 30% - Ông A nh - Trong năm ông A không phát sinh kho n óng góp t thi n, nhân o Xác nh s thu TNCN ông A ph i n p năm 201 2: a 1.680.000 ng b 4 .200 .000...
 • 140
 • 706
 • 1

Xem thêm