2 22 danh mục dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ nông nghiệp và ptnt tại phụ lục iii đính kèm

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đầu tư công, dịch vụ công có hiệu quả trong nông nghiệp (theo nghĩa rộng gồm nông, lâm, thuỷ sản và diêm nghiệp)

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp đầu tư công, dịch vụ công có hiệu quả trong nông nghiệp (theo nghĩa rộng gồm nông, lâm, thuỷ sản diêm nghiệp)

Báo cáo khoa học

... 2. 22: Danh mục dịch vụ hành công thuộc phạm vi, chức quản Bộ Nông nghiệp PTNT (tại Phụ lục III đính kèm) .167 Bảng 2. 23: Danh mục dịch vụ nghiệp công đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông ... 2. 22: Danh mục dịch vụ hành công thuộc phạm vi, chức quản Bộ Nông nghiệp PTNT (tại Phụ lục III đính kèm) .167 Bảng 2. 23: Danh mục dịch vụ nghiệp công đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông ... loại dịch vụ công theo phương thức xử Nhà nước DỊCH VỤ CÔNG DỊCH VỤ CÔNG Dịch vụ công Dịch vụ công đặc thù đặc thù Dịch vụ hành Dịch vụ hành công công Dịch vụ Dịch vụ nghiệp công nghiệp công Dịch...
 • 328
 • 1,242
 • 20
Đánh giá hiện trạng năng lực công nghệ trong nghiên cứu, điều tra địa chất và tài nguyên khoáng sản các đơn vị thuộc bộ tài nguyên và môi trường

Đánh giá hiện trạng năng lực công nghệ trong nghiên cứu, điều tra địa chất tài nguyên khoáng sản các đơn vị thuộc bộ tài nguyên môi trường

Báo cáo khoa học

... 1998 1999 20 00 Thấp Kém 1999 20 00 Thấp Kém 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 Liên Xô 20 01 20 01 Canada 20 02 20 02 2005 20 05 20 05 20 05 20 06 20 06 20 06 20 06 20 06 20 06 19 GX-1 TD 20 GX-1 TD 73 21 Longyear-38 ... 20 00 20 00 XY-1A 20 02 20 02 7 XY-1A 20 03 20 03 8 XY-1 20 03 20 03 9 XY-1A 20 04 20 04 10 10 XY-2B 20 06 20 06 11 11 XY-1TK 20 06 20 06 12 12 XY-1A 20 06 20 06 13 XY-2B 1998 1998 14 CKБ 20 00 20 01 15 XY-1 20 01 ... Sỹ) 20 03 20 03 20 02 1999 20 02 2007 1998 20 02 2006 GPS Pathfider PROXL III Máy toàn đạc điện tử: 19 TC-305, 405 20 TC-307, 407 21 TC-600, 605 22 TC-700 23 TC-705 24 TC-407 25 TC-605 26 TC-705 27 ...
 • 106
 • 662
 • 0
đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân về dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển chi nhánh bến tre

đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân về dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng tmcp đầu tư phát triển chi nhánh bến tre

Kinh tế - Quản lý

... 1. 724 2. 046 2. 654 2. 670 2. 670 322 18,68 608 29 , 72 0 a Theo ñ i tư ng 1. 724 2. 046 2. 654 26 70 2. 670 322 18,68 608 29 , 72 0 415 491 580 4 92 535 76 18,31 89 18,13 43 8,74 Cá nhân 1.309 1.555 2. 074 2. 178 ... giai ño n 20 10 – tháng ñ u năm 20 13 Ch tiêu 20 10 20 11 20 12 tháng 20 12 tháng 20 13 20 11 /20 10 tháng 20 13/6 tháng 20 12 20 12/ 2011 (+/-) % (+/-) % (+/-) % T ng dư n 1.645 1.8 32 2.434 2. 195 2. 935 187 ... u qu kinh doanh 27 B ng 3.1 Hi u qu ho t ñ ng kinh doanh giai ño n 20 10 – tháng ñ u năm 20 13 Ch tiêu 20 10 20 11 20 12 tháng 20 12 2011 /20 10 tháng 20 13 tháng 20 13/6 tháng 20 12 20 12/ 2011 S ti n % S...
 • 83
 • 285
 • 1
Luận văn thạc sĩ đánh giá các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam  chi nhánh quảng trị

Luận văn thạc sĩ đánh giá các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư phát triển việt nam chi nhánh quảng trị

Kinh tế

... 2. 1 DỊCH VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG BÁN LẺ 2. 1.1 Dịch vụ tín dụng ngân hàng 2. 1 .2 Dịch vụ tín dụng bán lẻ 2. 1 .2. 1 Khái niệm 2. 1 .2. 2 Các ... hình dịch vụ tín dụng bán lẻ khách hàng cá nhân 2. 1 .2. 3 Đặc điểm dịch vụ tín dụng bán lẻ 2. 2 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG – DỊCH VỤ TÍN DỤNG BÁN LẺ iii 2. 2.1 ... 93 PHỤ LỤC 01 96 PHỤ LỤC 02 100 PHỤ LỤC 03 103 PHỤ LỤC 04 111 PHỤ LỤC 05 117 PHỤ LỤC 06 118 PHỤ LỤC 07...
 • 138
 • 2,071
 • 5
ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM.PDF

ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM.PDF

Kinh tế

... 339. 924 29 3.937 25 4.1 92 358.5 52 331.116 24 4.838 25 1. 924 V 31 khách hàng hách hàng cá - 32 - 2. 2 20 12 2. 2.1 ình quân - - 33 cho khách hàn 34 20 10 20 11 20 12 1.014.900 893.490 993.100 22 6.030 26 3.701 ... 1.3.3 Mô h 26 chúng ác Kari Pikkarainen 27 : - - ngân hàn chung 28 29 CÁ NHÂN 20 12 V - chung ngân hàng 30 q 2. 1 .2 20 12 30/09 /20 13) 535.794 405.755 366 .26 8 31.446 26 .494 24 .390 24 .22 0 340.884 ... 305.875 655.500 5 12. 9 52 541 .24 0 133.370 116.837 145.985 31/ 12/ 20 12 NHTMCP có 21 ,75% ), thêm vào NHTMCP 35 63%) giai 20 12 2013 20 12 hà 36 400000.0 350000.0 300000.0 25 0000.0 20 0000.0 150000.0...
 • 96
 • 277
 • 0
CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Kinh tế

... THUYẾT VỀ Ý ĐỊNH HÀNH VI .13 2. 2.1 Thuyết hành động hợp (TRA) 13 2. 2 .2 Thuyết hành vi dự định (TPB) 15 2. 2.3 Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) 18 2. 2.4 Mô hình kết ... loại dịch vụ ngân hàng điện tử 2. 1 .2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng điện tử IBMB BIDV khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ .10 2. 1.3 Lợi ích dịch vụ ngân hàng điện tử 12 2 .2 ... 20 2. 2.5 Mô hình thuyết phổ biến đổi (IDT) 21 2. 3 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ 23 2. 3.1 Các nghiên cứu nước 23 2. 3 .2 Các nghiên cứu nước 27 2. 4...
 • 111
 • 750
 • 19
NGHIÊN cứu sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG đối với CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ tín DỤNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN QUẢNG NGÃI

NGHIÊN cứu sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG đối với CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ tín DỤNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư PHÁT TRIỂN QUẢNG NGÃI

Kinh tế

... Đặc điểm dịch vụ 11 2. 1 .2 Chất lượng dịch vụ đo lường chất lượng dịch vụ 12 2.1 .2. 1 Khái niệm chất lượng dịch vụ 12 2.1 .2. 2 Đo lường chất lượng dịch vụ 15 2. 1.3 Sự ... 21 2. 2.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 21 2. 2 .2 Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ đo lượng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ 22 2. 2 .2. 1 Mô hình chất lượng dịch vụ ngân ... sở thuyết dịch vụ chất lượng dịch vụ (mục 2. 1) mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng (mục 2. 1); dịch vụ ngân hàng bán lẻ mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ (mục 2. 2); dịch...
 • 100
 • 1,442
 • 17
doi moi su nghiep va phat trien con nguoi.pdf

doi moi su nghiep va phat trien con nguoi.pdf

Tài liệu khác

... c a sûå phấ t triïí n ngûúâ i úã Vi å t Nam “Bấo cấo Phất triïín Con ngûúâi Vi åt Nam nùm 20 01” lâ bấ o cấ o àêì u tiïn c a Vi å t Nam chđnh ngûúâ i Vi å t Nam vi ë t àậ àïì cêå p mưå t cấ c h ... úã Vi åt Nam" Bấ o cấ o àậ cưë gùỉ n g nïu bêå t nhûä n g quan niïå m vïì phấ t triïí n ngûúâ i c a Vi å t Nam nhûä n g thâ n h tûå u phấ t triïí n ngûúâ i mâ Vi å t Nam àậ àẩ t àûúå c viii ... Phấ t triïí n ngûúâ i Vi å t Nam nùm 20 01 E.A WATTEZ Àẩi diïån thûúâng tr, Chûúng trònh Phất triïín Liïn húåp qëc tẩi Vi åt Nam xii BẤO CẤO PHẤT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI VI ÅT NAM 20 01 Lúâi cấm ún B ấ...
 • 13
 • 890
 • 0
Đổi mới sự nghiệp và phát triển con người

Đổi mới sự nghiệp phát triển con người

Quản trị kinh doanh

... c a sûå phấ t triïí n ngûúâ i úã Vi å t Nam “Bấo cấo Phất triïín Con ngûúâi Vi åt Nam nùm 20 01” lâ bấ o cấ o àêì u tiïn c a Vi å t Nam chđnh ngûúâ i Vi å t Nam vi ë t àậ àïì cêå p mưå t cấ c h ... úã Vi åt Nam" Bấ o cấ o àậ cưë gùỉ n g nïu bêå t nhûä n g quan niïå m vïì phấ t triïí n ngûúâ i c a Vi å t Nam nhûä n g thâ n h tûå u phấ t triïí n ngûúâ i mâ Vi å t Nam àậ àẩ t àûúå c viii ... Phấ t triïí n ngûúâ i Vi å t Nam nùm 20 01 E.A WATTEZ Àẩi diïån thûúâng tr, Chûúng trònh Phất triïín Liïn húåp qëc tẩi Vi åt Nam xii BẤO CẤO PHẤT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI VI ÅT NAM 20 01 Lúâi cấm ún B ấ...
 • 13
 • 302
 • 0
Giải pháp tăng tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ trong cơ cấu thu nhập của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Giải pháp tăng tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ trong cơ cấu thu nhập của ngân hàng đầu tư phát triển việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... 6,8 9,6 17,0 Dịch vụ đại 8,6 11 ,2 11 ,2 - 33,4 105,3 22 ,3 13,9 50,9 54,3 83 ,2 167 ,2 9,6 12, 2 22 ,5 Hoạt động bảo lãnh - 23 ,0 34,5 Hoạt động ngân quỹ 20 ,9 15,5 22 ,0 Dịch vụ đại - 1,5 0,4 Hoạt ... hiểm - 18,6 82, 6 23 ,8 12, 4 5 ,2 246,6 393,0 624 ,2 Hoạt động bảo hiểm Dịch vụ khác Chi dịch vụ Hoạt động toán Dịch vụ khác Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (Nguồn: Báo cáo tài năm 20 05, 20 06 20 07 BIDV) ... HÌNH 2. 7: BIỂU DỒ TĂNG TRƯỞNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ (Đvt: tỷ đồng) 1000 791.4 800 476 .2 600 400 20 0 624 .2 300.9 Thu nhập dịch vụ Thu nhập dịch vụ ròng 393 24 6.6 20 05 20 06 20 07 Với dịch vụ...
 • 97
 • 1,016
 • 4
53 Giải pháp tăng tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ trong cơ cấu thu nhập của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

53 Giải pháp tăng tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ trong cơ cấu thu nhập của Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... 6,8 9,6 17,0 Dịch vụ đại 8,6 11 ,2 11 ,2 - 33,4 105,3 22 ,3 13,9 50,9 54,3 83 ,2 167 ,2 9,6 12, 2 22 ,5 Hoạt động bảo lãnh - 23 ,0 34,5 Hoạt động ngân quỹ 20 ,9 15,5 22 ,0 Dịch vụ đại - 1,5 0,4 Hoạt ... hiểm - 18,6 82, 6 23 ,8 12, 4 5 ,2 246,6 393,0 624 ,2 Hoạt động bảo hiểm Dịch vụ khác Chi dịch vụ Hoạt động toán Dịch vụ khác Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (Nguồn: Báo cáo tài năm 20 05, 20 06 20 07 BIDV) ... HÌNH 2. 7: BIỂU DỒ TĂNG TRƯỞNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ (Đvt: tỷ đồng) 1000 791.4 800 476 .2 600 400 20 0 624 .2 300.9 Thu nhập dịch vụ Thu nhập dịch vụ ròng 393 24 6.6 20 05 20 06 20 07 Với dịch vụ...
 • 97
 • 489
 • 0
Luận văn thạc sĩ về giả pháp tăng tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ trong cơ cấu thu hập của ngân hàng đầu tư và phát triển VN

Luận văn thạc sĩ về giả pháp tăng tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ trong cơ cấu thu hập của ngân hàng đầu tư phát triển VN

Thạc sĩ - Cao học

... 6,8 9,6 17,0 Dịch vụ đại 8,6 11 ,2 11 ,2 - 33,4 105,3 22 ,3 13,9 50,9 54,3 83 ,2 167 ,2 9,6 12, 2 22 ,5 Hoạt động bảo lãnh - 23 ,0 34,5 Hoạt động ngân quỹ 20 ,9 15,5 22 ,0 Dịch vụ đại - 1,5 0,4 Hoạt ... hiểm - 18,6 82, 6 23 ,8 12, 4 5 ,2 246,6 393,0 624 ,2 Hoạt động bảo hiểm Dịch vụ khác Chi dịch vụ Hoạt động toán Dịch vụ khác Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (Nguồn: Báo cáo tài năm 20 05, 20 06 20 07 BIDV) ... HÌNH 2. 7: BIỂU DỒ TĂNG TRƯỞNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ (Đvt: tỷ đồng) 1000 791.4 800 476 .2 600 400 20 0 624 .2 300.9 Thu nhập dịch vụ Thu nhập dịch vụ ròng 393 24 6.6 20 05 20 06 20 07 Với dịch vụ...
 • 97
 • 539
 • 1
Dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam  chi nhánh hà tây

Dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư phát triển việt nam chi nhánh hà tây

Kinh tế

... 1.0 12 1.4 78 1 .2 09 1.4 96 1.5 12 1.50 1.79 1.39 2. 76 1.4 80 2. 2 34 2. 3 91 2. 7 09 2. 98 3. 52 248 197 24 2 29 6 29 9 319 637 Dưới 12 tháng 1.3 91 1.5 09 2. 1 82 2.0 77 2. 4 66 3.00 3.68 Trên 12 tháng ... Thu dịch vụ ròng 7,8 đồng 8 24 Tỷ trọng % - Dịch vụ bảo lãnh % 50 67 58 64 63 51 Dịch vụ toán 20 , - tài trợ thương % 43 26 27 25 22 mại Kinh doanh ngoại % 11 tệ Dịch vụ thẻ 15, % 25 dịch vụ khác ... tốt 2. 1 .2. 3 Hoạt động dịch vụ S T T Bảng 2. 3: Tình hình hoạt động dịch vụ BIDV Hà Tây giai đoạn 20 06 -20 11 Nă Nă Nă Nă Nă Nă Đơn m m m m m m Chỉ tiêu vị 20 0 20 0 20 0 20 0 20 1 20 1 Tỷ 17, 21 , 28 ,...
 • 17
 • 557
 • 3
dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh lâm đồng

dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư phát triển việt nam - chi nhánh lâm đồng

Kinh tế

... triển dịch vụ xu hƣớng sử dụng dịch vụ 1 .2. 6.1 Cơ sở hạ tầng pháp 29 /11 /20 05 Luật Giao dịch điện tử 29 /06 /20 06 Luật Công nghệ thông tin 23 /11 /20 09 Luật Vi n Thông 09/06 /20 06 Nghị định số 57 /20 06/NĐ-CP ... định số 26 /20 07/NĐ-CP quy định chi tiết thi 15/ 02/ 2007 hành Luật Giao dịch điện tử Chữ ký số Dịch vụ chứng thực chữ ký số 23 / 02/ 2007 08/03 /20 07 10/04 /20 07 13/08 /20 08 28 /08 /20 08 06/04 /20 11 Nghị ... lĩnh vực nghiệp vụ: nghiệp vụ Nợ, nghiệp vụ Có, nghiệp vụ môi giới, trung gian Dịch vụ ngân hàng điện tử 1 .2 1 .2. 1 Cơ sở hình thành phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Dịch vụ ngân hàng điện...
 • 18
 • 407
 • 1
Áp dụng marketing dịch vụ vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Áp dụng marketing dịch vụ vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng đầu tư phát triển việt nam

Tài chính - Ngân hàng

... dịch vụ 1.1 .2 Vai trò, phân loại dịch vụ 1 .2 Khái quát dịch vụ ngân hàng 1 .2. 1 Khái niệm đặc trưng riêng dịch vụ ngân hàng 1 .2. 2 Vai trò dịch vụ ngân hàng 11 1 .2. 3 ... hàng 2. 1 .2. 3 Hoạt động dịch vụ Doanh thu dịch vụ BIDV qua năm thể qua bảng số liệu sau: Bảng 2. 4: Doanh thu dịch vụ BIDV 04 - 06 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 20 04 20 05 20 06 Thu dịch vụ ròng 180.7 24 6.6 ... K42G - KTNT Chương vấn đề luận áp dụng Marketing dịch vụ vào hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng 1.1 tổng quan dịch vụ 1.1.3 Khái niệm, đặc điểm dịch vụ 1.1.3.1 Khái niệm chung dịch vụ [25 ]...
 • 112
 • 702
 • 0
phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh cầu giấy

phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư phát triển việt nam - chi nhánh cầu giấy

Ngân hàng - Tín dụng

... nhánh vi c phát triển dịch vụ bán lẻ chi nhánh bước đẩy mạnh Bảng 2. 3: Tình hình hoạt động tín dụng BIDV Cầu Giấy Đơn vị: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Năm Năm Năm 20 10 2, 785 2, 9 12 2011 2, 971 2, 980 20 12 3.567 ... môi trường làm vi c, tăng nhanh tốc độ xử công vi c, xử lí giao dịch với tốc độ an toàn cao giảm bớt can thiệp thủ công cải thiện dịch vụ Trình độ áp dụng công nghệ thấp, dịch vụ ngân hàng nghèo ... thể: + Tại Hội sở chính: Các đơn vị Khối bán lẻ bám sát chức năng, nhiệm vụ đạo Ban lãnh đạo, tập trung vào công tác quản hoạt động kinh doanh, nghiên cứu phát triển sản phẩm, quản phát...
 • 105
 • 746
 • 4
Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng trong kinh doanh dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên

Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng trong kinh doanh dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên

Kinh tế

... 19,61 20 ,67 4,13 doanh 95, 02 521 ,4 94,85 521 ,4 0,44 0,08 0,67 0, 12 0,67 0, 12 0,04 10 0 ,23 52, 27 0 0 0 0 0 Cầm cố 14,95 2, 84 17 ,2 3,11 17 ,2 3,11 -0 ,26 -1,71 2, 25 15,05 Du học 0 0 0 0 0 2, 21 0, 42 2,95 ... ( %) 20 12/ 201 20 13 /20 1 20 12/ 201 20 13 /20 1 1.08 23 5 170 34,8 18,7 997 109 24 7 17 32, 9 Huy động vốn dân cư tăng 23 5 tỷ đồng từ 670 tỷ đồng năm 20 11 lên 910 tỷ đồng năm 20 12 lên 1.080 tỷ năm 20 13.Kết ... phẩm dịch vụ bán lẻ đem lại lớn a, Dịch vụ thẻ Bảng 2. 5: Kết dịch vụ thẻ BIDV Hưng Yên giai đoạn 20 11 - 20 13 46 ST Năm Năm 20 11 20 12 2013 Trđ 21 6 330 425 Chiếc 2, 194 3,100 4,030 Chiếc 37 23 0 26 5...
 • 96
 • 2,387
 • 16
Dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Lâm Đồng

Dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Lâm Đồng

Kinh tế

... hóa chức thông qua mặt hoạt động gồm lĩnh vực nghiệp vụ: nghiệp vụ Nợ, nghiệp vụ Có, nghiệp vụ môi giới, trung gian 1 .2 Dịch vụ ngân hàng điện tử 1 .2. 1 Cơ sở hình thành phát triển dịch vụ ngân ... 20 09 – 20 11 lii 2. 2.1 Dịch vụ thẻ toán lii 2. 2 .2 Dịch vụ kiểm tra thông tin tài khoản trực tuyến lx 2. 2.3 Dịch vụ Home banking lxiii 2. 3 Đánh giá chung về ... viii 1.1 .2 Các mặt hoạt động ngân hàng thƣơng mại xi 1 .2 Dịch vụ ngân hàng điện tử xi 1 .2. 1 Cơ sở hình thành phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử xi 1 .2. 2 Vai trò dịch...
 • 95
 • 385
 • 1
luận văn thạc sĩ Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

luận văn thạc sĩ Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam

Kinh tế

... 20 10 1.095 20 11 1 .29 5 20 12 1 .29 7 20 13 1.490 (Báo cáo hoạt động đồng) 4.158 56.431.506 49.945 4.6 32 58.138.684 65.487 6.010 92. 647.353 86 .23 3 8.474 156.4 32. 375 122 . 923 kinh doanh thẻ 20 09 -20 12 ... trình cung cấp dịch vụ NHĐT Lại đặc tính công nghệ dịch vụ NHĐT, phát triển dịch vụ NHĐT phụ thuộc khả tiếp nhận khách hàng Điều phụ thuộc khả tiếp nhận công nghệ khách hàng phụ thuộc vào tính dễ ... đứng đầu thu dịch vụ ngành ngân hàng Năm 20 13, thu dịch vụ ròng đạt 2. 394 tỷ đồng, chấm dứt giai đoạn chững lại thu dịch vụ ròng năm 20 12, tăng 13,5% so với năm 20 12 Kết cấu thu dịch vụ BIDV chủ...
 • 87
 • 3,424
 • 36
luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Giải pháp phát triển dịch vụ POS tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Giải pháp phát triển dịch vụ POS tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam

Kinh tế

... DANH MC CC CH VIT TT DANH MC CC CH VIT TT DANH MC CC CH VIT TT TING VIT Ch vit tt Ting Vit NHTM Ngõn hng thng mi BIDV Ngõn hng Thng mi C phn u t v Phỏt trin Vit Nam TMCP ... not found Bng 2. 2 Mt s ch tiờu ỏnh giỏ tng trng ca BIDV t 20 08 -20 12 Error: Reference source not found Bng 2. 3 Kt qu kinh doanh 20 12 .Error: Reference source not found Bng 2. 4 Thu rũng ... POS BIDV 20 12 so vi mt s ngõn hng top u Error: Reference source not found Biu 2. 2 Th phn s lng POS .Error: Reference source not found Biu 2. 3 Doanh s qua POS BIDV thi im 20 12 so vi mt...
 • 180
 • 572
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008