2 thực trạng công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân xã điện an

Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân quận kiến an

Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân quận kiến an

Cao đẳng - Đại học

... CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHẾ MỘT CỬA CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1 Một số khái niệm cải cách thủ tục hành 1 .2 Nguyên ... tích thực trạng cơng tác cải cách thủ tục hành theo Đề án chế cửa liên thơng đại - Đánh giá thực trạng công tác cải cách giải pháp đổi cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND quận Kiến An qua ... pháp…………………………………63 2. 2.4.3 Tiến trình thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh…………………………65 2. 2.4.4 Tiến trình thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa cấp...
 • 131
 • 265
 • 2
Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An (Luận văn thạc sĩ)

Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An (Luận văn thạc sĩ)

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... 45 2. 2 47 48 48 49 50 ix 2. 2 .2. 4 phòng ban chun mơn 51 51 52 52 54 54 quan 2. 2.4 2. 2.4.1 2. 2.4 .2 2 .2. 4.3 2. 2.4.4 2. 2.4.5 - ... 21 -TTg ngày 22 /6/ [6] 22 1 .2 , 1 .2 -TTg, ngày 22 -6 - , thành 23 - UBND p [6] - - CBCC - 24 - 1 .2 - - - 25 - CBCC ý D tiêu c 1.3 1.3 UBND h anh em ( Kinh, Sán Dìu, Tày, Nùng, Ca qua huy 26 ... Chúng ta ban hành - [21 ] t - , 18 [11] ng tham ơ, tham v h , tài [34] 19 ngành C -11- 38/CP ngày 4-5- -TTg ngày 4-9 -20 03, ban 1 .2 1 .2 Trong q trình hành [6] pháp 20 -5-1994 - [13] 20 10 -20 20 -TTg...
 • 131
 • 282
 • 1
báo cáo thực tập tốt nghiệp cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

báo cáo thực tập tốt nghiệp cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Lý luận chính trị

... 22 2. 2 .2 Quy trình thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa 25 2. 2.3 Hệ thống thủ tục hành giải cơng việc theo chế cửa Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 28 2. 3 Đánh giá chung cải ... CAO CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ, TỈNH GIA LAI 3.1 Phương hướng, nhiệm vụ nâng cao công tác cải cách thủ tục hành theo chế cửa ủy ban ... theo chế cửa Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế một cửa ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Chương 3: Một số giải pháp nâng cáo công tác cải cách thủ tục hành theo chế...
 • 55
 • 6,554
 • 70
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc

Cải cách thủ tục hành chính theo chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân Yên Phúc

Kinh tế - Quản lý

... việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Yên Phúc 3.1.1 Ưu điểm việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Yên Phúc Việc cải cách thủ tục hành ... việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Yên Phúc 42 3.1 .2 Hạn chế việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Yên Phúc 43 3 .2 Đề ... việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Yên Phúc . 42 3.1 Đánh giá thực trạng việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Yên Phúc 42 3.1.1...
 • 54
 • 321
 • 2
Thực trạng công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

Thực trạng công tác cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

Kinh tế - Quản lý

... mạnh cải cách thủ tục hành 25 2. 2 sở pháp lý cải cách thủ tục hành theo chế một cửa 29 2. 3 Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành ... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG XUÂN LA - QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 18 2. 1 sở lý luận cải cách thủ tục hành theo chế một ... HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG XUÂN LA - QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2. 1 sở lý luận cải cách thủ tục hành theo chế một cửa 2. 1.1 Một số khái...
 • 58
 • 1,061
 • 7
cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thị xã hồng ngự, tỉnh đồng tháp – thực trạng và giải pháp

cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân thị hồng ngự, tỉnh đồng tháp – thực trạng và giải pháp

Luật

... chế một cửa Ủy ban nhân dân thị Hồng Ngự 15 2. 2 .2. 1 Cải cách thủ tục hành theo chế cửa lĩnh vực đất đai 16 2. 2 .2. 2 Cải cách thủ tục hành theo chế cửa quản lý ... 2. 2 .2. 3 Cải cách thủ tục hành theo chế cửa lĩnh vực Lao động – Thương binh hội 20 2. 2 .2. 4 Cải cách thủ tục hành theo chế cửa lĩnh vực cấp giấy phép kinh doanh 22 2. 2 .2. 5 ... theo chế một cửa UBND ủy ban nhân dân thị Hồng Ngự 2. 2.1 Khái quát chung cải cách TTHC theo chế một cửa ủy ban nhân dân thị Hồng Ngự Thực Quyết định 93/QĐ-TTg ngày 04/9 /20 03 Thủ tướng Chính...
 • 46
 • 751
 • 1
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại uỷ ban nhân dân thành phố thanh hoá

Thực trạngmột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại uỷ ban nhân dân thành phố thanh hoá

Sư phạm

... cho công tác giải thủ tục 19 19 26 27 27 27 27 hành 2. 3 Xuất phát từ đội ngũ cán , công chức 2. 4 Sự phối hợp quan việc giải thủ 28 28 tục hành 2. 5 Công tác tuyên truyền Nguyên nhân hạn chế III MỘT ... quan hạn chế trình cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Và lý quan trọng để em chọn đề tài : Thực trạng số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành theo chế cửa Uỷ ban Nhân ... một cửa II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC 17 18 18 19 19 HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA Những thành tựu đạt 1.1 Trong việc giải thủ tục hành cho nhân dân...
 • 41
 • 812
 • 1
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa  tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

Xã hội học

... tục hành 12 1.1.3 Phân loại thủ tục hành 13 1 .2 Một số vấn đề chung cải cách thủ tục hành theo chế một cửa 14 1 .2. 1 Về cải cách thủ tục hành 14 1 .2. 2 Cải cách thủ tục hành theo chế một cửa ... vấn đề lý luận thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành cải cách thủ tục hành theo chế một cửa - Chƣơng 2: Tình hình thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND quận thành phố Hà Nội ... đạo thành phố UBND quận 33 2. 2 .2 Thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa 38 UBND quận 2. 2 .2. 1 Tổ chức công tác tuyên truyền 38 2. 2 .2. 2 Thành lập ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Bộ phận...
 • 122
 • 1,765
 • 6
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

Xã hội học

... (%) Khó tra cứu 10 18,5 14,5 16,1 18 15,8 0 Bình thƣờng 46 23 ,2 51 24 ,5 42 22 27 21 ,3 16 16,7 Dễ tra cứu 10 20 ,8 20 15 28 ,3 21 35,6 50 28 ,1 Bảng Nhận xét người dùng tin nhóm sử dụng máy tra cứu ... Khó tra cứu 11,1 25 40,3 22 39,3 30 26 ,3 23 ,1 Bình thƣờng 25 12, 6 3,8 11 5,8 2, 4 22 22 ,9 Dễ tra cứu 6,3 3,3 1,9 1,7 3,4 Bảng Nhận xét người dùng tin nhóm sử dụng máy tra cứu tin 20 Nhóm Nhóm khiếm ... VL 29 205 Viết nƣớc Mỹ.- Tp Hồ Chí Minh: Nxb Văn nghệ.- 21 cm 29 206 T.1: Thứ sáu mƣời ba.- 20 07.- 355tr VL Viết nƣớc Mỹ.- Tp Hồ Chí Minh: Nxb Văn 29 207 29 208 nghệ.- 21 cm T .2: Đứa lai Tacoma.- 20 07.-...
 • 111
 • 985
 • 0
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân -Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân -Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN –TP HÀ NỘI Đánh giá thực trạng cải cách TTHC theo chế một cửa Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ... chức, cơng dân 3.1 .2 Lợi ích việc cải cách thủ tục hành theo chế cửa Sau năm thực hiện, từ năm 20 03 đến nay, chế "một cửa" trở thành giải pháp hữu hiệu đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính, ... giá thành công hạn chế cải cách TTHC theo chế cửa Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội 1.1.1.Những thành công Sau năm, việc thực chế một cửa Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội đạt...
 • 36
 • 1,282
 • 0
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương

Kinh tế

... giá cán 2. 3 Thực trạng cải cách Thủ tục hành theo chế "Một cửa" 2. 3.1 Đánh giá chung: Thực định số 181/QĐ-TTg ngày 04/9 /20 03 Thủ tƣớng Chính phủ việc ban hành Quy chế thực chế "Một cửa" quan HCNN ... trạng cải cách Thủ tục hành theo chế "Một cửa" 44 2. 3.1 Đánh giá chung: 44 2. 3 .2 Những kết đạt đƣợc 46 2. 3.3 Đánh giá thành công cải cách Thủ tục hành theo chế "một cửa" ... 22 1.3 .Cơ chế cửa 25 1.3.1.Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thực 25 1.3 .2. Mục đích việc cải cách TTHC theo chế "một cửa" 26 1.3.3.Lợi ích việc cải cách TTHC theo chế "một cửa" ...
 • 85
 • 444
 • 0
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương

Thạc sĩ - Cao học

... nội dung: cách thể chế hành chính; cải cách máy hành nhà nƣớc; xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức; cải cách tài cơng Một nội dung quan trọng cải cách thể chế hành cải cách Thủ tục hành (TTHC) ... 93 /20 07/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 20 07 Thủ tƣớng Chính phủ việc ban hành Quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan hành nhà nƣớc địa phƣơng; Công văn số 850/CV-UBND ngày 30 tháng năm 20 08 Uỷ ban nhân dân tỉnh ... Bookmark not defined 2. 3.3 Đánh giá thành cơng cải cách Thủ tục hành theo chế "một cửa" Error! Bookmark not defined 2. 3.4 Những hạn chế cải cách TTHC theo chế "một cửa" Error! Bookmark...
 • 12
 • 237
 • 0
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... hành chính; 2. 3 Thuận lợi khó khăn thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy 2. 3.1 Thuận lợi 29 Đề án cải cách thủ tục hành theo mơ hình “ cửa Ủy ban nhân dân ... CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TUY – QUẬN HAI BÀ TRƯNG – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2. 1 Khái quát Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy 2. 1.1 Thông tin Ủy ban nhân ... khái quát thông tin Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy thực trạng công tác cải cách thủ tục hành theo chế cửa phường Qua ta thấy cơng tác cải cách thủ tục hành theo chế cửa tiến hành tương đối tốt...
 • 46
 • 257
 • 2
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế ‘một cửa’ tại Ủy ban nhân xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Cải cách thủ tục hành chính theo chế ‘một cửa’ tại Ủy ban nhân Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Kinh tế - Quản lý

... hành theo chế một cửa Uỷ ban nhân dân Hùng Mỹ 2. 2.1 Thuận lợi khó khăn thực cải cách thủ tục hành theo chếcửa Uỷ ban nhân dân Hùng Mỹ 2. 2.1.1 Thuận lợi: Đề án cải cách thủ tục hành theo ... đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 1 .2. 3.4 .2 Trách nhiệm, phạm vi giải công việc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân người đứng đầu Uỷ ban nhân dân, ... tục hành theo chếcửa Nghiên cứu, phân tích văn bản, quy định làm sở cho việc cải cách thủ tục hành ủy ban nhân dân Trên sở đánh giá thực trạng cải cách thủ tục hành ủy ban nhân dân xã, ...
 • 53
 • 505
 • 0
CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG VĨNH ĐIỆN, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG VĨNH ĐIỆN, THỊ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

... mục tiêu, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Điện thời gian qua, thấy thực trạng công tác cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân thị trấn, qua ... tờ hành hoạt động Thực trạng cơng tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa thị trấn Vĩnh Điện 2. 1 Những công tác triển khai thực chế một cửa Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Điện Sau tiếp thu ... cá nhân công tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa địa phương - Thực tốt cơng tác tun truyền cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành đội ngũ cán bộ, cơng chức ngồi hội để tạo tâm thực...
 • 32
 • 977
 • 2
CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ CẦN YÊN

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND CẦN YÊN

Kinh tế - Quản lý

... thể cải cách hành Nhà nước, Chính phủ ban hành quy chế thực chế cửa quan hành nhà nước địa phương ban hành kèm theo định 93/ 20 07/QĐ- TTg ngày 22 /6 /20 07 Đây bước tiến quan trọng cải cách thủ tục ... CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO 18 CHẾ " MỘT CỬA" TẠI UBND CẦN YÊN 2. 1 Giới thiệu phận tiếp nhận trả kết giải thủ tục hành theo chế "một cửa" UBND Cần Yên 2. 1.1 Khái niệm chế "một cửa" ... quan đến thủ tục hành hồn thiện thủ tục, hồ sơ, giấy tờ theo quy định - Đồng thời, thực cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt thủ tục hành rườm rà Niêm yết thủ tục hành phận cửa để người dân theo...
 • 52
 • 556
 • 1
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND QUẬN THỦ ĐỨC

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND QUẬN THỦ ĐỨC

Xã hội học

... I .2. 1 sở pháp lý cải cách thủ tục hành Nhận rõ mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, tháng năm 1994 Chính phủ ban hành Nghị số 38 /Chính phủ cải cách bước thủ ... công tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND quận Thủ Đức a) Tăng cường lãnh đạo cấp Ủy đảng Tiếp tục đẩy mạnh cải cách cải cách thủ tục hành hoàn thành mục tiêu cải cách hành chính, ... đơn vị hành vụ hành Cơng cải cách thủ tục hành đạt kết mong đợi đạo Đảng quyền thống kiên Trong cơng tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND quận Thủ Đức nói riêng cơng cải cách hành...
 • 60
 • 1,341
 • 1
Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Công tác cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa

Lý luận chính trị

... VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” Ở PHƯỜNG -THÀNH PHỐ HỘI AN Những quy định chung cải cách hành chính: 1.1 Khái niệm cải cách hành chính: Cải cách ... Đảng Nghị 38/CP Chính Phủ; đặc biệt đề án cải cách hành Uỷ ban nhân dân Thị (nay Ủy ban nhân dân Thành Phố) Trước hết, Ủy ban nhân dân phường tham mưu cho Ban thường vụ Đảng ủy xây dựng kế ... * Để công cải cách hành đạt hiệu quả, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hồn thiện thể chế nâng cao hiệu lực pháp lý theo chế mới, là: - Đổi đồng chế ban hành thủ tục hành chính, ...
 • 35
 • 454
 • 0
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” Ở UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” Ở UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY

Báo cáo khoa học

... đảm thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế một cửa 24 1.3 Vai trò việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế một cửa 46 Chương 2: Thực trạng thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế ... giải thủ tục hành theo chế một cửa b) Tính cụ thể, minh bạch qui định trình tự, thủ tục giải thủ tục hành theo chế một cửa Trong trình thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế một cửa ... một cửa UBND tỉnh Bắc Giang 52 2.1 Những kết cải cách hành thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế một cửa UBND tỉnh Bắc Giang 2. 2 Những bất cập, hạn chế việc thực pháp luật giải thủ tục...
 • 118
 • 512
 • 1
Cải cách hành chính theo cơ chế Một cửa tại Ủy ban Nhân dân xã Di Trạch huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội

Cải cách hành chính theo chế Một cửa tại Ủy ban Nhân dân Di Trạch huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội

Hành chính - Văn thư

... chức thực Kết luận Được xây dựng thành chương, 32 tiết tiểu tiết : - Chương : sở lý luận cải cách thủ tục hành theo chế Một cửa - Chướng : Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế Một cửa ... cửa địa bàn Di Trạch - Chương : Phương hướng, giải pháp thực cải cách thủ tục hành theo chế Một cửa Chương : SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” 1.1 Một số khái ... 10 2. 1 Đặc điểm tình hình 10 2. 2 Thực trạng kết đạt cải cách TTHC theo chếMột cửa Ủy ban nhân dân Di Trạch .11 2. 3 Các bước triển khai thực 12 2.4 Kết đạt thực...
 • 39
 • 261
 • 0

Xem thêm