2 4 trong quá trình thi công các hạng mục công trình công nhân của các đơn vị luôn được trang bị bảo hộ lao động

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng, áp dụng cho công trình lotte center

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng, áp dụng cho công trình lotte center

Thạc sĩ - Cao học

... Hình 2. 2 An toàn lao động công trường 28 Hình 2. 3 Một buổi học ATLĐ công trường Nhà máy Xi măng Dầu khí 29 Hình 2. 4 Trong trình thi công hạng mục công trình công nhân đơn vị trang bị bảo ... đêm dồn sức cho công Hình 2. 4 Trong trình thi công hạng mục công trình công nhân đơn vị trang bị bảo hộ lao động Để đảm bảo công tác vệ sinh ATLĐ&PCCN, Ban điều hành tổng thầu công trình Thủy điện ... thể 25 2. 2.1 Đánh giá chung 25 2. 2 .2 Công tác quản lý an toàn lao động công trường Xi măng Dầu khí 12/ 9 27 2. 2.3 An toàn lao động công trường Thủy điện Lai Châu 29 2. 2 .4 Công...
 • 93
 • 1,905
 • 22
MẪU TÌNH HÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND), ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng/năm) ppt

MẪU TÌNH HÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND), ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng/năm) ppt

Biểu mẫu

... nước bảo đảm thực nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân ban hành hình thức Nghị Văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân ... phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (HĐND, UBND) cấp địa bàn tỉnh * Giải thích thuật ngữ: Văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND văn HĐND, UBND ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ ... (Phòng Tư pháp) + Dòng Cột A (Các phòng, ban, khác) - Dòng cột A (Tổng số cấp xã) = Dòng Cột A (Cán tư pháp xã) + Dòng 10 Cột A (Cán cấp xã khác) - Cột = Cột (2 + + 4) - Cột = Cột (6 + + 8) Nguồn...
 • 2
 • 615
 • 0
Soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan cấp bộ

Soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan cấp bộ

Khoa học xã hội

... 118 /20 04/ TT-BTC ngày 08/ 12/ 20 04 Bộ Tài quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị quan hành đơn vị nghiệp công lập nước + Thông tư số 01 /20 04/ TT-BTP ngày 16/6 /20 04 Bộ Tư pháp hướng dẫn thi ... ngày 14/ 11 /20 03 Chính phủ kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật; Nghị định số 1 04 /20 04/ NĐ-CP ngày 23 /3 /20 04 Chính phủ Công báo nước CHXHCNVN, Nghị định số 122 /20 04/ NĐ-CP ngày 18/5 /20 04 Chính phủ ... 135 /20 03/NĐ-CP ngày 14/ 11 /20 03 Chính phủ kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật + Thông tư số 01 /20 04/ TT-BKH ngày 02/ 02/ 20 04 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn thực Nghị định số 66 /20 03/NĐ-CP ngày 12/ 6 /20 03...
 • 137
 • 1,464
 • 3
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN, THIẾT LẬP TIÊU CHUẨN Y TẾ VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO CÁC KHU ĐÔNG DÂN, XÂY DỰNG, BAN HÀNH CÁC TIÊU CHUẨN Y TẾ VÀ SỨC KHỎE CHO MỌI HOẠT ĐỘNG DÂN SINH KINH TẾ CÓ TÍNH ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN, THIẾT LẬP TIÊU CHUẨN Y TẾ VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO CÁC KHU ĐÔNG DÂN, XÂY DỰNG, BAN HÀNH CÁC TIÊU CHUẨN Y TẾ VÀ SỨC KHỎE CHO MỌI HOẠT ĐỘNG DÂN SINH KINH TẾ CÓ TÍNH ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Báo cáo khoa học

... (MPN/100ml) Công ty CP XNK thuỷ sản Hà 365 - 610 Tĩnh 26 2 - 42 3 5 .20 0 - 24 0.000 Bãi rác Thạch Yên 178 - 6 72 126 - 3 94 11.500 - 93.000 Công ty Bia Sài Gòn Hà Tĩnh 23 0 - 1 .47 0 158 - 1.067 ... vi hoạt động chuyên môn đăng ký; Các buồng phẫu thuật phải bảo đảm diện tích tối thi u: 0.5 điểm 25 m2/buồng; Các buồng thủ thuật phải bảo đảm diện tích tối thi u: 0.5 điểm 12m2/phòng; Các buồng ... 1.067 750 - 43 .000 Công ty TNHH Trường An 155 - 736 105 - 525 900 - 110.000 Cơ sở Giết mổ gia súc TT Tân 1 54 - 5 84 Giang 105,6 - 547 4. 300 - 9.500 Công ty CP XNK Thuỷ sản 23 4 - 780 nam...
 • 24
 • 429
 • 0
Đề tài dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn về cáp và cổng bề cáp

Đề tài dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn về cáp và cổng bề cáp

Tài liệu khác

... ngày 12/ 4/ 1967, hiệu chỉnh ngày 30/6 /20 09 Các tiêu chuẩn tham chiếu tương ứng: NEQ ISO3633 :20 02; NEQ ISO4 42 2 -1:1996; NEQ ISO4 42 2 -2: 1996; NEQ ISO 443 5:1996 * KSC 843 1: Unplasticized polyvinyl chloride ... hợp với mục đích sử dụng Mục 2. 12 tiêu chuẩn TCN 68 - 144 : 1995: Các tiêu khác Mục 2. 12. 1 tiêu chuẩn TCN 68 - 144 : 1995: Thử chống thấm Lược bỏ trùng với tiêu độ hấp thụ nước Mục 4. 10: Các yêu ... CNTT, truyền hình Mục 4. 5 .2: Kích thước đầu nong đoạn vát ống (tương ứng với mục 2. 4 .2 tiêu chuẩn TCN 68 - 144 : 1995) Cần hiệu chỉnh bổ sung Những chỉnh sửa tương tự mục 4. 5.1 Mục 4. 6: Ghi nhãn...
 • 30
 • 749
 • 2
Xây dựng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính của kiểm toán nhà nước

Xây dựng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính của kiểm toán nhà nước

Kế toán

... nghiệp Cộng 1/7 /20 02 26.8 12 38 .43 1 143 ,6 359.383 841 .998 23 4, 3 64. 748 75.937 117,3 1.030 .43 3 1 .4 82. 2 82 143 ,9 90.560 1 14. 368 1.389.816 2. 3 24 .28 0 (%) 1/7/1995 1/7 /20 02 (%) Số đơn vị HCNN SN trên, ... 1995 -20 02 7 .40 7 ngời/năm (6,3%/năm); 43 - Đến năm 20 02, số lợng đơn vị SN lớn gấp lần số lợng đơn vị HCNN; số lao động đơn vị SN lớn gấp 1,76 lần số lao động đơn vị HCNN Qua phản ánh: số đơn vị lao ... 680 46 5 (68%) 21 5 ( 32% ) - Thuộc CQĐP 13.3 02 4 .26 4 ( 32% ) 9.038 (68%) 13.9 82 4. 729 ( 34% ) 9 .25 3 (66%) (Nguồn: Tạp chí tra tài số 21 , tháng 3 /20 04, trang 8) Theo đánh giá Bộ Nội vụ (trong tờ trình...
 • 155
 • 2,681
 • 1
MẪU TÌNH HÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND), ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) CẤP XÃ

MẪU TÌNH HÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND), ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) CẤP XÃ

Thủ tục hành chính

... quan hệ xã hội địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân ban hành hình thức Nghị Văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân ban hành hình thức Quyết định, Chỉ ... quyền, trình tự, thủ tục Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND quy định, có quy tắc xử chung, có hiệu lực phạm vi địa phương, Nhà nước bảo đảm thực nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội địa ... huyện) Nội dung: * Phản ánh tình hình chủ trì soạn thảo ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (HĐND, UBND) cấp huyện cấp xã địa bàn huyện * Giải thích thuật ngữ: - Địa...
 • 3
 • 1,041
 • 0
MẪU TÌNH HÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND), ỦY BAN NHÂN DÂN

MẪU TÌNH HÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND), ỦY BAN NHÂN DÂN

Thủ tục hành chính

... nước bảo đảm thực nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân ban hành hình thức Nghị Văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân ... phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (HĐND, UBND) cấp địa bàn tỉnh * Giải thích thuật ngữ: Văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND văn HĐND, UBND ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ ... (Phòng Tư pháp) + Dòng Cột A (Các phòng, ban, khác) - Dòng cột A (Tổng số cấp xã) = Dòng Cột A (Cán tư pháp xã) + Dòng 10 Cột A (Cán cấp xã khác) - Cột = Cột (2 + + 4) - Cột = Cột (6 + + 8) Nguồn...
 • 2
 • 564
 • 0
Soạn thảo và Ban hành văn bản

Soạn thảo và Ban hành văn bản

Cao đẳng - Đại học

... lề trangVị trí trình bày  Phông chữ/Cỡ chữ/Kiểu chữ chi tiết khác III THỂ THỨC VĂN BẢN QPPL & VĂN BẢN HÀNH CHÍNH Thông tư 25 /25 /20 11/TT-BTP 27 / 12/ 20 11 Thông tư 01 /20 11/TT-BNV ngày19/ 01 /20 11 ... Tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn • Bảo đảm tính công khai trình xây dựng tính minh bạch quy định • Bảo đảm tính khả thi Phải bảo đảm hình thức (đúng thẩm ... công văn • Công văn phúc đáp/trả lời • Công văn yêu cầu • Công văn đề nghị • Công văn hướng dẫn • Công văn mời họp… SOẠN THẢO CÔNG VĂN c) Bố cục chung công văn gồm có phần: PHẦN MỞ ĐẦU: nêu lý...
 • 31
 • 1,205
 • 0
MẪU TÌNH HÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND), ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) CẤP XÃ (6 tháng/năm) ppt

MẪU TÌNH HÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND), ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) CẤP XÃ (6 tháng/năm) ppt

Biểu mẫu

... nước bảo đảm thực nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân ban hành hình thức Nghị Văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân ... quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (HĐND, UBND) cấp xã * Giải thích thuật ngữ: Văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND văn HĐND, UBND ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục Luật ... phạm pháp luật HĐND, UBND) Phương pháp tính cách ghi biểu: - Cột = Cột (2 + + 4) - Cột = Cột (6 + + 8) Nguồn số liệu: Từ sổ sách ghi chép ban đầu Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi việc chủ trì soạn...
 • 2
 • 1,052
 • 1
MẪU TÌNH HÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND), ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng/năm) potx

MẪU TÌNH HÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND), ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng/năm) potx

Biểu mẫu

... quan hệ xã hội địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân ban hành hình thức Nghị Văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân ban hành hình thức Quyết định, Chỉ ... quyền, trình tự, thủ tục Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND quy định, có quy tắc xử chung, có hiệu lực phạm vi địa phương, Nhà nước bảo đảm thực nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội địa ... huyện) Nội dung: * Phản ánh tình hình chủ trì soạn thảo ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (HĐND, UBND) cấp huyện cấp xã địa bàn huyện * Giải thích thuật ngữ: - Địa...
 • 3
 • 553
 • 0
thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại Trường mầm non xã Kim Sơn – Huyện Lục Ngạn

thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại Trường mầm non xã Kim Sơn – Huyện Lục Ngạn

Báo cáo khoa học

... giai đoạn Thi t bị phục vụ cho soạn thảo; thi t bị để nhân bản; thi t bị để truyền đạt thông tin văn bản; thi t bị phục vụ cho việc bảo quản, lưu trữ văn bản; thi t bị tìm kiếm văn thi u mức ... cấp thi t bị kỹ thuật như: thi t bị phục vụ cho việc soạn thảo văn bản; thi t bị để nhân bản; thi t bị phục vụ cho việc quản lý lưu trữ văn bản; thi t bị tìm kiếm văn nhằm đáp ứng yêu cầu công ... học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội, 20 06 12 2,, Nghị định số 110 /20 04/ NĐ-CP ngày 08 /4 /20 04 Chính phủ công tác văn thư 3, Thông tư liên tịch số 55 /20 05/TTLT-BNV-VPCN ngày 06/5 /20 05 Bộ Nội vụ Văn phòng Chính...
 • 16
 • 10,009
 • 66
Đề cương ôn tập kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản

Đề cương ôn tập kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản

Quản lý nhà nước

... đến mục tiêu, phương hướng hoạt động lâu dài quan, đơn vị + Nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động cụ thể quan, đơn vị + Phương thức hoạt động, quan hệ công tác quan, đơn vị với + Về tình hình đối tượng bị ... quản lý, biến động quan, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan, đơn vị + Các kết đạt trình quản lý Để văn phát huy hiệu vai trò cung cấp thông tin đảm bảo cho hoạt động phận, đơn vị có hiệu quả, ... đa số nhân dân lao động + Văn quy phạm pháp luật phải bảo vệ quyền, lợi ích, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động + Văn quy phạm pháp luật phải thu hút tham gia tổ chức trị xã hội vào trình...
 • 33
 • 291
 • 0
Tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật

Tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật

Cơ khí - Chế tạo máy

... chung góc bên phải vẽ dấu đặt ngoặc đơn V Tiêu Chuẩn Ren –Vít Ren hệ mét : Ký hiệu ren hệ mét (M) : có loại bước lớn , loại bước nhỏ M 24, M24x2, M24x1.5… (trong M ký hiệu loại ren hệ mét, số tiếp ... bảng kê (các khổ giấy khác lấy giảm dần) III Đường Nét: Chiều rộng nét s,s /2 chọn dãy quy định sau: 0.18 0 .25 0.35 0.5 0.7 1… IV Cách ghi kích thước: — Đơn vị đo chiều dài minimet, dùng đơn vị khác ... Chú thích: Các ký hiệu ren nêu dùng cho ren phải có đầu mối Nếu ren trái nhiều đầu mối thi phải ghi thêm: M20x2 LH, Tr 20 x4 (P2), Tr 30x6 (P3)LH… (LH- ren trái … Px- số đầu mối ren) Cách vẽ quy...
 • 15
 • 1,214
 • 0
Sử dụng infosphere data architect để định nghĩa và thi hành các tiêu chuẩn đặt tên đối tượng dữ liệugiới thiệu gần đây các tổ chức đã nhận ra tầm quan

Sử dụng infosphere data architect để định nghĩa và thi hành các tiêu chuẩn đặt tên đối tượng dữ liệugiới thiệu gần đây các tổ chức đã nhận ra tầm quan

Cơ sở dữ liệu

... chương trình đơn vị chức năng, hoạt động chương trình đơn lẻ Các tiêu chuẩn đặt tên thành phần liệu Coast Guard phát triển thi hành để đáp ứng nhu cầu trình phát triển hệ thống đa chức Bảng giải Các ... giải khoảng trống thay cách dấu gạch Về đầu trang dụ tiêu chuẩn đặt tên thành phần lực lượng bảo vệ bờ biển Trong phần này, Các tiêu chuẩn đặt tên thành phần liệu Lực lượng bảo vệ bờ biển (Coast ... từ Các mô hình bảng giải lưu trữ dự án thi t kế liệu IDA Bạn chia sẻ mô hình bảng giải dự án thi t kế đa liệu Để tạo mô hình bảng giải: 1 Nhấn vào File > New > Glossary Model từ trình đơn Trình...
 • 17
 • 232
 • 0
Quyết định Ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

Quyết định Ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

Ngân hàng - Tín dụng

... 77 /20 05/QĐ-BTC ngày 01 tháng 11 năm 20 05 Về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2) BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Căn Pháp lệnh giá số 40 /20 02/ PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng năm 20 02; ... Quyết định phân nhà, phân đất thủ trưởng quan đơn vị 12 + Hợp đồng mua nhà đơn vị có tư cách pháp nhân UBND tỉnh, thành phố giao đất làm nhà bán + Các giấy tờ đất quan có thẩm quyền chế độ cũ ... sản mặt kỹ thuật a - Đối với máy móc thi t bị, dây chuyền công nghệ, phương tiện vận tải, vật tư, hàng hoá: Công suất máy móc thi t bị Đặc điểm dây chuyền công nghệ Chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng...
 • 26
 • 457
 • 0
Nghiên cứu và lựa chọn các tiêu chuẩn cho mạng cung cấp dịch vụ IPTV

Nghiên cứu và lựa chọn các tiêu chuẩn cho mạng cung cấp dịch vụ IPTV

Thạc sĩ - Cao học

... ADSL2 12 Mbps 1.0 Mbps ADSL2 12 Mbps 3.5 Mbps RE-ADSL2 Mbps 0.8 Mbps ADSL2+ 24 Mbps 1.0 Mbps RE-ADSL2+ 24 Mbps 1.0 Mbps ADSL2+M 24 Mbps 3.5 Mbps 18 Hình 2. 15: Sơ đồ triển khai IPTV ADSL 2. 6 .2 Công ... MPEG -2 trình bày tóm tắt Bảng 2. 5 Bảng 2. 5: Đặc tính kỹ thuật chuẩn nén audio MPEG-1 MPEG -2 MPEG-1 MPEG -2 Độ phân giải đầu vào 16 bit 16 bit, lên đến 24 bit Tần số lấy mẫu 48 KHz - 44 ,1 32 KHz 48 ... video (VOP) 2. 3.5 Chuẩn nén H .26 4/ MPEG -4 Part 10/AVC + Giới thi u chuẩn nén H .26 4/ MPEG -4 Part 10/AVC + Một số tính quan trọng H .26 4/ MPEG -4 Part 10 - Bù chuyển động đa hình - Bù chuyển động block:...
 • 22
 • 400
 • 0
VẼ KỸ THUẬT : CHƯƠNG II : CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ

VẼ KỸ THUẬT : CHƯƠNG II : CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ

Cao đẳng - Đại học

... khổ giấy :  A0 - 1189x 841  A1 - 594x 841  A2 - 594x 42 0  A3 - 29 7x 42 0  A4 - 29 7x210 CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT I KHỔ GIẤY (TCVN 728 5 :20 03)  Khung vẽ - khung tên: CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN ... dích đắc: đứng 14d, ngang 8d CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT III ĐƯỜNG NÉT (TCVN 8 -20 :20 02)  Các loại đường nét: CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT III ĐƯỜNG NÉT (TCVN 8 -20 :20 02)  Các quy định ... tương tự phông ISOCPEUR CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT IV CHỮ VIẾT (TCVN 728 4 -2: 2003)  C1 = ? h  C2 = ? h CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT IV CHỮ VIẾT (TCVN 728 4 -2: 2003)  Khi viết chữ nên...
 • 42
 • 1,442
 • 3

Xem thêm